Hem » Resurser » Släktforskningsprogram

Släktforskningsprogram

Hans Rosenlund

Ambitionen är att här ge en personlig bedömning av några olika program för släktforskning som finns på den svenska marknaden idag.

Spridning

Störst marknadsandel har föreningen DIS program Disgen, som används av ungefär hälften av forskarna. Näst störst är Dannbergsdatas MinSläkt som har ca 30%, därefter FamilyTreeMaker (ca 20%) som Ancestry har lagt ner (men som drivs vidare för Mac/Windows av MacKiev). Bland övriga program märks MyHeritages FamilyTreeBuilder med ca 10% och det äldre Holger med omkring 5%. De få Mac-användarna kör mest MacFamilyTree och Reunion. Efter alla dessa följer en mängd mindre program, trots att summan nu redan är över 100%! Orsaken är helt enkelt, att de flesta släktforskare har mer än ett program. (Källa: Släkthistoriskt forum 2016:1)

En svensk uppstickare är det svenska enmansföretaget Genney Digit:s program Genney, som nu har ett snabbt ökande antal användare. Upplägget är ganska likt MinSläkt, men Genney har långt flera funktioner, bl a multipla källor, strukturerad platsdatabas med kartfunktion. Licensen omfattar också gratis webb-publicering, samt installation på två datorer. Programmet har nu kommit ut i sin tredje version (november 2020).

Här kommer jag att redogöra för likheter och skillnader mellan programmen DisgenMinSläktHolger och Genney. Dessa är helt svenskutvecklade och därmed också bäst anpassade till svensk släktforskning. Då jag inte använder Mac, kan jag inte utvärdera denna kategori, inklusive den kvarlevande FamilyTreeMaker som inte erbjuder någon demoversion. Webbaserade program, t ex Geni och Ancestry, där flera personer kan samarbeta om släktträdet, lämnas också därhän. Så även FamilyTreeBuilder, som har möjligheter att synka med webben, men som jag inte fått att fungera på ett tillfresställande sätt.

Layout

Två huvudtyper av programlayout kan urskiljas, vilka jag här kallar;

  1. Klassisk eftersom den bygger på enklare fält som kunde ritas upp i tidigare operativsystem, och
  2. Modern som har utvecklats med datorernas ökade grafiska möjligheter.

Vilken man väljer är en smaksak, och kanske hur man tidigare vant sig att arbeta.

Klicka på bilderna för att se dem i större format (öppnas i nytt fönster)!

”Klassisk”  ”Modern”
t ex Disgen, Holger t ex MinSläkt, Genney


 
Familjeöversikten överst visar vald person, därunder makar och deras barn, överst anor. I personöversikten nederst (popup-fönster) redigerar du händelserna för vald person. Familjeöversikten är här ett grafiskt träd med vald person och makar/barn, syskon och föräldrar. Här visas flera generationer, och även halvsyskon. Till höger (eller i popup-fönster) redigerar du händelserna för vald person.
Klicka på bilderna för att se dem i större format (öppnas i nytt fönster)!

Operativsystem

Vilken typ av dator och operativsystem man använder kan ha avgörande betydelse för programvalet. Inom släktforskningen är Windows helt dominerande, och alla program som utvärderas här fungerar. I Mac-miljö är urvalet program begränsat, men här finns Windows-emulatorer. Dessa har dock ofta nackdelar, så om man inte vill köra sådana är programvalet enkelt. För Linux finns det idag mycket få, både program och användare.

Windows Mac* Linux
 Disgen  
 HolgerX  
 MinSläktX  
 GenneyX XX
*) För Mac finns t ex också programmen MacFamilyTree, Reunion och FamilyTreeMaker, se ovan.

Platshantering

Det är bara Disgen och Genney som erbjuder hierarkisk platsstruktur med koordinater och kartfunktion för spårning av livslinjer. Båda har en databas ner till församlingsnivå, sedan får man själv fylla på med egna detaljer. Stöd för konvertering av ostrukturerade platser i importerade register finns också i dessa program.

Platsregister och karta i Genney (klicka för större format i nytt fönster). Version 3 innehåller Lantmäteriets detaljerade kartor för Norden.

Gemensamma egenskaper

Alla fyra programmen kan utbyta data genom den dominerande GEDCOM-standarden. Alla kan också visa vyer över familjer och anor, beräkna släktskap samt hantera strukturerade källor kopplade till händelser. Bild, ljud och video hanteras också av samtliga. Sökfunktioner och dubletthantering finns, liksom kalendrar med kyrkliga högtider. Rapporter för utskrift av personakt, anor och ättlingar samt statistik kan skapas, även på engelska.

Molnlagring av data är på stark frammarsch idag, och t ex Genney klarar att hantera databasen i molnet, bäst i GoogleDrive. Synkning vid start och avslut av programmen är viktigt, och fleranvändarmiljöer finns ännu inte. Detta är säkert något som utvecklarna måste ta ökad hänsyn till framöver.

Skillnader

Funktioner: Förutom layout och operativsystem skiljer sig programmen åt vad gäller avancerade funktioner. Av de två ”klassiska” programmen är Disgen mycket mera avancerat än Holger; av de ”moderna” har Genney många fler funktioner än MinSläkt. Skillnaderna betyder inte i sig, att de avancerade programmen är svårare att hantera. Man kan börja på en enkel nivå och utöka användandet efterhand, dock finns en liten risk att ”gå vilse” ibland alla menyer. Av programmen är det (än så länge) bara Genney som fullt ut hanterar DNA-forskning: Mitokondrie- X- och Y-DNA kan spåras. 

Ordning/UppförandeHolger utmärker sig för ett irriterande ”DOS-aktigt” beteende, trots det påklistrade Windows-skalet, och hamnar här i en särskild strykklass som mera ”omodernt” än ”klassiskt”. Problem med utskrifter på nyare skrivare har rapporterats. En ny version är på gång enligt information på hemsidan. Även Disgens ikoner och knappar har en lite föråldrad design, men det är egentligen bara en kosmetisk fråga.

UtvecklareDisgen drivs av en förening och utvecklas till stor del efter medlemmarnas/användarnas önskemål. De övriga saluförs av små företag, vilka ju också är beroende av kundnöjdheten för sin överlevnad. Den hängivenhet och lyhördhet som småfirmorna ofta visar kan dock ställas mot långsiktig stabilitet och trygghet hos en större utvecklare.

Pris: Nivåerna är högst rimliga för alla programmen; billigast är MinSläkt och Genney med 550 kr, dyrast Disgen med 750 kr + medlemsavgift i DIS 180 kr/år. Uppgraderingar erbjuds till reducerade priser.

Val av program

Man ska komma ihåg att det alltså finns stora likheter mellan de fyra programmen. Att poängsätta är alltid vanskligt; mycket handlar om tycke och smak, olika behov mm. Därför avstår jag från att ge några allmänna betyg, men om du tvunget måste ha en siffra kan du ju själv sätta delpoäng på ovan beskrivna funktioner! Men först; grundläggande vid programval är dock följande:

  • Operativsystemet kan i första steget vara avgörande, om du inte kör Windows.
  • Funktioner: klarar du dig med ett enkelt program eller vill du (idag eller framöver) ha tillgång till många avancerade möjligheter?
  • Programlayout är kanske något som du också bör ta ställning till. Vilken typ föredrar du; ”klassisk” eller ”modern”?

Till sist: Du behöver inte köpa grisen i säcken; alla program finns tillgängliga för gratis utvärdering, så det är bara att prova på och känna vilket du trivs bäst med! Programmen utvecklas också över tid, och det är inte omöjligt att i framtiden byta…

Mitt eget val:
Det moderna, grafiska gränssnittet har alltid känts mera naturligt för mig. Därför valde jag MinSläkt när jag började släktforska för snart 20 år sedan. Det programmet vänder sig till ”amatörforskare som vill skapa lite ordning bland släktingar och uppgifter”, men räcker mycket längre än så. På senare tid har jag intresserat mig alltmera för geografiska platser, och därför eftersökt motsvarande funktioner. Jag lutade motvilligt åt att gå över till Disgen,
trots den för mig ovana layouten, då jag upptäckte ett program som svarade mot alla mina krav:
genneyLogo S
Att byta program är inte helt smärtfritt, men det har ändå gått långt bättre än förväntat – mycket tack vare det inbyggda konverteringsstödet i programmet. Och under flera år med Genney har jag aldrig ångrat mig…
Om du är nyfiken, så har jag gjort några instruktionsvideor.