Mantalslängder Hörby Sök:
CTRL+F
Scrolla:
←↑↓→
Transkription: Hans Rosenlund   Reservation för tolknings-/skrivfel. Namn är normerade så långt möjligt. Förkortningar bör vara självförklarande, se annars originalet.
Källa: Håll muspekaren över årtalet för ev information. Klicka för att öppna källan (huvuddelen fria via Riksarkivet, några kan kräva abonnemang).
Nya nr Hörby 1 (69) Hörby 2 (70) Hörby 3 (71) Hörby 4 (72) Hörby 5 (73) Hörby 6 (74) Hörby 7 (75) Hörby 8 (76) Hörby 9 (77) Hörby 10 (78) Hörby 11 (79) Hörby 12 (80) Hörby 13 (81) Hörby 14 (82) Hörby 15 (83) Hörby 16 (84) Hörby 17 (85) Hörby 18 (86) Hörby 19 (87) Hörby 20 (88) Hörby 21 (89) Hörby 22 (90) Hörby 23 (91) Hörby 24 (92) Kommentar Källa
Gl nr 94 140 98 100 109 24 101 108 102 103 97 104 70 96 105 99 148 107 141 143 87 151 Utjord      
DL 1651                     Per Knutsson
Håkan Nilsson
(Peder Knudssenn
Haagen Jenssönn)
      Jöns Lund
Truet Göing
(Jenns Lundt
Thruidt Giönnge)
                  Decimantlängd nr 1300–1303, p420ff. Många namn är inte införda här, osäkra. Skansjö & Tuvestrand: Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. Kristianstad 2007. ISBN 978-91-974863-4-7
1659   1: Nils Kristensson, h, gm Nils? Pålsson, h
gkv Berta __
1/2: Rasmus Esbjörnsson, h
  1/2: Tyke Matsson, h
bm Nils Larsson, h
        Truet Nilsson   Per Knutsson, h, dr Jöns, p Inga     1/2: Mats Nilsson
gm Olof Jönsson, h
gm Måns Samuelsson?, h
1: Jöns Lund, h, dr, p   Jon Håkansson, h, dr Per, p Anna   1/2: Nils Skräddare, h, p
1/2 Jöns Nilsson, h
1: Nils Börjesson, h
bm Måns Jönsson, h
        Ofullständigt, osäkert. Onumrerat till 1691 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659), bildid: A0003064_00183, sida 693
1661   Rasmus, h   Tyke [skada], h       Lars Nilsson, h     Per Knutsson, h, rd Nils           Jon Håkansson, h, p Bengta   Jöns Nilsson, h           Ofullständigt, osäkert, onumrerat Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/2 (1661), bildid: A0003065_00134, sida 1031
JB 1663 1 BV Huvudgård: Per Knutsson 1 fr: Nils Kristensson 1 BV: Knut Ibbsson? (behåller)   1 fr->kr: Olof Nilsson     1 BV: Lars Nilsson                 1 fr: Jon Håkansson   1 fr: Jöns Nilsson 1 fr: Nils Börjesson (3/4 öde)         Ofullständigt, osäkert, onumrerat Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:9 (1663) Bild 302 / sid 557 (AID: v98465.b302.s557, NAD: SE/LLA/10880)
JR 1671 1 1/2 (Bornholms Vederlag) Huvudgården: Ebbe Ulfelt 5/8 fr: Änkan Lusse sal Rasmus Esbjörnssons
änkan Kerstin sal Lars Matssons
2/3 BV: Knut Sigvardsson
Esbjörn Gummesson
1/2 BV: Rasmus Tykesson 2/3 fr-->kr: Bengt Persson 3/4 sk: Sven Jönsson 1/2 BV: Per Larsson 1/4 BV: Lars Nilsson 1/2 BV: Trued Nilsson Göing 1/2 BV: Änkan Britta Lars Nilssons
änkan Bengta Nils Larssons
3/4 BV: Per Knutsson 1/2 BV: Jöns Persson 3/8 sk: Bengt Pålsson 7/8 BV: Mats Nilsson, ä Elna sal Bengt Perssons 1/2 BV: Jöns Matsson Lund (hemmanet förpantat) 5/8 BV: Nils Börjesson
Bengta Nils Larssons
3/8 fr: Jon Håkansson 1/3 BV: Sven Nilsson 5/8 fr: Per Nilsson
änkan Kerstin Lars Matssons
1/2 fr: Nils Börjesson
Sissa Anders Egrekels?
1/6 sk: Sven Jönsson Gatuhus: Måns Svensson     Jordebok, jordrevning (BV = Bornholms Vederlag). OBS nr 142 (nya 109) står på Hörby, men är Istaby! Sidan med nr 24 saknas i avfotograferingen Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:39 (1671) Bild 348 / sid 315 (AID: v98460.b348.s315, NAD: SE/LLA/10880)
TF 1677   Esbjörn Rasmusson   Rasmus Tykesson Bengt Persson Jöns Svensson Per Larsson         Eskil Truetsson                 Sven Jönsson       Trohetsförsäkran Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIma:4 (1677) Bild 7 / sid 5 (AID: v102898.b7.s5, NAD: SE/LLA/10879)
1684 1 1/2: Claus Trompetare, dr Olle Matsson 5/8: Esbjörn Rasmusson, h, dr Anders Rasmusson 2/3: Truet Göransson, h 1/2: Rasmus Truetsson, s Per 2/3: Per Olsson, h gl sköpl, s Olle Persson 3/4: Jöns Svensson, h, p Hanna fånig? 1/2: Per Nilsson Myrers gård öde 1/4: Bengt Jönsson, h 1/2: Nils Truetsson og
snskom Olle Nilsson, h
1/2: Måns Larsson, h
Mats Larsson og
3/4: Per Nilsson, h
skr Nils Olssons h
1/2: Eskil Truetsson, h vanför, p Elin Nils Mickelsson, h
skom Sven Tulsings h
gkv Gertrud
7/8: Mats Nilsson, h, d Karin
Anders Persson, h, p Karin, dr Nils Matsson
1/2: Jöns Matsson, h, dr Nils Svensson 1/2: Lars Olsson og, p Inga, dr Lars Jeppsson 3/8: Lars Jeppsson
Olle Larsson, h, p Hanna, dr Jöns Larsson
1/3: dr Nils Persson 1/2: Nils Skrädders gård öde 1/2 Brun Mickelsson, h, s Håkan 1/6: Sven Jönssons gård öde Gatuhus: Måns Svensson utf       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/25 (1684), bildid: A0002976_00116, sida 1601
1685 1 1/2: Trumpetare Claus Långes, dr Nils, p Elin 5/8: Esbjörn Rasmusson, h, p Karin 2/3: Bernt Göranssons h, dr Kerstin? 1/2: Rasmus Truetsson, h gl, s Per
bm Erik Lustigs h Brita
2/3: Per Olsson, h, s Olof 3/4: Jöns Svensson, h, p Hanna sjuk, dr Sven Nilsson 1/2: Per Mejers gård öde 1/4: Bengt Jönsson, h 1/2: Nils Truedssons gård öde 1/2: Måns Persson, h
Mats Larsson og
3/4: Per Nilsson, h gl
Nils Olssons h
1/2: Eskil Truetsson, h sjukl, p Elin 3/8: Nils Mickelsson, h
skom Sven Tulsing vanf, h
gkv Gertrud utf
7/8: Mats Nilsson gl, h, s Nils
Anders Persson, h
1/2: Jöns Matsson, gl, h 1/2: Lars Olsson og, dr Lars Jeppsson, p Ingegerd vanför 3/8: Olof Larsson, h, p Hanna 1/3: Nils Persson og [saknas] 1/2 Brun Mickelsson, h, dr Eskil 1/6: Sven Jönssons gård öde Gatuhus: Måns Svensson gl, h fattig       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/26 (1685), bildid: A0002977_00113, sida 1223
JB 1685 1 1/2 BV Huvudgård: Upptagen 1682 på 6 års frihet av trumpetare Claus Lange 5/8 fr, ä Lusse Rasmus Esbjörnssons: Göran Eggerts … 2/3 BV, Knut Sigvardsson: 1/3 B__? Göransson? 40, br sedan 1680
1/3 Gumme? Persson?45, br 2 år
1/2 BV Rasmus Tykesson, br 14 år 2/3 fr-->kr,: Bengt Persson: Per Olsson 45, br 7 år 3/4 kr Sven Jönsson, 74, ännu kvarboende … öde, städslat 1686 … 1/2 BV, Per Larsson: Lars Olsson o Lars Jeppsson [på nr 16, gl.nr 99], br 4 år 1/4 BV, Lars Nilsson: Bengt Jönsson 30, upptagit av öde 1684 1/2 BV, Trued Nilsson Göing: Nils Truedsson 30, br 7 år 1/2 BV, Ä Brita: 1/4 Måns Larsson 30, br 7 år
Nils __bresson 26, br 4? år
3/4 BV, Per Knutsson: 3/8 Per Nilsson 60, br 12 år
3/8 Jöns Svensson 35, br 1 år
1/2 BV, Jöns Persson: Eskil Trulsson 35, br 7 år 3/8 kr Bengt Pålsson: Nils Mickelsson 30, br 7 år 7/8 BV, Mats Nilsson: 7/16 Mats Nilsson 70, br 38 år
7/16 Anders Persson 50, br 5 år
1/2 BV, Jöns Matsson 70, br 50 år 5/8 BV, Nils Börjesson: 5/16 Lars Olsson 25
5/16 Lars Jeppsson 35
Bägge upptagit 1683 av öde
3/8 fr, Jon Håkansson: hr statskommiss avlings gård? 1/3 BV, Sven Nilsson: Nils Persson 25, br 5 år, säger sig fått av borgm Blasius på 2 års frihet men aldrig fått fastebrev [Noterat Istaby ovanför Hörby] 5/8 fr, Per Nilsson: berättas av allmogen vara öde 1/2 fr, Nils Börjesson: poss av överste Jochum Gerstorph, öde 1/6 kr Sven Jönsson: Olof Nilsson 30, upptaget 1685 Gatuhus: Måns Svensson. Poss av överste Jochum Gestorp     Jordebok. Noteringar från 1687. Nummer 100–108 felnumrerade (X–107 i boken). Blekinge läns landskontor (K) GIIIa:2 (1685) Bild 410 / sid 812 (AID: v98444.b410.s812, NAD: SE/LLA/10891)
1688 1 1/2: brukas av trumpetare Claus Lång
Knut Persson, h
5/8: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, sy Elin
bm Olof Markings h
2/3: Berndt Göransson, h
Gunnar Persson, h, fatt
1/2: Per Rasmusson, h 2/3 Per Olsson, h
Sven Olofsson
3/4: Sven Jönsson, h utg, s Olof
Sven Esbjörnsson, p Mätta
1/2: Lars Jeppsson, h 1/4: Bengt Jönsson, h, gkv Karna 1/2: Nils Truetsson, h
bm Truls Jeppsson, h
1/2: Måns Larsson, h
Mats Larsson, h
3/4: Ä Anna
Per Nilsson, fmö
Jöns Svensson, h
Eskil Persson
bm Sven Tolvpunnings h
1/2: Eskil Trulsson, h 3/8: Nils Mickelsson, h, gkv Gertrud
gm Sven Tulsings vanföra h
7/8: Mats Nilsson gl, h
Anders Persson, h, s Nils
bm Jöns Dahl, h vanför
1/2: Jöns Matsson Lund gl, h
Sven Nilsson, h
5/8: Lars Olsson, h, p Berta 3/8: Olof Larsson, h, kona Hanna o Karin 1/3: Nils Persson, h 5/8: Öde 1/2: Brun Mickelsson, h 1/6: Olof Nilsson, h Gatuhus: Måns Svensson utg, h
Nils Olsson vanför, h
      Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/SVAR/RA-111010024/M 10/1 (1688), bildid: A0001953_00077
1691 1 1/2 kr: fiskal Göran Garf, td Bommer Larsson, tp
Knut Persson, h, tp Karin Andersdotter
bm Sone Persson, h gl
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
bm Olof Wipas h
Anders Rasmusson, fmö Kerstin Nilsdotter
2/3 kr: Arond Göransson, h 1/2 kr: Per Rasmusson, h 2/3 kr: Per Olsson, h
Olof Persson, h
3/4 kr: Olof Jönsson, h
Håkan Brunsson ä
bm Stahults h
gp Gertrud Mickelsdotter
1/2 kr: Lars Jeppsson, h 1/4 kr: Bengt Jönsson, h 1/2 kr: Nils Truedsson, h
bm Truls Rings h
1/2 kr: Mats Larsson, h
bm Olof Sirkels h
Jöns Larsson, h, tp Sissa Larsdotter
3/4 kr: Per Nilsson, h
Jöns Svensson, h
bm Sven Tollpunds h
gkv Karin Rasmusdotter
1/2 kr: Eskil Truedsson, h 3/8 kr: Nils Mickelsson, h
bm Knut Menlös fmö Nilla
7/8 kr: Nils Matsson, fmö Sissa Mårtensdotter
Anders Persson, h
bm Wellum Asks h
bm Mats Nilsson gl, d Botil Matsdotter
1/2 kr: Sven Nilsson, h 5/8 kr: Lars Olsson, h, tp Berta Olofsdotter 3/8 fr: Olof Jönsson, h, d Botil Olofsdotter 1/3 kr: Nils Persson, h 5/8 fr: Mats Larsson, h 1/2 fr: Brun Mickelsson, h, s Mickel Brunsson, d Hanna Brunsdotter 1/6 kr: Olof Nilsson, h Gatuhus: Måns Samsson, h gl
Sven Kullsin, h förarmad
skr Nils Olsson
      Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/1 (1691), bildid: A0001585_00140, sida 122
1698 1 kr: Lars Simonsson, h, td Tue, tp Elin
Knut Persson, h, td Bengt, tp Karin
Nils Simonsson, h
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Arn Jönsson, h
bm Bengt Wargs h
1/2 kr: Per Rasmusson, h
ä Nilla, tp Kerstin, lösp Karin
1/2 kr: Per Olsson, h
Olof Persson, h
Bromme Larsson, h
2/3 kr: Håkan Brunsson, h, td Bonne
Olof Jönsson, h, td Nils
bm Nils Stalhults h
snskr Jöns Olsson, h
3/8 kr: Lars Jeppsson, h
Tyke Rasmusson og
1/4 kr: Bengt Jönsson, h 3/8 kr: Nils Truedsson, h
bm Truls Rings h
3/8 kr: Mats Larsson, h
jöns Larsson, h
bm Cirkels h
2/3 kr: Per Nilsson,
ä Gertrud, tp Nilla
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Trued 1/4 kr: Nils Mickelsson ä
bm Sexpundings h
3/4 kr: Anders Persson, h
Per Svensson, h
bm Håkan Asks h
1/2 kr: Nils Matsson, h
bm Anders Ömans h, tp Malena
1/2 kr: Anders Persson, h
Per Olsson, h
bm Hviders h
3/8 fr: Olof Larsson, h, s Lars, d Botil 1/4 kr: Nils Persson, h, td Eskil, tp Anna 5/8 fr: Måns Larsson, h, td Håkan 1/2 fr: ä Bengta, s Mickel o Bengt 1/6 kr: brukas av Håkan Brunsson Gatuhus: Utan åbo     Numrerat härifrån med gamla nummer t o m 1715 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/2 (1698), bildid: A0001586_00143, sida 159
1699 1 kr: Lars Simonsson, h, td Tue, tp Elin
Knut Per[skada], td Nils, tp Karin
Nils Simonsson, h
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Aron Göransson, h
bm Bengt Bergs h
1/2 kr: Per Rasmusson, h, td Tyke
bm Sune Lustigs h
1/2 kr: Per Olsson, h
Bomme Larsson, h, tp Kerstin
2/3 kr: Håkan Brunsson, h
Olof Jönsson, h
skr Jöns Olsson, h, tp Karin
bm Nils Stillh__
3/8 kr: Olof Persson, h 1/4 kr: Bengt Jönsson, h 3/8 kr: Nils Truedsson, h
Per Eskilsson, h
bm Truls Rings h
3/8 kr: Mats Larsson, h
jöns Larsson, h
bm Olof Cirkels h
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Nils, tp Hanna o Malena
Eskil Persson, tp Anna, gkv Gertrud
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Trued 1/4 kr: Nils Mickelsson, h
bm Nils Sexpundings h
3/4 kr: nders Persson, h
Per Svensson, h, tp Nilla
bm Håkan Asks h
1/2 kr: Nils Matsson, h
bm Anders Ömans h
1/2 kr: Anders Persson, h
Per Olsson, h
bm Skröder, h
3/8 fr: Olof Larsson, h, d Botil 1/4 kr: Nils Persson, h 5/8 fr: Måns Larsson, h, td Håkan [skada]: Mickel o Bengt ogifta [skada] Gatuhus: Utan åbo     OBS: Fel länk i SVARs lista! Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/3 (1699), bildid: A0001587_00158, sida 141
1700 1 kr: Lars Simonsson, h, td Per, tp Karin
Knut Persson, h, td Nils, tp Karin
Nils Simonsson, h, tp Elin
bm Hans Falks h
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Aron Göransson, h 1/2 kr: Per Rasmusson, h
bm Sune Lustigs h
1/2 kr: Per Olsson, h
Bommer Larsson, h, gp Nilla
bm Lars Kiämpes h
2/3 kr: Håkan Brunsson, h, td Mickel
Olof Jönsson, h, tp Karin
bm Nils Stålhults h
3/8 kr: Olof Persson, h 1/2 kr: Bengt Jönsson, h 3/8 kr: Nils Truedsson, h
Per Eskilsson, h
bm Truls Rings h
3/8 kr: Mats Larsson, h
Jöns Larsson, h
bm Olof Cirkels h
gp Hanna
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Nils, tp Sissa
Eskil Persson og, sy Anna, gkv Gertrud
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Trued 1/4 kr: Nils Mickelsson, h
bm Nils Sexpundings h
3/4 kr: Anders Persson, h
Per Svensson, h
bm Asks h
1/2 kr: Nils Matsson, h
gm Jon Jonsson
bm Anders Ömans h
1/2 kr: Anders Persson, h
Per Olsson, h
bm Henrik Schröders h
3/8 fr: Olof Larsson, h, d Botil 1/4 kr: Nils Persson, h, gkv Bengta 5/8 fr: Måns Larsson, h 1/2 fr: Mickel Brunsson og [skada] Gatuhus: Utan åbo       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/4 (1700), bildid: A0001588_00159, sida 137
1702 1 kr: Lars Simonsson, h
Knut Persson, h
Nils Simonsson, h, tp Elin
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Aron Göransson, h
Mats Andersson, h
bm Bergs h
1/2 kr: Per Rasmusson, h
bm Sune Lustigs h
1/2 kr: Per Olsson, h
Bommer Larsson, h, tp Kerstin
bm Lars Kiämpes h
2/3 kr: Håkan Brunsson, h
Olof Jönsson, h
bm Ställhults h
3/8 kr: Olof Persson, h 1/4 kr: Bengt Jonsson, h vanför 3/8 kr: Nils Truedsson, h
Per Eskilsson, h
bm Truls Rings h
3/8 kr: Mats Larsson, h
Jöns Larsson, h
gp Barbro
o Hanna o Malena
bm Cirkels h
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Lars
Eskil Persson og
ä Gertrud
förl bm Olof Wipas h
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Knut
bm Bengt Frisks h sjukl
1/4 kr: Nils Mickelsson, h, s Mickel
bm Sexpunnings h
3/4 kr: Anders Persson, h
Per Svensson, h
bm Asks h
gp Karin
1/2 kr: Nils Matsson, h
bm Ömans h
1/2 kr: Anders Persson, h
Nils Stubbe, h
bm Schröders h
3/8 fr: Olof Larsson, h 1/4 kr: Nils Persson, h, gkv Berta 5/8 fr: Måns Larsson, h, d 1/2 fr: Mickel Brunsson o Bengt Brunsson ogifta, d[ska vara sy] Elin [saknas] Gatuhus: Utan åbo       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/5 (1702), bildid: A0001589_00149, sida 281
1703 1 kr: Lars Simonsson, h
Knut Persson, h
Nils Simonsson, h, tp Elin, td Jeppe o Jon
förl bm Truls Rings h
5/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Aron Göransson, h
Mats Andersson, h
bm Bergs h
1/2 kr: ä Hanna
bm Lustigs h
förl bm Kristen Stickes h
1/2 kr: Per Olsson, h
Bommer Larsson, h
2/3 kr: Håkan Brunsson, h
Olof Jönsson, h
bm Ställhults h
gm Jon Håkansson
3/8 kr: Olof Persson, h 1/4 kr: Bengt Jönsson ä, s Jöns 3/8 kr: Nils Truedsson, h, tp Inga
Per Eskilsson, h, tp Karin o Anna
3/8 kr: Jöns Larsson, h, tp Malena
bm Cirkels h
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Lars
Eskil Persson og
ä Gertrud
förl bm Wipas h
td Nils Kjellsson, tp Tyre
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Knut 1/4 kr: Nils Mickelsson, h, s Mickel
bm Sexpunnings h
3/4 kr: Anders Persson, h
Per Svensson, h
bm Asks h
gp Karin
1/2 kr: Nils Matsson, h
bm Ömans h
1/2 kr: Anders Persson, h
Nils Stubb, h
bm Schröders h
3/8 fr: Olof Larsson, h, s Olof 1/4 kr: Nils Persson, h, gkv Berta 5/8 fr: Måns Larsson, h, d Karin 1/2 fr: Mickel Brunsson o Bengt Brunsson ogifta, sy Elin, td Jon Brunsson 1/6 kr: Brukas av Håkan Brunsson [nr 6] Gatuhus: Öde, snskr Jöns Olofsson, h, gp Maria Truedsdotter o Starka Mätta       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/6 (1703), bildid: A0001590_00149, sida 133
1709 1 kr: Lars Simonsson, h, td Jonas
Knut Persson, h, td Sune, tp Tyre, s Per
Nils Simonsson, h, td Jöns, tp Berta
bm Falks h
3/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson ä
1/2 kr: Nils Jönsson, h, s Göran, löskon Hanna
Mats Andersson, h
bm Bergs h
1/2 kr: Jöns Jönsson, h, s Rasmus o Mats
bm Lustigs h
1/2 kr: Bommer Larsson, h, tdp Kerstin, td Jöns
gm Per Olsson, h (utg, njuter skötsel o uppeh av sina barn)
2/3 kr: Håkan Brunsson, h, tp Kerstin
Olof Jönsson, h
gm Tuves h Sissa
bm Ställhults h
3/8 kr: Olof Persson, h, s Nils 1/4 kr: Bengt Jönsson, h, tp Inga 3/8 kr: Nils Truetsson, h, d Hanna
Per Eskilsson ä, tp
3/8 kr: Jöns Larsson, h, d Berta, td Per
bm Serkells h
gkv Hanna
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Jon, tp Kerstin
Olof Ingemansson, h, td Jöns
gkv Gertrud
bm Tolvpunnins h
3/8 kr: Eskil Truedsson, h, s Jöns, d Kerstin o Karin? Bm Frisks h 1/4 kr: Nils Mickelsson, h, s Mickel, tp Hanna, d Sissa 3/4 kr: Anders Persson, h, tp Inga, s Per
Per Svensson, h
bm Asks h
1/2 kr: Nils Matsson, h, tp Sissa Andersson
bm Ömans h
1/2 kr: Nils Eriksson, h
Nils Jönsson, h
3/8 fr: Olof Olsson, fmö Kerstin, gkv Anna (utg, njuter skötsel o uppeh av sina barn) 1/4 kr: Nils Persson, h 3/8 fr: Måns Larsson, h, s Lars, td Jöns 1/2 fr: Erik Johansson, h, td Truet
gkv Barbro
1/6 kr: Brukas under nr 24 [=6] Gatuhus: spsj Nils Jonsson       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/7 (1709), bildid: A0001591_00196, sida 371
1710 1 kr: Lars Persson, h, td Isak
Knut Persson, h, s Jon
Nils Simonsson, h, td Jöns
bm Falks h
3/8 fr: Esbjörn Rasmusson, h, s Olof
Anders Rasmusson, h
1/2 kr: Nils Jönsson, h, Göran Nilsson og, lösp Tyre 1/2 kr: Jöns Jönsson, h, s Masse
Rasmus Persson og
bm Lustigs h
1/2 kr: Bommer Larsson, h, td Sune, tp Elin 1/2 kr: Kh Jakob Qviding, h, td Jon o Per o Bengt, tp Margareta o Anna 3/8 kr: Olof Persson, h, s Nils 1/4 kr: Bengt Jönsson, h, gkv Hanna (tiggerska) 3/8 kr: Nils Truedsson, h, d Hanna, __d, tp Ingegerd ___ 3/8 kr: Jöns Persson, h, td Per
bm Serkells h
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Masse
Olof Ingvarsson, h
gkv Gertrud
bm Tolvpunnings h
3/8 kr: Eskil Truetsson, h, s Bengt, d Kerstin o Karin
bm Pilts h
tp __ Inga
1/4 kr: Nils Mickelsson, h, s Mickel, d Kerstin 3/4 kr: Anders Persson, h, tp Anna
Per Svenson, h
bm Byts h
1/2 kr
Nils Matsson, h, td Jöns, tp Sissa
Jöns Nilsson, h
bm Öremös h
1/2 kr: Jonas Andersson og, tp Ingeborg 3/8 fr: Olof Olsson, h, td Jon 1/4 kr: Nils Persson, h 3/8 fr: Måns Larsson, s Lars 1/2 fr: Erik Johansson, h, td Truet 1/6 kr: Brukas under nr 24 [=6] Gatuhus: Öde?       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/8 (1710), bildid: A0001592_00210, sida 369
1711 1 kr: Knut Persson, h, d Anna, td Nils
Lars Simonsson, h, td Truls
Nils Simonsson, h, td Jöns
3/8 fr: Olof Esbjörnsson og
Esbjörn Rasmusson, h
Anders Rasmusson, h, d Berta
1/2 kr: Nils Jönssons ä, s Örjan
gm Tuve, h
bm-h Maja
1/2 kr: Jöns Jönsson, h, s Rasmus
bm-h Kerstin
1/2 kr: Bommer Larsson, h, d N, td Sune o Knut, lösdr Nils 2/3 kr: Mickel Knutsson, h, tp Kerstin
Olof Jönsson, h, s Jöns o Nils, tp Botil
3/8 kr: Olof Persson, h, s Nils o Håkan o Per 1/4 kr: Bengt Jönsson, h 3/8 kr: Nils Truetsson, h, d Hanna o Kerstin
Per Eskilsson, h
3/8 kr: Jöns Matsson, h, td Per o Håkan, tp Nilla
bm-h Kerstin
2/3 kr: Olof Svensson, h, td Sven
Olof Ingvarsson, h
3/8 kr: Eskil Truetsson ä, s Jöns o Bengt o Per, d Karin
gkv Berta
1/4 kr: Nils Mickelsson, h, s Mickel, d Kerstin 3/4 kr: Per Svensson, h, s Sven
Anders Persson, h, s Måns, tp Anna
1/2 kr: Jöns Nilsson, h, td Sven
bm-h Ingeborg
1/2 kr: Jonas Andersson, h 3/8 fr: Olof Olsson, h 1/4 kr: Nils Persson, h, d Sissa 3/8 fr: Måns Larsson, h 1/2 fr: Erik Johansson, h 1/6 kr: Brukas av Mickel Brunsson i Hörby [nr ?] Gatuhus: Tyke Kristensson, h       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/9 (1711), bildid: A0001593_00200, sida 369
PESTEN                                                    
1714 [skada] Knut Persson, h, s Per, td Olof, tp Karin
Jöns Bengtsson, h
Jöns Larsson, h, s Sven, tp Margareta
gm Lars Persson
bm-stugan: löskonan N
3/8 fr: Lars Andersson og 1/2 kr: Nils Gummesson, h, s Bengt
gm Arn utg o sjukl
1/2 kr: Rasmus Persson, h
gkv Anna utf
lösp Berta i bm-stugan
[skada] Jons Olsson, h
Nils Jönsson ä
2/3 kr: Jöns Olsson, h 3/8 kr: Olof Persson, h [skada] Björn Persson, h 3/8 kr: Öde, gkv Karin Nock
gkv Karin o Sissa __
3/8 kr: Per Olsson, h, d Inga, td Sven
bm Sirkells h
[skada] Hemmanet öde o manlöst 3/8 kr: Jöns Eskilsson, h, td Sven, tg Bengt
gm Eskil
1/4 kr: Mickel Nilsson, h, tp Kerstin, tg Jöns 3/4 kr: Sven Persson, h, td Knut
ä Botil (njuter undantag)
Truls Svensson, h, td Nils, tp Nilla
1/2 kr: Jöns Nilsson, h, td Olof 1/2 kr: Öde o utan åbor [skada] Öde o manlöst [skada] Öde o manlöst 3/8 fr: Jon Jönsson, h, td Mats 1/2 fr: Jöns Persson, h 1/6 kr: br av kronolänsm Jöns Kristoffersson i Läppareboda i Mörrum sn, håller här intet folk Gatuhus: skr Anders Persson, h       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/10 (1714), bildid: A0001594_00204, sida 369
1715 1 kr: Knut Persson, h, s Per, tp Karin
Jöns Bengtsson, h, td Olof
Jöns Larsson, h, s Sven, tp Maja
löskonan Kerstin i bm-stugan
3/8 fr: Lars Andersson, fm Sissa, sy Karin 1/2 kr: Nils Gummesson, h
Bengt Nilsson og, gm Nils
1/2 kr: Rasmus Persson, h
gm Truls h
1/2 kr: Jon Olsson, h
Nils Jonsson, fmö Botil
2/3 kr: Jöns Olsson, h
Jöns Kristoffersson, h
3/8 kr: Olof Persson, h, s Anders 1/4 kr: Olof Jonsson og 3/8 kr: Nils Larsson og, sy Elsa, gm Lars Matsson
gm Jöns Smed, h
3/8 kr: Per Olsson, h, d Inga, td Knut 2/3 kr: Jeppe Larsson og
Bengt Olsson og
gkv Karin, d Gertrud
3/8 kr: Sven Eskilsson og, tp Kerstin, gm Eskil 1/4 kr: Mickel Nilsson, h 3/4 kr: Sven Persson, h
ä Botil (njuter under__)
Truls Svensson, h
1/2? kr: Jöns Nilsson, h, td Jöns 1/2 kr: Öde o manlöst 3/8 fr: Öde o manlöst 1/4 kr: Öde o manlöst 3/8 fr: Jon Jönsson, h, td Anders 1/2 fr: Jöns Persson, h, gkv Karin 1/6 kr: Brukas av Jöns Kristoffersson på nr 24 [=6] (håller där inget folk) Gatuhus: skr Anders Persson, h       Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/11 (1715), bildid: A0001595_00120, sida 371
1719 Knut Persson, h
Per Knutsson
Jöns Bengtsson, h
Jöns Larsson, h
Lars Andersson, h Nils Gummesson, h
Bengt Nilsson
Rasmus Persson, h Jon Olsson, h Mats Olsson
ä Anna Katrina
Olof Persson, h Olof Jönsson, h Nils Larsson, h Per Olsson, h Jeppe Larsson, h
Bengt Olsson, h
Sven Eskilsson, h Mickel Nilsson, h Sven Persson, h
Mats Persson
Jöns Nilsson, h Olof Jonsson
Lars Olsson
Öde Sven Hansson, h Jon Jönsson, h Jöns Persson, h Brukas under nr 6 Gatuhus: Björn Persson, h Utjord   Nya nummer härifrån Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/12 (1719), bildid: A0001596_00135, sida 240
1720 Knut Persson, h
Per Knutsson, h, td Sune, tp Karin
Jöns Bengsson, h, d Bengta
Jöns Larsson, h, tp Inga
bm Falks h
Lars Andersson, h
för bm Robergs h
Nils Gummesson, h Rasmus Persson, h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h, tp Elin Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, fm Sissa, gkv Anna Katrina, tp Inga
bm Stählhults h
Olof Persson, h, s Trye, d Karin Olof Jönsson, h Olof Håkansson, h Per Olsson, h, td Nils Jeppe Larsson, h, td Olof
Bengt Olsson, h, tp Elin
Sven Eskilsson, h, gkv Margareta
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h
bm Sexpunnings h
Sven Persson, h
Mats Persson og, m Botil
bm Asks h
Jöns Nilsson, h
bm Ödmans h
Olof Jonsson, h, d Malfred
Lars Olsson, h
Öde o manlöst Sven Hansson, h, tp Elsa Jon Jönsson, h, gkv Kerstin Jöns Persson, h Per Persson, h, inhkv Svenborg Gatuhus: Björn Persson, h Utjord Gatuhus 24: Förl bm Flygare, h
Gatuhus 25: förl dragon Klokberg, h, gkv Sissa
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/13 (1720), bildid: A0001597_00147, sida 262
1721 Knut Persson, h, tp Karna
Per Knutsson, h
Jöns Bengtsson, h, d Bengta
Jöns Larsson, h
Lars Andersson, h, lots Per Persson, h
förl bm Råbergs (gl o värkbruten) h
Nils Gummesson, h Rasmus Persson, h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, h, inh kv Anna Katarina
bm Stellhults h
Tryet Larsson og, m Hanna Olof Jönsson, h Olof Håkansson, h Per Olsson, h, tp Elin Jeppe Larsson, h
Bengt Olsson, h, tp Elin
inh kv Kerstin (gl utf)
Sven Eskilsson, h, tp Elin, inh kv Margareta
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h
bm Sexpunnings h
Sven Persson, h, tp Ingegerd
Mats Persson og, m Botil
Bengt Nilsson og
bm Asks h
Jöns Nilsson, h
bm Ödmans h
Olof Jonsson, h, d Malfred
Lars Olsson, h
Öde o manlöst Sven Hansson, h, tp Elsa Jon Jönsson, h, inh kv Hälla Jöns Persson, h, s Per Nils Jonsson, h Gatuhus: salpsj Björn Persson, h
inh skr.dr Nils
Utjord Gatuhus 24: rote-bm Bränd för Stiby
Gatuhus 25: Tuve Svensson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/14 (1721), bildid: A0001598_00146, sida 263
1722 Knut Persson, h
Per Knutsson, h
Jöns Bengtsson, h
Jöns Larsson, h
Lars Andersson, h Nils Gummesson, h Rasmus Persson, h
Lars Åkesson, h
Jon Olsson, h Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, h
Truet Larsson og Olof Jönsson, h Olof Håkansson, h Per Olsson, h Jeppe Larsson, h
Bengt Olsson, h
Sven Eskilsson, h Mickel Nilsson, h Sven Persson, h
Mats Persson og
Jöns Nilsson, h Avsk löjtn Rafberg
Lars Olsson
Öde o manlöst Sven Hansson, h Jon Jönsson, h Jöns Persson, h Nils Jonsson, h Gatuhus: salpsj Björn Persson, h Utjord: Br under nr 6 Väderkvarn: Öde o manlöst   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/15 (1722), bildid: A0001599_00170, sida 298
1723 Knut Persson, h
Per Knutsson, h, td Per, tp Malfred
Jöns Bengtsson, h, d Bengta
Jöns Larsson, h, td Per, tp Ingrid
Lars Andersson, h Nils Gummesson ä, td Per, tp Elna
bm Bergs h
Rasmus Persson, h
Lars Åkesson, h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, h, td Jon, inh kv Katarina
bm Ställhults h, inh kv Berta
Tryet Larsson og, m Hanna
Jon Olsson ä
Olof Jönsson, h Olof Håkansson, h, inh.m Jöns Olsson Per Olsson, h Jeppe Larsson, h
Bengt Olsson, h, td Nils
bm Tolvpunnings h
Sven Eskilsson, h, tp Karna
bm Frisks h, förl bm Björn
Mickel Nilsson, h
bm Sexpunnings h
Sven Persson, h
Mats Persson og, m Botil
bm Asks h, avsk _ konstapel Nils Österlings h
Lars Jönsson, h
Sven Åkesson og
bm Ömans h
Lars Olsson, h Öde o manlöst Sven Hansson, h Jon Jönsson, h Jöns Persson, h, s Per, d Karin Nils Johansson, h Gatuhus: salpsj Björn Persson, h, skr-dr Nils Utjord: Br under nr 6 Väderkvarn: möllare Sven, h   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/16 (1723), bildid: A0001600_00148, sida 270
1724 Knut Persson, h, tp Kerstin
Per Knutsson, __, td Per, tp Malfred
Jöns Bengtsson, h, tp Sissa, td Hans
Lars Andersson, h, tp Hanna Nils Gummesson ä, s Eskil
bm Bergs h
Rasmus Persson, h, s Per
Lars Åkesson, h,tkarlen Bengt
bm Lustigs h
Jon Olsson, h
bm Kiämpes h
Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, h, td Per, tp El__, inh kv Anna Katarina (ngt till åren men välbehållen)
bm Ställhults h
Tryet Larsson og, m Hanna
Nils Jönsson, h
Olof Jönsson, h Olof Håkansson, h, tp Mätta, inh.kv Hanna Per Olsson, h, tp Elin, inh.m Tuve Svensson Jeppe Larsson, h, td Mårten, tp Hanna
Bengt Olsson, h, td Nils, tp Elin, inh.m Lars
bm Tolvpunnings h
Sven Eskilsson, h, inh.m Eskil
bm F__
Mickel Nilsson, h, tp Botil
bm Sexpunning_
Sven Persson, h, tp Martina
Mats Persson og, m Botil
bm Asks h
Sven Åkesson og, td Anders, tp Sissa, m Botil, tp Hanna
bm Ödmans h
Lars Olsson, h, tp Pernilla, förl bm __, soldath Kerstin Öde o manlöst Sven Hansson, h, inh.kv Elin (utan __ har __ små barn att underhålla) Jon Jönsson, h Jöns Persson, h, s Per o Anders, d Karin
bm Råbäck (förl, är __ fiskare o god arbetskarl), inh.m Bengt, h
Lars Jonsson, h Gatuhus: salpsj Björn Persson, h, skr-dr Nils (vanför) Utjord: Br under nr 6 Väderkvarn: möllare Per Persson, h, inh.kv N_?   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/17 (1724), bildid: A0001601_00169, sida 313
1725 Knut Persson, h, tp Malfred
Per Knustsson, __, td Per o Nils
Jon Bengtsson, h, s __, d Bengta
Jöns Larsson, s Hans, tp Elna
bm Falks h
Lars Andersson, h
förl bm Brömses h
Nils Gummesson ä, s Eskil
bm Berg__, tg Sven
Rasmus Persson, h, s Per
Lars Åkesson, h,tkarlen Bengt
bm Lustigs h
Jon Olsson, h
bm Kiempes h
Mats Olsson, h
Bengt Nilsson, h, tp Elin, inh kv Anna Katarina
bm Ställhults h
Tryet Larsson og, m Hanna
Nils Jönsson, h
Olof Jönsson, h, tp Mätta, inh,kv Sissa? Olof Håkansson, h Per Olsson, h, tp Gunnel Jeppe Larsson, h, td Mårten o Bengt o __ td Jon
bm Tolvpunnings h, inh __
Sven Eskilsson, h
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h
bm Sexpunning, h
Sven Persson, h, td Bengt
Mats Persson, m Botil, inh.kv Maja
bm Asks h
Poss av kronolänsm Hans Karlsson: hälftenb Sven Åkesson og, m Botil, _ Anders, tp Sissa o Margareta
bm Ömans h
Lars Olsson, h, td Jon
förp bm Skytts h, so_hustru Kerstin
Öde o manlöst Sven Hansson, h Jon Jönsson, h, tp Anna, inh.m Olof Jönsson, h Jöns Persson, s Per o Anders, d Karin
förl bm Råbergs h
Bengt Månsson, h Gatuhus: salpsj Björn Persson, h Utjord: Br under nr 6 Väderkvarn: br av åbon på nr 9 Stiby   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/18 (1725), bildid: A0001602_00180, sida 333
1727 Knut Persson, h
Per Knutsson, h, td Jon, tp Lusse
Jöns Bengtsson, h, s Sven, d B__
Jöns Larsson, h, tp Kerstin
bm Falk__
Lars Andersson, h, td Per Nils Gummesson ä
Eskil Nilsson, h
bm Bergs h
Rasmus Persson, h
bm Lustigs h
Lars Åkesson, h, gkv Truen
Jon Olsson, h, gkv Elsa
bm Kiämpes h
Mats Olsson, h
bm Ställhults h
Bengt Nilsson, h, td Jon
Truet larsson, h, gkv Hanna
Nils Johansson, h, gm Olof Jönsson?, h
Olof Jönsson, h, gm Anders Jönsson, h
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, td Olof Per Olsson, h, tp Hanna, inh smed Sven __ (inh.kv Katarina Bengtsdotter gl o utf, illa fallandesot) Jeppe Larsson, h, td Mårten, gkv Elin
Bengt Olsson, h, td Sven
Sven Eskilsson, h
bm Frisk__
Mickel Nilsson, h Sven Persson, h
bm Asks h
Mats Persson og, m Bitil
Sven Åkesson og, tp Margareta
bm Ömans h
salp.sj Lasse Hansson
Lars Olsson ä, tp Bengta Br av frun Billingesköld Sven Hansson, h, td Tuve Jon Jönsson, h, td Nils
salp.sj Lars Jönssons h
bm Råberg, h Ing_
Jöns Persson, h, d Karin
Per Jönsson, h tp Maja
Bengt Månsson, h Gatuhus: salpsj Björn Perssons h Utjord: Br under nr 74 Väderkvarn   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/19 (1727), bildid: A0001603_00172, sida 325
1728 Per Knutsson, h, td Nils o Jöns, tp Sissa (inh.m Knut Persson 64 mest sängliggande, h Märta Sunesdotter 67 nästan blind
Jöns Bengtsson, h, s Sven, tp Bengta
Jöns Larsson, h, s Hans, tp Berta
bm Falks h
Lars Andersson, h
förl soldat Petter Lång, h
Nils Gummesson ä
Eskil Nilsson, h, td Lars
bm Bergs h
Rasmus Persson, h, s Per
Lars Åkesson, h
salp.sj Lars Jonssons h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h
bm Kiempes h, gm Olof Jonsson
Mats Olsson, h, tp Sissa
bm Ställhults h
Bengt Nlsson, h, td Mårten
Truet Larsson, h (inh,kv Hanna Persdotter >64, mkt skröpl, svag o orkeslös, har underhåll av s Truet L)
Nils Johansson, h
Olof Jönsson, h, gm Anders Jönsson, h
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, td Per
bm Rings h
Per Olsson, h
bm Sirkels? H
Jeppe Larsson, h, td Jon
bm Tolvpunning_
Bengt Olsson, h, td Sven, tp Hanna
Sven Eskilsson, h
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h Sven Persson, h
bm Asks h
Mats Persson og, m Botil
Olof Nilsson, h, td Jon
bm Ömans h
Lars Olsson, h, td Sune, gm Sven Svensson Anders Jonsson, h Sven Larsson, h jon Jonsson, h, td Jöns
bm Råbergs h, gkv Elin
Jöns Persson, h, d Karin
Per Jönsson, h tp Maja
Bengt Månsson, h Gatuhus: salpsj Björn Perssons h Utjord: Br under nr 74 Möllare Jon Johansson, h, td Johan   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/20 (1728), bildid: A0001604_00166, sida 310
1729 Per Knutsson, h, td Jöns o Lars
Jöns Bengtsson, h, s Sven, tp Nilla
Jöns Larsson, h
bm Falks h
Jöns Matsson, h, td Nils, tp Kerstin, gm Olof Jönsson Eskil Nilsson, h, td Jon, tp Karna?
bm Bergs h (inh.m Nils Gummesson >66, ständ sängliggande)
Rasmus Persson, h bm Lustigs h
Lars Åkesson, h, tp Lusse
salp.sj Lars Jonssons h, salp.sj Per Jönsson
Jon Olsson, h
bm Kiempes h
Mats Olsson, h,
bm Ställhults h
Bengt Nilssonm h, td Mårten
Truet Larsson, h
Nils Jönsson, h
Olof Jönsson, h, gm Anders Jönsson
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, d Hanna
bm Rings h
Per Olsson, h
bm Sirkulas h
Jeppe Larsson, h
bm Tolvpunnings h
Bengt Olsson, h, td Sven, tp Hanna
Sven Eskilsson, h, tg Nils
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h, s Olof Sven Persson, h
bm Asks h
Mats Persson og, m Botil
Olof Nilsson, h, inh.m Erik Jonsson, h
bm Ömans h
Lars Olsson, h, td Sune, gkv Maja (inh.m Sven Svensson tiggare o allmosehjon) Anders Jönsson, h, tp Sissa Sven Hansson, h Jöns Jönsson, h, td Nils
bm Råbergs h
Jöns Persson, h, d Karin
Per Jönsson, h
Bengt Månsson, h Gatuhus: salpsj Björn Perssons h Utjord: Br under nr 74 Möllare Jon Johansson, h, td _, tp Bengta   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/21 (1729), bildid: A0001605_00179, sida 326
1730 Per Knutsson, h, td Olof o Sven, tp _: Jöns Bengtsson, h, s Sven, tp _: Jöns Larsson, h, s Lars, tp Agda?
bm Falks h
Jöns Matsson, h, s Bengt (inh.m Olof Jönsson tigger o allmosehjon)
salpsj Pers h Agda?
Eskil Nilsson, h, tp Karna, tg Jon
bm Bergs h
Rasmus Persson, h, s __, d Karin
Lars Åkesson, h
bm Lustigs h, salp.sj Lars Jönssons h
Jon Olofssons h
bm Kiempes h
Mats Olofsson, h, tp Sissa
bm Ställhults h
Bengt Nilsson, h, td Jon
Truet Larsson, h
Nils Johansson, h
Olof Jönsson, h, gm Måns Jönsson, h
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, d Hanna
bm Rings h
Per Olofsson, h, s Jöns
bm Sirkels h
Jeppe Larsson, h
bm Tolvpunnings h
Bengt Olofsson, h, tg Per
Sven Eskilsson, h
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h, s Olof Sven Persson, h, gm Jöns __ (inh.kv Botil Matsdotter 64, sjukl, uppeh av s Bengt o Sven)
Mats Persson, h, td Nils
bm Asks h
Olof Nilsson, h, td Nils, gm Erik Jönsson, h
bm Ömans h, gkv Kerstin
Lars Olofsson, h (inh.kv Maja, svår fallandesot) Anders Jönsson, h, tp Sissa Sven Hansson, h Jon Jonsson, h, s Hans, tp Lusse
bm Råbergs h
Jöns Persson, h, d Karin
Per Jönsson, h
Bengt Månsson, h Gatuhus: Björn Rasmussons h Utjord: Br under nr 74 Väderkvarn under Skinnebäck   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/22 (1730), bildid: A0001606_00221, sida 412
1733 Per Knutsson, h, td Jon, tp Hanna
Jöns Bengtsson, h, s Sven, tp Ingegerd
Ä Sissa, s Lars o Sven, tp Karin
bm Falks h
Jöns Matsson, h, tp Nillla
Bengt Jönsson, h, gm Erik Jonsson, h
[skada] Rasmus Persson, h, s Per __
Lars Åkesson, h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h, s Olof, d Hanna?
salp.sj Lars Jönsson h
Mats Olsson, h
bm Ställhults h
Bengt Nilsson, h
Truet Larsson, h
Nils Johansson, h
bm Korps h
Olof Jönsson, h
gm Anders _son, h (Bengta? Jönsd? >65 o hustru överårig, svaga o sjukl, utf, har mest gått ifrån sitt hemmansbruk)
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h
bm Rings h
Per Olsson, h, s Jöns o Olof, _ Kerstin
bm Sirckels h
Jeppe Larsson, h, td Per
Bengt Olsson, h
bm Tolvpunnings h
Sven Eskilsson, h, td Nils
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h, s Olof Olof Åkesson, h
bm Asks h
Mats Persson, h, gm Sven Persson
Olof Nilson, h, d Ingegerd, td Sven o Börje
bm Ömans h
Lars Olsson, h, tp Karin [skada] _sjudaren Åke Truetsson Sven Hansson, h Jon Jönsson, h, s Jöns Per Jönsson, h Bengt Månsson, h Gatuhus: Sven Hamn, h Utjord: Br under nr 74 Väderkvarn   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/23 (1733), bildid: A0001607_00219, sida 727
1734 Per Knutsson, h, td Börje o Per, tp Karin
Sven Nilsson, h, gm Jöns Bengtsson (inh.kv Botil Eskilsdotter 70, mkt svag o orkeslös. Uppeh av s Sven N)
bm Falks h
Lars Jonsson, h, td Olof, tp Karin
Jöns Matsson, h, tp Sissa, gm Erik Jonsson
Bengt Jönsson, h, td Sven
Eskil Nilsson, h, td Jon, tp Karin Rasmus Persson, h, s Per, d Hanna
Lars Åkesson, h
bm Lustigs h
Jon Olsson, h, d Hanna, gm Lars Jonsson, h Mats Olsson, h
bm Ställhults h
Bengt Nilsson, h, tfl Ingegerd
Truet Larsson, h
bm Korps h
Nils Johansson, h
Olof Jönsson, h, s Nils, gm Anders Jönsson, h
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, d Hanna
bm Rings h
Per Olsson, h, s Jöns, tp Hanna
bm Sirckels h
Jeppe Larsson, h
bm Tolvpunnings h
Bengt Olsson, h, td Sven
Sven Eskilsson, h
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h, s Olof Olof Åkesson, h
bm Askks h
Mats Persson, h, gm Sven Persson ä
Olof Nilsson, h, td Sune, tp Nilla o __
bm Öhmans h, gkv Sissa
Lars Olsson, h
Jon Månsson, h
Anders Jonsson, h Sven Hansson, h, d Inga Jon Jönsson, h, s Jöns Per Jönsson, h
Nils Rasmusson, h
Bengt Månsson, h Gatuhus: Sven Hamn, h (gla o alldeles utf) Utjord: Br under nr 74 Väderkvarn   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00222, sida 648
1739 Per Knutsson, h, s Bengt o Per, tp Märta
Sven Nilsson, h, td Nils, tp Karin?, gm Sune o h
bm Falks h
Lars Jönsson, h, td Jon, tp Bengta
Jöns Matsson, h, td Sven, tp Gunnel
Bengt Jönsson, h, td Gisel, tp Elna, löskv.f Svenborg
Eskil Nilsson, h, td Olof o __, dr Per Jönsson Rasmus Persson, h, d Hanna
Lars Åkesson, h, s Per, d Tyre
Jon Olsson, h, s Jöns, d Hanna
1/4 br av Per Knutsson nr 69
bm Kämpes h
Mats Olsson, h, d Karna, gkv Karin
ä Sissa, s Jöns, tp Ingegerd
bm Ställhults h
Truet Larsson, h
bm Corps h
Per Svensson, h
Olof Jönsson, h, s Nils, d Anna, gkv Karin
bm Sexpunnings h
Olof Håkansson, h, s Håkan o Måns, d Hanna
bm Rings h
Per Olsson, h, s Olof o Bengt, tp Karin
bm Sirkels h
Jöns Persson og
Jeppe Larsson, h, s Mårten, d Kerstin
bm Tolvpunnings h
Bengt Olsson, h, s Olof, gkv Elin
Sven Eskilsson, h, s Jöns
bm Frisks h
Mickel Nilsson, h, s Nils, d ___ Olof Åkesson, h, s Erik, d __
Mats Persson, h, td Jöns
bm Asks h
Olof Nilsson, h, td Nils o Sven, tp Botil Lars Olsson, h
Jon Månsson, h
Anders Jonsson, h Sven Hansson, h, s Hans, d Inga Jon Jönsson, h, s Jöns Nils Rasmusson, h Bengt Månsson, h, s Måns, d Kerstin Gatuhus: Sven Persson ä, d Bengta Utjord: Br under nr 74 Väderkvarn   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00246, sida 613
1742 Gm Sven Olsson (utf)
förl bm Sexpunnings h Kerstin (utf)
    Gkv Karin (utf)   Gm Lars Olsson   Gm Olof Jönsson   Gm Per Olsson Gkv Elna (utf, blind)
bm Tålfpunnings ä Elsa (gl o fatt)
  Gm Mickel Nilsson Löskv.folk Svenborg (fatt)       Gm Sven Hansson             Bara gårdmän och änkor Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIk:968 (1742) Bild 3800 / sid 731 (AID: v902796.b3800.s731, NAD: SE/RA/622/03)
1743 Per Knutsson, h, s Per o Nils
Sven Nilsson, h, tp Bengta, gm Sune Olofsson, h
Lars Jönsson, h, td Per, tp Hanna
Jöns Matsson, h
Bengt Jonsson, h, td Anders, tp Kerstin
Eskil Nilsson, h
bm Bärgs ä Ingeborg
Bengt Persson, h
Per Larsson, h, gkv Karna
Jon Olsson, h, s Per
Bengt Persson og, td Gisel
snskom Eskil Olsson og
Mats Olsson, h, d Karna o Inger, gm Lars Olsson, h
Börje Larsson, h, s Jöns
bm Ställhults h Nilla
Truls Larsson, h
Per Svensson, h, gkv Signe
bm Korps h Berta
Nils Olsson og, td Bengt, tp Anna o Sissa, gm Olof Jonsson, h Olof Håkansson ä, s Måns o Nils, d Elna Jöns Persson og, tp Kerstin o Lisbet, gm Per Olsson, gkv Kerstin Nilsdotter (fördärvad i barnsäng, kan ej arbeta, tigger o allmosehjon) Jeppe Larsson, h, s mårten, d Kerstin
Bengt Olsson, h, s Olof, d Märta, gkv Elna
bm Tolvpunnings ä Elsa Larsdotter (tiggerska o allmosehjon)
Sven Eskilsson, h Nils Mickelsson og, tp Karna, gm Mickel Nilsson ä (attest fr 1742 … >63, benbruten, sängl, uppeh av s Nils M) Olof Månsson, h, tp Kerstin
bm Asks h Malena, löskvf Svenborg
Mats Persson, h
Sven Sunesson og, tp Kerstin
Olof Nilsson, h, td Anders
bm Öhmans ä Karna (går o tigger m 4 små barn)
Lars Bengtsson, h
Jon Månsson, h
Anders Jonsson, h Hans Svensson og, tp Kerstin, gm Sven Hansson, h Jöns Jonsson og, res.dr Olof
Jon Jönsson, h
Nils Rasmusson, h Bengt Månsson, h, s Petter, d Kerstin Gatuhus: Sven Persson ä, d Kerstin Utjord under nr 74 Väderkvarn: vädermöllare Jonas Jönsson, h   Blekinge läns landskontor (K) EIa:2 (1743) Bild 7220 (AID: v225599.b7220, NAD: SE/LLA/10891)
1744 Per Knutsson, h, s Bengt o Nils, d Anna
Sven Nilsson, h, tp Kerstin, gm Sune Olofsson, h
Lars Jönsson, h,, td Per, tp Kerstin
bm Falks h Sissa
Jöns Matsson, h
Bengt Jonsson, h, td Anders
Eskil Nilsson, h, td Olof
bm Bergs ä Ingeborg
Bengt Persson, h
Per Larsson, h, tp Inga
Jon Olsson, h, s Per
Per Persson og
Mats Olsson ä, d Karna o Inger
Börje Larsson, h, s Jöns o Gumme, tp Kerstin
bm Ställhults h Nilla
Truls Larsson, h, löskvf Svenborg
Per Svensson, h
bm Korps h Märta
Nils Olsson og, td Bengt, tp Anna o Sissa, gm Olof Jonsson, h Håkan Olofsson og, td Måns, tp Elna Jöns Persson og, tp Inger, gm Per Olsson, h Jeppe Larsson, h, s Mårten o Bengt
Bengt Olsson, h, s Olof, d Märta
Sven Esilsson, h Nils Mickelsson, fm Kerstin Olof Månsson, h, tp N
bm Asks h Malena
Mats Persson, h
Sven Sunesson og, tp Bengta
Olof Nilsson, h, td Anders
Lars Bengtsson, h
Jon Månsson, h
Anders Jonsson, h, d Inga Hans Svensson död, gm Sven Hansson, h, tp Bengta Jöns Jonsson, h
Jon Jönsson, h
Nils Rasmusson, h
bm Stibergs h Hanna
Bengt Månsson, h, s Magnus o Petter, d Kerstin Gatuhus: Sven Persson ä, d Kerstin Utjord under nr 74 Väderkvarn: möllare Jonas Jonsson, h
Gatustuga: löskvf Kerstin
  Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) FIa:1 (1744) Bild 1020 / sid 96 (AID: v249165.b1020.s96, NAD: SE/LLA/10939)
JB 1746 1 sk: 1/3 Per Knutsson
1/3 Sven Nilsson
1/3 Lars Jönsson
3/8 fr: 1/8 Jöns Matsson
1/4 ä Kerstin
1/2 kr: Eskil Nilsson 1/4 sk: Bengt Persson
1/4 kr: Per Karlsson
1/2 kr: 1/4 Jon Olofson
1/4 Per Persson
2/3 kr: 1/3 Mats Olofsson
1/3 Ä Sissa
3/8 kr: 3/16 Truls Larsson
3/16 Per Svensson
1/4 kr: Nils Olofsson 3/8 kr: Håkan Olsson 3/8 kr: Jöns Persson 2/3 kr: 1/3 Jeppe Larsson
1/3 Bengt Olofsson
3/8 kr: Sven Eskilsson 1/4 kr: Nils Mickelsson 3/4 sk: 3/8 Olof Månsson
3/8 Mats Persson
1/2 sk: 1/4 Sven Sunesson
1/4 Olof Nilsson
1/2 kr: 1/4 Lars Bengtsson
1/4 Jon Håkansson
3/8 fr: Anders Jonsson 1/4 kr: Sven Hansson 3/8 fr: 1/4 Jöns Jonsson
1/8 Jöns Jonsson
1/2 fr: Nils Rasmusson 1/6 kr: Bengt Månsson   Utjord under nr 74   Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:3 (1746) Bild 980 / sid 92 (AID: v566947.b980.s92, NAD: SE/LLA/10939)
1748 Per Knutsson, h, s Bengt o Nils, tp Kerstin o Magnil
Sven Nilsson, h, td Jon, tp Anna, gkv Lusse
Lars Jönsson, h, td Per, tp Mätta
Jöns Matsson, h, tp Anna
ä Kerstin, td Nils
Eskil Nilsson ä, d Kerstin, td Olof, tp Kestin
bm Bergs h Elna
Bengt Persson, h
Per Larsson, h, s Nils, gkv Karna
Per Jonsson, h, td Jöns, tp Anna, gm Jon Olsson (>63, sängl, uppeh av s Per J) Mats Olsson ä, s Nils, d Karna
förl bm Hi_
Jöns Bengtsson, h, td Per, tp Inger
bm Ställhults h Bengta
Truls Larsson, h
Per Svensson, h
bmKorps h Märta
dNils Olsson og, td Bengt, tp Kerstin, gm Olof Jönsson Håkan Olofsson, h, td Nils, tp Hanna o Hanna
bm Rings h Karna
Jöns Persson, h, td Måns, tp Liva, gm Per Olsson
bm Sirkels h Elna
Jeppe larsson, h, s Mårten o Bengt o Nils
Bengt Olsson, h, s Olof o Nils, d Märta
Sven Eskilsson, h, s Eskil Nils Mickelsson, h, td Hans
bm Sexpunnings h Signe
Olof Månsson, h, tp Inger
bm asks h Malena
Mats Persson, h, d Elna, td Karl, gm Sven Persson, d Kerstin
1/4 poss av Sven Sunesson nr 127 Mörby
Olof Nilsson, h, td Olof o Nils, ,tp Berta o Inger
förl bm Hattmakares h
Lars Bengtsson, h, s Pål
Jon Mårtensson, h
Anders Jönsson, h, s Ola, d Inger Sven Hansson, h, s Per, tp Marna Jon Jönsson, h, d Kerstin
Jöns Jonsson, h
Nils Rasmusson, h, gm Per Jonsson, h
bm Stibergs h Hanna
fl Hanna (blind, sjukl)
Bengt Månsson, h, s Henrik o Hans, d Kerstin Gatuhus: poss av borgaren Olof Wannerberg i Sölvesborg Utjord Väderkvarn: möllare Jonas Jonsson, h, td Åke   Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:4 (1748) Bild 1020 / sid 96 (AID: v223372.b1020.s96, NAD: SE/LLA/10891)
1752 Per Knutsson, h, s Nils, tg Bengt o Jöns, tp Sissa
bm Falks h Kerstin
Sven Nilsson, h, s Nils, tp Bengta, gkv Lusse Åkesdotter (utf m 5 små barn)
Lars Jönsson, h, td Måns, tp Mätta
vol Listerbergs h Karna, löskvf Inger
Jöns Matsson ä, tg Masse, tp Hanna
förl bm Sågare, tfl Kerstin
ä Kerstin, td Nils, tp Kerstin
Eskil Nilsson, h, s Nils, d Kestin, td Olof o Per, gkv Kerstin
bm Bergs h Elna
Bengt Persson, h, td Pål, gkv Sissa
Per Larsson, h, s Håkan
bm Lustigs h Anna
Per Jonsson, h, tg Nils, tp Sissa
bm Kiempes h Karna
Per Persson, h, tg Zakris o Sune, tp Elna
Bengt Jeppsson, h, tfl Karna
Jöns Bengtsson, h, tg Nils, tkvf Botil
bm Ställhults h Bengta
Truls Larsson, h
Per Svensson, h
bm Korps h Märta
Nils Olsson, h td Sven, h, tp Kerstin Håkan Olsson, h, td Olof, tp Kerstin, löskvf Karna
bm Rings h Karna
Jöns Persson, h, td Niklas, tp Olve
bm Sirkels h Elna
Ä Margareta, s Mårten o Nils, d Berta
Bengt Olsson, h, s Nils, d Märta, tg Nils
Sven Eskilsson, h, s Eskil, d Sissa
bm Frisks h Konstantia
Nils Mickelsson, h, tg Sven, tfl Elna
bm Sexpunnings h Signe
Mats Persson, h, tp Kerstin
Bengt Olsson, h, tp Hanna
Olof Månsson, h, td Karl, tp Bengta o Kerstin
bm Asks h Malena
Poss o br av Nils Persson i Ysane, td Jon, tp Karna Lars Bengtsson, h, s Olof
Jon Månsson, h, s Måns o Per
Anders Jonsson, h, s Olof
hälftenbr sVen Persson, h
Per Svensson, h, td Bengt, tp Marna Jon Jonsson, h, d Kerstin
Jöns Jonsson, h
Nils Rasmusson, h, s Rasmus, tp Ingeborg
bm Stibergs h Hanna
Bengt Månsson, h, s Henrik o Hans, tp Anna Gatuhus under nr 30 Utjord Väderkvarn: Jonas Jonsson, h   Blekinge läns landskontor (K) EIa:11 (1752) Bild 11340 (AID: v227163.b11340, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1752 1 sk: 1/3 Per Knutsson
1/3 Sven Nilsson
1/3 Lars Jönsson
3/8 fr: 3/16 Jöns Matsson
3/!6 ä Kestin
1/2 kr: Eskil Nilsson 1/4 sk: Bengt Persson
1/4 kr: Per Larsson
1/2 kr: 1/4 Per Jonsson
1/4 Per Persson
2/3 kr: 1/3 Bengt Jeppsson
1/3 Jöns Bengtsson
3/8 (3/32 sk, 9/32 kr): 3/16 Truls Larsson
3/16 Per Svensson
1/4 kr: Nils Olsson 3/8 kr: Håkan Olsson 3/8 kr: Jöns Persson 2/3 kr: 1/3 Jeppe Larsson
1/3 Bengt Olsson
3/8 kr: Sven Eskilsson 1/4 kr: Nils Mickelsson 3/4 sk: 3/16 Mats Persson
3/16 Bengt Olsson
3/8 Olof Månsson
1/2 sk: Olof Nilsson 1/2 kr: 1/4 Lars Bengtsson
1/4 Jon Månsson
3/8 fr: Anders Jonsson 1/4 kr: Per Svensson 3/8 fr: 1/4 Jon Jonsson
1/8 Jöns Jonsson
1/2 fr: Nils Rasmusson 1/6 kr: Bengt Månsson Gatuhus under nr 30   Väderkvarn Jordebok (2 varianter finns, några skillnader) Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 1470 (AID: v566948.b1470, NAD: SE/LLA/10939)
1753 Nils Persson, h, td Måns, tp Karna, gkv Inger
bm Falks h, tp Kerstin
gm Per Knutsson (>62, sjukl, uppeh av s Nils o Per)
Sven Nilsson, h, s Nils, td Bengt, tp Elna
Lars Jönsson, h, tp Mätta o Hanna
Masse Bengtsson og
förl bm Sågare, tfl Kerstin
ä Kerstin, d Bengta, td Nils
Eskil Nilsson, h, s Nils, d Kerstin
bm Bergs h Elna
Bengt Persson, h, gkv Sissa
Per Larsson h, s Håkan, d Inger
bm Lustigs h Anna
Per Jonsson, h, td Nils, tg Bengt
bm Kiämpes h Karna
Per Persson, h, td Tue, tp Sissa
Bengt Jeppsson, h, td Nils, tg Bengt
Jöns Bengtsson, h, td Per, tkvf Botil
bm Ställhults h Bengta
Truls Larsson, h, s Knut
Per Svensson, h, d Hanna
bm Korps h Märta
Nils Olsson, h Håkan Olsson, h, td Nils, tp Marna
bm Rings h Karna
Jöns Persson, h, td Jöns, tp Anna
bm Sirkels h Elna
Ä Margareta, s Mårten o Nils, d Berta
Bengt Olsson, h, s Nils, d Märta, tg Per
Sven Eskilsson, h, s Eskil, d Sissa
bm Frisks h Kristensa, lösp Johanna
Nils Mickelsson, h, td Karl, h
bm Sexpunnings h Signe
Mats Persson, h, s Nils
Bengt Olsson, h, tp Hanna
Olof Månsson, h, td Per, tp Sissa
bm Asks h Malena
Poss av nm Nils Persson i Ysane men br av Nils Persson nr 69 Lars Bengtsson, h, s Olof
Jons Månsson, h, s Måns o Per
Anders Jonsson, h, s Olof
halvnadsbon Sven Persson, h
Per Svensson, h, td Bengt Jon Sunesson, h, tp Kerstin, gm Jon Jonsson, h Gullborg Jakobsdotter (han >74, hon >63, uppeh av måg Jon Sunesson)
Jöns Jonsson, h, tp Inger
Nils Rasmusson, h, s Rasmus, tp Kerstin
bm Stibergs h Hanna
Bengt Månsson, h, s Henrik o Hans, tp Anna Gatuhus under nr 30 F strandridare Witberg, h, tp Elsa o Botil Väderkvarn: Jonas Jönsson, h, td Anders
Gatustuga: Snskom Måns Erikson, h, tg Nils
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:12 (1753) Bild 9880 (AID: v227415.b9880, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1758 1 sk: 1/3 nm Per Persson
1/3 Sven Nilsson
1/3 Lars Jonsson
3/8 fr: 3/16 Masse Bengtsson
3/16 Tomas Bengtsson
1/2 kr: Eskil Nilsson 1/4 sk: Bengt Persson
1/4 kr: Per Larsson
1/2 kr: 1/4 poss av Per Persson nr 69
1/4 poss av Nils Perssons omynd barn
2/3 kr: 1/3 Bengt Jeppsson
1/3 Jöns Bengtsson
3/8 kr: 3/32 Truls Larsson
3/32 poss av Bengt Månsson nr 89
3/16 Per Svensson
1/4 kr: Nils Olsson 3/8 kr: Håkan Olsson 3/8 kr: Jöns Persson 2/3 kr: 1/3 Mårten Jeppsson
1/3 Nils Bengtsson
3/8 kr: Eskil Svensson 1/4 kr: Nils Mickelsson 3/4 sk: 3/16 Nils Matsson
3/!6 Bengt Olsson
2/8 Olof Månsson
1/2 sk: poss av nm Nils Persson i Ysane
Utjord: Edstorp Heja
1/2 kr: 1/4 Lars Bengtsson
1/4 Jon Månsson
3/8 fr: 3/16 Anders Jonsson
3/16 Sven Persson
1/4 kr: Per Svensson 3/8 fr: 3/16 Jöns Sonesson
3/!6 Jöns Jonsson
1/2 fr: Nils Rasmusson 1/6 kr: Bengt Månsson Gatuhus under nr 30 Utjord: br under nr 74 Väderkvarn Ett ålafiske Tregröna? tillhör byn Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:5 (1758) Bild 970 / sid 90 (AID: v566949.b970.s90, NAD: SE/LLA/10939)
1759 Nm Per Persson, h, td Måns o Bengt, tp Kerstin o Sissa
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, tp Elsa
Lars Jonsson, h, s Masse, tp Botil
Masse Bengtsson, h, td Anders
Truls Bengtsson, h
Eskil Nilsson, h, td Eskil o Anders, d Kerstinn o Hanna
avsk bm Siöbos h
bm Siöbos h
Bengt Persson, h
Per Larsson, h, s Håkan, d Inger
bm Lustigs h
1/4 poss av nm Per Persson nr 69
1/4 poss av Nils Perssons omyndiga barn
halvnadsb Olof Nilsson, h
bm Kiämpes h
Bengt Jeppsson, h, tp Karna o Berta
Jöns Bengtsson, h, td Henrik
bm Stälhults h
Truls Larsson, h, s Knut, d Anna
Henrik Bengtsson og
bm Korps h
Per Svensson, h, d Anna o Botil
Nils Olsson, h, tp Kerstin
bm Sexpunnings h
Håkan Olsson, h, td Karl, tp Hanna
bm Rings h
Jöns Persson, h, td Nils Mårten Jeppsson, h, td Nils
Nils Bengtsson, h, tp Hanna
bm Tolvpunnings h
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Karna, gkv Kerstin
bm Frisks h
Nils Mickelsson, h, tg Sven Nils Matsson og, tp Malena
Bengt Olsson, h
Olof Månsson, h, d Lusse, td Jöns
bm Asks h
Poss av nm Nils Persson i Ysane Lars Bengtsson, h, s Olof
Jon Månsson ä, s Måns, d Kerstin
bm Skreders h
Anders Jonsson, h, s Per Per Svensson, h, td Bengt, tp Elna Jon Sonesson, h
Jon Jonsson, h
Nils Rasmusson, h, td Lars
fördubbl-bm Råbergs h Sissa
Hans Bengtsson og, tp Hanna, gm Bengt Månsson, h Bengta Åkesdotter (han >67, hon >86, sjukliga, uppeh av s Hans B) Gatuhus: fd strandridare Samuel? Wideberg, h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Jöns, h
Gatuhus: snskr Eskil Jonsson, h
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h, lärg Nils
Gatuhus: snsmed Anders Jönsson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/27 (1759), bildid: A0001611_00243, sida 237
1760 Nm Per Persson, h, td Måns o Bengt, tp Karna
Sven Nilsson, h, s Nils o Jöns, tp Elsa
Lars Jönsson, h, s Nils, tp Botil
Masse Bengtsson, h, td Anders, tp Hanna
Tomas Bengtsson, h, tp Kerstin
Eskil Nilsson, h, td Ingeman, d Kerstin o Hanna, gkv Inga
bm Siöbos h
avsk bm Anders Tolvpunning (skorvig, bråck o utfall, 3 barn)
Bengt Persson, h, d Botil
Per Larsson, h, s Håkan, d Inger
bm Lustigs h
1/4 poss av nm Per Persson nr 69
1/4 poss av Nils Perssons omyndiga barn
halvnadsb Olof Nilsson, h, tg Sven
bm Kiämpes h
Bengt Jeppsson, h, tp Karna o Berta
Jöns Bengtsson, h, td Henrik, tp Kerstin
bm Ställhults h
Truls Larsson, h, s Knut, d Anna
Henrik Bengtsson og
bm Korps h
Per Svensson, h, d Hanna
Nils Olsson, h, td Per
bm Sexpunnings h
Håkan Olsson, h, tg Masse
bm Rings h
Jöns Persson, h, td Nils Mårten Jeppsson, h, td Mickel, tp Malena
Nils Bengtsson, h, tg Anders, tp Nilla
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Karna
bm Frisks h
matros Anders Sunesson (fri enl regl), h
Nils Mickelsson, h, td Sven, tp Kerstin Nils Matsson og
Bengt Olsson, h
Olof Månsson, h, d Lusse
bm Asks h
Poss av nm Nils Persson i Ysane, td Nils o Bengt o Per
bm Öhmans h
Lars Bengtsson, h, s Olof
Jon Månsson ä, s Jöns, d Kerstin
bm Skröders h
Anders Jonsson, h, s Per Per Svensson, h, td Karl, tp Elna o __ Jon Sonesson, h
Jon Jonsson, h
Nils Rasmusson, h, td Lars
fördubbl-bm Råbergs h
Hans Bengtsson og, tp Botil Gatuhus: Witbergs h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Jonas, tp Sissa
Gatuhus: snskr Eskil Jonsson, h, lärg Erik
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h
Gatuhus: snsmed Anders Jonsson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/28 (1760), bildid: A0099004_00263, sida 240
1761 Nm Per Persson, h, d Kerstin, td Måns o Lars, tp Karna o Märta
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, tp Botil
Lars Jönsson, h, s Nils, td Sone, tp Botil
Masse Bengtsson, h, tp Karna
Tomas Bengtsson, h, tp Kerstin
Eskil Nilsson, h, s Nils, d Kerstin o Hanna, tg Olof, gkv Iner
bm Siöbos h
Bengt Persson, h, d Boti
Per Larsson, h, s Håkan, d Inger
bm Lustis h
1/4 poss av nm Per Persson nr 69
1/4 poss av sal Nils Perssons omynd barn
halvnadsb Olof Nilsson, h
bm Kiempes h
Bengt Jeppsson, h, td Nils
Jöns Bengtsson, h, td Per, tp Kerstin
bm Ställhults h
Truls Larsson, h, s Knut, d Hanna
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
Per Svensson, h, d Anna
bm Korps h
Nils Olsson, h, gkv Hanna Håkan Olsson, h, d Gertrud, td Nils
bm Rings h
Jöns Persson, h, d Kerstin, tp Kerstin Mårten Jeppsson, h, td Mickel, tp Botil
Nils Bengtsson, h, td Andrs, tp Botil
Eskil Svensson, h, td Hans
bm Frisks h
matros Anders Sunesson (fri), h
Nils Mickelsson, h, td Anders, tp Kerstin
matros Nils Hörberg og (fri)
Nils Matsson og, tp Botil
Bengt Olsson, h
ä Hanna, d Lusse
bm Asks h
Poss av nm Nils Persson i Ysane, td Bengt o Nils, gkv Botil
bm Öhmans h
Lars Bengtsson, h, s Olof
Jon Månsson ä, s Per o Jöns, d Kerstin
bm Skröders h
snskom Måns Jonsson og
Anders Jonsson, h, s Jon o Per Per Svensson, h, td Karl, tp Elna o Inga Jon Sonesson, h
Jon Jonsson, h
Nils Rasmusson, h, td Henrik
fördubbl-bm Råbergs h
Hans Bengtsson, h, tp Elna Gatuhus: bm Witbergs h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Jonas, tp Sissa
Gatuhus: snskr Eskil Jonsson, h, lärg Karl
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h
Gatuhus: snsmed Anders Jonsson
Gatuhus: sn.snick Sven Ludvig, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/29 (1761), bildid: A0001612_00241, sida 242
1762 Per Persson, h, d Kerstin, td Nils, tp Marna o Karna
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon
Lars Larsson, h, s Nils, td Sone, tp Botil
Masse Bengtsson, h, tp Karna
Tomas Bengtsson, h, tp Berta
Eskil Nilsson, h, s Nils, d Kerstin o Hanna
bm Stakes h
gkv Inger Johansdotter
Bengt Persson, h, d Botil
Per Larsson, h, s Håkan, d Ingrid
bm Lustigs h
1/4 poss av Per Persson nr 69
1/4 poss av sal Nils Perssons omynd barn
halvnadsb Olof Nilsson, h, tg Sone
bm Kiempes h
Bengt Jeppsson, h
ä Hanna, td Per, gkv Inger
bm Ställhults h
Truls Larsson, h, s Truet, d Anna
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
Per Svensson, h, d Botil
bm Korps h
Nils Olsson, h, td Måns Olsson (50, sjukl o orkeslös) Håkan Olsson, h, d Gertrud, td Nils
bm Rings h
Jöns Persson, h, d Kerstin
bm Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, tp Botil
Nils Bengtsson, h, tg Sven
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Karna
bm Frisks h
matros Anders Sunesson (fri enl regl), h
Nils Mickelsson, h, td Anders
matros Nils Hörberg (fri), h
Nils Matsson og
Bengt Olsson, h
Sven Karlsson, h, s Måns, d Lusse
Poss av Nils Persson i Ysane, td Bengt o Per, tp Kajsa
bm Öhmans h, gkv Botil
Lars Bengtsson, h, s Olof
Jon Månsson ä, s Per o Jöns, d Kerstin
bm Skröders h
snskom Måns Jönsson og
Anders Jönsson, h, s Per o Jon Per Svensson, h, td Karl, tp Elna o Botil Jöns Sonesson, h, tp Elsa
Jon Jönsson, h, s Sven
Nils Rasmusson, h, td Mickel, tp Nilla o Bengta
fördubbl-bm Råbergs h
Hans Bengtsson, h
reservg Per Nilsson (fri enl Kongl Maj:t)
Gatuhus: bm Wickbergs h, tp Elna Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h, gm Jonas Jonsson
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h
Gatuhus: sn.snick Sven Ludvig, h, gkv Bengta
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h, lärg Måns
OBS: Del av Karlshamn insprängt i originalet (14 sid, forts på bild 259) Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00246, sida 253
1763 Per Persson, h, d Kerstin, td Sven, tp Karna o Marna
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon
matros Nils Persson Hörberg (fri enl regl)
Lars Larsson, h, s Nils, tg Bengt, tp Botil
Masse Bengtsson, h, td Måns
Tomas Bengtsson, h, tp Berta
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o Hanna, td Erik
bm Siöbos h
Bengt Persson, h, d Botil o Kerstin
Per Larsson, h, s Håkan, d Inger
bm Lustigs h
1/4 poss av Per Persson nr 69
1/4 poss av Nils Perssons omynd barn
halvnadsb Olof Nilsson, h, td Sune
bm Kiempes h
Bengt Jeppsson, h, gkv __
Jon Persson, h, tp Botil
bm Ställhults h
dr Henrik Matsson (svår invärtes sjukdom o surben)
Truls Larsson, h, d Anna o Karna
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
Per Svensson, h, d Elna
bm Korps h
Nils Olsson, h
bm Sexpunnings h
Håkan Olsson, h
bm Rings h
Jöns Persson, h, d Kerstin o Berta, td Nils
bm Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, tp Karna
Nils Bengtsson, h, tg Sven, tp Berta
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Karna
bm Frisks h
matros Anders Sunesson (fri enl regl), h
Nils Mickelsson, h, tg Olof Nils Matsson, h, td Per, tp Bengta
Bengt Olsson, h
Sven Karlsson, h, s Måns, d Lusse, td Anders
Poss av Nils Perssonn i Ysane
bm Öhmans h
löskvf Karna
snskom Måns jonsson og
Lars Bengtsson, h, s Olof, gm Jon Månsson (>63, skröpl, uppeh av s Anders Jonsson)
Anders Jonsson og, td Jöns, tp Kerstin
bm Skröders h
Anders Jonsson, h, s Per o Jon, tp Hanna Per Svensson, h, td Karl, tp Elna o Gunnel Jon Sonesson, h, tp Elsa
Jon Jönsson, h, s Sven
Nils Rasmusson, h, td Sven, tp Elna
förd-bm Råbergs h
Hans Bengtsson, h, tp Berta
res.dr Per Nilsson (fri enl Kongl Maj:t)
Gatuhus: Wickbergs h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h
Gatuhus: snsnick Sven Ludvig, h
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/31 (1763), bildid: A0001614_00242, sida 240
1764 Per Persson, h, s Knut, d Kerstin, td Sone, tp Marna
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Kerstin
matros Nils Persson Hörberg (fri enl regl)
Lars Jönsson, h, s Nils, td Bengt
Masse Bengtsson, h, td Måns
Tomas Bengtsson, h, tp Berta
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o Hanna, td Erik, tg Lars
bm Siöbos h
Bengt Persson, h, d Botil o Kerstin
Håkan Trulsson og, tp Inger, gm Per Larsson, h Hanna Håkansdotter (han gl, bråck, hon >63, uppdr hemmanet åt Håkan T, nj uppeh)
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Olof Nilsson, h, td Sone
bm Kiämpes h
Bengt Jeppsson, h, gk Inga
Jon Persson, h, s Bengt, td Sven, tp Botil
bm Ställhults h
Truls Larsson, h, d Hanna o Karna
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
avsk bm Jöns Korp
Per Svensson, h, s Sven, d Elna
Nils Olsson, h
bm Sexpunnings h
Håkan Olsson, h, tg Bengt Jöns Persson, h, d Kerstin o Berta, td Anders
bm Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, td Nils
Nils Bengtsson, h, td Sven, tp Karna
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Karna
bm Frisks h
matros Anders Sunesson (fri enl regl), h
Nils Mickelsson, h, td Per Nils Matsson, h, td Karl, tp Bengta
Bengt Olsson, h, s Måns, d Lusse, tp Sissa
Poss av Nils Perssons omynd barn
snskom Måns Jönsson og
Lars Bengtsson, h, s Olof
Anders Jonsson og, tp Kerstin
Anders Jönsson, h, s Per o Jon, tp Hanna Per Svensson, h, td Nils, tp Elna o Gunnel Jöns Sunesson, h, td Nils, tp Elsa
Jon Jönsson, h, s Sven
Nils Rasmusson, h, td Börje, tp Botil Hans Bengtsson, h, tp Berta
res.dr Per Nilsson (fri)
Gatuhus: Wickbergs h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h
Gatuhus: snsnick Sven Ludvig, h
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/32 (1764), bildid: A0001615_00241, sida 238
1765 Per Persson, h, s Knut, d Kerstin, tp Botil
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Kerstin
Lars Jönsson, h, s Nils, tp Berta, utf gm Sone Olsson
Masse Bengtsson, h, td Nils
Tomas Bengtsson, h, td Sven
Eskil Nilsson, h, d Kerstin, td Lars
bm Siöbos h
bräckl avsk bm Anders Tolvpunning
Bengt Persson, h, d Botil o Kerstin
Håkan Trulsson og, tp Inger, gkv Anna
utg gm Per Larsson o bräckl avsk bm Per Lustig o Olof Falk
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Olof Nilsson, h, td Bengt
bm Kiämpes h
Bengt Jeppsson, h, gkv Inger
Jöns Persson, h, s Bengt, tp Elna
bm Ställlhults h, gkv Bengta
utg avsk bm Lars Hiort
Truls Larsson, h, d Hanna o Karna
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
Per Svensson, h, s Sven, d Elna
Nils Olsson, h, s Bengt
bm-ä Elna
Håkan Olsson, h Jöns Persson, h, d Berta
bm Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, td Per, tp Bengta
Nils Bengtsson, h, td Nis, tp Karna
utg gm Bengt Nilsson
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Botil
bm Frisks h
matros Anders Sonesson (fri), h
utg gm Sven Eskilsson
Nils Mickelsson, h, td Per
bräckl avsk bm Jöns Ring
Nils Matsson, h, td Karl
Bengt Olsson, h
Sven Karlsson, h, s Måns, d Lusse
Poss av Nils Persson i Ysane
löskvf karna
snskom Måns Jönsson og
Lars Bengtsson, h, s Ola
Anders Jönsson, h, ug gm Anders Jönsson
Anders Jönsson, h, s Per o Jon, tp Kerstin Per Svensson, h, td Anders, tp Elna o Karna, utg gm Bengt Nilsson Jöns Sunesson, h, td Sven, tp Elsa
Jöns Jönsson, h, s Mats
Nils Rasmusson, h, td Erik, tp Bengta Hans Bengtsson, h, td Jon, tp Karna
res.dr Per Nilsson (fri)
Gatuhus: Witbergs h Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Larsson, h
Gatuhus: snsnick Sven Ludvig, h
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/33 (1765), bildid: A0099005_00266, sida 247
1767 Per Persson, h, s Knut, tp Inger o Karna, uå s Bengt o Per, d Elsa o Pernilla, utg ä Inger
Sven Nilsson, s Nils o Jon, d Kerstin o Botil, h Hanna (54, i 13 år surbent i v ben, mest i sängen)
Lars Jönsson, h, s Nils, td Sven, tp Berta
utg gm Sone Olsson, h, uå fl Inger
utg gm Bengt Jonsson, h
utg bm-ä Anna
bm Anders Falks og
Masse Bengtsson, h, uå d Kerstin o Elna o Signe
Tomas Bengtsson, h, tp Elsa, uå d Kerstin o Elna o Hanna
bm-ä Elna
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o Hanna, td Jon, uå d Sissa, tg Mattis
bm Hans Siöbos h, uå s Nils, d Elna
bräckl avsk bm Ola Oförtruten, h
res.g Göran Persson (fri)
Bengt Persson, h, d Kerstin o Botil, uå s Ola
Håkan Trulsson, h, td Anders
bräckl utgavsk bm Per Lustig, h, uå d Elna o Inger
bräckl utf bm Per Larsson, h
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Ola Nilsson, h, td Sune
bm Per Kiämpe, h
gratialist utf avsk bm Bengt Sexpunning, h, uå s Mats o Ola
res.g Petter Persson (fri)
Bengt Jeppsson, h, uå s Jeppe o lars, d Kerstin o Bengta
utg gm Lars Olsson ä, utg ä Hanna, gkv Inger, uå d Elna, bräckl gm Eskil Persson og
Jon Persson, h, s Bengt, tg Jöns, uå s Jöns, d Karna o Kerstin o Inger
bm Sven Ställhult, h, uå s Håkan, d Karna
grat avsk bm Jöns Ring, h
Truls Larsson, h, d Anna o hanna, s Lars (39, krympling)
ä Kerstin, s Sven o Per, d Botil o Elna, uå s Lars
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korp, h
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, uå d Karna
utg sängl gm Måns Olsson ä
bm Per Sexpunning, h, uå s Jöns
Håkan Olsson, h, td Per
Nils Matsson, h, td Per, tå Elna, uå s Mats o Ola, fl Kerstin
utf ä Sissa,uå s Jöns o Sven, d Ingeborg (18, fallandesjuka, har ej sitt rätta förstånd)
Jöns Persson, h, d Kerstin o Berta o Botil, uå s Ola oNils, d Hanna
bm Jöns Sirkel, h, uå d Pernilla
utg bm-ä Kerstin
Mårten Jeppsson, h, td Sven, tp Kerstin, uå d Kerstin, utg ä Margareta
Nils Bengtsson, h, td Ola, tp Karna, uå s Per, fl A_, utg gm Bengt Olsson ä, utg gm Lars Jonsson, h, s Jon (41, alldeles ursinning)
bm Per Tolvpunning og
Eskil Svensson, h, td Lars, tp Inger o Bengta, uå d Karna o Botil, g __, utg gm Sven Eskilsson, h
sjöm Anders Sunesson (fri), h, uå s Sone o Per, utf gkv Bengta
bm Lars Frisk, h, uå s Erik, d Anna
Ä Kerstin, d Kerstin, td Per, uå s Sven, d Hanna, g Anders, p Johanna (51, fallandesjuka) 3/16 poss av Nils Matsson nr 77
Bengt Olsson, h, uå s Mats o Per, d Kerstin o Botil, utg ä Berta
Sven Larsson, h, s Måns o Nils, d Lusse, uå fl Ingeborg
bm Jöns Ask og, utg ä Britta
Poss av Nils Persson i Ysane
utf gkv Kerstin, inh h Sissa, uå d Bengta
Lars Bengtsson ä, s Ola
Pål Gammalsson, h
Anders Jonsson, h, utg Jon Månsson ä
Ä Berta, s Per o Jon, tp Karna, uå dd Olu? Per Svensson, h, td Bengt, tp Elna o Inger, uå d Elsa o Sissa o Hanna, utg ä Karna Jon Sunesson, h, tp Elsa, uå s Sune, d Tyre, utg ä Gullborg
Jöns Jonsson, h, s Mats, uå s Nils o Jon, d Hanna, fl Inger
Nils Rasmusson, h, td Erik, tp Karna o Kerstin, uå d Märta, g Anders
utf bm-ä Berta, uå d Inger o Karna
Hans Bengtsson, h, tp Anna, uå s Bengt, d Kerstin, g Nils, utg ä Bengta Gatuhus: utg Samuel Wickberg, h Lusse, uå s Lars, d Ulrika o Malena Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h, tp Karna, uå s Ola, d Märta
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, g Mickel, uå s Jon, d Sissa o Botil o Berta, g Jöns o Ola
Gatuhus: snsnick Sven Ludvig, h, uå s Lars o Simon o Johannes, d Ingrid
Gatuhus:
snskom Måns Eriksson, h, s Nils, uå d Kerstin
utg bräckl avsk bm Anders Ställhult ä
bräckl avsk bm Nils __, h, uå s Nils o Anders, d Hanna o Kerstin
bräckl utf gm Nils Jonsson, h, uå s Jakob o Bengt
utg gm Per Larsson, h, p Kerstin (40, v sida bortvissen)
Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/36 (1767:2), bildid: A0001617_00226, sida 523
1769 Per Persson, h, s Knut o Bengt, td Olof, tp Elna o Hanna, uå s Per, d Elsa o Pernilla, utg ä Inger, utg gm Bengt Jönsson ä
Sven Nilsson, s Nils o Jon, d Kerstin o Botil
h Hanna (56, v __ uppfrätt), utg gm Sune Olsson, uå fl Ingegerd
Lars Jönsson, h, s Nils, tg __, tp Sissa
bm Anders Falk, h
Masse Bengtsson, h,, tp Hanna, uå d Kerstin o Elna o Inger, g __
bm-ä Elna
Tomas Bengtsson, h, tp Elsa, uå d Kerstin o Elna o Hanna
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o S_, uå g Mattis, d Hanna (32, fallandesjuk, fel på synen)
bm Hans Siöbos ä, uå s Nils, d Elna o Bengta
bräckl avsk bm Ola Oförtruten, h
res.g Sören Persson
Bengt Persson, h, s Ola, d Kerstin o Botil
Håkan Trulsson, h, uå s Truls, g Per, gl S_
bm Nils Lustig, h
bräckl gm Per Larsson, h
grat avsk bm Jöns Ring, h
utg bräckl avsk bm Anders Ställhult ä, d Malena (40, surbent)
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Ola Nilsson, h, tg Jon
bm Bengt Kiämpe, h
grat avsk bm Bengt Sexpunning, h, uå s Mattis o Ola
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe, uå s Lars, d Kerstin o Bengta, utg ä Hanna, gkv Inger, uå d Elna
gm Nils Olsson, h, uå s Ola
Jon Persson, h, s Bengt, uå s Jöns, d Karna o Kerstin o Inger o Hanna
bm Sven Ställhult, h, uå s Håkan o __, d Karna
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna, s Lars (41, krympling)
ä Kerstin, s Sven o Per, d Botil o Elna, uå s Lars
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Kopr, h, uå s Sven
utg utf avsk bm Lund, h, uå s Sven o Anders
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, uå d Karna
bm Per Sexpunning, h, uå s Jöns o Sven?
Håkan Olsson, h, tg Måns, tp Karna, uå d Kerstin
Bengt Olsson, h, d Kerstin, uå s Mats o Per d Botil
res.dr Bengt Larsson
Jöns Persson, h, s Ola o Nils, d Kerstin o Berta, uå d Hanna
bm Jöns Sirkel, h, uå d Pernilla
utg bm-ä Kerstin
Mårten Jeppsson, h, td Lars, uå d Kerstin o Bengta, utg ä Margareta
Nils Bengtsson, h, td Lars, tp Gunnel, uå s Per, fl Nilla, dr Jon (43, ursinnig)
bm Per Tolvpunning og
Eskil Svensson, h, td Per, tp Karna, uå d Karna o Botil
sjöm Anders Sunesson, h, uå s Sven o Per, utf gkv Bengta
bm Lars Frisk, h, uå s Erik, d Anna
Ä Kerstin, d Kerstin, td Per, uå s Sven, d Hanna Nils Matsson, h, td Nils, tp Anna, uå s Ola, d Elna, utg ä Berta
Sven Larsson, h, s Måns o Nils, tp Berta, uå fl Ingeborg
bm Jöns Ask og, utf ä Sissa, uå s Sven, d Ingeborg (20, fallandesjuk, äger ej rätta förståndet), krympl gm Jöns Persson, h
Poss av Nils Persson i Ysane, utf gkv Kerstin
halvn.b Nils Knutsson, h, td Anders, uå s Knut, d Kerstin o Inger
Lars Bengtsson ä, s Ola
Pål Gammalsson, h, uå d Hanna
Anders Jonsson, h, tp Kerstin, uå d Bengta, utg Jon Månsson ä
bm Sven Skröder og
Ä Berta, s Per o Jon, tp Elna, uå d Olu Per Svensson, h, d Elsa, td __, tp Kerstin, uå d Sissa o Hanna, utg ä Karna
Jon Sunesson, h, tp Elsa, uå s Sune, d Tyre, utg ä Gullborg
Jöns Jonsson, h, s Mats o Jakob, uå s J__, d Hanna
Nils Rasmusson, h, tg Jon, tp Elna, uå d M_
utf bm-ä Berta, uå d Karna
Hans Bengtsson, h, tg Å_, tp Karna, uå s Bengt, d Kerstin Gatuhus: utg Samuel Wittberg, h Lusse, uå d Ulrika o Malena Hör under nr 60 Väderkvarn
möllare Bengt Larsson, h, uå s Ola, d Märta, utg gm Jöns Jonsson
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, tg Mickel, lg Ola, uå s Jöns o Ola, d Sissa o Berta, g Per
Gatuhus: snsnick Sven Ludvig, h, uå s Lars o Fredrik? o Johannes o Hans o Zakris, d J_, Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h, s lärdr Nils, uå g _
Gatuhus: sn.timmerm Nils Svensson, uå s Johannes o Sven o Åke
Gatuhus: bräckl utf avsk bm Nils Ruta, h, uå s Anders, d Kerstin
Gatuhus: bräckl utf gm Nils Jakobsson, h, uå s Jakob o Bengt
Gatuhus: utg gm Per Larsson, h, p Kerstin (42, v sida bortvissen)
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00541
1770 Per Persson, h, s Knut o Bengt, td Olof, tg Ola, tp Kerstin o Botil, uå s Per, d Elsa o Pernilla, utg ä Inger, utg gm Bengt Jönsson ä
Sven Nilsson, s Nils o Jon, d Botil o Kerstin, h, Hanna(57, v ben uppfrätt), utg gm Sune Olsson, h, uå fl Inger
Lars Jönsson, h,, s Nils, td Lars, tp Sissa
bm Anders Falk ä
Masse Bengtsson, h, tg Bengt, tp Hanna, uå d Kerstin o Elna o Inga
bm-ä Elna
Tomas Bengtsson, h, tg Anders, uå d Kerstin o Elna o Hanna
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o Sissa, td Jöns, uå g Mattis, d Hanna (33, fallandesjuk o fel på synen)
bm Hans Siöbos ä, uå s Nils, d Elna o Bengta, res.dr Sören Persson
Bengt Persson, h, s Ola, d Kerstin o Botil
Håkan Trulsson, h, tp Elna, uå s Truls o Ola, g Ola, bräckl gm Per Larsson, h
grat avsk bm Bengt Sexpunning, h, uå s Mattis o Ola
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Ola Nilsson, h, tg Jon
bm Bengt Kämpe, h
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe, d Kerstin, uå s Lars, d Bengta, utg ä Hanna, gkv Inger, uå d Elna
gm Nils Olsson, h, uå s Ola
Jon Persson, h, s Bengt, uå s Jöns, d Karna o Kerstin o Inger o Hanna
bm Sven Ställhult, h, uå s Håkan o Per, d Karna
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna, s Lars (42, krymplin)
ä Kerstin, s Per o Sven, d Botil o Elna, uuå s Lars
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korp, h, uå s Sven
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
bm Per Sexpunning, h, uå s Jöns o Sven, d Karna
Håkan Olsson, h, td Per, tg Jöns, tp Kerstin, uå d Kerstin
Bengt Olsson, h, d Kerstin, uå s Mats o Per o Ola, d Botil
bm Bengt Ring og, grat avsk bm Jöns Ring, h
Jöns Persson, h, s Ola o Nils, d Kerstin o Botil, uå d Hanna
bm Jöns Sirkel, h, uå d Pernilla o Hanna
Mårten Jeppsson, h, td Hans, tp Pernilla, uå s Sven, d Kerstin o Bengta, utg ä Margareta
Nils Bengtsson, h, tp Gunnil, uå s Per, fl Nilla, dr Jon (44, ursinnig)
bm Per Tolvpunning, h
Eskil Svensson, h, td Johan, tp Karna, uå d Karna o Botil o Inger, g Sven
sjöm Anders Sonesson, h, uå s Sone o Per, utf gkv Bengta
bm Lars Frisk, h, uå s Erik, d Anna
Ä Kerstin, d Kerstin, td Per, uå s Sven, d Hanna Nils Matsson, h, td Jon, tp Anna, uå s Sven, d Elna, utg ä Berta
Måns Olsson og
Nils Olsson og
bm Jöns Ask, h, blinda gkv Elna, uå s Sven o Anders o Jöns
Poss av Nils Persson i Ysane
halvn.b Nils Knutsson, h, td Masse, uå s Knut, d Kerstin o Inger o Olve
bm-ä Berta, uå d Hanna (45, sjukl o utf)
Lars Bengtsson ä, s Ola
ä Marna, uå d Hanna
Anders Jönsson, h, uå d Bengta, fl Elsa, utg gm Jon Månsson ä
bm Sven Skröder og
Ä Berta, s Per o Jon, tp Elna, uå d Olu Per Svensson, h, d Elsa, uå d Sissa o Hanna, g Lars, utg ä Karna Jon Sunesson, h, tp Elsa, uå s Sone o Per, d Tyre, utg ä Gullborg
Jöns Jonsson, h, s Mats o Jakob, uå s Jon, d Hanna
Nils Rasmusson, h, td Jöns, uå d Märta
utf bm-ä Berta, uå d Karna
Hans Bengtsson, h, uå s Bengt, d Kerstin, g Begnt, gl Gunnel Gatuhus: utg sjukl Samuel Wittberg, h, uå d Ulrika o Malena Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h, tp Karna, uå s Ola, d Märta o Karna, utg gm Jonas Jönsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, lärg Ola, uå s Jöns o Ola, d Sissa o Botil o Berta, g Per
Gatuhus: snsmed Sven Ludvig, h, uå s Lars o Ivar o Johannes o Hans o Zakris, d Ingrid
Gatuhus: snskom MÅns Eriksson, h, s g Nils, d Kerstin, uå g Jöns
Gatuhus: sn.timmerm Nils Svensson, h, uå s Johannes o Sven o Åke
Gatuhus: bräckl utf avsk bm Nils Ruta, h, uå s Anders, d Kerstin
Gatuhus: bräckl utf gm Nils Jakobsson, h, uå s Bengt
Gatuhus: utg gm Per Larsson, h, p Kerstin (43, v sida bortvissen)
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/42 (1770:1:2), bildid: A0001621_00222, sida 504
1771 Per Persson, h, s Knut o Bengt, d Elsa, td Bengt, tp Kerstin o Hanna
Sven Nilsson, s Nils o Jon, d Botil o Kerstin, h Hanna (fri, v ben uppfrätt)
Lars Jönsson, h, s Nils, td Anders, tp Sissa
bm Anders Falks h
Masse Bengtsson, h, td Bengt
Tomas Bengtsson, h
res.k Sven Kristensson, h
Eskil Nilsson, h, d Kerstin o Sissa, td Jöns
bm Hans Siöbos h, res.dr Sören Persson
Bengt Persson, h, s Ola, d Kerstin o Botil
Håkan Trulsson, h, tg Ola
1/4 poss av Per Persson nr 69
halvn.b Ola Nilsson, h, td Jon
bm Bengt Kiempes h, tp Elna
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe, d Kerstin
gm Nils Olsson, h
Jon Persson, h, s Bengt
bm Sven Ställhults h
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna
ä Kerstin (fri enl KM), s Per o Sven, d Botil o Elna
3/16 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korps h
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
bm Per Sexpunnings h
Håkan Olsson, h, td Per
Bengt Olsson, h, s Mats, d Kerstin
Jöns Persson, h, s Ola o Nils, d Kerstin
bm Jöns Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, td Per, tp Elna
Nils Bengtsson, h, td Jakob, tp Gunnel
bm Per Tolvpunnings h
Eskil Svensson, h, td Johan, tp Botil, res.g Jöns Andersson
sjöm Anders Sonesson, h
Ä Kerstin, d Kerstin, td Per Nils Matsson, h, td Anders, tp Kerstin
Måns Olsson, h
Nils Olsson og
bm Jöns Asks h
Poss av Nils Persson i Ysane
halvn.b Nils Knutsson, h, td Ola
1/8 poss av Jon Persson nr 74
ä Marna
Anders Jonsson , h
bm Sven Skröders h
Ä Berta, s Per o Jon, tp Elna, uå d Olu Per Svensson, h, d Elsa, tg Anders Jon Sunesson, h, tp Elsa
Jöns Jonsson, h, s Mats o Nils o Lars
Nils Rasmusson, h, td Nils Hans Bengtsson, h, tg Bengt Gatuhus: bebos av utg o sjukl fok Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Jonas Jönsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, lärdr Ola
Gatuhus: sn.snick Sven Ludvig, h, gl bräckl avsk bm Nils Kaxes h Gertrud
Gatuhus: snskom Måns Eriksson, h, s ldr Nils, g Ola
Gatuhus: sn.timmerm Nils Svensson, h
Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/45 (1771:2), bildid: A0001623_00252, sida 246
1774 Per Persson, h, s Knut, td Anders, tp Hanna o Hanna, uå s Per, d Pernilla (fria, 4 barn), utg ä Inger
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Botil (fria, 4 b), tp Inger, utg gm Sone Olsson, h
Nils Larsson, h, td Vollmar, tp Gunnel, uå g Jöns, utg sjukl gm Lars Jönsson, h
bm Anders Falk, h, bräckl utf avsk bm Per Lustig, h, uå d Inger, bräckl avsk bm Sven Ställhult, h Sissa, uå s Håkan, d Karna
Masse Bengtsson, h, uå s Jöns o Mats, d Kerstin o Elna o Inger
Tomas Bengtsson, h, d Kerstin, uå d Elna o Hanna o Elsa o Lusse o Sissa
Bengt Persson, h, td Lars, tp Kerstin, uå s Per, tp Kerstin Eskilsdotter (50, torrvärk i armar, sjukl), utg skröpl gm Eskil Nilsson, h, d Hanna (37, synfel, sjukl o svag)
bm Hans Siöbos h, uå s Nils, d Bengta, bräckl fatt gm Karl Jonsson ä, d Kerstin (15, fallandesjuk)
Bengt Persson, h, s Ola, d Kerstin
Håkan Trulsson, h, td Per, tp Inga, uå s Trols o __
bm Jonas Lustig, h, grat avsk bm Jöns Ring ä
1/4 poss av Per Persson nr 69
1/4 poss av Nils Perssons omynd barn
halvnadsb Ola Nilsson, h, td Sone, tp Anna
avsk bm Bengt Kiempe (50, sjukl o svag, utf)
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe, d Kerstin, uå s Lars, d Bengta, utf gkv Inger, uå d Elna
skröpl utf gm Nils Olsson, h, uå s Ola o Sven
Jon Persson, h, s Bengt, d Karna, uå s Jöns, d Kerstin o Inger o Hanna
bm Per Ställhult og
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna (fria, 4 b), s Lars (46, krympl)
Bengt Jönsson, h, gkv Kerstin Nilsdotter (68, sjukl o svag)
sjukl utf bm-ä Anna, uå d Pernilla o Sissa
3/48 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korp, h, uå s Sven o Anders
1/8 poss av Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
Håkan Olsson, h, uå s Ola, d Kerstin, gla utf gkv Anna, uå s Sven
Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin, uå s Ola o Nils, d Botil
bm Bengt Ring og, grat utf avsk bm Bengt Sexpunning, h, uå s Mattis
Jöns Persson, h, s Ola, td Jöns, uå d Hanna (han fri, 4 b, hon styvmor)
bm Nils Sirkel, h, uå s Anders
Mårten Jeppsson, h, d Kerstin, td Anders, uå s Sven o Jöns, d Bengta, utg ä margareta
ä Karna, s Per, td Anders, tp Sissa, uå fl Nilla
bm Per Tolvpunning, h, uå s Lars o Nils, d Kerstion
Eskil Svensson, h, td Johan, tg Sone, tp Kerstin o Berta, uå d Karna o Botil o Inger, bräckl utg gm Anders Sonesson, h Kerstin, uå s Per
bräckl utf avsk bm Lars Frisk, h, uå d Anna
bm Ola Frisk og
Ä Kerstin, s Sven, td Per, uå d Hanna
bm Per Sexpunning, h, uå s Jöns o Sven, d Krna o Svenborg (fria, 4 b, yngsta 1 år)
Nils Matsson, h, td Per, tp Kerstin, uå s Sven o Mats, d Elna, utg bräckl gm Måns Olsson ä
Måns Olsson, h tp Hanna, uå d Hanna
Nils Olsson og
bm Jöns Ask, h, uå s Sven, p Malena (42, surbent o sjukl)
Poss av Nils Persson i Ysane
halvn.b Nils Knutsson, h, d Kerstin, uå s Knut o Ingeman, d Inger o Olve
bm Ola Öhman, h, gkv Kerstin
1/8 poss av Jon Persson nr 74, utg utf gkv Sissa, uå g Sven
ä Marna
Anders Jonsson, h, uå s Per, d Bengta o Karna, utg gm Jon Månsson
bm Sven Skröder, h, uå s Anders
Per Andersson, h, td __
tp Olve, gkv Berta Olofsdotter (76, sjukl o svag)
Per Svensson, h, d Elsa o Sissa, td Masse, uå d Hanna, utg ä Karna Jon Sunesson, h, tp Elsa, uå s Sone, d Tyre
Jöns Jonsson, h, s Mats o Jakob, uå s Jon, d Hanna (fria, 4 b
Poss av assessor Schröder på Elleholm
halvn.b Nils Persson, h, td Sven, uå s Per, d Hanna
utf bm-ä Berta, d Karna (15, vanför o äger ej sitt förstånd)
Hans Bengtsson, h, tg Bengt, tp Sissa, uå s Bengt, d Kerstin o Botil Gatuhus: utg sjukl Samuel Wittberg, h, d Ulrika, uå d Malena Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h, uå s Lars, utg svag gm Jöns Jönsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, d Sissa, lärdr Per, uå s Jöns o Ola, d Botil (fria, 4 b, yngsta 5), g Lars (15, invärtes sjuk)
Gatuhus: bräckl utf avsk bm Nils Kaxe, h, uå s Tuve o Anders, d Karna, s Per (15, tvinsjuk)
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, lärdr Ola o Anders, tp Kerstin, gla skröpl fatt gm Måns Eriksson, h
Gatuhus: bräckl utf avsk bm Nils Ruta, h, uå s Anders, d Kerstin
Gatuhus: bräckl utf gm Nils Jakobsson, h, uå s Jakob
Gatuhus: utg gm Per Larsson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00510, sida 507
1775 Per Persson, h, td Bengt o Anders, tp Hanna (fria 4 b)
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Botil, tp Gertrud (fria 4 b), utg gm Sven Olssons d Inger
Nils Larsson, h, td Anders, tp Anna
bm Anders Falks h
Masse Bengtsson, h, d Kerstin
Tomas Bengtsson, h, d Kerstin
Bengt Persson, h, td Vollmar, tp Elsa Bengt Persson, h, s Ola, d Kestin
Håkan Trulsson, h, tp Kerstin
bm Jonas Lustigs h
Knut Persson, h, tp Mätta
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54, gla bräckl gm Ola Nilssons h Kerstin
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe, d Kerstin
Jon Persson, h, d Karna o kerstin
bm Per Ställult og fri
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna o Karna (fria 4 b)
Bengt Jönsson, h
3/48 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korps h
1/8 poss av Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
Håkan Olsson, h
Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin
bm Bengt Ring og fri
Jöns Persson, h, s Ola, d Berta, td Per (han fri 4 b, hon styvmor)
bm Nils Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, d Kerstin, td Nils
ä Karna, s Per, td Per, tp Sissa
Eskil Svensson, h, d Karna, td Johan, tp Gunnel, bräckl gla gm Anders Sonesson, h Kerstin Ä Kerstin, s Sven, d Kerstin, td Per
bm Per Sexpunnings h (fria 4 b, yngsta 2)
Nils Matsson, h, td Per, tp Kerstin o Kerstin
Måns Olsson, h, tp Hanna o Sissa
Nils Olson og
bm Jöns Asks h
Poss av Nils Persson i Ysane
halvn.b Nils Knutsson, h, d Kerstin
bm Olof Öhmnas h, gkv Kerstin
Bengt Svensson, h
ä marna
Anders Jönsson, h, tp Pernilla
bm Sven Skröders h
Per Andersson, h, td Jon, tp Olve Per Svensson, h, d Elsa o Sissa, td Masse, uå d Hanna, utg ä Karna Jon Sunesson, h, d Tyre, tp Elsa
Jöns Jonsson, h, s Mats o Jakob o Nils (fria 4 b)
Poss av assessor Schröder på Elleholm
halvn.b Nils Persson, h, tp Tyre
Hans Bengtsson, h, tg Bengt, tp Nilla Gatuhus: utg ä Lusses d Ulrika o Malena Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Bengt Larsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, d Sissa, ldr Ola, lg Lar (fria 4 b, yngsta 6)
Gatuhus: Per Nilsson og
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, ldr Anders
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00263, sida 247
1776 Per Persson, h, tp Hanna, uå s Per, d Pernilla (fria, 4 mtlskr barn), utg skröpl ä Inger
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Botil (fria, 4 b), tp Bengta, utg gm Sven Olsson, h
Nils Larsson, h, td Johan, tp Anna,uå d Kestin o g Jöns, utg sjukl gm Lars Jönsson, h
bm Anders Falks h, uå d Elsa, bräckl utf avsk bm Per Lustig, h, uå d Ingrid, gl bräckl sjukl utf avsk bm Sven Ställhults, h, uå s Håkan,d Karna?
Masse Bengtsson, h, d Kerstin o Elna, td Lars, uå s Jöns o Mats, d Inger
Tomas Bengtsson, h, d Kerstin, uå d Elna o Hanna o Elsa o Lusse o Sissa
Bengt Persson, h, td Per, tp Elsa, uå s Per
bm Sven Siöbos og, p Kerstin, utg skröpl gm Eskil Nilsson, h (52, svår torrvärk i armarna, sjukl)
Bengt Persson, h, s Ola, d Kerstin, tp Kerstin
Håkan Trulsson, h, tg Åke, tå Sissa, uå s Truls o Ola, d Hanna
gratialist gl avsk bm Jöns Ring
Knut Persson, h, tg Per o Sone, tp Gertrud, uå s Per, fl Lusse
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 55
gl bräckl sjukl gm Ola __, h Kerstin
bm Anders Kiempe og
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe o Lars, d Kerstin, uå d Bengta, döva o utf gkv Inger, skröpl utf gm Nils Olsson, h, uå s Ola o Jöns?
Jon Persson, h, d Karna o Kerstin, td Ola, uå s Jöns, d Inger o Hanna
bm Per Ställhulst og
Truls Larson, h, d Anna o Hanna o Karna (fria, 4 mtlskr b), s Lars (48, skröpl)
Bengt Jönsson, h, uå g Ola, utg gkv Kerstin
sjukl utf bm-ä Anna,uå d Pernilla o Sissa
3/48 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korp, h, uå s Sven o Anders o Jöns
utg utf gkv Sissa
1/8 poss av Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
Håkan Olsson, h, uå s Ola, d Kerstin o Hanna, dr Per Olsson (>50, svår torrvärk i h arm, skröpl sjukl utf)
Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin, uå s Ola o Nils, d Botil
bm Bengt Ring og, gratialist sjukl utf avsk bm Bengt Sexpunning, h, uå s Mattis
Jöns Persson, h, s Ola, d Berta o Hanna, td Per (han fri, 4 mtlskr b, hon styvmor)
bm Nils Sirkel, h, uå s Anders, _ Botil
Mårten Jeppsson, h, d Kerstin, uå s Sven o Jöns, d Bengta, utg ä Margareta
ä Karna, s Per, td Per, tp Sissa, uå fl Nilla
res.k Nils Jönsson, h
Eskil Svensson, h, d Karna, td Per, tp Inger, uå d Botil o Inger
br utg gm Anders Sonesson, h, Kerstin
bräckl utf avsk bm Lars Frisk, h,uå d Anna
Ä kerstin, s Sven, d Kerstin o Hanna, td Per
bm Per Sexpunning, h, uå s Jöns o Sven o Jon, d Karna o Svenborg (fria, 4 mtlskr b, yngsta 2)
Nils Matsson, h, td Jon, tp Kerstin, uå s Sven o Per, d Elna
utg br gm Måns Olsson ä
Måns Olsson, h, tp Hanna, uå s Anders, d Hanna
Nils Olsson og
bm Jöns Ask, h, uå s Sven o Per
p Malena (44, illa surbent, sjukl o utf)
Poss av Nils Persson i Ysane
halvnadsb Nils Knutsson, h, s Knut, d Kerstin, uå s Ingeman, d Inger o Olve
bm Olof Öhman, h, uå d K_
utg utf gm Karl Jonsson ä
Bengt Svensson, h, uå s Nils o Jöns, d Margareta o Elna o K_
ä Marna, uå s Fredrik, sjukl utf gkv Karna, uå d Inger
Anders Jönsson ä, tp Pernilla, uå s Per o Ola, d Bengta o Ka__, utg gm Jon Månsson ä
bm Sven Skröder, h, uå s Anders o Ingeman
Per Andersson, h, td __, tp Olve,uå s __, utg gkv Be_ Per Svensson, h, d Elsa o Sissa, td bengt, uå d Hanna Jon Sunesson, h, d Tyre, tp Elsa, uå s Sune
Jöns Jönsson, h, s Sven o Jakob, uå s Jon (fria, 4 mtlskr b), d Hanna (16, krympl i armar av koppor)
1/4 poss o br av Bengt Olsson nr 77
Olof Persson, h, uå s Per
gl utf bm-ä Berta, d Karna( 17, vanför äger ej förstånd)
Hans Bengtsson, h, tg Per, tp Elna, uå s Bengt o Per, d Kerstin o Botil Gatuhus: utg ä Lusse, d Ulrika Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Nils Jönsson, h, utg gm Jonas Jönsson, h
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, d Sissa o Botil, lärg Lars, uå s Jöns o Ola, d Berta (fria, 4 b, yngsta 1)
Gatuhus: bl bräckl sjukl fatt avsk bm Nils Kaxe, h, d Elsa, uå s Tuve o Anders, d K_
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, lärdr Anders, uå d Elna, utg skröpl fatt gm Måns Eriksson, h
Gatuhus: gl bräckl fatt avsk bm Nils Ruta, h, d Kerstin, uå d Elna
Gatuhus: bräckl gl utf gm Nils Jakobsson, h
Gatuhus: utg fatt gm __ Larsson, h
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 48 (1776) Bild 5070 / sid 504 (AID: v842575a.b5070.s504, NAD: SE/RA/5520310)
1777 Per Persson, h, d Pernilla tg Bengt, tp Elsa (fria, 4 mtlskr barn)
Sven Nilsson, h, s Nils o Jon, d Botil, tp Bengta (fria, 4 mtlskr barn)
Nils Larsson, h, td Johan, tg Åke, tp Anna
bm Anders Falks h, gratialist gl afsk bm Bengt Kiempes h
Masse Bengtsson, h, d Kerstin
Tomas Bengtsson, h, d Kerstin
Bengt Persson, h, td Vollmar, tg Jöns, tp Kerstin
bm Sören Siöbos og fri
Bengt Persson, h, s Ola, tp Sissa
Håkan Trulsson, h, td Per, tp Sissa
bm Folke Lustig og gri, gratialist gl avsk bm Jöns Rings h Malena
Knut Persson, h, tg Per, tp Elsa
1/4 poss av Per Persson i Hosaby nr __
bm Anders Kiempe og fri
Bengt Jeppsson, h, s Jeppe o Lars, d Kerstin
Jon Persson, h, d Karna o Kerstin, tg Ola
bm Per Ställhult og fri
Truls Larsson, h, d Anna o Hanna o Karna (fria, 4 mtlskr barn)
Bengt Jönsson, h
3/48 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Per Korp, h (fria, 4 mtlskr barn, yngsta 1 år)
1/8 poss av Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
Håkan Olsson, h
Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin
bm Bengt Ring og fri
Jöns Persson, h, s Ola, d Bengta o Hanna, td Sven (han fri, 4 mtlsk barn, hon styvmor)
bm Nils Sirkels h
Mårten Jeppsson, h, d Kerstin
ä Karna, s Per, td Ola, tp Sissa
bm Nils Tolvpunnings h
tegelbruksdr Erik Persson, h Kerstin
Eskil Svensson, h, d Kerstin, td Per, bräckl gl gm Anders Sonesons h Kerstin
bm Lars Frisk og fri
Ä Kerstin, s Sven, d Hanna, td Per
bm Per Sexpunning, h (fri, 4 mtlskr b, yngsta 1 år)
Nils Matsson, h, td Anders, tp Kerstin
Måns Olsson, h, t Hanna
Nils Olsson og
bm Jöns Asks h
Poss av Nils Persson i Ysane
halvnadsb Nils Knutsson, h, s Knut, d Kerstin
bm Olof Öhmans h
Bengt Svensson, h
ä Marna
Anders Jönsson, h
bm Sven Skröders h
Per Andersson, h, tp Olve Per Svensson, h, d Elsa o Sissa, td Bengt Jon Sunesson, h, d Tyre, tp Elsa
Jöns Jonsson, h, s Sven (fria, 4 mtlskr b)
fisk Mats Jönsson, h, td J__
fisk Nils Jönsson, h
Poss o br av Bengt Olsson nr__
Olof Persson, h, tp Inga
Hans Bengtsson, h, tg Jon Utg ä Lusses d Malena Hör under nr 60 Väderkvarn: poss av salp.verkm Bengt Karlsson i Ysane
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, d Sissa, lärdr Lars, g Nils (fria, 4 mtlskr b, yngsta 2 år)
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, lärg Lars
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 49 (1777) Bild 2510 / sid 248 (AID: v842576.b2510.s248, NAD: SE/RA/5520310)
1780 1: 1/3 Per Persson, h, d Pernilla, td Bengt, tg Mattis, tp Elsa (fria 4 sk.skr barn)
1/3 Nils Svensson og, td Jon, tp Botil o Anna
1/3 Nils Larsson, h, td Anders o Ola, tp Anna o Sissa
bm Anders Falks h
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, d Kerstin, td Per
3/16 Tomas Bengtsson, h, d Kerstin o Elna, td Jöns
1/2: Bengt Persson, h, td Kristoffer o Jöns, tp Elsa o Pernilla
bm Sören Siöbos og fri
1/2: 1/4 Ola Bengtsson og, tp Sissa
1/4 Håkan Trulsson, h, tp Elna
bm Folke Lustig og fri
1/2: 1/4 Knut Persson, h, td Anders o Erik, tp Bengta o Mätta
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Anders Kiempes h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson, h, s Jeppe o Lars, d Kerstin o Bengta (fria 4 b)
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Kerstin o Inga (hon fri 4 b, han styvfar)
bm Per Ställhult og fri
3/8: 3/32 Truls larsson, h, d Anna o Hanna o Karna (4 sk.skr b)
3/16 Bengt Jönsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Petter Korp og fri
1/4: 1/8 poss av Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Håkan Olsson, h
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin
3/8: Jöns Persson, h, s Ola, d Berta o Hanna o Botil, td Sven (han 4 b, hon styvmor)
bm Nils Sirkels h
2/3: 1/3 Mårten Jeppsson, h, d Kerstin, td Nils
1/3 Per Nilsson, h, td Ola, tp Nilla, gkv Karna
bm Nils Tolvpunning s, tegeldr Eskil Perssons h Kerstin
3/8: Eskil Svensson, h, d Karna, td Jon
bm Lars Frisk og fri
1/4: Sven Nilsson og, td Per, tp Kerstin o Hanna
bm per Sexpunning, h (6 levande barn, yngsta 1 år)
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, td Nils, tp Kerstin
3/16 Måns Olsson, h, td Nils tp Hanna
3/16 Nils Olsson og
1/2: poss av jon Nilsson i Ysane
halvn.b Nils Knutsson, h, s Knut, d Kerstin
bm Olof Öhmans h
1/2: 1/8 Bengt Svensson, h
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jönsson, h
bm Sven Skröders h
1/6: Per Andersson, h, td Bengt, tp Olve 1/4: Per Svensson, h, d Elsa o Sissa o Hanna, td Per 3/8: 3/16 Per Persson, h, td Anders
3/16 Sven Jönsson og, m Karna
1/2: 1/4 poss o br av Bengt Olsson nr 77
1/4 Olof Persson, h, tp Inger
1/6: Hans Bengtsson, h, d Kerstin, tg Nils Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h, td Jöns
Gatuhus: snskr Eskil Jönsson, h, s Jöns, d Sissa (4 b, yngsta 4 år)
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, ldr Ola
Gatuhus: sn.timmerm Olof Mårtensson, h, ldr Jon
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780), bildid: A0001626_00274, sida 265
1782 1: 1/3 poss av handl Per Persson i Sölvesborg, s Per, td Mattis, tp Elsa o Elsa
1/3 Nils Svensson og, td Jon, tp Anna
1/3 Nils larsson, h, td Nils o Håkan, tp Sissa
bm Anders Falk, h (4 levande barn, yngtsta 1½ år)
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, d Kerstin o Elna o Inga
3/16 Tomas Bengtsson, h, d Kerstin o Hanna, td Mattis
1/2: Bengt Persson, h, td Kristoffer, tp Anna o Kerstin
bm Sören Siöbos og fri
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, tp Anna
1/4 Håkan Trulsson, h, tp Hanna
bm Folke Lustig og fri
1/2: 1/4 Knut Persson, h, td Nils o Erik, tp Mätta o Berta
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Anders Kiempes h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Kerstin o Bengta (4 skattskr barn)
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Kerstin o Inger (hustrun äger 4 sk.skr b, han styvfar)
bm Per Ställhult og fri
3/8: 3/32 Ä Malve, d Anna o Hanna o Karna (4 sk.skr b)
3/16 Bengt Jönsson, h, td Sven
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Petter Korp og fri
1/4: 1/8 poss av handl Per Persson i Sölvesborg
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Håkan Olsson, h
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin o Botil (4 sk.skr b)
bm Per Rings h
3/8: Jöns Persson, h, s Ola, d Berta o Hanna, td Nils (han har 4 sk.skr b, hon styvmor)
bm Nils Sirkel og fri
2/3: 1/3 Mårten Jeppsson, h, d Kerstin, td Anders, tp Kerstin o Hanna
1/3 Per Nilsson, h, td Ola, tp Nilla
bm Lars Tolvpunnings h
3/8: Eskil Svensson, h, d Botil, td Jon, tp Kerstin
bm Per Frisk og fri
avsk bm Lars Frisk og
1/4: Sven Nilsson, h, td Ola, tp Karna
bm Per Sexpunning, h (4 lev b, yngsta 2 år)
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, td Jon, tp Inga
3/16 Måns Olsson, h, td Johan
3/16 Nils Olsson, h
bm Nils Ask og fri
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
halvnadsb Nils Knutsson, h, s Knut, d Kerstin o Inga
bm Olof hman, h (4 lev b, yngsta 4 mån)
1/2: 1/8 Bengt Svensson, h, d Margareta
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jonsson, h
bm Sven Skröders h
1/6: Per Andersson, h, td Sven, tp Olve o kerstin 1/4: Per Svensson, h, d Elsa o Sissa o Hanna 3/8: 3/16 Per persson, h, td Per, tp Gertrud
3/16 Sven Jönsson og, td Jon, m Karna
1/2: 1/4 poss o br av Bengt Olsson nr 77
1/4 Olof Persson, h, td Nils, tp Pernilla
1/6 Hans Bengtsson, h, d Kerstin Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h, tg Frenne
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson og, tp Sissa o Botil
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, lärdr Nils, lärg Anders
Gatuhus: sn.timmerm Olof Mårtensson, h, lärdr Jon
Gatuhus: snskr Per Persson og, lärdr Ola
Gatuhus: gla bräckl sjukl avsk bm Nils Kaxes s Anders
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:6 (1782) Bild 1210 / sid 115 (AID: v223374.b1210.s115, NAD: SE/LLA/10891)
1784 1: 1/3 poss o br av handelsm Per Persson i Sölvesborg, s Per, dr Nils o Mats, p Elsa o Elna
1/3 Nils Svensson og, dr Jon, p Berta
1/3 Nils Larsson, h, dr Anders o Per, p Sissa
bm Anders Falk, h (4 små barn)
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, d Kerstin o Elna o Inga
3/16 Tomas Bengtsson, h, d Elna o Hanna, dr Ola (4 b)
1/2: Bengt Persson, h, dr Jon, g Ingeman, p Anna o Elsa o Kerstin
bm Jon Siöbos og fri
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Pål, p Anna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls, p Malena
bm Folke Lustig og fri
1/2: 1/4 nm Knut Persson, h, dr Nils o Ola, p Berta o Hanna o Elsa
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Anders Kiempes h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Kerstin o Bengta (4 sk.skr b)
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga o Hanna (hustrun äger 4 skskr b)
bm Per Ställhult og fri
3/8: 3/32 Ä Malve, d Anna o Hanna o Karna (4 sk.skr b)
3/16 Bengt Jönsson, h, dr Sven
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Anders Korps h
1/4: 1/8 poss av handelsman Per Persson
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Håkan Olsson, h, d Kerstin
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin o Botil (4 sk.skr b)
bm Knut Ring og fri
3/8: 3/16 Ola Jönsson og, p Berta
3/16 Jon Olsson, h
bm Nils Sirkel og fri
2/3: 1/3 Mårten Jeppsson, h, d Kerstin o Bengta, dr Sven
1/3 Per Nilsson, h, dr Ola, p Nilla
bm Tolvpunnings h
3/8: Eskil Svensson, h, d Botil, dr Eskil, p Karna
bm Per Frisks h
1/4: Sven Nilsson, h, p Inga
bm Per Sexpunning, h (4 små b)
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, d Elna, dr Ola, p Inga
3/16 Måns Olsson, h
3/16 Nils Olsson, h, dr Knut
bm Nils Ask og fri
avsk bm Sven siöbos h (blind o lam)
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
h.b Bengt Olsson, h, s Erik
bm Olof Öhman, h
1/2: 1/4 Bengt Svensson, h, d Margareta o Elna
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jonsson, h
bm Sven Skröders h
1/6: Per Andersson, h, dr Sven, p Olve o Pernilla 1/4: Per Svensson, h, d Hanna, dr Nils, p Anna 3/8: 3/16 Per persson, h, dr Johannes, p Hanna
3/16 Sven Jönsson og, dr Per o Jon, p Hanna
1/2: 1/4 poss o br av Bengt Olsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, dr Mattis, p Gertrud
1/6: Hans Bengtsson, h, d Kerstin Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Kvarn: möllare Ola Karlsson, h, g Nils
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson og, lg Ola, p Botil
Gatuhus: skom Nils Månsson, h, ldr Sven o Isak
Gatuhus: sn.timmerm Olof Mårtensson, h, ldr Jon, h
Gatuhus: avsk bm Nils Kaxes s Anders
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/55 (1784), bildid: A0001627_00337, sida 128
1785 1: 1/3 poss o br av handelsm Per Persson i Sölvesborg, s Per, dr Nils o Mats, p Elsa o Elna
1/3 Nils Svensson, dr Jon, p Berta
1/3 Nils Larsson, h, dr Jöns o Per, p Hanna o Elna
bm Anders Falk ä
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, s Jöns, d Kerstin o Elna o Inga (4 sk.skr b)
3/16 Tomas Bengtsson, h, dr Ola, d Elna o Hanna (4 sk.skr b)
1/2: Bengt Persson, h, dr Ingeman, p Elsa
bm Jon Sjöboss og
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, p Hanna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola, p Malena
bm Folke Lustig og
1/2: 1/4 nm Knut Persson, h, dr Per o Nils, p Anna o Elsa
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Anders Kjempe, h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Kerstin o Bengta (4 skattskr barn)
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inger o Hanna (hustrun äger 4 sk.skr b)
bm Per Ställhult og
3/8: 3/32 Ä Malve, d Hanna o Anna o Karna (4 sk.skr b)
3/16 Bengt Jönsson, h, dr Sven
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Anders Korp, h
1/4: 1/8 poss av handelsman Per Persson i Sölvesborg
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Håkan Olsson, h, d Kerstin
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin o Botil (4 sk.skr b)
bm Knut Ring og
3/8: 3/16 Ola Jönsson og, dr Pål, p Berta
3/16 Jon Olsson, h, p Kerstin
bm Nils Sirckell og
2/3
1/3 Mårten Jeppsson, h, s Sven, d Kerstin o Bengta
1/3 Per Nilsson, h, dr Ola, p Nilla
bm Lars Tolvpunning, h
3/8: Eskil Svensson, h, d Botil o Inga, dr Eskil, p Karna
bm Per Frisks h
1/4: Sven Nilsson, h, dr Ola, p Inga
bm Sexpunnings h (6 små barn)
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, d Elna, dr Anders, p Inger
3/16 Måns Olsson, h
3/16 Nils Olsson, h, p Elna o Anna
bm Nils Ask og
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
hälftenbr Bengt Olsson, h, s Erik
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jönsson, h, d Bengta
bm Sven Skröder, h
1/6: Per Andersson, h, dr Anders, p Olve 1/4: Per Svensson, h, d Hanna, dr Nils, p Anna 3/8: 3/16 Per Persson, h, dr Johannes, p Sofia
3/16 Sven Jönsson og, dr Lars, p Hanna
1/2: 1/4 poss av Bengt Olsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, dr Mattis
1/6: Hans Bengtsson, h, d Kerstin, res.dr Masse Nilsson Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson og, lärg Ola o Jöns
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, dr Lars o Anders
Gatuhus: avsk bm Nils Kaxes s Anders
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:9 (1785) Bild 1280 / sid 344 (AID: v226155.b1280.s344, NAD: SE/LLA/10891)
1787 1: 1/3 Per Persson og, dr Nils o Masse o Anders, p Elna o Kerstin
1/3 Nils Svensson, h, dr Johannes, p Kerstin
1/3 Nils Larsson, h, dr Per, p Anna
bm Anders Falk og
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, s Jöns o Mats, d Elna o Kerstin
3/16 ä Bengta, dr Jöns, h, d Elna o Hanna
1/2: Bengt Persson, h, dr Lars o Mickel, p Elna
bm Jon Sjölloss og
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, p Anna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola
bm Folke og
1/2: 1/4 nm Knut Persson, h, dr Johannes o Karl, p Anna o Hanna o Olve, res.dr Jöns Persson, h
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Anders Kiempe og
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inger o Anna
bm Per Ställhult, h
3/8: 3/16 poss av nm Knut Persson ibm
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
1/4: 1/8 poss av handelsm Per Persson i Sölvesborg
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Håkan Olsson, h, s Ola, d Kerstin
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin o Botil
inh bm Rings ä Anna
3/8: 3/16 Ola Jönsson og, p Berta o Pernilla
bm Nils Sirkel og
3/16 Jon Olsson, h, dr Sven
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta
1/3 Per Nilsson, h, dr Ola, p Nilla
bm Lars Tolvpunning ä
1/4: Eskil Svensson, h, dr Eskil, d Botil o Inger
bm Per Frisk, h
1/4: Sven Nilsson, h, dr Knut, p Karna
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, dr Erik, d Elna
3/16 Måns Olsson, h, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Elna
bm Nils Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
h.b Nils Bengtsson og, dr Jeppe, p Sissa
avsk bm Ola Åman, h
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jonsson, h, d Karna
bm Sven Skröder, h
1/6: Per Andersson ä, dr Pål, p Bengta 1/4: Per Svensson ä, d Hanna, dr Ola, p Sissa, gkv Sissa 3/8: 3/16 poss av Per Svensson nr 86
3/16 Sven Jönsson og, p Hanna, dr Lars
1/2: 1/4 poss av Bengt Olsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, dr Jeppe, p Sofia
1/6: Hans Bengtsson, h, d Kerstin o Botil Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson, h, dr Jöns o Ola
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/56 (1787), bildid: A0001628_00291, sida 285
1788 1: 1/3 Per Persson, h, dr Johannes o Anders, p Elna
1/3 Nils Svensson, h, dr Jon, p Karna
1/3 Nils Larsson, h, dr Lars, p Elna o Karna
bm Anders Falk, h
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, s Jöns o Mats, d Kerstin o Elna
3/16 ä Bengta, dr Mickel, d Elna o Hanna
1/2: Bengt Persson, h, dr Mats, p Elna o Inga o Sissa
bm Sjöbos h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, p Elna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola
bm Folke og
1/2: 1/4 nm Knut Persson, h, dr Ola o Karl o Klemed o Johannes, p Anna o Hanna o Olve
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
bm Kamp, h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta, p Maria
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga
bm Ställhult, h
3/8: 3/16 poss av nm Knut Persson
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Korp, h
1/4: 1/8 poss av handelsm Per Persson i Sölvesborg
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8
3/16 Håkan Olsson, h, s Mats o Per, d Kerstin o Botil
inh Rings ä Anna
3/8: 3/16 Ola Jönsson og, dr Pål, p Berta
bm Nils Sirckel og
3/16 Jon Olsson, h, dr Per, p Hanna
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta
1/3 Per Nilsson, h, dr Per, p Nilla
bm Tolvpunning og
1/4: Nils Bengtsson, h, dr Ola, p Sissa
bm Per Frisk, h
1/4: Sven Nilsson, h, dr Sven, p Karna
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, dr Erik, d Elna, p Kerstin
3/!6 Måns Olsson, h, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Elna
bm Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
halvn.b Bengt Svensson, h, s Sven
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jonsson, h
bm Schöders h
1/6: Per Andersson ä, dr Ola, p Bengta 1/4: Per Svensson ä, d Hanna, dr Per, p Sissa, gkv Sissa 3/8: 3/16 Jöns Jönsson, h, dr Nils
3/16 Sven Jönsson og, dr Jon, p Hanna
1/2: 1/4 poss av Bengt Olsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, dr Jeppe
1/6: Hans Bengtsson, h, d Kerstin o Botil Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson, h, dr Ola
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, p Kerstin
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788), bildid: A0001629_00311, sida 3876
1790 1: 1/3 Per Persson, h, dr Ola o Pål, p Sissa o Karna
1/3 Nils Svensson, h, dr Mats, p Karna o Elsa
1/3 Nils Larsson, h, dr Jon o Sven, p Sissa: bm Anders Falk ä: Gatuhus: 2 st tillhöriga åborna
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, s Jöns, d Kerstin o Elna
3/16 ä Bengta, dr Nils, d Elna, Hanna o Sissa
1/2: Bengt Persson, h, s Per, dr Mickel, p Elsa o Elna o Inga
Gatuhus: tillhör åborna
bm Sjöbos h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Mats, p Elna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola, d Hanna, p Kerstin
bm Folke Lustig, h
1/2: 1/4 nm Knut Persson, h, dr Klemed o Per o Mattis o Ola o Ola, p Hanna o Pernilla o Botil
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta, p Inga
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga
bm Ställhult, h
Gatuhus: tillhör Bengt
3/8: 3/16 poss av nm Knut Persson
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Korp, h
1/4: 1/8 rdm Per Persson, h, dr Mats o Anders, p Kerstin o Elsa
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Ola Håkansson og, dr er, p Hanna
3/16 Bengt Olsson, h, s Mats o Per o Nils, d Kerstin o Botil
bm Nils Ring og, lösp Pernilla, inh bm Rings ä Anna
3/8: 3/16 Ola Jönsson og, p Berta, d Sven
3/16 Jon Olsson, h
bm Nils Zirkel, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta
1/3 Per Nilsson, h, dr Ola, p Kerstin
bm Tolvpunning og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Anders, p Elna
bm Per Frisk, h
Gatuhus: reserv-bm Nils Olsson, h
1/4: Sven Nilsson, h, dr Jeppe, p Kerstin
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, s Per, d Elna, dr Erik
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Malena
bm Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
halvnadsb Bengt Svensson, h, s Sven, d Sissa
bm Öman og
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/8 Bengt Larsson, h
1/4 Anders Jönsson ä, s Per, d Bengta
bm Skröder, h
1/6: Per Andersson ä, p Elna 1/4: Per Svensson ä, dr Henrik, d Anna, p Sissa o Sissa 3/8: 3/16 Jöns Jonsson, h, dr Nils, p Hanna
3/16 Sven Jonsson og, dr Jöns, p Inga
1/2: 1/4 poss av Bengt Olsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, p Anna
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Kerstin o Botil Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Ola Karlsson, h
Gatuhus: snskr Jöns Eskilsson, h, dr Ola
Gatuhus: snskom Nils Månsson, h, dr Jon
Gatuhus: sjöm Karl Bergström, h
Torp: Smeatorpet på byns grund, bebos av fattiga
2 gatuhus, dito
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:14 (1790) Bild 1240 / sid 118 (AID: v226160.b1240.s118, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1790           2/3: 1/3 Jöns Jönsson
Jöns Trulsson, h
1/3 Bengt Jeppsson o barnen Jeppe o Lars o Kerstin o Bengta
3/8: 3/32 Karna Trulsdotter
3/16 nm Knut Persson, h Hanna Larsdotter
1/4: 1/8 Per Persson, h Kerstin Persdotter
1/8 Nils Jonsson, h Elsa Persdotter
3/8: 3/16 Mats Bengtsson
1/16 Ola Håkansson
3/8: 3/16 Ola Jönsson
3/16 Jon Olsson, h Hanna Jonsdotter
2/3: 1/3 Per Nilsson, h Karna Jonsdotter
1/3 Bengt Nilsson, h Kerstin Månsdotter
3/8: Nils Bengtsson, h Botilla Eskilsdotter 1/4: Sven Nilsson, h, Karna Eskilsdotter     1/2: 1/4 Anders Jönsson
1/8 Per Andersson
1/8 Bengt Larssson
  1/4: Ola Håkansson, fmö Hanna Svensdotter     1/6: Hans Bengtsson, h Kerstin Bengtsdotter   Utjord kallad Edstorpahejan: Jon Nilsson   Jordebok, ej komplett Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 80 (AID: v566948.b80, NAD: SE/LLA/10939)
1791 1: 1/3 Per Persson, h, dr Olof o Pål, p Karna o Elna
1/3 Nils Svensson, h, dr Sven, p Botil
1/3 Nils Larsson, h, dr Jon o Sven, d Kerstin, p Bengta o Elsa
bm Falk ä
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, s Jöns o Masse, d Kerstin o Elna
3/16 ä Bengta, d Elna o Hanna o Sissa, dr Nils
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per, dr Truls, p Elna o Elna
sjöm Hans Sundberg, h
bm Sjöboss, h
bm Per Sjöboss og
1/2: 1/4 Olof Bengtsson, h, dr Per, p Botil
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Olof, d Hanna
bm Folke Lustig, h
1/2: 1/4 rdm Knut Persson, h, s Per, dr Per o Olof o Olof, p Hanna o Inga o Elna
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta, p Inga
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga, dr Nils
bm Ställhult, h
3/8: 3/19 poss av rdm Knut Persson nr 73
3/32 Jöns Trulsson
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Korp, h
1/4: 1/8 rdm Per Persson, h, dr Mats o Anders, p Kerstin
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Olof Håkansson og, p Hanna
3/16 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Kerstin o Botil
bm Nils Ring, h
3/8: 3/16 Olof Jönsson og, p Berta o Hanna
3/16 Jon Olson, h, p Kerstin
bm Nils Zirkel ä
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta o Elna
1/3 Per Nilsson, h, dr Olof, p Sissa o Sissa
bm Tolvpunning og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Nils, p Berta
bm Per Frisk, h
bm Hans Hörberg og
res.k Nils Olsson?
1/4: Sven Nilsson, h, dr Jeppe, p Kerstin
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, s Per, dr Erik, p Maria
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h
bm Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
h.b Bengt Svensson, h, s Sven, d Sissa, dr Ingeman
bm Öhman og
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/8 Bengt Larsson, h, s Fredrik
1/4 Anders Jönsson ä, s Per, d Bengta
bm Anders Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Olof, dr Bengt, p Elna o Karna 1/4: Olof Håkansson, h, dr Lars o Per, p Sissa o Lusse 3/8: 3/16 Jöns Jönsson, h, p Begnta
3/16 Sven Jönsson og, dr Jöns, p Botil
1/2: 1/4 poss av Mats Bengtsson nr 77
1/4 Olof Persson, h, s Per, p Anna
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Kerstin Gatuhus: poss av Nils Olsson nr 82 Gatuhus: hör under nr 60 Väderkvarn: möllare Olof Karlsson, h
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Tyke
snskom Nils Månsson, h, dr Olof, p Berta
sjöm Carl Borgström, h
bm-ä Anna
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/59 (1791), bildid: A0001631_00389, sida 375
1792 1: 1/3 Per Persson, h, dr Sven o Pål, p Elna
1/3 Nils Svensson, h, dr Jon, p Botil
1/3 Nils Larsson, h, dr Lars o Per, d Kerstin, p Bengta
bm Nils Falk og
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, dr Jöns o Masse, p El_ o Kerstin
3/16 ä Bengta, dr Nils, d Elna o Hanna
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per, p Elna o Inger o Berta
bm Per Sjöboss og
1/2: 1/4 Olof Bengtsson, h, p Inger
1/4 Håkan Trulsson, h, dr Truls o Olof, d Hanna
bm Folke Lustig, h
1/2: 1/4 rdm o nm Knut Persson, h, dr Per o Olof o Nils, p Hanna o Inger o Berta
1/4 poss av Per Larsson nr 54
bm Jöns Kjämpe og
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta o Inga
1/3 Jon Persson, , s Jöns, d Inga, dr Nils
bm Ställhult, h
3/8: 3/16 rdm Knut Persson på nr 73 poss
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 Hans Bengtsson på nr 89 poss: bm Jöns Korp, h
1/4: 1/8 f rdm Per Persson, h
1/8 Nils Larsson på nr 69 poss
3/8: 3/16 Olof Håkansson og, p Hanna
3/16 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Kerstin o Botil
bm Nils Ring, h
3/8: 3/16 Olof Jönsson og, p Berta o Botil
3/16 Jöns Olson, h, dr Olof, p Kerstin
bm Nils Zirkel, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta o Svenborg
1/3 Per Nilsson, h, dr Truls, p Margareta
bm Per Töllman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Nils, p Berta
bm Kristian Brink og, inh h Kerstin
1/4: Sven Nilsson, h, dr Jöns, p Kerstin
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, s Per, dr Jon, p Maria o __
3/16 Mårten Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, dr Olof
bm Per Ask og
1/2: Jon Nilsson i Ysane poss: hälftenbr Bengt Svensson, h, dr Ingeman, d Sissa, p Karna
bm Öhman, h
1/2: 1/8 per Andersson på nr 85 poss
1/8 Bengt Larsson, h, s Fredrik
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Olof, d Bengta o Karna
bm Anders Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Olof, dr Bengt, p Elna o Karna 1/4: Olof Håkansson, h, dr Lars o Olof, p Botil o Elna 3/8: 3/16 Jöns Jonsson ä, p Sissa
3/16 Sven Jonsson og, p Hanna
1/2: 1/4 Mats Bengtsson nr 77 poss
1/4 Olof Persson, h, s Per, p Elna
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Kerstin Gatuhus: poss av Olof Persson o Mats Bengtsson nr 88 Hör under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson nr 73
snskr Jöns Eskilsson, h dr Tyke
snskom Nils Månsson, h, dr Jon, p Berta
sjöm Karl Bergström, h
inh.kv Anna
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/60 (1792), bildid: A0001632_00416, sida 789
JB 1792 1 sk: 1/3 Per Persson
1/3 Nils Svensson
1/3 Nils Larsson
  1/2 sk: Bengt Persson 1/2 sk: 1/4 Ola Bengtsson
1/4 Håkan Trulsson
1/2 sk: 1/4 rdm Knut Persson
1/4 poss Per Persson nr 54
2/3 sk: 1/3 Bengt Jeppsson
1/3 Jon Persson
3/8 sk
3/16 poss av rdm Knut Persson i Hörby
3/32 Jöns Trulsson
3/32 poss Hans Bengtsson nr 89
  3/8 sk: 3/16 Ola Håkansson
3/16 Mats Bengtsson
3/8 sk
3/16 Ola Jönsson
3/16 Jon Olsson
2/3 sk: 1/3 Bengt Nilsson
1/3 Per Nilsson
3/8 sk
Nils Bengtsson
  3/4 sk: 3/8 Nils Matsson
3/16 Måns Olsson
3/16 Nils Olsson
1/2 sk
poss av Jon Nilsson i Ysane
1/2 sk: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/16 Bengt Larssons h
1/16 poss Per Persson nr 69
1/4 Anders Jönsson
                Jordebok, ej komplett Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 3780 (AID: v566948.b3780, NAD: SE/LLA/10939)
1793 1: 1/3 Per Persson, h, dr Ola o Pål, p Botil o Anna
1/3 Nils Svensson, h, dr Ola, p Botil
1/3 Nils Larsson, h, dr Lars o Per, d Pernilla, p Berta
bm Nils Falk og
3/8: 3/16 Masse Bengtsson, h, dr Jöns o Masse, d Kerstin
3/16 ä Bengta, dr Nils, d Elna o Hanna o Sissa
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per, dr Sven o Per, p Elna o Sissa o Elsa
bm Sjöbåss og
sn.snick Tomas Lundberg og
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, p Inger
1/4 Håkan Trulsson, h, dr Truls o Ola, d Hanna o Botil
bm Folke Lustigs h
1/2: 1/4 rdm o nm Knut Persson, h, dr Per o Nils o Ola, p Inger o maria
1/4 poss av Per Larsson nr 54
bm Kjämpes h
2/3: 1/3 Bengt Jeppsson ä, s Jeppe o Lars, d Bengta, p Berta o Hanna
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, dr Lars, d Inga
bm Ställhults h
3/8: 3/16 poss av rdm Knut Persson nr 73
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Kopps h
1/4: 1/8 f rdm Per Persson, h, dr Anders, p Inger
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Ola Håkansson og, p Hanna o Berta
3/16 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Kerstin o Botil
bm Nils Rings h
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, p Bengta
3/16 Jon Olsson, h, p Kerstin
bm Zirkas h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta o Svenborg
1/3 per Nilsson, h, dr Truls, p Margareta
bm Per Tollman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Nils o Sven, p Berta o Inger
bm Kristian Berck og, inh h Kerstin
1/4: Sven Nilsson, h, dr Nils, p Kerstin
bm Sexpunnings h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, s Per o Jon, p Elsa
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Per Asks h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
hälftenbr Bengt Svensson, h, dr Per, d Sissa o Berta
bm Öhmans h
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/16 Bengt Larsson, h
1/16 poss av Per Persson nr 69
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Ola, d Bengta o Karna
bm Anders Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Ola, p Elna o Karna 1/4: Ola Håkansson, h, dr Hans, p Elna o Anna o Sissa 3/8: 3/16 Jöns Jonsson ä
3/16 Sven Jonsson og, dr Jöns, p Elna
1/2: 1/4 poss av Mats Bengtsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, s Per, dr Ingeman, p Elna
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Botil Gatuhus: poss av Ola Persson o Mats Bengtsson nr 88 Under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson nr 73
snskr Jöns Eskilsson, h dr Tyke o Fredrik
sjöm Ola Eskilsson
snskom Nils Månsson, h, p Berta
sjöm Karl Borgström, h
sn.smed Per Svensson, h, p Kerstin
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/61 (1793), bildid: A0001633_00360, sida 687
1794 1: 1/3 Per Persson, h, dr Ola, p Anna o Kerstin
1/3 Nils Svensson, h, dr Johan, p Botil
1/3 Nils Larsson, h, dr Per, d Perrnilla
bm Nils Falk, h
3/8: 3/16 ä Karna, s Jöns o Mats, d Kerstin
3/16 ä Bengta, dr Nils, d Elna o Hanna o Sissa
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per dr Sven, p Sissa o Pernilla
bm Siöboss og
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Jöns, p Inga o Hanna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola, tg Ingeman, d Hanna o Botil
bm Folke Lustig, h
1/2: 1/4 rdm o nm Knut Persson, h, dr Ola o Nils o Per, p Inga o Maja o Kerstin
1/4 poss av Per Persson i Hosaby 54, bm Kiämpe, h
strandfogde Per Nilsson, h
2/3: 2/9 Lars Bengtsson og, p Bengta o Hanna
1/9 Jeppe Bengtsson, h, p Kerstin
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga, p Maria
bm Nils Ställhult, h
3/8: 3/16 poss av rdm Knut Persson nr 73
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Kopp, h
1/4: 1/8 f rdm Per Persson, h, dr Anders, p Inger
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: 3/16 Ola Håkansson og, p Hanna o Berta
3/16 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Kerstin o Botil
bm Nils Ring, h
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Rasmus, p Sissa
3/16 Jon Olsson, h, p Kerstin
bm Zirka, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Bengta o Svenborg
1/3 per Nilsson, h, dr Truls, p Botil
bm Per Tollman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Nils o Sven, p Berta
bm Kristian Bernt og
inh h Kerstin
1/4: Sven Nilsson, h, dr Per, p Sissa
bm Sexpunning, h
3/4: 3/8 Nils Matsson, h, s Per, p Kerstin
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Per Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson i Ysane
hälftenbr Bengt Svensson, h, dr Sven, d Sissa o Berta
bm Öhman, h
1/2: 1/8 poss av Per Andersson nr 85
1/16 Bengt Larssons h
1/16 poss av rdm Knut Persson nr 73
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Ola, d Bengta o Karna o Elsa
bm Anders Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Ola, p Elna o Karna 1/4: Ola Håkansson, h, dr Lars o Masse, p Lusse o Elna o Sissa o Bengta 3/8: 3/16 Eskil? Persson, h, s Ola o Mårten
3/16 Sven Jönsson og, dr Jöns, p Elna
1/2: 1/4 poss av Mats Bengtsson nr 77
1/4 Ola Persson, h, s Pe
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Botil o Bengta Gatuhus: poss av Ola Persson o Mats Bengtsson nr 88 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson nr 73
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Tyke o Fredrik
sjöm Ola Eskilsson og
snskom Nils Månsson ä, dr Per, p Berta
sjöm Karl Borgström, h
snsmed Per Svensson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/62 (1794), bildid: A0001634_00361, sida 710
1795 1: 1/3 Nm Per Persson, h, dr Jöns o Jon, p Botil o Pernilla
1/3 Nils Svensson, h, dr Nils, p Hanna
1/3 Nils Larsson, h, dr Per o Nils, d Pernilla, p Anna
bm Nils Falk, h
3/8: Nm Bengt Persson, på nr 71 possid: hälfenbr ä Bengta, dr Johan o Sven, d Elna o Hanna (1 flicke-, 4 gossebarn 1/2: Nm Bengt Persson, h, s Per, dr Jöns, p Sissa o Sissa o Olve o Berta o Anna
bm Sjöbus, h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Jöns, p Inga
1/4 Håkan Trulsson, h, s Truls o Ola, dr Ingeman, d Botil, p Gertrud (4 flickebarn)
1/2: 1/4 Rdm, nm Knut Persson, h, dr Ola o Nils o Mattis, p Marna o Inga o Elsa o Svenborg
1/4 Per Persson i Hosaby nr 54 poss: bm Kämpe, h
2/3: 2/9 Lars Bengtsson og, p Kerstin o Kerstin
1/9 Jeppe Bengtsson, h
1/3 Jon Persson, h (4 flickebarn), s Jöns, d Inga
bm Nils Ställhult, h
3/8: 3/16 Rdm Knut Persson på nr 73 poss
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 Hans Bengtsson på nr 89 poss: bm Jöns Kopp, h
1/4: 1/8 F rdm Per Persson, h, dr Anders, p Inga (4 flickebarn)
1/8 Nils Larsson på nr 69 poss
3/8: 3/16 Ola Håkansson, h, dr Per, p Berta
3/16 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Elna
bm Nils Ring, h
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Anders
3/16 Jon Olsson, h, dr Ola, p Kerstin
bm Jirka?, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Elna o Inga
1/3 Per Nilsson, h, dr Sven, p Botil
bm Tollman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Per, p Anna o Karna
bm Christ Bom og
ihs h Kerstin
1/4: Sven Nilsson, h, dr Ola 3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Per, p Elna
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h
bm Åsk, h
1/2: Jon Nilsson i Ysane poss: hälftenbr Bengt Svensson, h, dr Sven, d Sissa o Berta
bm Öhman, h
1/2: 1/8 Per Andersson på nr 85 poss
1/16 Bengt Larssons (skr i Karlshamn) h, s Fredrik
1/16 rdm Knut Persson nr 73 poss
1/4 Anders Jonsson ä, s Per, d Bengta o Karna o Elsa (4 fl-b)
1/6: Per Andersson ä, s Ola, p Inga o Karna 1/4: Ola Håkansson, h, dr Henrik o Anders o Bengt, p Sissa o Lusse 3/8: Nm Bengt Persson nr 71 poss: hälftenbr Sven Jönsson og, dr Per, p Elna 1/2: 1/4 Mats Bengtsson nr 77 poss
1/4 Ola Persson, h, s Per, p Sissa
1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Bengta o Karna Gatuhus: poss av Mats Bengtsson o Ola Persson nr 88   Väderkvarn: poss av Knut Persson, nr 73: Sn.skr Jöns Eskilsson, h
sjöm Ola Eskilsson og
sn.skom Nils Månsson, h, rd Per, p Berta
sjöm Karl Borgström, h
sn.smed Per Svensson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/63 (1795), bildid: A0001635_00269, sida 504
1797 1: 1/3 nm Per Persson, h, dr Sven, p Nilla o Hanna
1/3 Nils Svensson, h, dr Anders, p Elna
1/3 Nils Larsson, h d ernilla o Sissa, dr Nils o Per
bm Nils Falk, h
3/8: nm Bengt Persson nr 77 o 71 poss
hälft.br ä Bengta, d Elna o Hanna, dr Anders (4 barn)
hälft.br Jöns Matsson og, p Kerstin
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per, dr Jon o Sven, p Sissa o Kerstin o Inger o Berta o Bengta
bm Sjöbuss, h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, d Kerstin, dr Sven, p Hanna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Ola, d Botil, dr Eskil, p Gertrud
bm Per Wäder og
1/2: 1/4 Nils Matsson ä, s Per o Ola, p Elna
bm Kjempe
1/4 Per Persson på nr 54 poss
strandfogde Per Nilson
2/3: 2/9 Lars Bengtsson og, dr Nils, p Bengta o Pernilla
1/9 Jeppe Bengtsson, h, p Kerstin
1/3 Jon Persson, h, s Jöns, d Inga, dr Per, p Kerstin (4 barn)
bm Ställhult, h
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per, d Inga
3/32 Jöns Trulsson
sjöm Fredrik Hörberg og
3/32 Hans Bengtsson nr 89
bm Jöns Korpp, h
1/4: 1/8 F rdm Per Persson, h, dr Anders
1/8 Nils Larsson på nr 69 poss
3/8: Ola Håkansson, h, dr Ola, p Kerstin o Elna o Pernilla
bm Ring, h
3/8 3/16 Ola Jönsson, h, dr Anders, p Agda
3/16 Jon Olsson, h, dr Ola, p Bengta
bm Sirkell, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Elna o Inga
1/3 Per Nilsson, h, dr Truls, d Nilla, p Berta
bm Masse Tollman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Lars o Nils, p Anna, bm Kristian Bernet, h
inh h Kerstin
1/4: Sven Nilsson, h, dr Sven p Kerstin 3/4
3/8 nm Per Persson nr 69 poss
3/16 Måns Olsson, h, s Anders o Ola, d Elsa
3/16 Nils Olsson, h
bm Ask, h
1/2: nm Jon Nilsson i Ysane poss
hälft.br Bengt Svensson, h, dr Sven, d Sissa o Berta o Hanna
bm Håkan Öman og
1/2: 1/4 Mats Bengtsson på nr 86 poss
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Jon, d Bengta o Karna o Elsa (4 b)
bm Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Masse o __, p Gunnel o Karna 1/4: 1/8 Olof Håkansson, h, dr Anders, p Sissa
1/8 Mats Bengtsson og, dr Per o Nils, p Elna o Pernilla o Berta
Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, s Nils (freqventor as Academ), d Pernilla, dr Nils o Mattis, p Pernilla o Sofia o Pernilla o Inga o Svenborg o Maria Se 87! 1/6: Hans Bengtsson, h, s Per, d Botil o Karna (4 barn) Gatuhus: Nils Olsson på nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson
snskr Jöns Eskilsosn, h, dr Mårten o Masse
sjöm Ola Eskilddon og
snskom Nils Månsson, h, p Berta
sjöm Karl Borgström, h
snsmed Per Svensson, h, dr Åke
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/65 (1797), bildid: A0001637_00249, sida 486
1798 1: 1/3 nm Per Persson, h, dr Anders, p Pernilla o Karna
1/3 Nils Svensson, h, dr Anders, p Elna
1/3 Nils Larsson, h, dr Per o Sven, s Nil, d Pernilla o Sissa
bm Nils Falk, h
3/8: nm Bengt Persson poss
hälft.br ä Bengta, s Bengt, dr Anders, d Elna o Hanna
hälft.br Jöns Matsson og, dr Mats, p Kerstin
1/2: nm Bengt Persson, h, s Per, dr Sven o Nils, p Sissa o Karna o Hanna o Bengta
bm Sjöboss, h
inh h Inger
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Ola, d Kerstin, p Hanna
1/4 Håkan Trulsson, h, s Ola, dr Ola, p Botil o Gertrud
bm Wäder, h
1/2: 1/4 poss av Ola Håkansson nr 86
bm Kempe, h
1/4 poss Per Persson nr 56
strandfogde Per Nilsson
2/3: 2/9 Lars Bengtson og, p Bengta o Kerstin
1/9 Jeppe Bengtsson, h, dr Anders
1/3 Jöns Jonsson, h, dr Per, p Nilla
bm Ställhult, h
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per, dr Måns, d Inga, p Kerstin
3/32 Jöns Trulsson, h
sjöm Norberg og
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Korp, h
1/4: 1/8 poss av nm Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: Masse Bengtsson, h, dr Per o Nils, p Botil o Karna o Hanna
bm Ring, h
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, p Agda
3/16 Jon Olsson, h, p Bengta
bm Zirkel, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Hans, p Svenborg o Berta
1/3 Per Nilsson, h, dr Nils, d Nilla
bm Tollman og
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Sven, p Kerstin
bm Bernt, h
torp Påll, h Kerstin
1/4: Sven Nilson, h, dr Sven, p Sissa 3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Per o Ola o Bengt, p Hanna
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Elsa o Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Ask, h
1/2: poss av Jon Nilsson på nr 42 Ysana
br Bengt Svensson ä, d Sissa o Berta o Hanna, dr Jöns
bm Öman, h
1/2: 1/4 Ola Håkansson, h, dr Jöns, p Gertrud
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Jon, d Karna o Elsa
bm Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Ola o Jon, p Elna o Inga [ingen notering här] Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, d Pernilla, dr Ola o Jöns o Jonas o Samuel o Mattis, p Elna o Inga o Svenborg o Sofia o Inga o Maria Se 87! 1/6: Hans Bengtsson, h, s Per o Ola, d Botil o Karna Gatuhus: tillhör Nils Olsson nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson
sjöm Ola Eskilsson og
snskom Nils Månsson, h, dr Anders, p Berta
sjöm Karl Borgström, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/66 (1798), bildid: A0001638_00271, sida 522
1799 1: 1/3 Per Persson, h, dr Per o Jöns, p Berta o Karna
1/3 Nils Svensson, h, p Sissa
1/3 Nils Larsson, h, s Nils, dr Per o Sven, d Pernilla o Sissa
bm Falks h
3/8: Per Bengtsson og
hälft.br ä Bengta, dr Anders, s Bengt, d d Hanna o Elna
1/2: nm Bengt Persson, h, dr Nils o Sven, p Sissa o Karna 1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, dr Jöns, d Kerstin, p Hanna
1/4 Ola Håkansson og, dr Ola, p Botil o Gertrud
bm Wäders h
1/2: 1/4 poss av Ola Håkansson nr 86
bm Kempes h
1/4 poss av Per Persson Hosaby 54
strandfogde Per Nilsson
2/3: 2/9 Lars Bengtsson og, p Bengta o Kerstin o Sissa
1/9 Jeppe Bengtsson, h
1/3 Jöns Jönsson, h, dr Per, p Nilla
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per, d Inga
3/32 Jöns Trulsson, h
3/32 poss av Hans Bengtsson nr 89
bm Anders Korp og
1/4 (obebyggd): 1/8 poss av nm Per Persson nr 69
1/8 poss av Nils Larsson nr 69
3/8: Masse Bengtsson, h, dr Per o Nils, p Botil o Karna 3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Nils, p Katrin
3/16 Jon Olsson, h, dr Anders
bm Zirkels h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Svenborg
1/3 Per Nilsson, h, dr Jon, d Nilla
bm Tollmans h
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Anders, p Kerstin 1/4: Sven Nilsson, h, dr Ola, p Sissa 3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Ola o Per o Bengt, p Elna (4 barn)
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Elsa o Hanna (4 b)
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Asks h
1/2: nm Jon Nilsson nr 42 Ysane poss, p Sissa o Märta
bm Ömans h
1/2: 1/4 Ola Håkansson, h, dr Anders, p Pernilla
1/4 Anders Jonsson ä, s Per o Jon, d Karna o Elsa
bm Skröder og
1/6: Per Andersson ä, s Ola o Jon, p Elna o Hanna 1/4: Ola Håkansson, h, dr Bengt o Sven, p Kerstin Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, d Pernilla, dr Johan o Johan o Johan o Jonas o Jonas o Mattis, p Elna o Inga o Inga o Maria o Sofia o Botil Se 87! 1/6: Hans Bengtsson, h, s Per o Ola, d Botil o Bengta o Hanna Gatuhus: tillhör Nils Olsson nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson
sjöm Ola Eskilsson og
snskom Nils Månsson, h, p Berta, dr Ola
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/67 (1799), bildid: A0001639_00225, sida 446
1800 1: 1/2 nm Per Persson, h, dr Per, p Elna o Pernilla
1/2 Nils Larsson, h, s Nils, dr Sven o Måns, d Sissa
bm Falks h
3/8: Per Bengtsson
1/8 br av ä Bengta, s Bengt, dr Jöns, d Elna o Hanna
1/2: nm Bengt Persson, h, dr Ola o Jon, p Sissa o Karna
bm Siöbuss, h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, d Kerstin
1/4 Ola Håkansson, h, dr Nils, p Pernilla
bm Vädur, h
1/2: 1/4 poss av Ola Håkansson på nr 86
1/4 poss av Per Persson på nr 54
bm Kjempes h
strandf Per Nilsson
2/3: 2/9 Lars Bengtsson, h, dr Anders, p Bengta o Sissa
1/9 Jeppe Bengtsson, h
1/3 Jöns Jönsson, h, dr Sven, p Nilla
bm Ställhult
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per, d Inga, dr Anders
3/32 Jöns Trulsson ä, p Inga
3/32 Hans Bengtsson på nr 89 poss
bm Korp
1/4: Nils Svensson, h, dr Ola, p Sissa 3/8: Masse Bengtsson, h, dr Per o Nils, p Hanna o Karna
bm Ring
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Nils, p Gertrud
3/16 Jon Olsson, h, dr Per
bm Zirkell, h
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Svenborg
1/3 Per Nilsson, h, dr Nils, d Nilla
bm Tollman, h
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Jöns, p Karna
bm Bernst
1/4: Sven Nilsson, h, dr Håkan, p Sissa
bm Sexpunning
3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Per o Ola o Bengt, p Berta
3/16 Måns Olsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Ask, h
1/2: nm Jon Nilsson nr 42 Ysane poss
utjord poss av dito
bm Öman, h
1/2: 1/4 Ola Håkansson, h, dr Anders, p Berta
1/4 Anders Jonssons arv, s Per, p Karna
bm Skröder, h
1/6: Per Andersson ä, s Ola o Jon, p Elna o Inga 1/4: Ola Håkansson, h, dr Ola o Masse, p Ulrika o Hanna Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, d Pernilla o Anna, dr Anders o Ola o Mattis, p Elna o Hanna o Ingrid o Sofia o Hanna o Hanna Se 87! 1/6: Hans Bengtsson, h, s Ola o Per, d Botil o Bengta o Karna Gatuhus: tillhör Nils Olsson nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson (öde)
sjöm Ola Eskilsson
snskom Nils Månsson, h,dr Ola o Kristoffer, p Berta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/68 (1800), bildid: A0001640_00246, sida 468
1801 1: 1/2 nm Per Persson, h, p Hanna o Bengta
1/2 Nils Larsson, h, s Nils, dr Sven o Kjell, d Sissa o Elsa, p Pernilla
bm Falk, h
3/8: poss av Per Bengtsson på 82 Svenstorp i Hoby sn
halvn.br ä Bengta, s Bengt, dr Anders, d Elna o Hanna
1/2: nm Bengt Persson, h, dr Nils o Anders, p Karna o Ingrid
bm Siöbuss, h
1/2: 1/4 Ola Bengtsson, h, d Kerstin o Berta
1/4 Ola Håkansson, h, dr Jöns, p Inga
bm Vädur, h
1/2: 1/4 poss av Ola Håkansson på nr 86
1/4 Nils Persson, br av dito
bm Kjempe, h
2/3: 2/9 Lars Bengtsson, h, p Bengta
1/9 Jeppe Bengtsson, h
1/3 Jöns Jönsson, h, dr Per, p Elna
bm Ställhult
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per o Sven, d Inga
3/32 Jöns Trulsson ä, p Inga
3/32 Hans Bengtsson på nr 89 poss
bm Korp
1/4: Nils Svensson, h, p Anna 3/8: Masse Bengtsson, h, dr Per o Nils, p Hanna o Karna
bm Ring
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Per, p Sissa
3/16 Jon Olsson, h, dr Per
bm Cirkel
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven
1/3 Per Nilsson, h, d Nilla
bm Tollman, h
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Jöns, p Karna
bm Bernst
1/4: Sven Nilsson, h, dr Ola, p Sissa
bm Sexpunning
3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Per o Ola o Bengt, d Berta, p Berta
3/16 Måns Olsson, h, s Anders o Ola, d Hanna o Bengta
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Ask, h
1/2: nm Jon Nilsson nr 42 Ysane poss
utjord poss av dito
bm Öhman, h
1/2: 1/4 Ola Håkansson, h, dr Bengt, p Berta
1/4 Per Andersson, h, dr Ola, p Karna
bm Schröder, h
1/6: Per Andersson ä, s Ola o Jon, p Elna o Inga 1/4: Ola Håkansson, h, dr Jon, p Bengta o Tören Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, s Nils, d Pernilla o Anna o Elsa, dr Jonas o Petter o Johannes o Ola o Mattis, p Elna o Elsa o Ingrid o Hanna o Botil
fisk Ola Simonsson, h, p Hanna
Se 87! 1/6: Hans Bengtsson, h, s Ola o Per, d Bengta o Karna Gatuhus: tillhör Nils Olsson nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson (öde)
snskom Nils Månsson, h,dr Kristoffer, p Berta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/69 (1801), bildid: A0001641_00250, sida 484
1802 1: 1/2 nm Per Persson, h, p Pernilla o Pernilla
1/2 Nils Larsson, h, s Nils, d Sissa o Elsa, dr Karl o Sven o Johannes
fisk Nils Jönsson, h
bm Falk, h
sjöm Olof Dalström og
3/8: poss av Per Bengtsson på 82 Svenstorp i Hoby sn
hälft.br ä Bengta, s Bengt, d Elna o Hanna, dr Anders
1/2: nm Bengt Persson, h, dr Nils o Kjell, p Karna o Ingrid
bm Siöbuss, h
1/2: 1/4 ä Karna, d Kerstin o Berta, dr Jonas
1/4 Ola Håkansson, h, dr Sven, p Berta
bm Wädur, h
1/2: 1/4 poss av Ola Håkansson på nr 86
1/8 Nils Persson og
1/8 br av dito
bm Kjempe
2/3: 2/9 Lars Bengtsson, h
1/9 Jeppe Bengtsson, h, d Hanna
1/3 Jöns Jönsson, h, dr Ola, p Anna
bm Ställhult og
3/8: 3/16 Ola Persson, h, s Per, dr Tuve, d Inga
3/32 Jöns Trulsson ä, s Truls, p Inga
3/32 poss av Hans Bengtsson på nr 89
bm Korp, h
1/4: Nils Svensson, h, s Sven, p Anna 3/8: Masse Bengtsson, h, dr Per o Nils, p Hanna o Karna
bm Ring og
3/8: 3/16 Ola Jönsson, h, dr Per
3/16 Jon Olsson, h, dr Per
bm Cirkel
2/3: 1/3 Bengt Nilsson, h, dr Sven, p Magnil
1/3 Per Nilsson, h, d Nilla
bm Tollman, h
3/8: Nils Bengtsson, h, dr Jöns, p Bengta
bm Bernst
1/4: Sven Nilsson, h, dr Ola, p Sissa
bm Sexpunning og
3/4: 3/8 Nils Matsson ä, s Per o Ola o Bengt, d Berta, p Berta o Hanna
3/16 Måns Olsson, h, s Anders o Ola, d Hanna o Bengta o Elsa
3/16 Nils Olsson, h, p Botil
bm Ask
1/2: poss av nm Jon Nilsson nr 42 Ysane
utjord poss av dito
bm Öhman, h
1/2: 1/4 Ola Håkansson, h, dr Lars, p Hanna
1/4 Per Andersson, h, dr Ola, p Kerstin
bm Schröder, h
1/6: Per Andersson ä, s Ola o Jon, p Elna o Elna 1/4: Olof Håkansson, h, dr Jon o Bengt, p Karna o Bengta Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson, h, d Pernilla o Anna o Elsa, dr Johannes o Jöns o Lars o Ola, p Hanna o Hanna
sjöm Olof Simonsson, h, p Berta
strandf Åke Nilsson, h
Se 87! 1/6: Hans Bengtsson ä, s Ola o Per, d Botil o Bengta o Karna Gatuhus: tillhör Nils Olsson nr 82 Utjord under nr 60 Väderkvarn: poss av rdm Knut Persson (öde)
snskom Nils Månsson, h,dr Per, p Berta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/70 (1802), bildid: A0001642_00228, sida 446
1803 1: 1/2 nm Per Persson 38, h 32, dr Jöns 24, p Karna o Hanna
1/2 Nils Larsson 58, h 47, s Nils 19, d Elsa, dr Karl 22, p Hanna
fisk Nils Jonsson 48
sjöm Nils Jonsson 22
bm Falk 31, h 31
sjöm Ola Dahlström 22
3/8: Per Bengtsson 29, h 22, dr Sven 23, p Pernilla 1/2: nm Bengt Persson 50, h 50, dr Anders 24, Kjell 23, p Hanna o Ingegerd
bm Sjöbuss 24, h 34
1/2: 1/4 ä Karna 50, d Berta, dr Jöns 28
1/4 Ola Håkansson 33, h 25, dr Sven 18 o Anders 15, p Berta
bm Wädur 25, h 28
1/2: 1/4 poss av Olof Håkansson nr 86
1/4 Nils Persson 26 og, dr Bengt 27, p Elna
bm Kämpe 30, h 34
2/3: 2/9 Lars Bengtsson 40, h 35, p Anna
1/9 Jeppe Bengtsson 51, h 55, d Karna
1/3 Jöns Jönsson 38, h, 31, dr Erik 18, p Stina
bm Ställhult
3/8: 3/16 Ola Persson 27, h 15, p Inga
3/32 Jöns Trulsson 45, s Truls 16, p Inga
3/32 poss av Per Hansson nr 89
bm Korp 38, h 30
1/4: Nils Svensson 67, h 44, s Sven 16, p Anna 3/8: Masse Bengtsson 47, h 35, dr Per 43 o Nils 28
bm Ring 24, h 27
3/8: 3/16 Ola Jönsson 50, h, 41, dr Jöns 18, p Lisbet
3/16 Jon Olsson 48, h, 40, dr Pål 15, p Elna
bm Cirkel 48
2/3: 1/3 Bengt Nilsson 44, h 44, dr Sven 33, p Magnil
1/3 Per Nilsson 47, h 46, d Nilla, dr Nils 22
bm Tolfman 28, h 40
3/8: Nils Bengtsson 42, h 35
bm Bernst 30
1/4: Sven Nilsson 46, h 43, dr Ola, p Sissa
bm Sexpunning
3/4: 3/8 Per Nilsson 28, dr Ola 22, p Berta o Hanna
3/16 Måns Olsson 50, h 52, s Anders 28 o Ola 24, d Hanna o Elna o Bengta
3/16 Nils Olsson 53, h 52
bm Ask 27, h 30
1/2: poss av nm Jon Nilsson nr 42 Ysane
bm Öhman 26, h 36
1/2: 1/4 Ola Håkansson 32, h 27, dr Bengt 19, p Hanna
1/4 Per Andersson 29, h 28, dr Bengt 24, p Kerstin
bm Skröder 36, h 40
1/6: Per Andersson 56, s Ola 27 o Jon 25, p Kerstin 1/4: Olof Håkansson 31, h 37, dr Jon 37, p Karna o Bengta Nr 87/88 7/8: rdm Knut Persson 54, h 54, d Anna o Elsa o Inga, dr Jonas 25 o Johannes 25 o Jöns 30 o Hans 27, p Kerstin o Hanna o Sissa
fisk Ola Simonsson 28, h 28, p Berta
strandf Åke Nilsson 28, h, 26
Se 87! 1/6: Per Hansson 28, h 20, dr Ola 19, p Begnta Gatuhus Utjord Väderkvarn (öde)
snskom Nils Månsson 51, h 50, p Berta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/71 (1803), bildid: A0001643_00246, sida 480
HFL 1804 1/2 nm Per Persson 38, h Inga Eskilsdotter 34, s Nils 13 o Knut 7, d Kerstin 4 o Elsa 1 o Hanna (1805-1808)
1/2 Nils Larsson 59, h Elsa 48, s Nils 20 (gift) d Elsa 18 o Malena (gift), s Lars 13, d Inga 10 o Anna 6, s Per 5
3/8 Per Bengtsson 30, h Berta Persdotter 24, s Per ½, d Pernilla (1804), s Bengt (1806), d Ingrid (1808) 1/2 nm Bengt Persson 51, h Sissa Eskil Nils 50, 1/2 Ola Håkansson 34, h Pernilla Nilsdotter 26, s Håkan 1, d Elsa (1805-1808), s Nils (1807) 1/4 Nils Persson 26, h Karna 15 2/9 Lars Bengtsson 44, h Anna Svensdotter 35, d Karna 3 o Kerstin ½, s Bengt, d Inga
1/9 Jeppe Bengtsson 52, h Berta 56, d Karna 17
1/3 Jöns Jonsson 39, h Anna Maria 32, s Per 6, d Hanna 2, s Jon (1808)
3/32 ä Jöns Trulsson 47, s Truls 17
3/16 Per Olsson 28, h Anna 16, d Bengta 1 o Pernilla (1806) o Hanna (1807), bm Ola Persson 73, ä Berta Jönsdotter 58
1/4 Nils Svensson 68, h Berta Nilsdotter 44, s Sven 17 o Nils 14 o Per 11 o Anders 8 o Ola 6 3/8 Masse Bengtsson 48 (struken), h Elna 36, d Berta 6, s Bengt 3 o Nils (1804) 3/16 Jon Olsson 49, h Hanna Jonsdotter 43, d Karna 14 o Nilla 12, s Ola 9, d Kerstin 0
3/16 Ola Jönsson 53, h Elna Matsdotter 43, s Jöns 10, d Hanna 5, ä Karna 69
1/3 Bengt Nilsson 45, h Kerstin Mårtensdotter 45, ä Botil 73
Per Nilsson 48, h Karna 47, s Nils 20 o Jöns 16, d Sissa 14, s Bengt 9, d Kerstin 7
3/8 Nils Bengtsson 44, h Botil 37, d Inga 14 (gift), s Per 12 (t Ysane 1808), d Elsa 10 o Pernilla 8, s Sven 6, tvill Nils o Kersta 2, d Hanna (1804) 1/4 Sven Nilsson 48, h Karna 44, s Per 10 o Sven 3 o Nils (1808) 3/8 Måns Olsson 57, h Valborg Karlsdotter 58, s Anders 29, d Hanna 31, s Ola 24, d Elsa 22, d Bengta 18 (struken), d Karna 15, s Karl 11
1/16 Nils Olsson 51, h Botil Svensdotter 51
3/8 Per Nilsson 29, h Elna 21, bm Nils Matsson 68, s Sven 34 o Bengt 20, d Berta 18
  1/4 Per Andersson 30, h Sissa Tomasdotter 30, d Elsa 2 o Kerstin ½, s Anders (1807)
Ola Hansson (1777), d Hanna 29 o Kerstin 6 o Elna 4 o Sissa 2, s Ola 0 o Per (1808), gkv ä Elna Andersdotter 61
Ola Persson 28, h Elna Svensdotter 33, d Botil ½, d Jon (1806) o Anders (1808), gm Per Andersson 64, s Jon (död) 1/4 Ola Håkansson 33, h Hanna 39, s Nils 6 o Håkan 2, d Elsa (1805) 87/88: 7/8 Knut Persson 53, Hanna Larsdotter 55, d Anna (gift) o Elsa (gift), Jon Nilsson , h Bengta 14, d Hanna 12, s Nils (1780) Se 87! Per Hansson 29, h Kerstin 22, s Ola 0 o Bengt (1806)       Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). 1804: Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm. Svårläst. Vissa födelsedata finns. Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00028
HFL 1809 1/2: nm Per Persson 44, h Inga Eskilsdotter 39, s Nils 18 o Knut 12, d Kerstin 9 o Hanna 3, s Per o Sven
1/2 Nils Larsson 64, h Elsa Persdotter 53, d Elsa 23, s Lars 18, d Inga 12 o Anna 12, s Per 10
3/8 Per Bengtsson 35, h Berta Persdotter 29, s Per 5, d Pernilla 4, s Bengt 2, d Ingri o Bengta o Nils 1/2 Nm Bengt Persson, 56, h Sissa Eskilsdotter 56 1/4 Per Olsson 21
1/4 Ola Håkansson 39, h Pernilla Nilsdotter 31, s Håkan 8 o Nils 1, d Elsa, s Per
1/4 Ola Håkansson 38, h Hanna 44, s Nils 11 o Håkan 7, d Elsa 3 1/9 Lars Bengtsson 42, h Anna Svensdotter 40, d Karna 7 o Kerstin 5, s Bengt 3, d Inga o Nilla
1/9 Jonas Zakrisson 34, h Karna Jeppsdotter 22, s Per, d Hanna, gm Jeppe Bengtsson 56
1/3 Jöns Jonsson 44, h Anna Maria Olsson 37, s Per 11, d Hanna 7, s John, d Sissa, gkv ä Hanna Göransdotter 85
3/16 Per Olsson 33, h Anna Nilsdotter 20, d Bengta 6 o Pernilla 4 o Hanna 1 o Inga, gkv ä Berta Jönsdotter 63
3/32 gm Jöns Trulsson ä 52, s Truls Jönsson 22, h Inga Eliasdotter 30
3/32 poss O K på nr __
1/4 Ä Berta Nilsdotter 50, s Sven Nilsson 23 o Nils (på nr 59) 19 o Per 16 o Anders 13 o Ola 11 3/8 Ä Elna Bengtsdotter 41, d Berta Matsdotter 12, s Bengt 8 o Nils 4 o Mats 3/16 Ola Jönsson 58, h Elna Matsdotter 47, s Jöns Olsson 15, d Hanna 10, gkv ä Karna 74
3/16 Jon Olsson 54, h Hanna Jönsdotter 49, d Karna 19 o Nilla 17, s Ola 14, d Kerstin 5
Bengt Nilsson 58, h Kerstin Mårtensdotter 58, gkv ä Botil 78
1/3 Hans Nilsson 13(?)
1/3 Jöns Persson 21, gm Per Nilsson 53, h Karna Jönsdotter 52, s Nils 25, d Sissa 19, s Bengt 14, d Kerstin 12
3/8 Nils Bengtsson 49, h Botil Eskilsdotter 42, d Inga 19, s Per 17, d Elsa 15 o Pernilla 13, s Sven 11 o Nils 7, d Kerstin 7 o Hanna 4, gm Eskil Svensson 78, gm Lars Svensson 76 1/4 Sven Nilsson 52, h Karna Eskilsdotter 49, s Per Svensson 15 o Sven 8 o Nils 4 3/8 Per Nilsson 34, h Elna Persdotter 26, d Berta 2, s Per, d Nilla, s Nils, gm Nils Matsson 75, s Sven 40 o Bengt 26, d Berta 23
3/16 gm Måns Olsson 62, h Valborg Karlsdotter 63, d Hanna 37 o Elsa 27 o Bengta 23 o Karna 20
3/8 Anders Månsson 34
1/2 poss J N i Ysane, arrend Kristoffer Hansson 28 1/4 Ola Hansson brukare 31, h Hanna Håkansdotter 34, d Kerstin 11 o Elna 9 o Sissa 7, s Ola 5 o Per o Håkan, d Elsa, gkv ä Elna Svensdotter 66, s Nils Hansson 16
1/4 Per Andersson 36, h Sissa Tomasdotter 35, d Elsa 7 o Kerstin 5 o Hanna 3, s Anders, d Bengta, s Tomas
1/6 Ola Persson 33, h Elna Svensdotter 38, d Botil 5, s Jon o Anders, d Kerstin, gm Per Andersson 68 1/4 Nils Persson 32, h Karna Olasdotter 20, s Per, d Anna o Pernilla 7/8 Jon Nilsson, h Bengta Knutsdotter 19, d Hanna o Anna o Nilla, Knut Persson 60, h Hanna Larsdotter 60, d Hanna 17, extra canc Nils Knutsson 29 Brukas under 87 1/6 Per Hansson 34, h Kerstin Olsdotter 27, s Ola 5 o Bengt 2 o Per, d Kerstin, gm Hans Bengtsson 78, d Karna 29 Gathus     Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). 1804: Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00118, sida 58