Hem » Resurser » Mjällby » Mantalslängder Mjällby

Mantalslängder Mjällby

Mantalslängder är ett bra komplement för tiden innan husförhörslängderna kom igång kring 1800-talets början. Här finns ett rikt material att söka i; gårdsvisa förteckningar på skattskrivna, dock saknas oftast namn på hustrur och minderåriga. Nedan länkas till renskrivna längder i tabellform, där man kan scrolla och även söka (CTRL+F) i texten.

Tabellerna anpassar sig nu efter fönsterstorleken.

Byarna med nummer (klicka bynamnen för tabell i ny flik):

Socken-nummerBynrKommentar
1–25 Lörby 1–25
 26–39Mjällby1–14
40–68Hosaby1–29
69–92Hörby1–24
93–105Stiby1–13
106–126 Istaby1–22
127–135Mörby1–9
136–146Siretorp1–11Även vissa rättsfall. Första husförhörslängden 1804
151Skönabäck1
Fiskelägen*
152Nogersund1–321719–
153Hällevik1–571714–
154Torsö1–211744–
155Hörvik1–341798–
156Djupekås1–18Under Lörby före HFL, Lörby HFL 1815–19 , eget nr 1820–25
*) I samarbete med Sebastian Bergheim

Dokumentationen omfattar ca 90 årgångar av Mjällbys fler än 300 hemman (inkl fiskelägenas nummer), dvs  drygt 27,000 poster!

Under årens lopp har olika numreringar använts, och i början fanns inga nummer alls. Därför är dokumenteringen av de tidigaste årgångarna ibland ofullständiga och osäkra.

Källor
  • Decimantlängd 1651
  • Jordeböcker 1663, 1671 (jordrevning), 1685 (inkl ålder och brukningsår), 1746, 1752, 1758, 1790 och 1792
  • Mantalslängder 1659–1803
  • Husförhörslängd 1804 och 1809 (vissa byar)
Originalhandlingar

Det finns allmänt tillgängliga handlingar på Riksarkivet SVAR: t ex mantalslängder och kyrkböcker. Vissa jordeböcker och mantalslängder finns avfotograferade i Arkiv Digital, vilket dock kräver abonnemang.

Andra socknar i Listers Härad
På denna sajt finns motsvarande längder för YsaneGammalstorp är på gång, men dröjer tyvärr ett tag. Och massor av liknande material finns i form av bynotiser för Jämshög/Kyrkhult (Maj-Britt Sundin).