Mantalslängder Istaby Sök:
CTRL+F
Scrolla:
←↑↓→
Transkription: Hans Rosenlund   Reservation för tolknings-/skrivfel. Namn är normerade så långt möjligt. Förkortningar bör vara självförklarande, se annars originalet.
Källa: Håll muspekaren över årtalet för ev information. Klicka för att öppna källan (huvuddelen fria via Riksarkivet, några kan kräva abonnemang).
Nya nr Istaby 1 (106) Istaby 2 (107) Bornh.Wed Istaby 3 (108) Frälse Istaby 4 (109) Frälse Istaby 5 (110) Istaby 6 (111) Frälse Istaby 7 (112) Istaby 8 (113) Istaby 9 (114) Istaby 10 (115) Istaby 11 (116) Istaby 12 (117) Istaby 13 (118) Istaby 14 (119) Istaby 15 (120) Istaby 16 (121) Istaby 17 (122) Istaby 18 (123) Istaby 19 (124) Istaby 20 (125) Istaby 21 (126) Istaby 22 Kommentar Källa
Gl nr 10 106 145 142 63 138 54 31 15 & 85 16 5 82 53 62 25 Utjord 117 Utjord 118 Utjord 119 Utjord 120 Utjord 121 Utjord 122 Gatuhus?    
DL 1651         Olof Jönsson [Oluff Jenssönn] Henrik Nilsson
Henrik Jörgensson [Hennicke Nielssenn
Hennicke Jörgenssenn] [osäkra]
Jöns Henriksson
Olof Persson [Jenns Hennicksönn
Oluff Pederssönn]
Mickel Persson [Mickell Pedersönn]                             Decimantlängd nr 1298–1301, p 420 ff Skansjö & Tuvestrand: Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. Kristianstad 2007. ISBN 978-91-974863-4-7
1659       1: Sivert, h, p [Osäkert
Siversson förekommer här 1684]
1: Olof Jönsson, h, dr 3/4: Henrik Göransson vanför, h, s Jöns, p Gertrud, gm Mats Persson 2/3: Jöns Henriksson, h 2/3 Per Mickelsson, h   2/3: Lars Matsson, h     1/2: Jon Göing, h 1/2: Nils Larsson, h                 Onumrerad, osäker och inkomplett Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659), bildid: A0003064_00182, sida 692
1661       Sivert [???]         Lars Persson, dr
Olof Persson
                          Onumrerad, osäker och inkomplett Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/2 (1661), bildid: A0003065_00135, sida 1032
JB 1663 1: Brun Mickelsson (__ frihet)   1: Lars Persson (1/2 öde)     1: Henrik Göransson (1/2 öde)       1: Lasse Matsson (halvt öde)     1: Jon Göing (1/2 öde)                   Jordebok. Osäker. Flera bönders namn noterade på utjordarna och ålfiske. Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:9 (1663) Bild 302 / sid 557 (AID: v98465.b302.s557, NAD: SE/LLA/10880)
JR 1671 1 kr: Brun Mickelsson
Per Olsson
1/2 BW: Nils Erlandsson [Bornholms vederlag] 1/2 fr: Lars Persson 5/8 fr: Truls Håkansson
ä Märta Per Trulssons [noterat nr 109]
1/2 kr: Olof Jönsson
Nils Olsson
Ä Kerstin sal Jöns Olssons
3/4 fr: Jöns Henriksson
ä Gertrud Ols i Mjällby
5/8 kr: Nils Henriksson
Olof Larsson
Jösse Henriksson, Jon Nilsson
(85) 1/4 kr: Jon Sonesson
2/3 kr: Per Mickelsson
Lars Matsson
Jöns Henriksson
Åke Olsson
5/6 kr: Lars Persson, Jöns Larsson, Karna sal Eskil Larssons, Kristina sal Jöns Olssons 5/6 kr: Per Mickelsson, Lasse Matsson 3/8 sk: Nils Henriksson 1/3 kr: Jöns Henriksson 5/8 kr: Jon Nilsson Göing
Olof Jönsson
1/2 kr: Nils Nilsson 3/4 kr: Nils Jönsson
Olof Trulsson
Nils o Jöns Henriksson Nils Nilsson Nils Jönsson Jöns Henriksson Per Mickelsson Olof Nilsson   Jordrevning, jordebok Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:39 (1671) Bild 340 / sid 295 (AID: v98460.b340.s295, NAD: SE/LLA/10880)
TF 1677                                               Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIma:4 (1677) Bild 7 / sid 5 (AID: v102898.b7.s5, NAD: SE/LLA/10879)
1684 1: Korpralens ä utf
Olof Jonsson, h
1/2: Nils Trulsson, h 1/2: Jöns Larsson, h
Jöns Jepsson, h
5/8: Gunnar Perssons h
Knut Siversson
1/2: dr Sven Larsson 3/4: Jöns Henriksson, h, p Kerstin 5/8: Öde och utan åbo 2/3: Åke Olsson
Olle Nilsson, h
5/6: Sven Olsson, h
(85) 1/4: Öde
5/8: Per Mickelsson, h, d Inger 3/8: Nils Henriksson, h, p Karin 1/3: Öde 5/8: Per Jönsson, h 1/2: Nils Nilssons gård öde 3/4: Nils Jönssons gård öde               Nytt nr (gl löpnr 142) tillkommer här, går 1719 in under nya nr 4(109) Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/25 (1684), bildid: A0002976_00115, sida 1600
1685 1: Olof Jonsson, h
bm Olof Örns h Gertrud
1/2: Nils Trulsson, h 1/2: Jöns Larsson, h
Jöns Jepsson, h
5/8: Gunnar Perssons h
Knut Siversson
1/2: Sven Larsson, h 3/4: Jöns Henriksson, h, p Kerstin 5/8: Öde och utan åbo 2/3: Åke Olsson og
Olof Nilsson, h
bm Jonas Böses h Ingegerd
5/6: Sven Olsson, h, gkv ___
(85) 1/4: Öde
5/8: Per Mickelsson, h, d Inger 3/8: Nils Henriksson, h gkv Karin utg 1/3: Öde 5/8: Per Jönsson, h 1/2: Nils Nilssons gård öde 3/4: Nils Jönssons gård öde                 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/26 (1685), bildid: A0002977_00113, sida 1223
JB 1685 1 Brun Mickelsson: 1/2 Ä Inga Olofs, br med maken 9 år
1/2 Upptaget 1686 efter Mag Karl Krook?
1/3 Sven Nilsson: Nils Persson 25, br 5 år 1/2 Lars Persson   1/2 Olof Jönsson: Sven Larsson 25 br 3 år 3/4 Jöns Henriksson 5/8 Nils Henriksson: Alldeles öde och så varit i 12 år. 2/3: Åke Olofsson 35 5/6 Lars Persson: 5/12 Sven Olsson 50 br 14
5/12 Öde
(85) 1/4 Lars Persson: Alldeles öde och så varit i 14 år
5/6: Per Mickelsson 65, br halvpart i 36 år, halva fr 1686 på ett års frihet 3/8: Nils Henriksson 50, br 23 1/3 Jösse Henriksson: Henrik Nilsson 20 upptagit på 5 års frihet 5/8 Jon Nilsson Göing: 5/16 Per Jönsson 30
5/16 Nils Jönsson 22 uppt 1686
1/2 Nils Nilsson: Alldeles öde och så varit i 11 år 3/4: Nils Jönsson, alldeles öde Nils och Jösse Henriksson Nils Nilsson Nils Jonsson Jöns Henriksson Per Mickelsson Olof Nilsson   Jordebok. Noteringar från 1687 Blekinge läns landskontor (K) GIIIa:2 (1685) Bild 407 / sid 806 (AID: v98444.b407.s806, NAD: SE/LLA/10891)
1688 1: Krok Eriksson, h
bm Olof Örns h
1/2: Nils Trulsson, h
bm Bengt Syrings h
1/2: Jöns Larsson, h
Jöns Jeppsson, h
5/8 Jöns Sunesson, h
Per Larsson, h
1/2: Sven Larsson, h 3/4: Jöns Henriksson, h utg, d Inger 5/8: Öde och utan åbo 2/3: Åke Olsson og, ä Botil fattig
bm Jonas Böös h
5/6: Sven Olsson, h
(85) 1/4: Hans Gisessons gård öde
5/6: Per Mickelsson, h, dr Bengt, d Inger
bm Johan Styckes h
3/8 Nils Henriksson, h, s Henrik o Jöns
bm Anders Falks h
1/3: Brukas av Henrik Nilsson 5/8: Nils Jönsson, h
Per Jönsson, h
1/2: Erik Olssons gård öde 3/4: Öde och avhyst                 Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/SVAR/RA-111010024/M 10/1 (1688), bildid: A0001953_00077
1691 7/8: Knut Sivertsson, h, d Karin
Jöns Nilsson og
bm Olof Döns h
1/2: Nils Trulsson, h     1/2: Anders Nilsson, h
Per Truedsson, h
bm Samsings h
    2/3: Åke Olofsson og
Hans Åkesson, h
bm Jöns Böös h
5/6: Sven Olsson, h
Sven Larsson, h
(85) 1/4: Underlagt Stiby
5/6: Per Mickelsson gl, d Ingegerd o Elin
bm Kristen Styckes h
3/8: Nils Henriksson gl, h, Sven Nilsson
bm Anders Falks h
1/3: Brukas av Henrik Nilsson   1/2: Brukas av Per Bengtsson i Sölve 3/4: Eskil Persson og               Några osäkra, några fattas. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/1 (1691), bildid: A0001585_00139, sida 121
1698 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h, td Nils
bm Jöns __s h
1/3: Nils Trulsson, h, td Bengt
bm Syrings h
1/2: Jöns Larsson, h gl
Jöns Jeppsson, h, s Per, d Kerstin
5/8: Nils Jeppsson, h, gkv Sissa 3/8: Per Truedsson, h
Olof Bengtsson, h
3/4: Jon Håkansson, h
Jöns Knutsson, h, gm Sune Larsson, h
3/8: Gumme Persson, h, d Inga, tp Sissa
bm Jöns Knickts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h
bm Jöns Bös h
2/3: Sven Olsson, h
Sven Larsson, h
5/8: Bengt Knutsson, h
Jöns Persson, h
bm Styckes h
3/8: Nils Henriksson ä, d Elin
bm Anders Falks h
1/4: Henrik Nilsson, h 3/8: Per Jönsson, h
Nils Jönsson, h
bm Erik Gladhammars h
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jönsson, h
Nils Bengtsson, h
bm Staffan Långs? h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/2 (1698), bildid: A0001586_00142, sida 158
1699 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h
bm Jöns Örns h
1/3: Nils Trulsson, h
bm Bengt Syrings h
1/2: Jöns Larsson, d Karin
Jöns Jepsson ä, s __
5/8: Nils Jeppsson, h
Anders Larsson, h
3/8: Per Truedsson, h 3/4: Jon Håkansson, h
Jöns Knutsson, h
3/8: Gunnar Persson, h
bm Jöns Knickts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h
bm Jöns Böös h
2/3: Sven Larsson, h
Sven Olsson, h
bm Per Gråås h
5/8: Bengt Knutsson, h
Jöns Persson, h
bm Kristian Styckes h
3/8: Nils Henrikssons d Elin 1/4: Henrik Nilsson, h 3/8: Per Jönsson, h
Nils Jönsson, h
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jönsson, h
Nils Bengtsson, h
bm Staffan L___
              OBS: Fel länk i SVARs lista! Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/3 (1699), bildid: A0001587_00157, sida 140
1700 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h, td Jeppe
bm Örns h
1/3: Nils Trulsson, h
bm Bengt Syrings h
1/2: Tue Persson, h
Jöns Jeppsson ä, gm Jöns ___
5/8: Anders Larsson, h [skada] 3/8: Per Truedsson, h 3/4: Jon Håkansson, h
Jöns Knutsson, h
3/8: Gunnar Persson, h
Per Olsson, h
bm Jonas Knickts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h
bm Böös h
1/3: Sven Larsson, h
Sven Olsson, h, s Jöns
bm Per Gråås h
5/8: Bengt Knutsson, h
Jöns Persson, h
bm Kristian Styckes h
3/8: Nils Henriksson, h, d Elin
bm Anders Falks h
1/4: Henrik Nilsson, h 3/8: Nils Jönsson, h
Per Jönsson, h, s Rasmus, td Anders
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jonsson, h
Truls Nilsson, h
bm Staffan Långs h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/4 (1700), bildid: A0001588_00158, sida 136
1702 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h, td Olof o Jeppe
bm Örns h
1/3: Nils Trulsson, h
bm Syrings h
1/2: Tue Persson, h
Jöns Jeppsson ä, s Jöns, gm Jöns Larsson
5/8: Anders Larsson, h
Jöns Persson, h
3/8: Per Truedsson, h
Åke Svensson, h
3/4: Jöns Knutsson, h
Olof Nilsson, h, gm Jon Håkansson
3/8: Per Olsson, h
Per Svensson, h
bm Jonas Kneckts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h vanför
bm Böös h
2/3: Sven Larsson, h
Sven Olsson, h
Jöns Svensson, h
bm Per Gråås h
5/8: Bengt Knutsson, h
Jöns Persson, h
bm Styckes h
förl bm Kristian Styckes h
3/8: Erik Nilsson og, d Botil
Nils Henriksson ä gl
Bm Falks h
1/4: Henrik Nilsson, h 3/8: Per Jönsson, h
Nils Jönsson, h
1/4: Lars Jönsson, h, tp Botil 1/2: Måns Jönsson, h
Truls Nilsson, h
bm Långs h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/5 (1702), bildid: A0001589_00148, sida 279
1703 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h, td Olof
bm Örns h
1/3: Nils Trulsson, h
bm Syrings h
1/2: Tue Persson, h
Jöns Jeppsson ä, s Jöns, gm Jöns Larsson
5/8: Anders Larsson, h
Jöns Persson, h, Nils Persson, h
3/8: Per Persson, h
Åke Svensson, h
3/4: Olof Nilsson, h 3/8: Per Olofsson, h
Per Svensson, h
bm Kneckts h
1/2: Åke Olofsson, h: Hans Olofsson, h gl, s Nils
bm Böös h
2/3: Sven Olofsson, h
Sven Larsson, h
Jöns Svensson, h
bm Gråås h
gm Jöns Knutssons h
5/8: Bengt Knutsson, h
Jöns Persson, h
bm Styckes h, gp Botil
3/8: Erik Nilsson og, d Botil
Bm Falks h
1/4: Henrik Nilsson, h 3/8: Per Jonsson, h
Nils Jönsson, h, d Kerstin
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jönsson, h
Truls Nilsson, h
bm Långs h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/6 (1703), bildid: A0001590_00148, sida 132
1709 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h, gkv Britta döv
1/3: Nils Trulsson, h, d Valborg, s Truls
bm Syrings h
1/2: gm Tue Persson? Sjukl o bräckl, h
__ Jonsson, h, td Per
Jöns Persson, h
5/8: Anders Larsson, h 3/8: Åke Svensson, h
Sven Åkesson og
bm Uglas h
3/8: Nils Persson, h, tp Elin
Sören Jönsson og
3/8: Olof Svensson, h
Per Svensson, h, tp Botil utg
bm Kneckts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h, d Karin
bm Böös h
2/3: Jöns Svensson, h
Per Persson, h, tp Inga
bm Gråås h
5/8: Bengt Knutsson, h
Nils Olsson, h, gm Jöns Persson
bm Styckes h
3/8: Erik Nilsson, h
Bm Falks h, tp Marna
1/4: gm Henrik Nilsson, h
Mats Matsson og
3/8: Per Jönsson, h, d Kerstin o Berta
Nils Jönsson, h, s Jöns, d Kerstin
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jönsson, h
Olof Nilsson, fmö Botil
bm Långs h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/7 (1709), bildid: A0001591_00195, sida 369
1710 3/4: Jöns Nilsson, h
Sven Nilsson, h
1/3: Nils Trulsson, h, s Anders
Truls Nilsson og
bm Syrings h
snskr Jöns Olsson, h
1/2: Nils Jönsson, h
Jöns Persson, h
5/8: Anders Larsson, h
Olof Nilsson og
3/8: Åke Svensson, h
Sven Åkesson og
bm Uglas h
3/8: Nils Persson, h, tp Elin
Sören Jönsson, h, td Per
3/8:Olof Svensson, h
Per Svensson, h
bm Kneckts h
1/2: Åke Olsson, h: Hans Olsson, h, d Karin
bm Böös h
2/3: Jöns Svensson, h
Per Persson, h, tp Inga
bm Gråås h
5/8: Bengt Knutsson, h
Nils Olsson, h, gm Jöns Persson, h
bm Styckes h
3/8: Erik Nilsson, h, td Sven
Bm Falks h, gl bm Erikssons h
1/4:Mats Matsson og, td Jöns
gm Henrik Nilsson, h utg
3/8: Per Jönsson, h, d Kerstin o Berta o Botil
Nils Jönsson, h, s Jöns, d Gertrud
1/4: Lars Jönsson, h 1/2: Måns Jönsson, h
Olof Nilsson, h
bm Långs h
                Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/8 (1710), bildid: A0001592_00210, sida 369
1711 3/4: Sven Nilsson, h
Jöns Nilsson, h
1/3: Nils Trulsson ä
Truls Nilsson ä, td Anders, d N
1/2: Nils Jönsson, h 5/8: Anders Larsson, h
Olof Nilsson og, tp Maria
3/8: Sven Håkansson, h
gm Åke Svensson, h
bm-h Karna
3/8: Sören Jönsson, h
Per Jonsson og, tp Elin
3/8: Per Svensson, h
Olof Svensson, h
bm-h
1/2: Åke Olsson, h, td Jöns: Hans Olsson, h, d Karin 2/3: Jöns Svensson, h
Per Persson, h, tp Inga
5/8: Bengt Knutsson, h
Nils Olsson, h
bm-h Kerstin
3/8: Erik Nilsson, h, td Rasmus
Bm-h Elin
1/4:Mats Matsson h 3/8: Per Jönsson, h, d Kerstin
Nils Jönsson, h, d Gertrud
1/4: Brukas av Jöns Kristensson i Stiby 1/2: Olof Nilsson, h                 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/9 (1711), bildid: A0001593_00200, sida 369
PESTEN                                                
1714 3/4: Jöns Nilsson, h 1/3: Truls Nilsson, h 1/2: Öde o manlöst 5/8: Anders Larsson, h 3/8: Sven Åkesson, h, td Mats
gkv Sissa, lösp Brita
3/8: Öde o manlöst 3/8: Öde 1/2: Jöns Matsson, h, tg Per
Nils Jönsson, h, td Per o Anders
2/3: Jöns Svensson, h
Per Persson, h
5/8: Per Jönsson, h, s Erik, d Berta
Mats Matsson, h, tp Bengta
bm Styckes h
gkv Karin, d Botil
bm-h
3/8: Erik Nilsson, h 1/4: Sven Persson, h 3/8: Nils Trulsson, h, td Bengt, tp Anna
bm Glanshammars h
1/4: Öde 1/2: Öde o manlöst                 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/10 (1714), bildid: A0001594_00203, sida 367
1715 3/4 kr: Jöns Nilsson, h 1/3 kr: Truls Nilsson, h 1/2 fr: Öde o manlöst 5/8 fr: Anders Larsson, h, d Kerstin 3/8 kr: bm Olof Goder brukar 3/8 fr: Öde. Spsj Anders Nilsson, h
Per Håkansson, h
3/8 kr: Öde o manlöst 1/2 kr: Jöns Matsson, h
Nils Jonsson, h, td Anders
3/4[!] kr: Jöns Svensson, h
Per Persson, h, lösp Botil
bm Tufva
gkv Karin
5/8 kr: Per Jönsson, h, d Berta
Mats Matsson, h, td Jöns
bm Styckes h
3/8 sk: Erik Nilsson, h, tg Masse
bm Falcks h
1/4 kr: Sven Persson, h, lösp Karin? 3/8 kr: Nils Trulsson, h, td Bengt, tp Anna
Sven Åkesson, h
bm Glanshammars h
1/4 kr: Brukas av Truls Nilsson o Jöns Matsson på nr 106 1/2 kr: Öde o manlöst                 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/11 (1715), bildid: A0001595_00119, sida 369
1719 Jöns Nilsson, h
Rasmus Mickelsson, h
Truls Nilsson, h Öde Anders Larsson, h [överförd från tidigare nr 142) Sven Åkesson, h Öde Öde Jöns Matsson, h
Anders Jönsson, h
Jöns Svensson, h
Per Persson, h
Per Jönsson, h
Mats Matson, h
Erik Nilsson, h Sven Matsson, h Nils Trulsson, h Spsj Per Håkansson, h Bengt Olsson, h
Erik Bengtsson
Gatuhus Gatuhus: H Marna Numrerat härifrån med nya nummer Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/12 (1719), bildid: A0001596_00136, sida 242
1720 Jöns Nilsson, h
Rasmus Mickelsson, h
Ä Olve Öde o mannalöst Anders Larsson, h, d Kerstin, s Lars Öde o mannalöst Öde o mannalöst Öde o mannalöst Jöns Matsson, h
Anders Jönsson, h
Jöns Svensson, h
Per Persson, h, d Märta
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Berta
Mats Matson, h, tp Lusse
bm Styckes h
Erik Nilsson, h, td Per Sven Matsson, h Nils Trulsson, h
Sven Åkesson ä
Brukas av Jöns Matsson på nr 8 Bengt Olsson, h
Erik Bengtsson og
Gatuhus: gkv Marna
Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/13 (1720), bildid: A0001597_00148, sida 264
1721 Jöns Nilsson, h, d Hanna
Rasmus Mickeslson, h
bm Örns h, lösp Berta
Jeppe Jönsson, h, tp Berta Öde o mannalöst Anders Larsson, h, s Lars, d Kerstin (__ i höger sida, fånig? Fri tills tillståndet blir bättre) o Bengta Öde o mannalöst Öde o mannalöst Öde o mannalöst Jöns Matsson, h
Anders Jönsson, h
Jöns Svensson, h
gm Nils
Per Persson, h, d Märta
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Berta
Mats Matson, h
bm Styckes h
förl bm Henrik
Erik Nilsson, h, td Per Sven Matsson, h, tp Gertrud Nils Trulsson, h
Sven Åkesson ä
bm Glanshammars h
Brukas av Jöns Matsson på nr 8 Bengt Olsson, h, tp Anna
Erik Bengtsson
Gatuhus: gkv Marna
Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/14 (1721), bildid: A0001598_00147, sida 265
1722 Jöns Nilsson, h, d Hanna
Rasmus Mickeslson, h
bm Örns h, lösp Berta
Jeppe Jönsson, h, tp Berta Öde o mannalöst Anders Larsson ä, s Lars, d Bengta Öde o mannalöst Öde o mannalöst Öde o mannalöst Jöns Matsson, h, tp Berga
Anders Jönsson, h, tg Jon
Jöns Svensson, h, s Nils
Per Persson, h, d Mätta
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Berta
Mats Matsson, h, tp Sissa
bm Styckes h
Erik Nilsson, h Sven Matsson, h, tp Gertrud Ä Gertrud, td Per
Jeppe Nilsson og, inhm Sven Åkesson, h
bm Glanshammars h
Brukas av Jöns Matsson på nr 8 Bengt Olsson, h, td Lars
Erik Bengtsson, h, inhkv Maria
Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/15 (1722), bildid: A0001599_00172, sida 302
1723 Jöns Nilsson, h, d Hanna
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Öde o mannalöst Anders Larsson ä, d Bengta Öde o mannalöst Öde o mannalöst Öde o mannalöst Jöns Matsson, h
Anders Jönsson, h
Jöns Svensson, h, s Nils
Per Persson, h,td Jon
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Berta
Mats Mattisson, h, tp Anna
bm Styckes h
förl bm Hennike?
Erik Nilsson, h, td Per
bm Falks h
Sven Matsson, h, tp Gertrud Ä Gertrud, td Per
Jeppe Nilsson, h
bm Glanshammars h
Brukas under nr 8 Bengt Olsson, h, td Lars
Erik Bengtsson, h, inhkv Maria
Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/16 (1723), bildid: A0001600_00150, sida 274
1724 Jöns Nilsson, h, d Hanna o Berta
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Öde o mannalöst Anders Larsson ä, d Bengta o Karin Nr 5–7: Gm Nils Jönsson, h Se nr 5 Se nr 5 Jöns Matsson, h
Anders Jönsson, h
bm Bösses h
inh kv Bengta (utan bruk, har ett litet barn)
Jöns Svensson, h, s Nils
Per Persson, h
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Marta
Mats Matsson, h, td Jon
bm Styckes h
Erik Nilsson, h, d Hanna, td Per
bm Falks h
förl bm Hannickes h, tg Hans
Sven Matsson, h, tp Gertrud Ä Gertrud, td Per
Jeppe Nilsson og, tp Agda
bm Glanshammars h
Brukas under nr 8 Bengt Olsson, h
Erik Bengtsson, h
bm Långs h
Gatustuga: gkv Maren Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/17 (1724), bildid: A0001601_00170, sida 315
1725 Jöns Nilsson, h, d Berta
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
inh gkv Kerstin
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Öde o mannalöst Anders Larsson ä, d Bengta o Karin Jakob Persson Öde o mannalöst Öde o mannalöst Jöns Matsson, h, td Masse, tp Kerstin
Anders Jönsson, h
bm Böses h
Jöns Svensson, s Nils, d Karna?
Per Persson, h
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Berta o Nilla
Mats Matsson, h, td Per
bm Styckes h
Erik Nilsson, h, d Hanna, s Nils?
bm Falks h
Sven Matsson, h, tp Gertrud Jeppe Nilsson, h, tp Magnil
bm Glanshammars h
inhm Nils Jönsson
gm Bengt Jönsson, h
Brukas under nr 8 Bengt Olsson, h, tp Anna
Erik Bengtsson, h
bm Långs h
Gkv Marna Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/18 (1725), bildid: A0001602_00181, sida 335
1727 Ä Kerstin, d Berta, td Nils
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Anders Larsson ä, d Bengta o Karin Mats Mickelsson, h Öde Per Nilsson og Jöns Matsson, h, tp Kerstin
Anders Jönsson, h
bm Böses h
Jöns Svensson, h, d Karin
Per Persson, h
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Nilla
Mats Matsson, h, td Per, tp Kerstin
bm Styckes h
förl bm Falks h
Erik Nilsson, h, s Nils Sven Matsson, h, tp Gertrud, gm Bengt Svensson, h Jeppe Nilsson, h, gm Bengt Jönsson, h
bm Glans h
Brukas under nr 113, td Hans Bengt Olsson
bm Långs h
Erik Bengtsson, h, tp Elsa, gkv Marna
Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka Utjord under Mjällby kyrka     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/19 (1727), bildid: A0001603_00174, sida 329
1728 Sven Åkesson, h, td Olof, gkv Karin
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
Jeppe Jonsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Anders Larsson ä, s Lars, d Bengta o Karin Mattis Mickelsson, h Öde Per Nilsson, h Jöns Mattisson, h, tp Kerstin
Anders Jönsson, h
bm Böses h
Jöns Svensson, h, s Nils
Per Persson, h, d Inga
bm Grås h
Per Jönsson, h, d Nilla
Mats Matsson, h, td Anders, tp Botil
bm Styckes h, gkv Olve
Erik Nilson, h, s Nils
bm Falks h
Sven Matsson, h Jeppe Nilsson, h, gm Bengt Jönsson_
bm Glanshammars h, td Hans
Gumme Olsson, h, tp Karin Bengt Olsson
bm Långs h
Erik Bengtsson, h, gkv Marna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/20 (1728), bildid: A0001604_00168, sida 314
1729 Sven Åkesson, h, td Nils, gkv Karin
Rasmus Mickelsson, h
bm Örns h
Jeppe Jönsson, h, tp Britta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Anders Larsson ä, s Lars, d Bengta o Karin Mattis Mickelsson, h Öde Per Nilsson, h, tp Hanna Anders Jönsson, h
bm Böses h
Jöns Svensson, h
bm Grås h
Per Persson, h, d Inga
Per Jönsson, h, d Nilla
Mats Matsson, h, td Anders, tp Elsa
bm Styckes h
gkv Olve
Erik Nilson, h, s Nils
bm Falks h
Sven Matsson, h Br av Per Nilsson nr 112, gkv Bengta
bm Glanshammars h, fåraherde Hans
Gumme Olsson, h, td Jon Bengt Olsson, h
bm Långs h
Erik Bengtsson, h, gkv Marna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/21 (1729), bildid: A0001605_00182, sida 330
1730 Sven Åkesson, h, gkv Karin
Rasmus Mickelsson, h, tg Josef
bm Örns h
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Anders Larsson ä, s Lars, d Bengta o Karin Mattis Mickelsson, h, tp Nilla Öde Per Nilsson, h, tp Hanna, tg Sven Anders Jönsson, h, tg Per, gkv Karin
bm Böses h
Jöns Svensson, h, d Hanna, gkv Inga
bm Grås h
Per Persson, h, d Hanna
Per Jönsson, h
Matits Mattisson, h, td Anders, gkv Olve
bm Styckes h
Erik Nilson, h, s Nils, d Kerstin
bm Falks h
Sven Mattisson, h Ingeman Larsson, h, gkv Bengta
bm Glanshammars h, fårvaktaren Hans, tp Kerstin
Gumme Olofsson, h, td Nils Bengt Olofsson, h, td Botil
bm __
Erik Bengtsson, h, gkv Marna, lösp Bengta
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/22 (1730), bildid: A0001606_00224, sida 418
1733 Sven Åkesson, h
bm Glanshammar_
Rasmus Mickelsson, h, gm Bengt B_
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Jöns Nilsson, h, td Jeppe
Lars, h
Mattis Mickelsson, h, td Nils
bm Ugglas h
Per Persson, h Per Nilsson, h, tp Svenborg, gm Nils Larsson, h
bm Knekts h
Anders Jönsson, h, bm Böses h
Jöns Jönsson, h, tg Jöns
Jöns Svensson, h, td Axel
bm Grås h
Per Persson, h, d Hanna, td Jon
Per Jönsson, h, tp Hanna
salpsj Nils h
bm Styckes h
Mattis Mattisson, h, td Per o Olof, tp Kerstin o Bengta
Erik Nilson, h, s Nils
bm Falks h
Sven Mattisson, h Ingeman Larsson, h
bm Glanshammars h
Tyke Kristensson, h, fårvaktaren Hans
Brukas under nr 115? Bengt Olsson, h
bm Låns h
Irik Bengtsson, h
Gatustuga: gkv Olve o Tyre, kvf N
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/23 (1733), bildid: A0001607_00222, sida 733
1734 Sven Åkesson, h
bm Örns h
Rasmus Mickelsson, h, gm Bengt (inhkv Gertrud Larsdotter >63, tl sänligg allmosehjon)
Jeppe Jönsson, h, tp Berta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Jöns Nilsson, h
Lars Hansson, h
Mattis Mickelsson, h
bm Ugglas h
Per Persson, h Per Nilsson, h, gm Nils L_, h
bm Kneckts h
Anders Jönsson, h, td Per
Jöns Jonsson, h, tp Kerstin
bm Bössas h
Jöns Svensson, h, d Hanna
Per Persson, h, td Jon , h Hanna
Per Jönsson, h
Mats Matsson, h, td Olof, tp Bengta
bm Styckes h
salpsj Nils _, h
Erik Nilsson, h, s Nils
bm Falcks h
Sven Mattisson, h Ingeman Larsson, h
bm Glasmästares h
Tyke Kristensson, h, td Hans
Brukas under nr 115 Bengt Olsson, h
bm Långs h
Erik Bengtsson, h
Gatustuga: gkv Oleved? o Tyre
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00225, sida 654
1739 Sven Åkesson, h
bm Årres h
Rasmus Mickelsson, h
Jeppe Jönsson, h, td Jon, tp Bengta
bm Syrings h
Per Bengtsson, h Jöns Nilsson, h
Lars Hansson, h Bengta?
Mats Mickelsson, h
bm Ugglas h
Öde o manlöst Per Nilsson, h, gm Nils Larsson, h
Lave Jönsson, h, gkv Elsa
Per Nilsson ä, tg Hans, gm And_
Jöns Jonsson, h
bm Böses h
Jöns Svensson, h
Jon Eriksson, h, tp Valborg
Per Persson, h
Per Jönsson, h
Mats Matsson, h, td Per, tp Hanna
bm Stykes h
spsj Nils Jonssons h Botil
Erik Nilsson, h, s Nils, d Bengta
bm Falcks h
Sven Matsson, h, d Lira Ingeman Larsson ä, fm Karna
bm Glanshammars h
Tyke Kristensson, h, td Hans
Brukas under nr 115 Bengt Olsson, h
bm Långs h
Erik Bengtsson, h
Gatustuga: fisk Mickel Nilsson, h, gkv Tyre
Gatustuga: Jöns Olsson, h (utg utf)
Gatustuga: Per Larsson, h
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00249, sida 619
1742 Ä Inger (brukar hemman) Gkv Botil (fattig) Gm Per Bengtsson (död) Gm Lars Hansson (halvnadsbonde hos commissarie Weideman) Gkv Karin (utfattig)   Gm Per Nilsson, gm Nils Larsson (utfattiga)   Avsk spsj Nils Junker? (utfattig) Ä Botil (brukar hemman)
förl bm Lars Jönssons h Kerstin (fattig)
Bm Falks ä Pernilla (död)                       Änkor och gårdmän Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIk:968 (1742) Bild 3800 / sid 731 (AID: v902796.b3800.s731, NAD: SE/RA/622/03)
1743 Sven Åkesson, h
Håkan Andersson, h
ä Inger, d Elna
Jeppe Jonsson, h, td Bengt, tp Bengta
bm Syrings h Sissa
gkv Botil
Poss av kommissarie Weiderman
halvnadsbonde Jöns Nilsson, h, tp Hanna
Poss av kommissarie Weiderman
halvnadsbonde Lasse Hansson, h, tp Bengta
Mats Mickelsson, h
bm Uglas h Hanna
gkv Truen
Öde o manlöst Olof Åkesson, h, tp Kerstin
Jon Olsson, h
bm Knekts h Karna
Per Nilsson, h
Jöns Jonsson, h
Jöns Svensson, h
avsk spsj Nils Jönsson, h
Sven Jönsson, h
Jon Eriksson, h
Per Jönsson, h, td Bengt
ä Botil, s Kristoffer, reservdr Sven
förl bm Klippas (fördärvad på kronoekhugget i Jämshög av ett ekträd) h Kerstin
gm Per Nilsson ä (bröstkvav, tiggare o allmosehjon)
Erik Nilsson, h, s Nils o Nils, d Karna, d Bengta (avvittig o från förståndet, måste vårdas med vakt) Ä Botil, s Masse, d Liven o Bengta Ingeman Andersson, h, td Hans
Tyke Kristensson ä, s Kristen, tp Kerstin
Brukas under nr 115 Bengt Olsson, h
Erik Bengtsson, h
Gatuhus: Nils Larsson, h
                Blekinge läns landskontor (K) EIa:2 (1743) Bild 7250 (AID: v225599.b7250, NAD: SE/LLA/10891)
1744 Sven Åkesson, h
Håkan Andersson, h
1/8 utan åbo, änkan är död
Jeppe Jönsson, h,tg Sven, gkv Botil Poss av kommissarie Weiderman
halvnadsbonde Jöns Nilsson, h
Poss av kommissarie Weiderman
halvnadsbonde Lars Hansson, h
Mats Mickelsson, h
bm Uglas h Karna
Öde o manlöst Erik Olsson og, tp Berta, gm Olof Åkesson ä
Jon Olsson, h
bm Maks? h Karna
Per Nilsson, h, td Jöns
Jöns Jonsson, h
Jöns Svensson, h, d Hanna
afsk spsj Nils Jönsson, h
Sven Jonsson, h
Jon Eriksson, h
Per Jönsson, h
Kristoffer Matsson og, fmö Botil
förl bm Klippas h Kerstin
Erik Nilsson, h, s Nils o Nils, d Karna
bm Falks h Lisbet
Ä Botil, s Masse, d Liva? Ingeman Andersson, h, td Hans
Tyke Kristensson ä, s Kristen, tp Kerstin
Ä Botil, td Bengt Bengt Olsson, h
Erik Bengtsson, h, s Bengt
Gatuhus: Nils Larsson, h
                Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) FIa:1 (1744) Bild 1050 / sid 99 (AID: v249165.b1050.s99, NAD: SE/LLA/10939)
1746 Sven Åkesson, h, td Jöns
Håkan Andersson, h
Jeppe Jonsson, h, tp Gunnel, gkv Botil Poss av borgm Weideman i Sölvesborg
br Lars Hansson, h
Ingeman Jonsson og, td Per, tp Karna o Bengta Mats Mickelsson, h, s Mickel Erik Brask, h, d Lena, td Lars, tp Elin Erik Olsson og, tg Åke, gm Olof Åkesson ä
Jon Olsson, h
bm Knikts h Karna
Per Nilsson, h, td Hans
Jöns Jonsson, h
bm Böös h Berta
Sven Jönsson, h, tp Hanna, gkv Marna
avsk spsj Nils Jonsson, h
Jon Eriksson, h
Per Jönsson, h, td Truet, gkv Lisbet
Kristoffer Mattisson, h, td Jon
förl bm Klippas h Kestin
Jöns Håkansson, h, td Nils, tp Bengta
Nils Eriksson, h
bm Falks h Lisbet
Ä Botil, s Mats Ingeman Larsson, h, gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h, gm Tyke Kristensson, h
Ä Botil Bengt Olsson, h, d Gunnel
Erik Bengtsson, h, s Bengt, d Botil, gkv Bengta
Gatustuga: Nils Larsson, h
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIa:5 (1746) Bild 15880 (AID: v223653.b15880, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1746 3/8 sk: Sven Åkesson
3/8 kr: Håkan Andersson
1/3 kr: Jeppe Jonsson 1/2 fr: poss av borgmästare Weideman 5/8 fr: poss av borgmästare Weideman 3/8 kr: Mats Mickelsson 3/4 fr: Kommissarie Erik Brask [Notering: Tidigare 3/8 överstruket] 3/8 kr: 3/16 Erik Olofsson
3/16 Jon Olofsson
1/2 kr: 1/4 Per Nilsson
1/4 Jon Jonsson
2/3 kr: Sven Jonsson
Jon Eriksson
5/8 kr: 5/16 Per Jonsson
5/16 Kristoffer Matsson
3/8 sk: 3/16 Nils Eriksson
3/16 Jöns Håkansson
1/4 kr: Ä Botil (Notering: från 1/3 till 1/4 1687] 3/8 kr: 3/16 Ingeman Larsson
3/16 Kristen Tykesson
1/4 kr: Ä Botil (Notering: från 1/2 till 1/4 1687] 1/2 kr: 1/4 Bengt Olsson
1/4 Erik Bengtsson
Utjord under nr 115 Utjord under nr 112 Utjord under nr 120 Utjord under nr 113 Utjord under nr 117 Utjord under nr 111   Jordebok. Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:3 (1746) Bild 980 / sid 92 (AID: v566947.b980.s92, NAD: SE/LLA/10939)
1748 Sven Åkesson, h
Håkan Andersson, h, td Bengt, tp Anna
Jeppe Jonsson, h, td Per, tp Anna, gkv Botil
bm Syrings h Berta
Nils Nilsson, h
Bengt Bengtsson, h
Ingeman Jönsson, h, td Per, tp Karna o Bengta Mats Mickelsson, h, s Bengt Erik Brask, h, td Sven o Bengt, tp Hanna Erik Olsson, h, gm Olof Åkesson ä
Jon Olsson, h
bm Knikts h Karna
Per Nilsson, h, td Lars, tp Elsa
Jöns Jönsson, h, td Bengt
bm Böös h Berta
Sven Jönsson, h
afsk spsj Nils Jönsson, h
Jon Eriksson, h
Per Jonsson, h, tp Elna, gkv Lisbet
Kristoffer Mattisson, h, td Jöns
Nils Eriksson og, tp Bengta
Nils Eriksson, h
bm Falks h Lisbet
Masse Svensson og, mod Botil: gm Bengt Svensson (LHR dom 1747, bruten arm, kan ej arbeta) Ingeman Larsson, h
gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h
Jöns Mattisson, h, td Anders, tp Inger
gkv Botil Kristoffersdotter (<63, sängl, uppdr hemmanet t s Jöns, uppehälle
Bengt Olsson, h, d Hanna o Gunnil, dr Olof Nilsson (LHR dom 1747: bråck i h ljumske, andtäppa)
Erik Bengtsson, h, s Bengt, d Botil, gkv Magnil
Gatuhus: Nils Larsson, h
förl bm Klipp, h
gkv Bengta
                Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:4 (1748) Bild 1050 / sid 99 (AID: v223372.b1050.s99, NAD: SE/LLA/10891)
1750 Sven Åkesson, h, s Jöns, d Botil, tp Elna, gkv Lisbet
Håkan Andersson, h, tg Jöns, tp Hanna
Jeppe Jönsson, h, tp Anna
bm Syrings h Berta
gkv Botil (gl sjukl utf)
Nils Nilsson, h
Bengt Bengtsson, h
halvnb Jöns Olsson, h
Ingeman Jönsson, h, td Sven, tp Bengta, gm Per Persson, h Mats Mickelsson, h, s Bengt o Mattis, tp Bengta
bm Ugglas h Elsa
Per Persson, h, td Nils, tp Karna Erik Olsson, h, td Åke, tp Elna
gm Olof Åkesson (>63, sängl, uppeh av s Erik)
Jon Olsson, h
bm Knikts h Karna
Per Nilsson, h, td Hans, tp Elsa
Jöns Jonsson, h, d Kerstin, td Åke
bm Böös h Berta
Sven Jönsson, h
Jon Eriksson, h, gkv Bengta, lösp Karna
Per Jonsson, h, tg Bengt
Kristoffer Mattisson, h, td Jöns, tp Hanna
bm Styckes h Anna
Unge Nils Eriksson og, tp Bengta, tfl Nilla
Nils Eriksson, h, td Bengt
bm Falks h Lisbet
avsk salpsj Nils Jonsson, h
Masse Svensson, h Ingeman Larsson, h, gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h, tp Nilla
Jöns Mattisson, h, td Bengt, tp Inger Bengt Olsson, h, d Gunnel o Karna
Erik Bengtsson, h, s Bengt o Mickel, d Botil
bm Långs h Kerstin
Gatuhus: Nils Larsson, h
förl bm Klippas h Kerstin
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIa:9 (1750) Bild 10120 (AID: v223699.b10120, NAD: SE/LLA/10891)
1751 Sven Åkesson, h, s Jöns, d Botil, gkv Elisabet
Håkan Andersson, h, td Åke, tp Hanna
Jeppe Jönsson, h, td Zakris, tp Lusse
bm Syrings h Berta
Nils Nilsson, h, d Inga
Bengt Bengtsson, h
halvnb Jöns Olsson, h
Ingeman Jonsson, h, tp Olve, gm Per Persson, h
halvnadb Olof Jonsson, h
Mattis Mickelsson, h, s Bengt o Mattis, tp Hanna
bm Uglas h Elsa
Per Persson, h, td Per, tp Bengta Erik Olsson, h, tp Kerstin o Elna
Jon Olsson, h
bm Knikts h Karna
Per Nilsson, h, tp Elsa
Jöns Jönsson, h, d Kestin
bm Böös h Berta
Sven Jonsson, h, gm Bengt Eriksson, h
Jon Eriksson, h, d Kerstin, gkv Bengta Hansdotter (utf m 6 små barn)
Per Jönsson, h
Kristoffer Mattisson, h, td Jöns, tp Inger
bm Styckes h Anna
Unge Nils Eriksson, h, tp Bengta
Nils Eriksson, h, gkv Botil
bm Falks h Lisbet
fisk Bengt Nilsson og
avsk salpsj Nils Jönsson (t v fri, svår skörbjugg)
Masse Svensson, h Ingeman Larsson, h, d Kerstin, gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h, tp Nilla
bm Glanshammars h Bengta
Jöns Mattisson, h, tp Bengta Bengt Olsson, h, d Gunnel o Karna
Erik Bengtsson, h, s Mickel, d Botil
bm Långs h Kerstin
Gatuhus: Nils Larsson, h
bm Klippas a Kerstin Persdotter (utf m 5 små barn)
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIa:10 (1751) Bild 9080 / sid 479 (AID: v224700.b9080.s479, NAD: SE/LLA/10891)
1752 Sven Åkesson, h, s Jöns, d Botil, gp Lisbet
Håkan Andersson, h, td Jöns, tp Berta
Jeppe Jonsson, h, tp Kerstin
bm Syrings h Berta
Jöns Olsson, h
halvnadb Nils Nilsson, h, d Inger
Ingeman Jonsson, h, tp Olve, gm Per Persson, h
halvnadb Olof Jonsson, h
Mattis Mickelsson, h, s Bengt o Mattis, tp Hanna
bm Uglas h Elsa
Per Persson, h, td Per, tp Lusse Erik Olsson, h, tp Elna
Jon Olofsson, h, gp Bengta
bm Knikts h Karna, d Kerstin
Erik Bengtsson, h, s Mickel, d Botil
Jöns Jonsson, h, d Kerstin
bm Hööks h Berta
Sven Jonsson, h
Jon Eriksson, h, d Kerstin
Per Jönsson, h, td Bengt
Kristoffer Mattisson, h, tg Olof
bm Styckes h Karna
Unge Nils Eriksson, h, tp Bengta
Nils Eriksson, h, tfl Marna, gkv Botil
bm Falks h Lisbet
Masse Svensson, h Ingeman Larsson, h, d Kerstin
gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h, tp Nilla
bm Glanshammars h Bengta
Jöns Mattisson, h, td Åke, tp Bengta Bengt Olsson, h, d Gunnil o Karna
Jöns Andersson og, tp Elsa
Per Nilsson, h
bm Långs h Kerstin
Gatuhus: Nils Larsson, h
Bengt Eriksson, h
                Blekinge läns landskontor (K) EIa:11 (1752) Bild 11370 (AID: v227163.b11370, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1752 3/8: Sven Åkesson
Håkan Andersson
1/3: Jeppe Jonsson 1/2: Jöns Olsson 5/8: Ingeman Jonsson 3/8: Mattis Mickelsson 3/4: Per Persson 3/8: 3/16 Erik Olsson
3/16 Jon Olsson
1/2: 1/4 Erik Bengtsson
1/4 Jöns Jonsson
2/3: 1/3 Sven Jönsson
1/3 Jon Eriksson
5/8: 5/16 Per Jönsson
5/16 Kristoffer Mattisson
3/8: 3/16 Unge Nils Eriksson
3/16 Nils Eriksson
1/4: Masse Svensson 3/8: 3/16 Ingeman Larsson
3/16 Kristen Tykesson
1/4: Jöns Mattisson 1/2: 1/4 Bengt Olsson
1/8 Jöns Andersson
1/8 Per Nilsson
Utjord under nr 115 Utjord under nr 112 Utjord under nr 120 Utjord under nr 113 Utjord under nr 116 o 117 Utjord under nr 111   Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 2670 (AID: v566948.b2670, NAD: SE/LLA/10939)
1753 Sven Åkesson, h, s Jöns, d Botil, gp Lisbet
Håkan Andersson, h, td Nils
bm Örns h Bengta
Jeppe Jonsson, h
bm Syrings h Berta
Jöns Olsson, h, gp Nilla
halvnadsb Lave Jonsson, h
Ingeman Jonsson, h, tp Karna
gm Per Persson, h
halvnadsb Hans Bosson, h, td Nils, h
Mattis Mickelsson, h, s Bengt o Mattis, tp Hanna
bm Uglas h Elsa
Per Persson, h, td Per, tp Lusse Erik Olsson, h
Jon Olsson, h
bm Knickts h Karna
Erik Bengtsson, h, s Mickel, d Botil
Jöns Jonsson, h, d Kerstin
bm Böös h Berta
Sven Jönsson, h, tp Hanna
Jon Eriksson, h, s Jöns, d Kerstin
bm Grås h Inger
Per Jönsson, h, d Kerstin, td Per
Kristoffer Mattisson, h, tg Olof
bm Styckes h Anna, avsk bm Snickare, h
Ä Kerstin, tp Bengta
Nils Eriksson, h, tp Marna, gkv Botil
Masse Svensson, h Ingeman Larsson, h, d Elna o Sissa
gm Hans Nilsson, h
Kristen Tykesson, h, tp Nills
bm Glanshammars h Bengta
Jöns Mattisson, h, tp Bengta
halvnadb Olof Nilsson, h
Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Gatuhus: Nils Larsson, h, d Kerstin
Bengt Eriksson, h
                Blekinge läns landskontor (K) EIa:12 (1753) Bild 9910 (AID: v227415.b9910, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1758 3/8: 3/16 Jöns Svensson
3/16 Åke Svensson
3/8 Håkan Andersson [dubbelt?]
1/3: Jeppe Jönsson 1/2: Jöns Olsson 5/8: Ingeman Jonsson 3/8: 3/16 Bengt Matsson
3/16 Mattis Matsson
3/4: Per Persson 3/8: 3/16 Erik Olsson
3/16 Jon Olsson
1/2: 1/4 Erik Bengtsson
1/4 ä Kerstin
2/3: 1/3 Sven Jonsson
1/3 Jon Eriksson
5/8: 5/16 Per Jonsson
5/16 Kristoffer Matsson
3/8: 3/16 Olof Truetsson
3/16 Gisel Nilsson
1/4: Masse Svensson 3/8: 3/16 Per Bengtsson
3/16 Kristen Tykesson
1/4: Jöns Mattisson Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord under nr 115 Utjord under nr 112 Utjord under nr 120 Utjord under nr 113 Utjord under nr 116 o 117 Utjord under nr 111   Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:5 (1758) Bild 980 / sid 91 (AID: v566949.b980.s91, NAD: SE/LLA/10939)
1759 Lars Svensson, h, gkv Lisbet
Åke Svensson og, tp Kerstin
Håkan Andersson, h, td Bengt
bm Löns h
Jeppe Jonsson, h, d Sissa o Olve, td Per
bm Syrings h
Jöns Olsson, h Poss av hovrättsrådet Falckengren i Jönköping
halvn.b Nils Andersson
Bengt Matsson, h, tp Botil Per Persson, h, tp Kerstin Erik Olsson, h, gkv Elna
Jon Olsson, h, d Bengta
bm Knikts h
Karl Bengtsson, h, tp Maria
ä Kerstin, s Per, d Kerstin
Sven Jonsson, h, s Jöns, d Berta, tp Hanna
Mattis Matsson, h, gkv Hanna, gm Jon Eriksson (gl, surbent o utf)
Mickel Jonsson, h, td Nils, gkv Inger
Kristoffer Mattisson, h, tp Karna o Lusse
Olof Truetsson, h, tp Inger
Nils Jeppsson og
Masse Svensson, h Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristian Tykesson, h, tp Botil, gm Ingeman Jonsson, h
bm Glanshammars h
Jöns Mattisson, h, d Ingeborg Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/27 (1759), bildid: A0001611_00246, sida 240
1760 Jöns Svensson, h, tp Lisbet
Åke Svensson og, tp Karna
Håkan Andersson, h, d Inger
bm Örns h
Jeppe Jonsson, h, d Botil o Olve
bm Syrings h
Jöns Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Masse Larsson og Bengt Matsson, h, td Nils, tp Botil Per Persson, h Erik Olsson, h, gkv Elna
Jon Olsson, h, d Bengta
bm Knikts h
Olof Svensson, h, gm Erik Bengtsson, h Karna Nilsdotter (han >63, hon >60, gla sjukl, uppehälle av mågen Olof Svensson)
ä Kerstin, s Per, d Kerstin
Sven Jonsson, h, s Jöns, d Berta, tp Hanna
Mattis Mattisson, h, tp Hanna
Mickel Jonsson, h, tg Jon
Kristoffer Mattisson, h, tp Karna o Sissa
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h
bm Örbergs h
Masse Svensson, h, tp Hanna Per Bengtsson, h
Kristoffer Tykesson, h, tp Botil, gm Ingeman Jonsson, h
bm Glanshammars h
Jöns Mattisson, h, tp Elna Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/28 (1760), bildid: A0099004_00266, sida 243
1761 Jöns Svensson, h, tp Lisbet
Åke Svensson og, tp Karna
Håkan Andersson, h, d Inger
bm Örns h
Jeppe Jonsson, h, d Botil o Olve Jöns Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Masse Larsson, h, td Rasmus, tp Kerstin Bengt Matsson, h, td Nils Per Persson, h, tp Marna Erik Olsson, h, gkv Elna
Jon Olsson, h, d Bengta
bm Knikts h
Olof Svensson, h
ä Kerstin, s Per, d Elna
Sven Persson, h, s Jöns, d Berta, tp Hanna
Mattis Mttisson, h, p Hanna Jönsdotter (v handled sönderbruten av fall, h illa bränd)
Mickel Jonsson, h, tg Sven
Kristoffer Mattisson, h, tp Karna o Elna
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h, tp Elna
bm Öbergs h
Masse Svensson, h, td Bengt, tp Marna Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristen Tykesson, h, gm Ingeman Jonsson, h
bm Glanshammars h
gkv Nilla Rasmusdotter
Jöns Månsson, h, td Ingemar, bm Sone Eskilsson, h Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/29 (1761), bildid: A0001612_00244, sida 245
1762 Jöns Svensson, h, tp Karna
Åke Svensson og, tp Karna
Håkan Andersson, h, s Bengt, d Inger
bm Örns h
Jeppe Jonsson, h, s Jöns, d Botil o Olve Jöns Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Masse Larsson, h, td Bengt, tp Kerstin Bengt Matsson, h, tg Sven Per Persson, h
Henrik Bengtsson, h
Erik Olsson, h
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta
bm Knikts h
Olof Svensson, h, tp Elna
ä Kerstin, s Per, h
Sven Jonsson, h, s Jöns, d Berta, tp Botil, p Hanna Jönsdotter (>56, sjukl)
Mattis Mattisson, h, tp Marna
bm Gråås h
Mickel Jönsson, h
Kristoffer Mattisson, h, tp Karna o Elna
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h
bm Örbergs h
Masse Svensson, h, tp Karna Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristoffer Tykesson, h, tp Elna, gm Ingeman Jönsson, h
bm Glanshammars h
Jöns Mattisson, h, g Nils Hansson (fel på synen) Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00261, sida 244
1763 Jöns Svensson, h
Åke Svensson og, tp Karna
Håkan Andersson, h, s Bengt, d Inger
bm Fogels h
Jeppe Jönsson, h, s Jöns, d Botil o Olve Jöns Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Henrik Nilsson, h, td Olof o Mickel, tp Botil Bengt Matsson, h, td Per, tp Hanna
bm Nattfågels h
Per Persson, h
Henrik Bengtsson, h
Erik Olsson, h
Jon Olsson, h, s Hans
reservg Mattis Persson (fri enl K.Maj:t)
Olof Svensson, h, tp Bengta
Per Jönsson, h, tp Botil
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta
Mattis Mattisson, h, tp Botil
bm Gråås h
Mickel Jonsson, h, tp Marna
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis, tp Lusse, tkvf Karna
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h
bm Örbergs h
Masse Svensson, h, tp Karna Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristoffer Tykesson, h, gm Ingeman Jonsson, h
bm Glanshammars h
g Nils Hansson (fel på synen)
Jöns Mattisson, h, s Mattis, tp Botil Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/31 (1763), bildid: A0001614_00245, sida 243
1764 Jöns Svensson, h, tp Lusse
Åke Svensson og, tp Karin
Håkan Andersson, h, s Bengt, d Ingrid
bm Fogels h
Jeppe Jönsson, h, s Jöns, d Botil o Olve Jöns Olsson, h, d Elna
Jöns Nilsson, h
Henrik Nilsson, h, td Nils, tp Elin Bengt Matsson, h, td Per, tp Lusse
bm Nattfågels h
Per Persson, h, s Per
Henrik Bengtsson, h
3/16 poss av Kristoffer Mattisson nr 115
Erik Olsson, h, s Hans, d Bengta
reservg Mattis Persson fri
Per Jönsson, h, td Erik
Olof Svensson, h
bm Böös h
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta
Mattis Mattisson, h, tp Botil
bm Gråås h
Mickel Jonsson, h
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis, tp Karna, gkv Karna
avsk bm Truet Lång (svag syn, torrvärk i knä o fötter, utf, 4 små barn)
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h, tp Karna
bm Öbergs h
Masse Svensson, h, tp Bengta Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristoffer Tykesson, h, gkv Katarina
bm Glanshammars h
gm Ingeman Jönsson (>63, skröpl sjukl utf)
Jöns Mattisson, h, s Mattis, tp Botil Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/32 (1764), bildid: A0001615_00244, sida 241
1765 Jöns Svensson, h, tp Karna
Åke Svensson og, tp Karna
Håkan Andersson, h, s Bengt, d Ingrid
bm Fogels h
utg gm Per Andersson
Jeppe Jönsson, h, s Jöns, d Botil o Olve o Karna
bm Syrings h
vol Mickel Perssons h
Jöns Olsson, h, d Elna o Botil, td Göran
Jöns Nilsson, h, tp Anna
Henrik Nilsson, h, tg Anders, tp Elin Bengt Matsson, h, td Per, gkv Bengta
bm Nattfågels h
Per Persson, h, s Per
Henrik Bengtsson, h
3/16 poss av Kristoffer Mattisson nr 115
Erik Olsson, h, d Inger
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta
utg gm Ola Åkesson
Per Jönsson, h, td Erik, tp Elna
Olof Svensson, h, tp Hanna
bm Böss h
utg gm Erik Bengtsson
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta
Mattis Mattisson, h, td Jöns
bm Grås h
Mickel Jönsson, h
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis, tp Lusse, gkv Kerstin
bm Styckes h
bräckl avsk bm Truet Lång
Olof Truetsson, h
Nils Jeppsson, h, tp Botil
bm Öbergs h
Masse Svensson, h, tp Marna Per Bengtsson, h, tp Sissa
Kristen Tykesson, h, gkv Katarina
bm Glanshammars h
utg gm Ingeman Jönsson
Jöns Mattisson, h, s Mattis, tp Botil Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/33 (1765), bildid: A0099005_00270, sida 251
1766 Jöns Svensson, h, uå d Kerstin o Karna, tg Håkan
Åke Svensson og, tp Karna, uå g Per, utg ä Berta
Håkan Rasmusson og
bm Jöns Fogel, h, uå s Jöns, d Karna o Kerstin, tfl Inger
gm Per Andersson, h, uå s Henrik (han 50, tårna bortfrusna, svullnad i fötter, hon 50, bråck av barnnöd, torrvärk)
Jeppe Jonsson, h, s Jöns, d Olve o Botil o Karin, uå s Ola o Bengt, d Kerstin
bm Nils Syring, h, uå s Masse
vol Mickel Persson, h, uå s Jöns o Anders o Nils, d Sissa
Jöns Olsson, h, d Elna o Botil, uå s Ola o Nils, d Kerstin o Bengta o Sissa Henrik Nilsson, h, tg Anders, tp Elna, uå s Sone, s Berta Bengt Matsson, h, td Mickel, tp Krna, uå d Karna o Johanna
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven
bm-ä Bengta, uå s Lars, d Kerstin
utg ä Bengta
3/8 poss av Per Perssons omynd b, s Per
Henrik Bengtsson, h, uå s Bengt o Sven
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta, uå d Sissa o Berta
Erik Olsson, h, d Inger, uå s Per o Sven, d Signe
utg gm Olof Åkesson, h
res.g Jonas Olsson
Per Jönsson, h, td Erik, tp Botil, uå s Jöns o Jon
Olof Svensson, h, tp Elna, uå s Sven, g Per
utg ä Karna
bm Jöns Böös h
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta, utg ä Marna
Mattis Mattisson, h, td Jöns, tp Anna, uå s Masse, d Hanna
bm Sven Gråå, h, uå s Sven
utg gm Per Nilsson, h, uå d Inger
Mickel Jönsson, h, tp Botil, uå s Per o Nils o Håkan, tg Per, utg ä Inger
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis, tp Karna, uå s Ola, d Kerstin
bm Jöns Stycke, h, uå s Ola __ders
bräckl avsk bm Truet Lång, h Kerstin, uå s Nils o Ola o Sone, d Sissa
Olof Truetsson, h, tp Marna, uå s Nils o Lars, d Kerstin
Nils Jeppsson, h, tp Karna, uå d Kerstin
bm Axel Öberg, h, uå s Jon, d Gunnel o Karna
Masse Svensson, h, tp Sissa, uå s Masse o Sven, d Bengta o Karna Per Bengtsson, h, uå s Bengt o Håkan, d Sissa o Margareta, tfl Hanna
bräckl gm Ingeman Larsson, h, uå s Per
Kristen Tykesson, h, uå g Persson, p Hanna (59, bräckl o sjuk)
utf gkv Nilla, uå s Lars, d Nilla
bm Nils Glanshammar, h, uå s Lars o Ola
bräckl gm Ingeman Jonsson, h Katarina, uå s Johannes o Per
bräckl gm Hans Nilsson ä
Jöns Mattisson, h, s Mattis, d Kerstin, tp Botil, uå d Begnta o Karna, p Kerstin (46, krympl) Bengt Olsson, h, d Gunnil o Kerstin
Jöns Andersson og, tp Elsa
Nils Nilsson, h, d Inger
bm Långs h Kerstin
gp Malena
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 34 (1766) Bild 5320 / sid 1061 (AID: v842561.b5320.s1061, NAD: SE/RA/5520310)
1767 Jöns Svensson, h, td Anders, uå s Sven, d Kerstin o Elna
Åke Svensson, h, td Lars, tp Karna, utg ä Berta
Håkan Rasmusson, h, td Nils, tp Elsa
bm Jöns Fogel, h, uå s Jöns, d Karna o Kerstin
Gatuhus: utf gm Per Andersson, h, d Kerstin, uå s Henrik
Jeppe Jonsson, h, s Jöns, d Olve o Botil, uå s Ola o Bengt, d Kerstin
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf gkv Inger, uå s Jöns o Anders o Nils, d Sissa
Jöns Olsson, h, d Elna o Botil, uå s Ola o Nils, d Kerstin o Bengta o Sissa Henrik Nilsson, h, td Anders, tp Elna o Berta Bengt Matsson, h, td Per, uå d Karna o Johanna, fl Kerstin
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven, d Sissa
3/8 poss av Per Perssons omynd b, s Per, h, td Mickel
Henrik Bengtsson, h, uå s Bengt o Sven o Per, fl Hanna
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta, uå d Sissa o Bengta
Erik Olsson, h, d Inger, uå s Per o Sven, d Signe
utg gm Olof Åkesson, h
res.g Jonas Olsson
utg utf gm Per Nilsson, h, uå d Inga, g Ola Persson (19, bräckl i höften mm)
Per Jönsson, h, td Erik, tp Botil, uå s Jöns o Jon o Håkan
Olof Svensson, h, uå s Sven, g Per, utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta, utg ä Marna
Mattis Mattisson, h, td __, tp Anna, uå s Masse, d Hanna
bm Sven Gråå, h, uå s Sven
utf bm-ä Karna, uå s Bengt
Mickel Jönsson, h, tp Botil o Karna, uå s Per o Nils o Håkan o Jöns, tg Per, utg ä Inger
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis, tp Karna, uå s Ola, d Kerstin
bräckl avsk bm Truet Lång, sjuka o fatt h Kerstin, uå s Nils o Ola o Sone, d Kerstin o Sissa
Olof Truetsson, h, d Kerstin, uå s Nils o Lars
Nils Jeppsson, h, tp Karna, uå d Kerstin o Elna
bm Axel Öberg, h, uå s Jon, d Gunnel o Karna
Masse Svensson, h, uå s Masse o Sven, d Bengta o Hanna Per Bengtsson, h, tp Sissa, uå s Bengt o Håkan, d Sissa o Margareta
bm-ä Bengta, uå s Lars, d Kerstin
utg ä Bengta
bräckl gm Ingeman Larsson, h, uå s Per
Kristian Tykesson, h, uå g Persson
utf gkv Nilla, uå s Lars, d Elna
p Hanna (60, bräckl o sjukl)
bm Nils Glanshammar, h, uå s Lars o __
bräckl gm Ingeman Jönsson, h, Katarina, uå s Per
bräckl gm Hans Nilsson ä
Jöns Mattisson, h, s Mattis, td Jon, tp Elna, uå d Karna o Bengta
p Kerstin (47, krympl)
Jöns Andersson og, td Hans, tp Elsa
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
halvnb Jöns Nilsson, h, tp Elna, uå s Nils o Jon o Per, utg ä Kerstin?
Sven Bengtsson, h, td Per, tp Olu, utg ä Anna
bm Henrik Lång og
Gatuhus: utg Nils Larsson, h, d Kerstin
Gatuhus: Bengt Eriksson, h, uå d Lusse o Karna, g Nils, utg ä Elsa, utg gm Per Persson ä, bm-ä Kerstin, utg bm-ä Bengta o Ingeborg
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord   Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/36 (1767:2), bildid: A0001617_00231, sida 528
1769 Jöns Svensson, h, uå s Sven, d Kerstin o Elna
Åke Svensson, h, tg Per, uå d Kerstin, utg ä Berta
Håkan Rasmusson, h, td Hans?, tp Elna o Inger, uå s Per
bm Jöns Fogel, h, uå d Karna o Kerstin o Magnil
Gatuhus: utf gm Per Andersson, h, d Kerstin, uå s Henrik
Jeppe Jonsson, h, s Jöns, d Olve o Botil o Karna o Kerstin, uå s Ola o Bengt
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf gkv Inger, uå s Jöns o Anders o Nils, d Sissa
Jöns Olsson, h, s Ola, d Elna o Botil, uå s __, d Kerstin o Bengta o Sissa Henrik Nilsson, h, tg Anders, tp Elna o Berta Bengt Matsson, h, td Per, tp Be_, uå d Karna o Johanna o Elsa
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven d S_
Per Persson, h
Henrik Bengtsson, h, tp N_, uå s Bengt o Sven o __, utg gkv Elna
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Be_, uå d Berta
Erik Olsson, h, d Inger, uå s Per o Sven, d Signe, utg gm Ola Åkesson, h
bm Jonas Knikt og
Ä Inger, tp Sissa, uå s Jöns o Jon o Håkan
Olof Svensson, h, tp Bengta, uå s Sven, g _, g Per Bengtsson (17, krympl i hals o knän), utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h, utf bm-ä Hanna, uå s Sven
Sven Jönsson, h, s Jöns, d Berta, uå g Jöns, utg ä Marna
Mattis Mattisson, h, td Anders, tp Gertrud, uå s Masse o Jon, d El_
bm Sone Grå, h, uå d Bengta
utf bm-ä Karna, uå s Bengt
Mickel Jönsson, h, tg Per, uå s Per o Nils o Håkan o Jöns, utg ä Inger
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, tp Anna, uå d Kerstin
bräckl utf avsk bm Truet Lång, h, uå s Nils o Ola o Sone, d Sissa, s Jöns (16, vanför i v axel, arm o fot)
Olof Truetsson, h, d Kerstin, uå s Nils o Lars
Nils Jeppsson, h, tp Sissa, uå d Kerstin o Elna
bm Axel Öberg, h, uå s Jon, d Gunnel o Inger
utg bräckl avsk spsj Per Nilsson ä
Masse Svensson, h, uå s Masse o Sven, d Bengta o Hanna o Karna Per Bengtsson, h, uå s Bengt o Håkan, d Sissa o Margareta
bräckl gm Ingeman Larsson, h, uå s Per
bm Nils Glanshammar, h, uå s Lars o Ola
Kristian Tykesson, h, tg Persson, tp Marna
utf gkv Nilla, uå s Lars, d Elna, p Hanna (62, bräckl o sjuk)
bräckl utf gm Ingeman Jonsson, h, uå s P_
Jöns Mattisson, h, s Mattis, uå d Karna o Bengta
avsk bm Ola Kula krympl, h Kerstin, utg bm-ä Bengta
Jöns Andersson og, td Hans, tp Elsa
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
utf gkv Inger, uå s Nils o Jon o Per
Sven Bengtsson, h, uå s Bengt, utg ä Anna
bm Henrik Lång, h, utf utg gm Per Nilsson, h, uå d Inger, g Ola Persson (17, krympl)
Gatuhus: utg ä Hanna, d Kerstin (31, fel på synen, sjukl)
Gatuhus: sjukl utf Bengt Eriksson, h, uå d Lusse o Karna, utg ä Elsa, utg gm Per Persson ä, bm-ä Kerstin, utg gkv Ingeborg
Gatuhus: bräckl Nils Hansson, h Lusse
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00546
1770 Jöns Svensson, h, uå s Sven, d Kerstin o Elna
Åke Svensson, h, tp Karna, uå d Kerstin, utg ä Berta
Håkan Rasmusson, h, td Hans, tg Per, tp Inger, uå s Per, fl Kerstin
bm Jöns Fogel, h, uå d Karna o Kerstin o Magnil
Gatuhus: utf bm Per Andersson, h, d Kerstin, uå s Henrik
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Ola, d Olve o Botil o Karin o Kerstin, uå s Bengt
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf gkv Inger,uå s Jöns o Anders o Nils, d Sissa
Jöns Olsson, h, s Ola, d Elna o Botil o Kerstin, uå s Nils, d Bengta o Sissa Henrik Nilsson, h, td Sven, tp Elna o Berta Bengt Matsson, h, td Per, uå d Karna o Johanna o Elsa
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven, d Sissa o Botil
Per Persson, h
Henrik Bengtsson, h, uå s Bengt o Sven
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta, uå d Berta
Erik Olsson, h, s Nils, d Inger, uå s Per o Sven, d Signe, utg gm Ola Åkesson, h
bm Jonas Knikt og
Ä Inger, td Erik, tp Sissa, uå s Jöns o Jon o Håkan
Olof Svensson, h, uå s Sven, g Nils, dr Per Bengtsson (18, krympl i hals o knän), utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h
Jöns Svensson, h, uå g Jöns
gm Sven Jönsson, h Karna (>63, sjukl o svag), utg ä Marna
Mattis Mattisson, h, td Anders, tp Gertrud, uå s Masse o Jon, d Hanna
bm Sone Grå, h,uå d Bengta, utf bm-ä Karna
Mickel Jönsson, h, tg Per, tp Karna, uå s Per o Nils o Håkan o Jöns, utg ä Inger
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, tp Sissa, uå d Kerstin
bräckl utf avsk bm Truet Lång, h, uå s Nils o Ola o Sone
bm Anders Stycke og
Karl Nilsson, h, tp Una
Nils Jeppsson, h, tp Karna, uå d Kerstin o Elna, utg ä Inger
Masse Svensson, h, uå s Masse o Sven, d Bengta o Hanna o Karna
bm Axel Öberg, h, uå s Jon, d Gunnel o Inger, p Bengta Bengtsdotter (28, äger ej sitt rätta förstånd)
Per Bengtsson, h, tp Botil, uå s Bengt o Håkan o Ola, d Sissa o Margareta, bräckl gm Ingeman Larsson, h, uå s Per
bm Nils Glanshammar, h, uå s Lars o Ola
Kristian Tykesson, h, tg Persson, tp Marna
utf gkv Nilla, uå s Lars, d Elna, utg p Hanna
bräckl utf gm Ingeman Jonsson, h, uå s Per
Jöns Mattisson, h, s Mattis, uå d Karna, d Bengta (15, svår öronfluss)
avsk bm Ola Kula krympl, h Kerstin, utg bm-ä Bengta
Jöns Andersson og, td Hans, tp Elsa
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
Sven Bengtsson, h, td Lars, uå fl Anna
bm Henrik Lång, h
utg utf gm Per Nilsson, h, uå d Inger, g Olof Persson (18, krympl)
Gatuhus: utg ä Hanna, d Kerstin (32, fel på synen, sjukl)
Gatuhus: sjukl utf Bengt Eriksson, h, uå d Lusse o Karna, utg ä Elsa, bm-ä Kerstin, utg gkv Ingeborg o Elna
Gatuhus: bräckl Nils Hansson, h Lusse
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/42 (1770:1:2), bildid: A0001621_00227, sida 509
1771 Jöns Svensson, h, uå s Sven, d Kerstin o Elna
Åke Svensson, h, uå d Kerstin, utg ä Berta
Håkan Rasmusson, h, td Hans, tp Agnes o Kerstin, uå s Per, g Lars Esbjörnsson (17, v knä sönderbrutet av värk)
bm Jöns Fogel, h, uå d Karna o Kerstin o Magnil
Gatuhus: utf gm Per Andersson, h, uå s Henrik
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Ola, d Olve o Botil o Karin o Kerstin, uå s Bengt
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf gkv Inger,uå s Jöns o Anders o Nils, d Sissa
Jöns Olsson, h, s Ola, d Elna o Botil o Kerstin, uå s Nils, d Bengta o Sissa Henrik Nilsson, h, td Sven, tg Jöns, tp Elna o Berta Bengt Matsson, h, td Per, tp Karna, uå s Masse, d Karna o Johanna o Elsa
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven, d Sissa o Botil
Per Persson, h, tp Bengta
Henrik Bengtsson, h, uå s Bengt o Sven o Per
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta o Sissa, uå d Berta
Erik Olsson, h, s Per, uå s Sven, d Signe, utg gm Ola Åkeson, h
bm Jonas Knickt og
Olof Knutsson, h, s Anders, tp Hanna, uå s Jöns o Jon o Håkan
Olof Svensson, h, tp Anna, uå s Sven, utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h, uå s Lars
Jöns Svensson, h, tp Anna, uå g Jöns, utg gm Sven Jönsson, h, utg ä Marna
Mattis Mattisson, h, td Jon, tp Botil, uå s Masse o Jon, d Hanna
bm Sone Grå, h, uå d Bengta o Inger, utf bm-ä Karna
Mickel Jönsson, h, td Per, tp Karna, uå s Per o Nils o Håkan o Jöns, utg ä Inger
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, tp Inger, uå d Kerstin
bräckl utf avsk bm Truet Lång, h, uå s Nils o Ola o Sone
bm Anders Stycke og
Karl Nilsson, h
Nils Jeppsson, h, uå s Nils, d Kerstin o Elna, utg ä Inger
Masse Svensson, h, uå s Masse o Sven, d Bengta o Hanna o Botil o Karna
bm Axel Öberg, h, uå s Jon, d Gunnel o Inger
Per Bengtsson, h, uå s Bengt o Håkan o Ola, d Sissa o Margareta, bräckl gm Ingeman Larsson, h, uå s Lars o Ola
Kristian Tykesson, h, td Persson
utf gkv Nilla, uå s Lars, d Elna, utg p Hanna
bräckl utf gm Ingeman Jonsson, h, uå s Per
Jöns Mattisson, h, s Mattis, tp Marna, uå d Karna, d Bengta (16, svår öronfluss)
krympl o sjukl avsk bm Ola Kula, h, utg bm-ä Bengta
Jöns Andersson og, td Hans, tp Elsa
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
Sven Bengtsson, h, tp Inger, å s Mattis
bm Henrik Lång, h
utg utf gm Per Nilsson, h, uå d Inger, dr Ola Persson (19, krympl)
Gatuhus: utg ä Hanna, d Kerstin (33, fel på synen, sjukl)
Gatuhus: sjukl uaf Bengt Eriksson, h, uå d Lusse o Karna, utg ä Elsa
Gatuhus: bm-ä Kerstin, utg gkv Ingeborg o Elna
Gatuhus: bräckl Nils Hansson, h, Lusse, uå d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord   Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00503, sida 507
1774 Jöns Svensson, h, uå s Sven o Jeppe, d Kerstin o Elna
Åke Svensson, h, td Per, uå d Kerstin o Berta
Håkan Rasmusson, h, td Jöns, tp Karna o Elna, uå s Per o Ola, res.dr Ola Persson
bm Jöns Fogel, h, uå d Karna o Kerstin o Magnil
sjukl utf gm Per Andersson ä, uå s Henrik
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Ola, d Botil o Karna o Kerstin, uå s Bengt
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf gkv Inger, uå s Anders o __
Jöns Olsson, h, s Ola o Nils, d Botil o Kerstin, uå d Bengta o Sissa Henrik Nilsson ä, td Per o Jöns, tp Berta o Sissa Bengt Matsson, h, tg Nils, uå s Masse o Jon, d Karna o Johanna o Elsa
bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven, d Sissa o Botil o Bengta (fria 4 barn, yngsta 1 år)
Per Persson, h
ä Hanna, td Jon, uå s Bengt o Sven o Per
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta o Berta (fria 4 b)
Erik Olsson, h, s Per, d Inger, uå s Sven, d Signe, utg gm Ola Åkesson, h
bm Jonas Knikt, h, uå d Olve
Olof Knutsson, h, s Anders, tå Ingeborg, uå s Jöns o Håkan
Olof Svensson, h, uå s Sven, utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h, uå s Lars
bräckl gm Nils Olsson, h Botil, uå d Bengta
Jöns Svensson, h, t Anna, uå s Ola o Sven o g Jöns, utg gm Sven Jönsson, h
Mattis Mattisson, h, td Nils, tp Berta, uå s __ o Jon, d Hanna o Berta
bm Sone Grå, h, uå d Bengta, utg bm-ä Karna
Mickel Jönsson, h, uå s Per o Håkan o Jöns o Nils
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, d Kerstin, tp Inger
bm Anders Stycke, h, uå s Jöns
Karl Nilsson, h, tp Botil, uå d Hanna
Nils Jeppsson, h, tp Karna, uå s Nils, d Kerstin o Elna
Masse Svensson, h, s Masse, uå s Sven o Bengt, d Bengta o Hanna o Botil o Karna
bm Axel Öberg, h, d Gunnel, uå d Inger
3/16 poss av Jöns Andersson nr 120, bräckl utf gm Ingeman Larsson, h, uå s Per
bm Nils Glanshammar, h, uå s Lars, d Karna
Kristian Tykesson, h, td Persson, tp Sissa
gl utf gkv Nilla, d Elna
utg p Hanna (17, blind o sjukl)
bräckl utf gm Ingeman Jönsson, h
Jöns Mattisson, h, s Mattis, d Karna, d Bengta (19, svår öronfluss)
krympl sjukl fatt avsk bm Ola Kula, h, utg bm-ä Bengta
Jöns Andersson og, td Hans, tg Nils, tp Elsa o Mätta
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
Sven Bengtsson, h, tp Anna, uå s Mattis o Håkan
bm Henrik Lång, h, utf ä Malena, dr Ola Persson (22, krympl)
Gatuhus: utg ä Hanna, d Kerstin (36 fel på synen o sjukl)
Gatuhus: sjukl utf Bengt Eriksson, h, uå d Karna
Gatuhus: res.k Ola Svensson, h, utg utf bm-ä Kerstin
Gatuhus: bräckl Nils Hansson, h Lusse, uå d Karna o Kerstin
Gatuhus: bräckl utf avsk bm Per Hällevik, h, uå d Inger
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00515, sida 512
1775 Jöns Svensson, h, d Kerstin
Åke Svensson, h
Håkan Rasmusson, h, td Hans o Per, tp Elna
res.dr Ola Persson
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Ola o Bengt, d Botil o Karna o Kerstin
bm Nils Syrings h
Jöns Olsson, h, s Ola o Nils, d Botil o Kerstin Henrik Nilsson ä, td Per o Jöns, tp Berta o Sissa Bengt Matsson, h, d Karna Per Persson, h
ä Hanna, td Jon
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Bengta o Berta o Sissa
Erik Olsson, h, s Per, d Inger o Signe
bm Jonas Knickts h
Olof Knutsson, h, s Anders
Olof Svensson, h
bm Jöns Böös h
Jöns Svensson, h, tg Jöns, tp Anna
Mattis Mattisson, h, tp Berta
bm Sone Grås h
Mickel Jönsson, h, tp Mätta
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, d Kerstin, tp Inger
bm Anders Styckes h
Karl Nilsson, h
Nils Jeppsson, h
Masse Svensson ä, s Masse, d Bengta
bm Axel Öbergs h
3/16 poss av Jöns Andersson nr 120
Per Josefsson og
reservdr Nils
Jöns Mattisson, h, s Mattis, d Karna o Bengta, td Nils Jöns Andersson og, td Hans, tp Elsa o Elna
1/8 poss av Jöns Olsson nr 108
avsk bm Nils Nattfogel, h
Sven Bengtsson, h, tp Anna
bm Henrik Långs h
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h
Gatuhus: bräckl Nils Hanssons h Lusse
Gatuhus: Ola Bengtsson, h
Gatuhus: Nils Olsson, h
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00266, sida 249
1776 Jöns Svensson, h, d Kerstin, uå s Sven o Jeppe o Lars, d Elna
Åke Svensson, h, t Karna, uå d Kerstin o Berta
Håkan Rasmusson, h, td Hans, tg Lars, tp Anna o Inga, uå s Per o Ola, d Pernilla
bm Ola Fogel og
gl sjukl utf avsk bm __ Fogel, h, uå d Karna o Kersti o Magnil
bräckl utf gm Per Andersson_
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Bengt, d Botil o Karna o __
bm Nils Syring, h, uå s Masse
utf sjukl gkv Ing_, uå s Anders o __
Jöns Olsson, h, s Ola o __, d Botil o Kerstin o Bengta, uå d Sissa Jöns Persson, h, td Jöns, tp Sissa
gm Henrik Nilsson ä (>63, sjukl svag o orkeslös)
Bwengt Matsson ä, d Karna, tp Tyre, uå s Masse o Jon, d Johanna o Elsa
bm Nils Nattfogel og
bräckl utf avsk bm Truet Lång, h uå s Ola o Sven
Per Persson, h
ä Hanna, uå s Bengt o Sven o Per
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Jon Olsson, h, s Hans, d Sissa o Berta (fri, 4 mtlskr barn)
Erik Olsson, h, s Per, d Inga, uå s Sven (fri, 4 b)
utg gm Ola Åkesson ä
bm Jonas Knickt, h, uå s Ingemar, d Olve
Olof Knutsson, h, s Anders, uå s Jöns o Håkan, d Hanna
Olof Svensson, h, uå s Sven, utg gkv Karna
bm Jöns Böös, h, uå s Lars
Jöns Svensson, h, tp Anna, uå s Ola o Sven, d Berta, g Nils?
utg gkv Karna
Mattis Mattisson, h, tp Berta, uå s A_ o Jon, d Hanna o Berta
bm Sone Grå, h, uå d Bengta o Inga
utg fatt bm-ä __
Mickel Jönsson, h, s Per, tp Mätta, uå s Håkan o Jöns o Nils
Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, d Kerstin, tp Elna
bm Anders Stycke, h, uå s Ola
Karl Nilsson, h, tg Lars, uå d Hanna
Nils Jeppsson, h, uå s Nils, d Kerstin o Elna
Masse Svensson ä, s Masse, d Bengta, uå s Sven, d Hanna o Botil o Karna
bm Axel Öberg, h, uå d Inger
skröpl utf bm-ä Hanna, uå s Per o Sven?
3/16 poss av Jöns Andersson nr 120, bräckl utg utf gm Ingeman Larsson, h
Per Josefsson og
reservdr Nils Tomasson
krympl utg gm Kristen Tykesson, h
gla utf gkv Nilla, blinda d Elna, utg utf p Hanna
utg utf gm Ingeman Jönsson, h, p Sissa (51, fel på synen, njuter fattigm_)
Jöns Mattisson, h, s Mattis, d Karna o Bengta?, td Nils, tp Elna (fria 4 b)
gl skröpl utf avsk bm Ola Kula, h
Jöns Andersson og, td Hans, tg Henrik, tp Elsa o Ingrid
Bengt Svensson, h, uå s Sven, d Sissa, res.dr Jeppe Olsson
avsk bm Nils Nattfogel, h, uå s Sven d Sissa o Botil o Bengta
Sven Bengtsson, h, td Per, tp Elna,uå s Mattis o Håkan, d Karna
bm Henrik Lång, h, utg fatt ä Malena, dr Ola Persson (24, krympl på kryckor): Gatuhus: utg ä Hanna, d Kerstin (38, fel på synen)
Gatuhus: gl skröpl utf Bengt Eriksson, h, uå d Karna
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h, uå d Bengta, utg skröpl sjukl utf avs bm Sone Flinta, h, uå s Nils, d Elna o Karna o Kestin, utg utf bm-ä Kestin
Gatuhus: bräckl Nils Hansson, h Lusse, uå d Karna o Kestin?
Gatuhus: bräckl gl utf avsk bm Per Hällevik, h
Gatuhus: Ola Bengtsson, h, uå d A__
Gatuhus: Nils Olsson, h, uå d Bengta
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 48 (1776) Bild 5120 / sid 509 (AID: v842575a.b5120.s509, NAD: SE/RA/5520310)
1777 Jöns Svensson, h, d Kerstin
Åke Svensson, h
Håkan Rasmusson, h, td Hans, tp Karna
bm Ola Fogels h
Jeppe Jonsson, h, s Jöns o Ola oBengt, d Botil o Karna o Kerstin
bm Henrik Syring og fri
Jöns Olsson, h, s Ola o M_, d Botil o Kestin o Bengta Jöns Persson, h, td Per, tp Sissa Bengt Matsson ä, d Karna, td Per, tp Karna
bm Nils Nattfogel og fri
Per Persson, h, tp Inga
ä Hanna, s Bengt
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
Hans Jonsson og, tp Sissa o Berta (fria, 4 barn)
Erik Olsson, h, s Per, d Inger
bm Jonas Knickts h
Olof Knutsson, h, s Anders
Olof Svensson, h, tp Gertrud
bm Jöns Böös h
Jöns Svensson, h, td Jon, tp Anna
Mattis Mattisson, h
bm Sone Grås h
Mickel Jönsson, h, s Per, d Inger, tp Elna
Kristoffer Mattison, h, s Mattis o Ola, d Kerstin, tp Elna
bm Anders Styckes h
Karl Nilsson, h
Nils Jeppsson, h
Masse Svensson ä, s Masse, d Bengta o Hanna
bm Axel Öbergs h
3/16 poss av Jöns Andersson nr 120
Per Josefsson, h
bm Jeppe Glanshammar og fri
Jöns Mattisson, h, s Mattis, d Karna o Bengta (fria, 4 barn)
utg sjukl avsk bm Ola Kulas tp Kerstin
Jöns Andersson og, tp Tyre o Karna
Bengt Svensson, h
skeppsg Per Ingemansson
Sven Bengtsson, h, tp Märta
bm Henrik Långs h
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h, utg skröpl avsk bm Sone Flintas d Elna
Gatuhus: bräckl Nils Hanssons h Lusse
Gatuhus: bräckl gl avsk bm Per Hälleviks d Inger
Gatuhus: Ola Bengtsson, h
Gatuhus: bräckl fatt Nils Olssons h Botil
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 49 (1777) Bild 2530 / sid 250 (AID: v842576.b2530.s250, NAD: SE/RA/5520310)
1780 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, d Elna
3/16 Åke Svensson, h, tp Karna
3/8 Håkan Rasmusson, h, td Måns o Lars, tp Elna o Berta
bm Ola Fogels h
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, d Botil o Karna o Kerstin, td Nils (5 skskr barn)
bm Henrik Syrings h
1/6: Jöns Olsson, h, s Ola o Nils, d Kerstin o Bengta o Sissa (5 skskr barn) 1/2: Jöns Persson, h, td Jöns, o Nils, tp Sissa 3/8: Bengt Matsson ä, d Karna o Johanna, td Lars
bm Nils Nattfogel og fri
3/4: 3/8 Per Persson, h, td Jon
3/16 ä Hanna, s Bengt o Sven
3/16 poss av Kristoffer Matsson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h, tp Anna
3/16 Erik Olsson, h, s Per o Sven, d Inger o Signe (4 skskr barn)
bm Jonas Knickts h
1/2: 1/4 Olof Knutsson, h, s Jöns
1/4 Olof Svensson, h, s Sven, tp Karna
bm Jöns Böös h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, td Jon, tp Anna
1/3 Mattis Mattisson, h, s Masse, d Hanna
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Per o Håkan, d Inger
5/16 Kristoffer Mattisson, h, s Mattis o Ola, d Kerstin, tp Elna
bm Anders Styckes h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, tp Karna
3/16 Nils Jeppsson, h, d Kerstin
1/4 Masse Svensson ä, s Masse, d Hanna
bm Axel Öbergs h
3/8: 3/16 poss av Jöns Andersson nr 120, utg sängl gm Ingeman Larssons d Karna
3/16 poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammar og fri
1/4 Mattis Jönsson, h, tp Bengta 1/2: 1/8 Jöns Andersson og, tp Gertrud
1/8 Bengt Svensson, h, tp Tyre
1/4 Sven Bengtsson, h, tp Kerstin
bm Henrik Långs h
Gatuhus: snskr Per Persson og, lg Lars
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h, utg skrpl avsk bm Sone Flintas d Elna: Gatuhus: bräckl fatt Nils Hanssons h Lusse
Gatuhus: bräckl gl fatt avsk bm Per Hällewiks d Inger
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780), bildid: A0001626_00276, sida 267
1782 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Sven, d Elna
3/16 Åke Svensson, h, tp Kerstin
3/8 Håkan Rasmusson, h, td Lars, tp Elna o Elna
bm Ola Fogels h
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, d Botil o Kerstin, tg Ola (4 skskr barn)
bm Henrik Syrings h
1/6: Ola Jönsson, h, td Jöns, tp Sissa 1/2: Jöns Persson, h, td Nils, tp Sissa
fisk Jöns Mickelsson og
3/8: Bengt Matsson ä, d Johanna
bm Lars Lärkas h
3/4: 3/8 Per Persson, h
3/16 ä Hanna, s Bengt
3/16 poss av Mattis Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h, tp Anna
3/16 Erik Olsson, h, s Nils o Per, d Inger o Signe (4 skskr barn)
bm Jonas Knickts h
1/2: 1/4 Olof Knutsson, h, s Jöns
1/4 Olof Svensson, h, s Sven, tp Karna
bm Ola Böös og fri
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, tp Anna
1/3 Mattis Matsson, h, s Masse, d Hanna
bm Nils Grå og fri
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Per o Håkan o Jöns, d Inger (han 4 skskr barn, hon styvmor)
5/16 Mattis Kristoffersson og, td Ola, tp Elna
bm Anders Styckes h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h
3/16 Nils Jeppsson, h, d Kerstin o Elna
1/4 Masse Matsson og, tg Sven, tp Hanna
bm Axel Öbergs h
3/8: 3/16 poss av Jöns Andersson nr 120
3/16 poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammars h
gl bräckl fatt inh-m Nls Perssons h Hanna
1/4 Mattis Jönsson, h, tp Bengta o Hanna 1/2: 1/8 Jöns Andersson og, tp Sissa
1/8 Bengt Svensson, h
1/4 Sven Bengtsson, h, tp Kerstin
bm Per Lång og fri
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h, utg skrpl avsk bm Sone Flintas d Karna: Gatuhus: bräckl fatt Nils Hanssons h Lusse
Gatuhus: bräckl gl fatt bm-ä Bertas d Inger
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:6 (1782) Bild 1230 / sid 117 (AID: v223374.b1230.s117, NAD: SE/LLA/10891)
1784 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, d Hanna o Kerstin
3/16 Åke Svensson, h, d Kerstin
3/8 Håkan Rasmusson, h, s Per, dr Jöns, p Hanna o Kerstin o Elsa?
bm PerFogel og fri
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, d Botil, p Inga (4 barn)
bm Henrik Syrings h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Per o Sven, p Pernilla o Inga 1/2: Jöns Persson, h, p Svenborg
fisk Jöns Mickelsson og
3/8: Bengt Matsson ä, d Johanna o Elsa
bm Lars Lärkas h
3/4: 3/8 Per Persson, h
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mattis Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson, h, s Per, d Inga o Signe (4 skskr barn)
bm Jonas Knickts h (4 små barn)
1/2: 1/4 Olof Knutsson, h, s Jöns o Håkan, p Karna
1/4 Olof Svensson, h, s Sven, p Bengta
bm Ola Böös og fri
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, p Anna
1/3 Mattis Mattisson, h, s Masse, d Hanna
bm Nils Grås h
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Per o Jöns, p Mätta
5/16 Mattis Kristoffersson, h, dr Ola, p Anna
bm Anders Styckes h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h
3/16 Nils Jeppsson, h, d Kerstin o Elna
1/4 Masse Matsson og, dr Sven, p Karna
bm Axel Öberg og fri
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 120
3/16 poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammars h
1/4 Mattis Jönsson, h, dr Nils 1/2: 1/8 Jöns Andersson og, p Sissa
1/8 Bengt Svensson, h
1/4 Sven Bengtsson, h
bm Per Lång, h
Gatuhus: snskr Per Persson, h, ldr Lars
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h, gl gm Bengt Eriksson, d Karin
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/55 (1784), bildid: A0001627_00340, sida 131
1785 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Sven, d Elna o Kerstin
3/16 Åke Svensson, h, d Kerstin
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per, dr Lars, p Elna o Elna o Anna
bm Per Fogel og fri
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, d Botil, p Inga (4 barn)
bm Henrik Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Ola o Sven, p Pernilla o Pernilla 1/2: Jöns Persson, h, dr Mickel, p Svenborg
fisk Jöns Mickelsson, h
3/8: Bengt Matsson ä, d Johanna o Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/8 Per Persson, h
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mattis Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson, h, s Per, d Inga o Signe (4 skskr barn)
bm Jonas Knickt, h (4 små barn)
1/2: 1/4 Ola Knutsson, h, s Jöns o Håkan
1/4 Sven Olsson, h
bm Ola Böös, h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h
1/3 Mats Matsson, h, s Masse, d Hanna
bm Nils Grå, h
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Per o Jöns, p Mätta
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Henrik, p Anna o Karna
bm Anders Stycke, h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h
3/16 Nils Jeppsson, h, d Kerstin o Elna
1/4 Masse Matsson og, dr Sven, p Hanna
bm Anders Öberg og fri
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammar, h
1/4 Mattis Jönsson, h, dr Jon, p Karna 1/2: 1/8 Jöns Andersson og
1/8 Bengt Svensson, h, s Sven
1/4 Sven Bengtsson, h
bm Per Lång, h
Gatuhus: snskr Per Persson, h, dr Jöns
Gatuhus: spsj-dr Ola Svensson, h
inh avsk bm Flintas d Kerstin
gl gm Bengt Eriksson, d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:9 (1785) Bild 1310 / sid 347 (AID: v226155.b1310.s347, NAD: SE/LLA/10891)
1787 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, d Kerstin
3/16 Åke Svensson ä, d Kerstin
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per o Ola, dr Måns o Nils, p Elna o Elna
bm Per Fogel, h
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, d Botil, p Inga
bm Henrik Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Nils o Anders, p Bengta o Elsa 1/2: Jöns Persson, h, dr Jöns, p Margareta
fisk Jöns Mickelsson, h, p Inger
3/8: Bengt Matsson ä, s Masse, d Johanna o Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/8 Per Persson, h
3/16 Bengt Henriksson ä, dr Per
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson, h, s Per, d Inger o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Ola Knutsson, h, s Jöns o Håkan, p Hanna
1/4 Sven Olsson, h
bm Ola Böös, h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, s Ola
1/3 Mats Matsson, h, d Hanna
bm Nils Grå, h
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Jöns, p Karna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Ola, p Sissa
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h
3/16 Nils Jeppsson, h, s Nils, d Kerstin o Elna
1/4 Masse Matsson, h, dr Sven, p Botil
bm Anders Öberg og
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammar, h
1/4 Mats Jönsson, h, dr Jon, p Karna 1/2: 1/8 Jöns Andersson og, p Berta
1/8 Bengt Svensson, h, s Sven
1/4 Sven Bengtsson, h, s Mattis, p Karna
bm Per Lång, h
Gatuhus: snskr Per Persson, h, dr Jon o Per
spsj-dr Ola Svensson, h
inh bm Flintas d Kerstin
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/56 (1787), bildid: A0001628_00295, sida 289
1788 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Jeppe o Sven, d Kerstin
3/16 Åke Svensson ä, d Kerstin
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per o Ola, dr Nils, p Elna o Elna o Kerstin
bm Fogel, h
1/3: Ä Sissa, s Jöns o Ola, dr Erik, p Botil o Inga
bm Henrik Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Nils o Per, p Hanna 1/2: Jöns Persson, h, dr Jöns, p Pernilla
fisk Jöns Mickelsson, h, p Inger
3/8: Bengt Matsson ä, s Masse, d Johanna o Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/8 Per Persson, h
3/16 Bengt Henriksson og, dr Per
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
bm Jonas Kneckt, h
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson, s Nils o Per, d Inga o Signe
1/2: 1/4 Ola Knutsson, h, s Jöns o Håkan
1/4 Sven Olsson, h
bm Böös, h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, s Ola
1/3 Mats Matsson, h, s Jon
bm Grå, h
5/8: 5/16 Mickel Jönsson, h, s Jöns o Per, p Karna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Ola, p Sissa
bm Stycke og
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, p Karna
3/16 Nils Jeppsson, h, s Nils, d Kerstin o Elna
1/4: Masse Matsson, h, p Kerstin o Botil
bm Anders Örberg og
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Jeppe Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Jon, p Karna 1/2: 1/8 Jöns Anderssons arvingar, p Botil
1/8 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
1/4 Sven Bengtsson, h, p Margareta
bm Lång, h
Gatuhus: snskr Per Persson, h, dr Per
spsj-dr Ola Svensson, h, p Kerstin
snskom Sven Eriksson og, dr Anders
        Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788), bildid: A0001629_00314, sida 3879
1790 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Jeppe o Lars, d Kerstin o Elna, p Berta
3/16 br av Jöns Svensson
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per o Ola, dr Nils o Lars, d Pernilla, p Elna o Kerstin
bm Åke Fågel, h
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Ola o Emanuel, p Botil o Margareta o Bengta
bm Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Nils o Bengt, p Anna 1/2: Jöns Persson, h, dr Sven, p Karna
Gatuhus: fisk Jöns, Mickelsson, h, p Inga
sjöm Nils Mickelsson
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/8 poss av rdm Per Persson i Hörby
3/16 Bengt Henriksson, h
poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Knekt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Bengta
1/4 Sven Olsson, h, dr Ola
bm Böös, h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, s Sven
1/3 Mats Matsson, h, s Jon, d Berta
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns o Nils, p Karna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Per o Ola, p Sissa o Karna o Bengta
bm Stycke og
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, d Hanna
3/16 Nils Nilsson og, p Kerstin o Elna
1/4: Masse Matsson, h, dr Tor, p Hanna o Botil
bm Anders Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Sven o Anders, p Karna o Mätta
Gatuhus: tillhör åbon o bebos av fattiga
1/2: 1/8 Jöns Anderssons arvingar, Hans Andersson og, p Elsa o Botil
1/8 poss av nm Håkan Rasmusson
1/4 Sven Bengtsson, h, s Mattis o Håkan
bm Lång, h
res-bm Per Ängström
Gatuhus: snskr Per Persson, h, dr Per
spsj-dr Ola Svensson, h, p Kerstin
snskom Sven Eriksson, h
Gatuhus: fyra på byn bebos av allmosehjon
        Utjord Utjord     Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:14 (1790) Bild 1280 / sid 122 (AID: v226160.b1280.s122, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1790         3/8: Bengt Matsson o barn   3/8: 3/16 Hans Jonsson, Berta Mårtensdotter
3/16 Erik Olsson o barn
1/2: 1/4 Jöns o Håkan Persson 2/3: 1/3 Mts Matsson
1/3 Jöns Svensson, Karna Svensdotter
5/8: 5/16 Mats Kristoffersson, Anna Persdotter   1/4: Masse Matsson, Karna Månsdotter   1/4: Mattis Jönsson, Bengta Matsdotter 1/2: 1/8 Ola Håkansson, fmö Hanna Persdotter
1/4 Bengt Svensson, Kerstin Jönsdotter
1/8 Sven Nilsson, Gertrud Nilsdotter
              Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 100 (AID: v566948.b100, NAD: SE/LLA/10939)
1791 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna, p Berta
3/16 br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, Per o Karl, d Pernilla, p Elna o Anna o Mätta
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Olof o Emanuel, p Botil o Karna
bm Syring, h
1/6: Olof Jönsson, h, dr Nils, p Svenborg 1/2: Jöns Persson, h, dr Masse, p Elna
fisk Jöns Mickelsson, h, p Inga
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/16 poss av nm Bengt Persson i Hörby
3/16 poss av Per Persson ibm
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Pernilla
1/4 Sven Olsson, h
bm Böös, h
2/3: 1/3 Jöns Svensson, h, s Sven, d Berta
1/3 Mats Matsson, h, s Jon, d Berta
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns o Nils, p Bengta
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Olof o Anders, p Sissa o Karna o Kerstin
bm Stycke og
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, d Hanna
3/16 Nils Nilsson og, p Kerstin o Elna
gkv Elna
1/4: Masse Matsson, h, dr Tore, p Hanna
bm Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Håkan Glanshammar og
1/4: Mats Jönsson, h, dr Per, p Botil o Botil 1/2: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar, Hans Andersson og, p Elsa o Botil
1/8 poss av Olof Håkansson nr 86
1/4 Sven Bengtsson, h, s Mattis o Håkan
bm Lång, h
bm Petter Engström og
snskr Per Persson, h
spsj-dr Olof Svenssons h Marna?, d Bengta
snskom Sven Eriksson, h, dr Per
fisk Nils Sonesson og, p Kerstin
        Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/59 (1791), bildid: A0001631_00393, sida 379
1792 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 poss av Åke Jönssons arvingar, br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per, d Pernilla o Bengta, p Sissa o Elna
bm Anders Isberg og
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Olof o Emanuel, p Botil o Karna
bm Syring, h
1/6: Olof Jönsson, h, p Botil o Bengta 1/2: Jöns Persson, h, p Karna
fisk Jöns Mickelsson, h, p Bengta
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/16 poss av nm Bengt Persson nr 71
3/16 poss av Per Persson nr 69
3/16 Bengt Henriksson, h, dr Sven?
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Berta
1/4 Sven Olsson, h, dr Lars, p Elsa
bm Böös, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Olof o Sven, p Anna, d Berta
1/3 ä Hanna, d Berta o Kerstin, p __
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Truls o Nils, p __
bm Stycke og
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, d Hanna o Elna
3/16 Nils Nilsson og, p Kerstin o Elna
1/4: Mats Matsson, h, p Elna, gl gm Masse Svenssons d Botil
bm Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Håkan Glanshammar og
1/4: Mats Jönsson, h, dr Anders, p Kerstin 1/2: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar, Hans Andersson og, p Hanna
1/8 poss av Olof Håkansson nr 86
1/4 Sven Bengtsson, h, s Mats o Håkan, d _na
bm Petter Engström og
snskr Per Persson, h, dr Per o Olof
spsj-dr Olof Svensson, h, d Bengta
snskom Sven Eriksson, h
fisk Nils Sonesson og, p Karna
_-dr Per Jonsson og, p Mätta
        Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/60 (1792), bildid: A0001632_00420, sida 797
JB 1792 3/4 sk: 3/16 Jöns Svensson
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar
3/8 nm Håkan Rasmusson
      3/8 sk: Bengt Matsson   3/8 sk: 3/16 Hans Jonsson
3/16 Erik Olsson
1/2 sk: 1/4 Jöns Persson
1/4 Sven Olsson
2/3 sk: 1/3 ä Karna
1/3 ä Hanna
5/8 sk: 5/16 Per Mickelsson
5/16 Mats Kristoffersson
3/8 sk: 3/16 Karl Nilsson
3/16 Nils Nilsson
      1/2 sk: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar
1/8 poss av Olof Åkesson nr 86
1/4 Mattis Svensson
              Jordebok, ej frälsehemman Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 3780 (AID: v566948.b3780, NAD: SE/LLA/10939)
1793 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar, br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per, d Pernilla o Bengta, p Hanna, dr Nils
bm Anders Isberg og
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Jöns, p Kerstin
bm Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Lars o Isak 1/2: Jöns Persson, h, s Lars, p Kerstin
fisk Jöns Mickelsson, h, p Bengta
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/16 poss av nm Bengt Persson nr 71
3/16 poss av Per Persson nr 69
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Ingrid
1/4 Sven Olsson, h
bm Böös, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Sven, d Berta
1/3 ä Hanna, dr Lars, d Berta o Kerstin
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns, p Karna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Sven, p Sissa o Kerstin
bm Stycke, h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, d Hanna o Elna
3/16 Nils Nilsson og, p Kerstin o Elna
1/4: Masse Matsson, h, p Margareta, gm Masse Svenssons d Botil
bm Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar og
1/4: Mats Jönsson, h, dr Anders, p Karna
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar
br Hans Andersson og, p Bengta
1/8 poss av Olof Håkansson nr 86
1/4 Mats Svensson, h, dr Truls, p Kerstin o Bengta
bm Engström og
snskr Per Persson, h
salpsj-dr Ola Svensson, h
snskom Sven Eriksson, h
fisk Nils Sonesson og, p Karna
fisk Per Jonsson og
        Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/61 (1793), bildid: A0001633_00363, sida 693
1794 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar, br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per, dr Nils o Per, d Bengta, p Anna
bm Anders Isberg, h
1/3: Jöns Jeppsson og, p Kerstin o Elna
bm Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Isak, p Bengta 1/2: Jöns Persson, h, s Lars, dr Masse, p Kerstin
fisk Jöns Mickelsson, h, p Bengta
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa, p Anna
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/16 poss av nm Bengt Persson nr 71
3/16 poss av Per Persson nr 69
3/16 Bengt Henriksson, h, p Pernilla
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Elna
res-k Per Nilsson og
1/4 Sven Olsson, h, p Berta
bm Böös, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Ola o Sven o Per, d Berta
1/3 ä Hanna, dr Sven, d Berta o Kerstin
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns, p Bengta
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Truls o Jonas, p Margareta o Kerstin
bm Stycke, h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, d Hanna o Elna
3/16 Masse Matsson, h
1/4: Olof Jeppsson og, dr Jeppe, p Kerstin o Botil
bm Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Anders
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar
br Hans Andersson og
1/8 poss av Olof Håkansson nr 86
1/4 Mats Svensson, h, p Bengta o Anna
bm Engström og
avsk strandfogde Per Persson, h, td Sven
salpsj-dr Ola Svensson ä
snskom Sven Eriksson, h
fisk Nils Sonesson og, p Karna o Kerstin
fisk Per Jonsson og
gl gm Nils Hanssons d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/62 (1794), bildid: A0001634_00365, sida 718
1795 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna (4 sks barn)
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Per, d Bengta o Kerstin, p Margareta (4 sks b)
bm Isberg, h
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Ola, p Sissa o Bengta
bm Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Isak o Sone, p Maria 1/2: Jöns Persson, h, s Lars, dr Masse, p Kerstin
fisk Jöns Mickelsson, h, p Bengta
3/8: Bengt Matsson, h, s Masse o Jon, d Elsa
bm Lars Lärka, h
3/4: 3/16 poss av nm Bengt Persson nr 71 Hörby
3/16 poss av vice nm Per Persson nr 69
3/16 Bengt Henriksson, h, p Bengta
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h, p Karna
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Inga o Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Botil
bm Per Bös og
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Ola o Sven o Per, d Berta
1/3 ä Hanna, s Jonas, d Berta o Kerstin, dr Sven
bm Grå, h
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns, p Berta
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Nils o Jonas, p Nilla o Sissa
bm Stycke, h
3/8: 3/16 Karl Nilsson, h, s Nils, d Elna
3/16 Masse Matsson, h, p Karna
1/4: Olof Jeppsson og, dr Rasmus, p Karna o Botil
bm Öhberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Anders
sjöm Anders Mällberg, h
1/2: 1/8 poss av Jöns Anderssons arvingar
br Hans Andersson og
1/8 poss av Ola Håkansson nr 86
1/4 Mats Svensson, h, p Botil o Anna
bm Engström og
snskr Per Persson, h
spsj-dr Ola Svensson
snskom Sven Eriksson, h
fisk Nils Sonesson og, p Karna
fisk Per Jonsson og
gl gm Nils Hanssons d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/63 (1795), bildid: A0001635_00272, sida 510
1797 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna (4 sks barn), p Elna
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar, br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, d Bengta o Kerstin, dr Per, p Hanna o Elsa(4 sks b)
bm Isberg og
sjöm Sven Selberg, h
1/3: Jöns Jeppsson og, dr Ola, p Inga o Hanna
bm Syring, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Jon, p Gunnel o Nilla 1/2: Jöns Persson, h, s Lars o Jöns, d Magnil, p Kerstin
fisk Jöns Mickelsson, h, p Anna
3/8: Masse Bengtsson og, dr Jon o Per, p Elsa o Hanna
bm Lärka, h (4 barn)
3/4: 3/8 Per Håkansson og, p Karna
3/16 Bengt Henriksson, h, dr Sven
3/16 poss av Mattis Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Olsson, h
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Signe (4 sks b)
res-k Per Kneckt
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Sissa o Nilla
bm Bös og
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Sven o Per, d Berta
bm Grå, h
1/3 ä Hanna, s Jöns, d Berta o Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns
5/16 Mattis Kristoffersson, h, dr Nils, p Sissa o Berta o Karna
bm Stycke
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna
3/16 Mats Mattisson, h, p Sissa
1/4: Olof Jeppsson, h, dr Per, p Karna o Botil
bm Öberg, h
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar, h
1/4: Mattis Jönsson, h, dr Anders, d Kerstin
sjöm Anders Melberg, h
1/2: 1/8 Sven Nilsson, h
3/8 Mattis Svensson, h, dr Bengt, p Kerstin o Botil
bm Engström, h
snskr Per Persson, h, dr Tyke o Jonas
avsk spsj-dr Ola Svensson ä
snskom Sven Eriksson, h
gl gm Sven _sson, d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/65 (1797), bildid: A0001637_00252, sida 492
1798 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar, br av Jöns Svensson ibm
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Nils, d Bengta o Kerstin, dr Anders o Bengt, p Botil
bm Isberg og
1/3: Jöns Jeppsson, h, dr Nils, p Inga o Olve
bm Wester, h
1/6: Ola Jönsson, h, dr Sven, d Elna, p Gunnel o Anna
fisk Tyke Mickelsson og
fisk Nils Jönsson, h
1/2: Jöns Persson, h, s Lars, dr Jöns, d Gunnel o Hanna, p Kerstin 3/8: Masse Bengtsson og, dr Jon, p Elsa o Hanna
bm Lärka, h, d Kerstin
3/4: 3/8 poss av Per Håkansson nr 6 Hoby
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h, p Hanna
3/16 Erik Olsson ä, s Nils o Per, d Signe
bm Jonas Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Kerstin
bm Bös og
1/4 Sven Olsson, h, p Pernilla
2/3: 1/3 ä Karna, s Sven o Per, d Berta
bm Trogen, h
1/3 ä Hanna, s Jöns, d Berta o Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns, p Karna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Sven, p Kerstin o Sissa
bm Stycke og
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna
3/16 Mats Matsson, h, dr Lars
1/4: Ola Jeppsson, h, dr Jon, p Bengta o Botil
bm Öberg, h
sjöm Masse Hallström og
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av nm Håkan Rasmusson
bm Glanshammar, h
fisk Jöns Mickelsson, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Ola, d Kerstin o Karna
sjöm Anders Mellblom, h
1/2: 1/8 Sven Nilssons arvingar, s Sven, p Anna
3/8 Mattis Svensson, h, dr Håkan o Bengt, p Hanna
bm Engström, h
snskr Per Persson, h, dr Jonas
spsj-dr Ola Svensson ä
snskom Sven Eriksson, h, dr Ola
gm Nils Hanssons d Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/66 (1798), bildid: A0001638_00275, sida 530
1799 3/4: 3/16 Jöns Svensson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 poss av Åke Svenssons arvingar, s Sven, dr Lars, p Brita
3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Nils, d Bengta o Kerstin, dr Per o Sven o Jeppe
1/3: Jöns Jeppsson, h, dr Nils, p Inga
bm Wester og
1/6: Ola Jönsson, h, d Elna
Fiskartorp: fisk Nils Jonsson, h
1/2: Jöns Persson, h, s Lars, d Magnhild o Hanna o Kerstin 3/8: Masse Bengtsson og, dr Jon, p Elsa o Pernilla
bm Lärka, h, d Kerstin
3/4: 3/8 poss av gästgivare Per Håkansson i Hoby
3/16 Bengt Henriksson, h
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h
3/16 Nils Eriksson og, dr Per, p Signe
bm Kneckt, h
1/2: 1/4 Jöns Persson og, dr Håkan, p Hanna
bm Bös og
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Per o Sven, d Berta
bm Trogen, h
1/3 ä Hanna, s Jöns o Per, d Berta o Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns, p Hanna
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Sven, p Pernilla
bm Stycke, h
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna
3/16 Mats Matsson, h
1/4: Ola Jeppsson, h, dr Ola, p Bengta
bm Öberg, h
sjöm Masse Wahlström og
3/8: 3/16 poss av Ola Jönsson nr 108
3/16 poss av Håkan Rasmusson
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, dr Per, d Kerstin o Karna
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 Sven Nilssons arvingar, s Sven
3/8 Mattis Svensson, h, dr Anders o Bengt, p Hanna
bm Engström
snskr Per Persson, h
snskom Sven Eriksson, h, dr Hans
gm Nils Hanssons d Karna
avsk bm Sone Jönssons dotter Karna
bm Ola Bengtssons p Anna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/67 (1799), bildid: A0001639_00228, sida 452
1800 3/4: 3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Nils, d Bengta o Kerstin, dr Anders
3/16 Lars Jönsson, p Kerstin o Elna
3/16 Åke Svenssons arvingar, s Sven, p Berta
1/3: Jöns Jeppsson, h, dr Per, p Hanna o Inga
bm Visser
1/6: poss av Ola Jönsson i Lönhult, Hoby Sn
hbr Lars Persson, p Kerstin o Olve
fisk Nils Jonsson, h
1/2: Jöns Persson, h, s Lars, d Magnhild o Hanna 3/8: Masse Bengtsson, dr Jon o Per, p Elsa o Kerstin
bm Lärka
3/4: 3/8 poss av Per Håkansson i Hoby 6: br av Bengt Henriksson samma nr, o ä Kerstin nr 116
3/16 Bengt Henriksson, h, dr Sven
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h
3/16 Nils Eriksson og, dr Per, p Signe
bm Kneckt, h
sjöm Petter Norgren
1/2: 1/4 Jöns Persson, dr Håkan, p Bengta
bm Bös, h
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Per o Sven o Jöns, d Berta
bm Trogen, h
1/3 ä Hanna, s Jöns o Per, d Berta o Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, p Maria
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Ola, d Kerstin o Bengta
bm Stycke, h
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna
3/16 Mats Matsson, h
1/4: Ola Jeppsson, h, dr Lars, p Gertrud o Botil
bm Örberg, h
sjöm Masse Vahlström
3/8: poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, d Kerstin o Karna o Botil
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 Sven Nilssons arvingar, s Sven
3/8 Mats Svensson, h, dr Håkan o Nils o Bengt o Lars, p Bengta o Karna
bm Engström
snskr Per Persson, h, dr Eskil o Nils
snskom-ä Pernilla
gm Nils Hanssons d Karna
gm Ola Bengtssons p Anna
avsk bm Sone Jönssons dotter Karna
strandfogde Per Henriksson, h
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/68 (1800), bildid: A0001640_00249, sida 474
1801 3/4: 3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Nils, d Bengta o Kerstin, dr Nils
3/16 Lars Jönsson, p Kerstin
3/16 Håkan Persson, h, p Lusse
bm Isberg
1/3: Jöns Jeppsson, h, dr Ingeman, p Hanna o Sissa
bm Visser
1/6: Kristoffer Håkansson og: br av Hans Kristoffersson, h, dr Kristoffer, d Hanna o Elna
fisk Nils Jönsson, h
1/2: Jöns Persson, h, s Lars, d Magnhild o Hanna o Kerstin 3/8: Masse Bengtsson, dr Jon, p Elsa o Kerstin
bm Lärka
fisk Per Larsson
3/4: 3/8 poss av Per Håkansson i Hoby 6: br av Bengt Henriksson detta nr o Nils Eriksson nr 112 o Lars Jonsson nr 106
3/16 Bengt Henriksson, h, dr Sven
3/16 Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jönsson, h, d Nilla
3/16 Nils Eriksson, dr Per, p Signe
bm Kneckt, h
ihs avsk bm Kneckts h
1/2: 1/4 Jöns Persson
bm Bös, h
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Per o Sven o Jöns, d Berta
bm Trogen, h
1/3 ä Hanna, s Jöns o Per, d Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns
5/16 Mats Kristoffersson, h, dr Ola, d Kerstin, p Karna
bm Stycke, h
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna o Botil
3/16 Mats Matsson, h
1/4: Ola Jeppsson, h, dr Ola, p Gertrud o Botil
bm Öberg, h
sjöm Masse Wahlström
3/8: poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, d Karna o Botil, dr Jöns, p Bengta
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 Sven Nilssons arvingar, s Sven Svensson
3/8 poss av Per Persson nr 69
bm Engeström
snskr Per Persson, h, s Per
strandfogde Per Henriksson, h, p Karna
gm Ola Bengtssons p Anna
avsk bm Sone Jonssons dotter Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/69 (1801), bildid: A0001641_00252, sida 488
1802 3/4: 3/8 nm Håkan Rasmusson, h, s Nils, d Kerstin
3/16 Lars Jönsson og, p Kerstin
3/16 Håkan Persson, h, dr Ola
bm Isberg og
1/3: ä Botil, dr Jöns, p Hanna
bm Visser, h
1/6: poss av rdm Knut Persson: br Kristoffer Hansson, p Hanna o Elna
fisk Nils Jönsson, h
1/2: Jöns Persson, h, s Lars, d Magnhild o Hanna o Berta o Kerstin 3/8: Masse Bengtsson, dr Jon, p Kerstin o Hanna
bm Lärka
3/4: 3/8 poss av Ola Håkansson nr 86
3/16 Bengt Henriksson, h, dr Sven
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson, h, d Nilla
3/16 Nils Eriksson og, dr Per, p Signe
bm Kneckt og
1/2: 1/4 Jöns Persson og
bm Bös, h
1/4 Sven Olsson, h
2/3: 1/3 ä Karna, s Per o Sven o Jöns, d Berta
bm Trogen, h
1/3 ä Hanna, s Jöns o Per, d Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson, h, dr Jöns
5/16 Mats Kristoffersson, h, d Kerstin, dr Nils, p Karna
bm Stycke, h
3/8: 3/16 ä Kerstin, s Nils, d Elna o Botil
3/16 Mats Matsson, h
1/4: Ola Jeppsson, h, dr Ola, p Gertrud o Botil
bm Öberg, h
3/8: poss av Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar, h
1/4: Mats Jönsson, h, d Karna o Botil
sjöm Anders Mellberg, h
1/2: 1/8 Sven Nilssons arvingar: br Sven Svensson
3/8 poss av Per Persson nr 69
bm Engström
snskr Per Persson, h, s Per
strandfogde Per Henriksson, h, p Karna
gm Ola Bengtssons p Anna
avsk bm Sone Jönssons dotter Karna
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/70 (1802), bildid: A0001642_00231, sida 452
1803 3/4: 3/8 nm Håkan Rasmusson 66, h 57, s Nil 21s, d Kerstin, p Lusse
3/16 Lars Jönsson 27, h 27, p Kerstin
3/16 Håkan Persson 36, h 28, p Stina
bm Isberg 26 og
1/3: br Kjell Larsson 30, h 38, dr Lars 21, p Hanna
bm Visser 50, h 50
1/6: poss av rdm Knut Persson: br Kristoffer Hansson 26, p Anna
fisk Nils Jönsson 40, h 37
1/2: Jöns Persson 50, h 50, s Lars 24, d Magnhild o Hanna o Berta o Kerstin 3/8: Masse Bengtsson 32 og, dr Jon 29, p Hanna o Kerstin
bm Lerka 50
3/4: 3/8 poss av Olof Håkansson nr 86
3/16 Bengt Henriksson 42, h 27, dr Sven 37
3/16 poss av Mats Kristoffersson nr 115
3/8: 3/16 Hans Jonsson 56, h 51, d Nilla o Hanna
3/16 Nils Eriksson 52, dr Per 25, p Signe
bm Kneckt 20 og
1/2: 1/4 Jöns Persson 41, h 24, dr Per 15
bm Bös 33, h 33
1/4 Sven Olsson 40, h 50, s Sven 15
2/3: 1/3 ä Karna 52, s Sven 22 o Jöns 17 o Per 24, d Berta
bm Trogen 44, h 50
1/3 ä Hanna 60, s Jöns 25 o Per 22, d Kerstin
5/8: 5/16 Per Mickelsson 40, h 38, dr Jöns 25, p 22 Karna
5/16 Mats Kristoffersson 56, h 51, d Kerstin o Hanna, dr Nils 30
bm Stycke 22, h 30
3/8: 3/16 ä Kerstin 51, s Nils 22, d Elna o Botil
3/16 Mattis Matsson 48, h 44
1/4: Ola Jeppsson 49, h 32, dr Ola 22, p Kerstin o Botil
bm Örberg 30, h 32
3/8: poss av nm Håkan Rasmusson nr 106
bm Glanshammar 24
1/4: Mats Jönsson 55, h 44, d Karna o Botil o Sissa
sjöm Anders Mellberg 40, h 36
1/2: 1/8 br Sven Svensson 19, p Sissa 15
sjöm Anders Svensson 17 og
3/8 poss av nm Per Persson nr 69
bm Engelström
snskr Per Persson 48, h 43, s Per 19, dr Per 30
snskom Per Henriksson 32, h, 30, p Karna
tg gården? Ola Bengtssons p Anna
strandfogde Anders Olsson 30
fisk Ola Eskilsson 26, h 36
Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord Utjord     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/71 (1803), bildid: A0001643_00249, sida 486
HFL 1804 3/4: 3/16 (ingen notering)
3/16 Lars Jönsson 29, h Hanna Oredsdotter 28, s Nils 1, d Sissa *1804
gm Jöns Svensson 69, h Berta 70, d Kerstin 41
3/8 Nils Håkansson 24, h Elsa 18, s Knut *1807
nm Håkan Rasmusson 66, h Kerstin 58, d Kerstin 24
1/3: Kjell Larsson 31, h Botil Bengtsdotter 39, d Sissa 6, s Sven 1, d Elna *1805 1/6: inh Hans Kristoffersson 56, h Hanna 56, s Kristoffer 20, d Anna 20, s Anders 15 o Nils 11 1/2: Jöns Persson 55, h Berta 53, d Magnhild 24 o Hanna 21 o Kerstin 18, s Per 16 3/8: 1/4 Masse Bengtsson 33, h Botil Karlsdotter 18, d Kerstin *1805 o Karna *1807
1/8 Håkan Persson 35, h Berta Åkesdotter 28, s Per 2 o Sven *1803
3/4: 3/16 Bengt Henriksson 43, h Hanna Bengtsdotter 39, s Henrik 12 o Per 9, d Hanna 6 o Kerstin 2 o Berta *1804 o Anna *1807
3/8 OH nr 86
3/16 MK nr 115
skolmästare corp Wendelström 41, h Kerstin 27, s Lars *1803, d Kerstin *1807
3/8: 3/16 Nils Eriksson 52
gm Erik Olsson 83 död
3/16 Hans Jonsson 57, h Berta Mårtensdotter 52, d Nilla 19 o Hanna 16 o Elna 14, s Jon 10
1/2: 1/4 Sven Olsson 40, h Anna Svensdotter 48, s Nils 18 o Sven 16, d Karna 14, s Per 11
gkv ä Hanna 54
1/4 Jöns Persson 42, h Botil Olsdotter 25, s Per *1804, d Botil *1806
gkv Inga 77 (struken)
2/3: 1/3 ä Karna 52, s Sven Jönsson 30, d Berta 27, s Per 25 o Mats 22 (stuken) o Jöns 19 (gift)
1/3 ä Hanna 63, d Kerstin 27, s Jöns 24 o Per 21
5/8: 5/16 Mattis Kristoffersson 57, h Karna Persdotter 52, d Kerstin 20 o Hanna 16 o Sissa 13 o Pernilla 10, s Kristoffer 8
5/16 Per Mickelsson 44, h Karna 42, d Berta 12, s Mattis 10, d Inga 1
3/8: 3/16 ä Kerstin 53, d Hanna Karlsdotter 29, s Nils 24 o Ola 21 död, d Karna 16 (struken) o Sissa 12, s Per 9, d Elna 17
3/16 ä Masse Matsson 49, h Karna 50 död, d Kerstin 12, s Sven 9
1/4: Ola Jeppsson 50, h Kerstin 33, s Per 8, d Sissa 1 o Karna *1804, s Bengt *1807 3/8: Lars Jonsson 20, h Kerstin 24, d Elsa *1800 o Hanna *1808 1/4: Mattis Jönsson 56 död, h ä Bengta 45, d Karna 22 (gm td Ola Nilsson 22) o Botil 20 o Sissa 18, s Bengt 16, d Pernilla 14, s Kristoffer 10, d Anna 4 o Bengta död
gm Jöns Matsson 77
1/2: com Landergren 44, h Anna Margareta 33, d Hedvig Charlotta 15 o Adellaide Fredrica 11, s Olof Nicolai 7, d Annette Marie 2, s Gustav Vilhelm *1804 o Nils Adolf *1806
ä Gertrud 49, s Sven 21, s sjöm Anders 19 o Nils 14 o Jöns 7, d Karna 11
Jöns Olsson 26, h Hanna Olsdotter 20, s Ola *1807
              Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). 1804:Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm. Svårläst. Vissa exakta datum ingår. Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00037
HFL 1809 3/8 Nils Håkansson 27, h Elsa Knutsdotter 23, s Knut 1, d Kerstin 0, s Håkan *1811 o Ola *1813
gm Håkan Rasmusson 71, h Kerstin Persdotter 63
3/16 Nils Persson nr 120
3/16 Lars Jönsson 35, h Hanna Oredsdotter 33, s Nils 6, d Sissa 4, s Per 0, d Berta *1810
gm Jöns Svensson 74, d Kerstin 50
1/3 Kjell Larsson 36, h Botil Bengtsdotter 43, d Sissa Jönsdotter 11, s Sven 5, d Elna 3, s Lars 0 1/6 NH nr 106 1/2 Jöns Persson 60, h Berta Mickelsdotter 58, d Kerstin 23, s Per 21 1/4 Masse Bengtsson 38, h Botil Karlsdotter 23, d Kerstin 3 o Karna 1 o Bengta *1810 o Elsa *1802
1/8 Håkan Persson 43, h Berta Åkesdotter 35, s Per 7 o Sven 5 o Jon 2 o Åke *1809 o Ola *1812
3/16 Bengt Henriksson 47, h Hanna Bengtsdotter 44, s Henrik 17 o Per 14, d Hanna 11 o Kerstin 7 o Berta 4 o Anna 1
3/8 OH nr 73
3/16 MK nr 115
3/16 Hans Jonsson 62, h Berta Mårtensdotter 56, d Hanna 21 o Elna 19
s Jon Hansson 115, h Sissa Olsdotter 14
3/16 Nils Eriksson 58, br Per 52, sy Signe 51
1/4 Jöns Persson 46, h Botil Olsdotter 30, s Per 4, d Botil 2 +1809?, s Erik *1810
1/4 Sven Svensson 21
gm Sven Olsson 45, h Anna Svensdotter 56, s Nils 23 krympl, d Karna 19,s Per 16
gkv Hanna +1810
1/6 Sven Jönsson 36, h Elna Bengtsdotter 29, d Inga 0
1/6 Per Jönsson 31
bmä Karna Svensdotter 59, sd Karna 14
2/9 Jöns Matsson 28, h Kerstin Jönsdotter 23
1/9 Per Matsson 26, h Berta Olsdotter 22, d Berta 1809-1809, s Mattis *1810, d Berta *1813
gä Hanna Jonsdotter 67, d Kerstin Matsdotter 33
5/32 Per Mickelsson 49, h Karna Andersdotter 43, d Berta 17, s Mattis 15, d Inga 5
5/16 Mattis Kristoffersson 62, h Karna Persdotter 57, d Kerstin 25 o Hanna 21 o Sissa 18 o Pernilla 15, s Kristoffer 13,d Hanna 21 (gm Håkan Olsson 20, s Per 0)
Nils Karlsson 29
3/16 Erik Hansson 29, h Elna Karlsdotter 33, d Kerstin 1810-1810, s Hans 1813-1814
gkv ä Kerstin Nilsdotter 47, d Hanna Karlsdotter 35, d Elna 33 o Sissa 18, s Per Karlsson 14, d Karna 20
3/16 gm Mats Matsson 52, (Per Larsson 27 gm) d Kerstin 17, s Sven 14
1/4 Ola Jeppsson 55, h Kerstin Persdotter 38, s Per 13, d Sissa 6 o Karna 4 o Bengta 1 o Anna *1813 3/8 Lars Jönsson 31, h Kerstin 29, d Elsa 3 o Hanna 1, s Nils *1809, d Anna *1812, s Håkan *1814 1/4 Bengt Mattisson 21, h Hendvig Charlotta Nilsdotter 19, d Johanna Kristina *1810 o Anna *1813
gkv ä Bengta Matsdotter 50, d Pernilla 19, s Kristoffer 15, d Anna 9
1/2 Nils Persson *1790, h Elsa Nilsdotter, s Per 1813-1813 o Per *1814               Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). 1809: Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm. Vissa exakta datum ingår. Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00146, sida 85