Mantalslängder Skönabäck Sök:
CTRL+F
Scrolla:
←↑↓→
Transkription: Hans Rosenlund   Reservation för tolknings-/skrivfel. Namn är normerade så långt möjligt. Förkortningar bör vara självförklarande, se annars originalet.
Källa: Håll muspekaren över årtalet för ev information. Klicka för att öppna källan (huvuddelen fria via Riksarkivet, några kan kräva abonnemang).
Nya nr Skönabäck (151) Kommentar Källa
Gl nr 95    
DL 1651 Paa denne Gaard —   Skansjö & Tuvestrand: Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. Kristianstad 2007. ISBN 978-91-974863-4-7
1659 Jöns Jonsson, h, dr Jakob, p, gkv Elna?   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659), bildid: A0003064_00182, sida 692
1661 Jöns, p Kerstin, Sune?   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/2 (1661), bildid: A0003065_00135, sida 1032
JB 1663 1 BV: Jonas Jonsson Jordebok. BV = Bornholms Vederlag Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:9 (1663) Bild 323 / sid 597 (AID: v98465.b323.s597, NAD: SE/LLA/10880)
JR 1671 1 BV: Riksrådet Ebbe Ulfeldt brukar själv Jordebok Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:39 (1671) Bild 372 / sid 363 (AID: v98460.b372.s363, NAD: SE/LLA/10880)
1684 1: Jöns Andersson
Sune
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/25 (1684), bildid: A0002976_00116, sida 1601
1685 Jöns Andersson
Nils Jonsson, gm Olof Jönsson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/26 (1685), bildid: A0002977_00113, sida 1223
JB 1685 1 BV [ingen ägare nämnd]: 1 Jöns Andersson ungkarl, 23 år, efter sin fader uppdrag upptagits 1684 på 6 års frihet, till skatt 1689... Jordebok. Noteringar från 1687. Blekinge läns landskontor (K) GIIIa:2 (1685) Bild 422 / sid 836 (AID: v98444.b422.s836, NAD: SE/LLA/10891)
1688 1: Jöns Andersson og, gm Nils gl, h   Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/SVAR/RA-111010024/M 10/1 (1688), bildid: A0001953_00079
1691 1: Jöns Andersson, h
Sven Jönsson gl, h, s Olof Svensson, s Esbjörn Svensson, tp Märta Jönsdotter
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/1 (1691), bildid: A0001585_00143, sida 125
1698 3/4 kr: länsm Ekestad, td Rasmus tp Oliva
Olof Svensson, h, td Jon
bm Kristen Nyres h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/2 (1698), bildid: A0001586_00146, sida 162
1699 3/4 kr: länsm Ekestad, td Rasmus tp Oliva
gm Sven Olsson
bm Kristian Nyres h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/3 (1699), bildid: A0001587_00161, sida 144
1700 3/4 kr: kr.länsm Sivert Ekestad og, td Jon, tp Inga
bm Kristen Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/4 (1700), bildid: A0001588_00162, sida 140
1702 3/4 kr: br av salpsj-inspektor Segerdahl, td
bm Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/5 (1702), bildid: A0001589_00152, sida 287
1703 3/4 kr: br av salpsj-inspektor Segerdahl, td Masse, tp Inga
bm Niures h
fisk Arvid Holst?
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/6 (1703), bildid: A0001590_00152, sida 136
1709 3/4 kr: br av inspektor Segerdahl, td Per o Mats
fisk Arvid ä
__ 2 fiskare og
möllare? Sven og, tp Anna Larsdotter o Anna Eriksdotter
bm Ja__, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/7 (1709), bildid: A0001591_00203, sida 381
1710 3/4 kr: br av __inspektor Segerdahl, td Mats o Lars
fisk Arvid, h o Måns o Nils
möllare Sven og, hush Anna Persdotter, tp Sissa
bm Jures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/8 (1710), bildid: A0001592_00216, sida 381
1711 3/4 kr: br av generalgevallier Segerdahl, td Povel?, hush Anna, tp Sissa
fisk Nils
gm Mats o Arvid
möllare Måns, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/9 (1711), bildid: A0001593_00206, sida 381
PESTEN      
1714 3/4 kr: br av generalgevallier Segerdahl, hush Anna, tp Sissa, td Jakob o Nils o Per i hus på gårdens ägor
fisk Arvid, h, tp Gertrud
fisk Nils, h o Mats
vädermöllare Måns, h
bm Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/10 (1714), bildid: A0001594_00209, sida 379
1715 3/4 kr: br av generalgevallier Segerdahl, hush Anna, tp Sissa, td Jakob o Nils i hus på gårdens ägor
fisk Arvid, h
fisk Nils Olsson?, h
fisk Mats Mickelsson
fisk Börje Stiberg, h
vädermöllare Måns, h
bm Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/11 (1715), bildid: A0001595_00126, sida 381
1719 Fiskare Lars   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/12 (1719), bildid: A0001596_00137, sida 244
1720 Br av överinspektor Segerdahl
fisk Lars, tp Inga
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/13 (1720), bildid: A0001597_00149, sida 266
1721 Poss av överinsp Segerdahl, td Nils o Nils, tg Abraham, tp Karin
Gårdshus: salpsj Nils Björnsson, h, gkv Sissa, Lars Hansson, gkv Margareta
Vädermölla: möllare Per Jönsson
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/14 (1721), bildid: A0001598_00149, sida 269
1722 Br av insp Segerdahl   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/15 (1722), bildid: A0001599_00174, sida 306
1723 Doktor Leopold, h, td Nils, tp Inger o Kerstin o Dalin?   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/16 (1723), bildid: A0001600_00152, sida 278
1724 Doktor Leopold, h, tk Masse, tp Dal__ o Inga
Gatuhus: Nils Björnsson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/17 (1724), bildid: A0001601_00172, sida 319
1725 Doktor Leopold, amma Anna, tp Sissa   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/18 (1725), bildid: A0001602_00183, sida 339
1727 Poss av insp Se_[skada]   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/19 (1727), bildid: A0001603_00176, sida 333
1728 Poss av insp Sivelius, hush jfr Anna, td Jöns, tp Bengta   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/20 (1728), bildid: A0001604_00170, sida 318
1729 Poss av insp Sivilius, tp Bengta   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/21 (1729), bildid: A0001605_00184, sida 334
1730 Poss av insp Sivilius, td Esbjörn, tp Kerstin   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/22 (1730), bildid: A0001606_00227, sida 424
1733 Insp Johan Sevelius, h, td Nils, tp Malena
bm Niures h
fisk Lars Ivarsson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/23 (1733), bildid: A0001607_00224, sida 737
1734 Insp Johan Sivilius, h, tp Gunnel o Anna
bm Niures h
fisk Lars Ivarsson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00228, sida 658
1739 Ä Stina Dahlberg, d Hanna o E__ o Anna, s Axel Eriksson o Jakob? Johan, td Jöns, tp Hanna o Inga
bm Nyres h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00252, sida 625
1742   Endast änkor och gårdmän. Inga i Skönabäck Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIk:968 (1742) Bild 3800 / sid 731 (AID: v902796.b3800.s731, NAD: SE/RA/622/03)
1743 Ä Kristina Dahlberg, s Axel Erik o Nils, d Ebba Sofia o Anna Abelonia, td Mattis, tg Jöns, tp Karna
bm Nyres h Kerstin
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:2 (1743) Bild 7280 (AID: v225599.b7280, NAD: SE/LLA/10891)
1744 Ä Kristina Dahlberg, s Axel Erik o Nils, d Anna Abelonia, td Jöns, tp Kerstin
bm Niures h Anna
  Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) FIa:1 (1744) Bild 1080 / sid 102 (AID: v249165.b1080.s102, NAD: SE/LLA/10939)
JB 1746 3/4 sk: Ä Kristina Dalberg Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:3 (1746) Bild 980 / sid 92 (AID: v566947.b980.s92, NAD: SE/LLA/10939)
1748 Ä Kristina Dalberg, s Axel Erik o Jakob Johan Sevilius, td Sven, tp Elna
bm Niures h Anna
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:4 (1748) Bild 1080 / sid 102 (AID: v223372.b1080.s102, NAD: SE/LLA/10891)
1752 Jakob Johan Sevelius og, mod Kristina, s Axel, jfr Katarina, ladufogde Henrik, tg Isak, tp Kerstin o Botil o Bengta   Blekinge läns landskontor (K) EIa:11 (1752) Bild 11400 (AID: v227163.b11400, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1752 3/4 sk: Jakob Johan Sevelius Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 2660 (AID: v566948.b2660, NAD: SE/LLA/10939)
1753 Jakob Johan Sevelius og, mod Kristina, s Axel, jfr Katarina, ladufogde Henrik, td Nils,tg Masse, tp Kerstin o Kerstin o Bengta
bm Niures h Botil
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:12 (1753) Bild 9940 (AID: v227415.b9940, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1758 3/4 sk: Uppsyningsman Jakob Johan Sevelius Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:5 (1758) Bild 970 / sid 90 (AID: v566949.b970.s90, NAD: SE/LLA/10939)
1759 Uppsyningsman Jakob Sevelius, h, pupil Maria, td Rasmus o Bengt, tp Gertrud o Olve o Kerstin
bm Nyres h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/27 (1759), bildid: A0001611_00249, sida 243
1760 Uppsyningsman Jakob Sevelius, h, pupil Maria, td Bengt, tg Knut, tp Olve o Inga
bm Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/28 (1760), bildid: A0099004_00269, sida 246
1761 Uppsyningsman Jakob Sevelius, h, pupil Maria, td Knut, tp Elsa o Elna   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/29 (1761), bildid: A0001612_00247, sida 248
1762 Uppsyningsman Jakob Sevelius, h, pupil Maria Elisabet, td Jöns o Sven o Jöns, tp Elsa o Kerstin o Gertrud o Elna   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00264, sida 247
1763 Uppsyningsman Sevelius, h, td Jöns o Sven, tp Berta o Kerstin o Gertrud
bm Niures h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/31 (1763), bildid: A0001614_00248, sida 246
1764 Uppsyningsman Sevelius, h, td Per, tg Måns, tp Berta o Berta o Annika   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/32 (1764), bildid: A0001615_00247, sida 244
1765 Uppsyningsman Sevelius, h, td Nils o Sven, tp Annika o Berta o Kerstin, reservdr Hans Mattisson   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/33 (1765), bildid: A0099005_00274, sida 255
1767 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), husjfr Margareta, kammarp Dorotea, td Nils o Bo__, tg Nils, tp Berta o Onga o Margareta o Hanna, amma Maria, uå s Gustav, d Annabeata
reservk Måns Matsson, h, uå d Maria
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/36 (1767:2), bildid: A0001617_00237, sida 534
1769 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), husjfr Margareta Sofia, kammarp Dorotea, td Eskil o Per, tg Anders, tp Hanna o Hanna o Elna o Bengta o Karna, uå s Gustav, d Annabeata
reservk Måns Matsson, h, uå d Maria
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00552, sida 534
1770 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), betjänt Andreas, husjfr Annakatarina o Margareta, kammarp Dorotea, td Eskil o Jöns, tg Erik, tp Mar__ o Hanna o Elna o Bengta o Karna, uå s Gustav, d Annabeata
reservk Måns Matsson, h, uå d Maria
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/42 (1770:1:2), bildid: A0001621_00233, sida 515
1771 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), betjänt Petter, husjfr Katarina o Margareta, kammarp Dorotea o Benedikta, td Eskil o Jöns, tg Erik, tp Bengta o Nilla o Hanna o Berta, uå s Gustav, d Annabeata
reservk Måns Matsson, h, uå d Maria
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00510, sida 513
1774 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), fröknar Annabeata o Evacharlotta o Anna__ Ehrensparre, uppassare Petter Lindkvist, dr Tuve o Olof o Nils o Sven, husjfr __ Charlotta, kammarp Dorotea o __, tp Bengta o Nilla o Berta o Maria, uå s Gustav, _ Anna, fröken __
bm Petter ___ [skador]
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00521, sida 518
1775 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), fröknar Annabeata o Evacharlotta o Annasofia o Lovisa o Konstantina Ehrensparre, jfr Margareta Wadman, husjfr Dorotea, kammarp Annabrita, husp Kristina, betjänt Petter o Sven, td Tuve o Olof, tg Nils, fiskardr Lars, tp Maria o Nilla o Bengta o Botilla
bm Petter Myra og fri
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00269, sida 252
1776 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), fröknar Annabeata o Evacharlotta o Annasofia o Lovisa o Konstantina o Kristina Ehrensparre, jfr Dorotea, kammarp Annabrita o __, betjänt Petter Lindkvist o Sven Larsson, td Tuve o Nils o Anders, __ Lars, tp Maria o Botilla o Mätta o Karna, uå s Gustav d ___
bm Petter Myra og
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 48 (1776) Bild 5180 / sid 515 (AID: v842575a.b5180.s515, NAD: SE/RA/5520310)
1777 Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), fröknar Annabeata o Evacharlotta o Annasofia o Kristinamargareta Ehrensparre, husjfr Dorotea, kammarp Maria o Ulrika, betjänt Petter Lindkvist, td __ o Nils, tg Ola, fiskardr Lars, tp Maria o Botilla o Mätta o Kerstin
bm Petter Myra og
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 49 (1777) Bild 2560 / sid 253 (AID: v842576.b2560.s253, NAD: SE/RA/5520310)
1780 3/4: Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), d frök Annabeata, frk Annabeata Ehrensparre, husjfr Dorotea, mlle Susanna Cour, betjänt Torslund, td Tuve o Kristian o Anders, tg Per, hush Dorotea, kammarp Maja o Kristina, tp Bengta o Anna o Lusse o Elna
fru doktorinna Munthe, d Kristina
bm Petter Myra og fri
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780), bildid: A0001626_00279, sida 270
1782 3/4: Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), d frök Annabeata, frk Annabeata Ehrensparre, stud Berg, betjänt Anders Holmgren, td Tuve o Nils, tg Nils, husjfr Elisabet Gestvick?, kammarp Kristina, tp Truen o Anna o Elna o Marna o Kristina
fru doktorinna Munthe, d Kristina
bm Petter Myra og fri
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:6 (1782) Bild 1260 / sid 120 (AID: v223374.b1260.s120, NAD: SE/LLA/10891)
1784 3/4: Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), d frök Annabeata, frk Annabeata Ehrensparre, betjänt Holmgren, td Hans o Per o __, husjfr Anna Katarina, kammarp Kristina, p Elna o Kerstin o Marna o Elsa
ä-fru pastorskan Hedvig Rogerson
bm Petter Myra og fri
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/55 (1784), bildid: A0001627_00343, sida 134
1785 3/4: Överstelöjtnant Lorens Benedikt Gyllenpamp, fru (adl priv), d frök Annabeata, frk Annabeata Ehrensparre, mlle Munthe, betjänt Holmgren, dr Hans o Per o Frenne?, jfr Anna Katarina, p Elsa o Elna o Cecilia o Elsa o Botil, väverska Annika
bm Petter Nyra og
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:9 (1785) Bild 1340 / sid 350 (AID: v226155.b1340.s350, NAD: SE/LLA/10891)
1787 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, d frök Annabeata, betjänt Holmgren, dr Anders o Ola, jfr Anna Brita, p Annika o Elna o Sissela o Kerstin o Svenborg o Elsa
bm Petter Nyra og
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/56 (1787), bildid: A0001628_00298, sida 292
1788 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, d frök Annabeata, betjänt Granlund, dr Sven o Ola, jfr Brita, p Elsa o Sissa o Berta o Sissa o Annika
bm Petter Nyra og
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788), bildid: A0001629_00317, sida 3882
1790 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, d frök Annabeata, gårdfogde Cederberg, dr Sandberg o Nils o Per, hush Lisa, p Gunnel o Karna o Svenborg o Hanna o Kerstin
reservbm Ola
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:14 (1790) Bild 1310 / sid 125 (AID: v226160.b1310.s125, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1790   Jordebok (ej komplett). Skönabäck saknas. Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 30 (AID: v566948.b30, NAD: SE/LLA/10939)
1791 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, fru kaptenskan Rosenkvist, gårdfogde Cederborg, jfr Sissa, dr Ola o Jaen o Jeppe o Olof o Nils, p Gunnel o Inger o Kerstin o Svenborg o Hanna
reservk Olof, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/59 (1791), bildid: A0001631_00397, sida 383
1792 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, gårdsfogde Cederborg, __ Ola o Jeppe o Göran o Lars o Per, __ Gunnel o Maja o Elsa o Johanna o Sissa o ____
reservk Olof, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/60 (1792), bildid: A0001632_00424, sida 803
JB 1792 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 3790 (AID: v566948.b3790, NAD: SE/LLA/10939)
1793 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, betjänt Sjöberg, dr Westerlund o Ola Matsson o Lars Ingemansson o Jeppe Jonsson o Ola Nilsson, husjfr Maja, p Vendela o Maja o Elna o Elsa o Johanna o Sissa o Karna?
fru kaptenskan Rosenkvist
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/61 (1793), bildid: A0001633_00366, sida 699
1794 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, betjänt Sjöberg, dr Malmström o Jöns o Nils o Håkan o Abraham, hush Majalisa, p Gunnel o Maja o Elna o Elsa o Sissa o Johanna
reservk Ola Nilsson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/62 (1794), bildid: A0001634_00369, sida 726
1795 3/4: Fru överstelöjtnantskan Gyllenpamp, betjänt Sjöberg, dr Malmström o Jöns o Nils o Nils o Ola, p Benedikta o Gunnel o Maja o Elna o Elsa o Anna o Pernilla o Berta o Hanna   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/63 (1795), bildid: A0001635_00275, sida 516
1797 3/4 uppdelat på mindre andelar mellan nr:
69 nm Per Persson, Nils Svensson, Nils Larsson
71 nm Bengt Persson
72 Håkan Trulsson, Ola Bengtsson
73 Nils Matsson, Nils Persson
74 Lars Bengtsson, Jeppe Bengtsson, Jon Persson
75 Ola Persson, Jöns Trulsson
77 Ola Håkansson
78 Ola Jönsson, Jon Olsson
79 Per Nilsson, Bengt Nilsson
80 Nils Bengtsson
81 Sven Nilsson
82 Nils Olsson
83 nm Jon Nilsson
84 Anders Jonsson
85 Per Andersson
86 Mats Bengtsson, Ola Håkansson
87nm rdm Knut Persson
89 Hans Bengtsson
bm Petter Nyra og
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/65 (1797), bildid: A0001637_00256, sida 500
1798 3/4: poss av hemmansåborna i Hörby   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/66 (1798), bildid: A0001638_00279, sida 538
1799 3/4: poss av Hörby åbor   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/67 (1799), bildid: A0001639_00231, sida 458
1800 3/4: poss av Hörby åbor   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/68 (1800), bildid: A0001640_00251, sida 478
1801 3/4: poss av Hörby åbor   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/69 (1801), bildid: A0001641_00255, sida 494
1802 3/4: poss av Hörby bys hemmansägare   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/70 (1802), bildid: A0001642_00234, sida 458
1803 3/4: poss av Hörby åbor   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/71 (1803), bildid: A0001643_00252, sida 492
HFL 1804   Husförhör AI:1 1804-1814. Ej funnen, inga boende där längre. Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00009