Mantalslängder Mjällby Sök:
CTRL+F
Scrolla:
←↑↓→
Transkription: Hans Rosenlund   Reservation för tolknings-/skrivfel. Namn är normerade så långt möjligt. Förkortningar bör vara självförklarande, se annars originalet.
Källa: Håll muspekaren över årtalet för ev information. Klicka för att öppna källan (huvuddelen fria via Riksarkivet, några kan kräva abonnemang).
Nya nr Mjällby 1 (26) Mjällby 2 (27) Mjällby 3 (28) Mjällby 4 (29) Mjällby 5 (30) Mjällby 6 (31) Mjällby 7 (32) Mjällby 8 (33) Mjällby 9 (34) Mjällby 10 (35) Mjällby 11 (36) Mjällby 12 (37) Mjällby 13 (38) Mjällby 14 (39) Kommentar Källa
Gl nr 33 39 36 37 38 40 56 77 & 78 34 57 35 6 68 Gatuhus    
DL 1651                             Decimantlängd nr 1296–99, p420ff. Inget identifierat här. Skansjö & Tuvestrand: Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. Kristianstad 2007. ISBN 978-91-974863-4-7
1659         Torkel, h, gm Olof Skräddare, h
Anders Torkelsson, h
Jöns Nilsson, h, p
gm Lars Larsson, vanför, h
Jöns Mickelsson, h
Olof Esbjörnsson, h Håkan Nilsson, h, gm Anders Ingvarsson, h             Ofullständigt, osäkert. Onumrerat till 1691 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/1 (1659), bildid: A0003064_00181, sida 691
1661                             Inget identifierat, onumrerat Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kristianstads län, SE/RA/55203/55203.11/2 (1661), bildid: A0003065_00134, sida 1031
JB 1663         1: Torkel Jönsson (3/4 öde)
Anders Torkelsson (1/2 öde)
1: Jöns Nilsson (1/4 öde) 1: Olof Esbjörnsson (__öde) 1/2: Håkan Nilsson (1/4 öde)   1: Olof Rasmusson
1: Rasmus Olsson (helt öde)
      Anders Ingvarsson
Fiske: Nils Degn
Jordebok Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:9 (1663) Bild 306 / sid 563 (AID: v98465.b306.s563, NAD: SE/LLA/10880)
JR 1671 5/8 kr: Kh Jonas Persson 5/8 kr: Per Månsson 5/8 kr: Per Eriksson 5/8 kr: Jöns Svensson 5/8 kr: Torkel Jönsson 5/8 kr: Jöns Mickelsson 1/2 kr: Olof Esbjörnsson 1/3 kr: Håkan Nilsson
1/3 kr: Håkan Nilsson
5/8 kr: Hans Andersson 1/2 kr: Rasmus Olsson 5/8 kr: Anders Pålonk? 1 kr: Kh Jonas Persson Qviding 3/8 kr: Klockare Tomas Detloff   Jordebok, jordrevning. Skånska generalguvernementskontoret och landsbokshålleriet (K, L, M, N) GIIIa:39 (1671) Bild 340 / sid 295 (AID: v98460.b340.s295, NAD: SE/LLA/10880)
TF 1671         Torkel Jonsson
Jöns Torkelsson
    Gabriel Arvidsson Hans Andersson           Trohetsförklaring Skånska generalguvernementskansliet (K, L, M, N) DIIIma:4 (1677) Bild 8 / sid 6 (AID: v102898.b8.s6, NAD: SE/LLA/10879)
1684 5/8: Brukas av pastorn 5/8: Nils Andersson, h 5/8: Jon Henriksson gm 5/8: Gisel Matsson, h gl wanf
Sven Larsson, h
5/8: Jöns Torkelsson, h 5/8: Jon Esbjörnsson, h, gkv Botil utgl, konan Karna 1/2: Olof Esbjörnssons gård öde 1/3: Håkan Nilsson, h
Åke Persson, h vanför
snskr Gabriel Arvidsson, h, gkv Tora
5/8: Per Persson, h 1/2: Rasmus Olssons gård öde 5/8: Mats Svensson, h 1: Pastorns folk 3/8: dirkaren? Per Svensson, h     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/25 (1684), bildid: A0002976_00114, sida 1599
1685 5/8: Brukas av pastorn, gm Jon utf 5/8: Nils Andersson, h, gkv Botil utf, gkv Karin 5/8: Öde, gm Olof Esbjörnsson utgl 5/8: Gisel Matsson, h utgl
Sven Larsson, h
5/8: Jöns Torkelsson, h 5/8: Jon Esbjörnsson, h, fattiga 1/2: Öde 1/3: Håkan Nilsson, h
Åke Persson, h, p Inga, snskr Gabriel Arvidsson, h
5/8: Per Persson profoss h 1/2: Rasmus Olssons gård öde 5/8: Mats Svensson vanför, h, gkv Sissa utf gl 1: Pastorns folk 3/8: dirkaren? Per Svenssons h, dr Olof Nilsson, gp Anna     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Kalmar län, SE/RA/55203/55203.07/26 (1685), bildid: A0002977_00112, sida 1222
JB 1685 5/8 Hr Jonas Persson: 5/16 upptaget av öde __
5/16 kh Göran Kocks dr Nils
5/8 Per Månsson: 5/16 Nils Andersson 38, br 6 år
Isak Abrahamsson ung o ogift, br sedan 1685
5/8 Per Eriksson: Upptaget 1685 av Frans Skräder… 5/8 Jöns Svensson: 5/16 Sven Larsson 70, Upptaget på frihet 1684
5/16 Nils Andersson 80, upptaget 1680
5/8 Torkel Jönsson: 5/16 Jöns Torkelsson 95, br 8 år
5/16 öde o utan folk
5/8 Jöns Nilsson 40 år, br sedan 1680 1/2 Olof Björnsson?: Upptaget 1683? 1/3: Håkan Nilsson 65, br 24 år
1/3: Åke Persson 40?, br 7 år
5/8 Hans Andersson: Per Persson 35, br 7 år 1/2 Rasmus Olofsson: Intecknat __ kh hr Göran ___? 5/8 Anders Pålock?: 5/16 Mats Svensson 40, br 7 år
5/16 Bengt Jönsson 25, br fr 1686
1 Kh Jonas: Prästgård. 1/3? bebos av kh Göran Matsson Kock 3/8 Tomas Detlofsson: Klockareboställe under Mjällby kyrka, åbos av klockaren   Jordebok. Noteringar från 1687 Blekinge läns landskontor (K) GIIIa:2 (1685) Bild 407 / sid 806 (AID: v98444.b407.s806, NAD: SE/LLA/10891)
1688 5/8: Börje Håkansson, h
Nils Nilsson ä
5/8: Nils Andersson, h
Isak Abrahamsson og, gkv Karin
5/8: Jon Esbjörnsson 5/8: Sven Larsson, h
bm Gisel Matsson, h
5/8: Jöns Torkelsson, h
bm Måns Bleide, h
5/8: Brukas av Frantz Schröder, konan Tyre 1/2: Åbo Prefwen? I Hällaryd sn o Kiöllne? 1/3: Håkan Nilsson, h gl, p Ingegerd
1/3: Åke Persson
5/8: Per Persson ä
bm Hans Fyrmus h
1/2: Jon Jönsson, h 5/8: Mats Svensson, h
Bengt Jonsson, fm Orlin
1: Pastor, h, 1 dr, 1 p 3/8: Klockare Per Svenssons h, dr Olof Jönsson, p Gertrud     Mantalslängder 1642-1820, Blekinge län, SE/SVAR/RA-111010024/M 10/1 (1688), bildid: A0001953_00077
1691 5/8: Börje Håkansson, h
Nils Nilsson, h, gkv Bengta Jönsdotter
5/8: Nils Andersson, h 5/8: Jöns Henriksson, h 5/8: Sven Larsson, h
bm Per Flykts h
5/8: Jöns Torkelsson, h
Gise Matsson, h
bm Måns Blygdes h
5/8: Nils Bruse, h 1/2: Nils Håkansson og 1/3: Åke Persson, h gl sjuk 5/8: Per Persson, h
bm Hans Fyrmösses h
1/2: Jon Jonsson ä
gm Jon Henriksson förarmad
5/8: Mattis Svensson, h
Bengt Jonsson, h
1: kh hr Göran, td Bengt Knutsson, tp Märta Jakobsdotter Sven Svensson?, h   Onumrerat hit Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/1 (1691), bildid: A0001585_00139, sida 121
1698 3/8: Nils Nilsson, h
Börje Håkansson, h
bm Nils Laggares h
3/8: Nils Andersson, h 3/8: Jöns Henriksson, h
bm Dunders h
3/8: Per Persson, h
Nils Broke, h
3/8: Jöns Torkelsson ä
Gise Matsson, h
bm Blindas h
3/8: Sören Persson, h
Lars Olsson, h, gkv Nilla
bm Torbjörn Möllers h, tp Sissa
1/2: Sune Nilsson, h, td Bengt
bm Per Goods h
3/8: Åke Persson, h
Åke Olsson, h
bm Eskil Sagmodigs h
3/8: Sven Larsson, h
Lars Larsson, h
1/2: Jon Jonsson, h
bm Måns Ösbys h
3/8: Mats Svensson, h
Bengt Jonsson, h
1: kh Göran Kock ä, td Mickel o Nils, tp Elin 3/8: klockare Per Svensson, h, td Jon   Numrerat härifrån med gamla nummer t o m 1715 Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/2 (1698), bildid: A0001586_00142, sida 158
1699 3/8: Nils Nilsson, h
Börje Håkansson, h
bm Nils Laggares h
3/8: Nils Andersson, h 3/8: Hans Henriksson, h
bm Johan Dunders h
3/8: Per Persson, h 3/8: Jöns Torkelsson ä
Gise Matsson, h
spsj Sven Olsson, h
bm Måns Blindes h
3/8: Sören Persson, h
Lars Olsson, h, gkv Nilla
bm Torbjörn Möllers h
1/2: Sven Nilsson, h
bm Jöns Kurtes h
3/8: Åke Olsson, h
bm Eskil Sagtmodigs h
3/8: Sven Larsson, h
Lars Persson, h
1/2: Öde, gm Jon 3/8: Mats Svensson, h
Bengt Jonsson, h
1: kh Göran Kock ä, td Erik, tp Elin 3/8: klockare Per Svensson, h, td Jon   OBS: Fel länk i SVARs lista! Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/3 (1699), bildid: A0001587_00157, sida 140
1700 3/8: Nils Nilsson, h
Börje Åkesson, h
bm Nils Laggares h, gp Karin
3/8: Nils Andersson 3/8: Hans Henriksson, h
bm Johan Dunders h
3/8: Per Persson, h [skada] Bm Måns Blögdes h 3/8: Sören Persson, h
Lars Olsson, h
bm Torbjörn Möllers h
1/2: Sune Nilsson, h
bm Jonas Maxes h
3/8: Åke Olsson, h
Per Jeppsson, h
bm Eskil Saktmodigs h
3/8: Sven Larsson, h
Lars Persson, h
bm Jöns Hjorts h
3/8: Bommar Matsson, h
Jöns Nilsson, h
3/8: Mats Svensson, h
Bengt Jonsson, h
1: kh Göran Matsson Kock ä, td Engle, tp Elin o Malena 3/8: Klockare Per Svensson, td Rasmus     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/4 (1700), bildid: A0001588_00158, sida 136
1702 3/8: Nils Nilsson, h
Börje Håkansson, h, tp Nilla
bm Laggares h
3/8: Nils Andersson, h
Hans Håkansson
3/8: Hans Henriksson, h vanför, d Tahla?
Jöns Mårtensson, h
3/8: Per Persson, h, gkv Kerstin 3/8: Jöns Matsson, h
Gise Månsson gl, h, gm Esbjörn
3/8: Sören Persson, h
Lars Olofsson, h
3/8: Sune Nilsson, h
bm Kaxes h
förl bm Per Stricks h
3/8: Åke Olsson, h
bm Sachtmodigs h
3/8: Sven Larsson ä
Lars Persson, h
3/8: Bommar Matsson
Jöns Nilsson, h
3/8: Mats Svensson, h
Bengt Jonsson, h
1: kh Göran Kock ä, td Erik, tp Annika 3/8: Kappelan Johan Rambergh     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/5 (1702), bildid: A0001589_00148, sida 279
1703 3/8: Börje Håkansson, h
Nils Nilsson, h , tp Nilla
bm Laggares h, gp Karin
3/8: Nils Andersson, h
Hans Håkansson
3/8: Hans Henriksson, h, d Thala
ä Kerstin
Erik Persson og
3/8: Per Persson, h 3/8: Jöns Matsson, h
Gisel Matsson gl, h
bm Blögdes h
bm Jöns Nilssons h
3/8: Sören Persson, h, td Nils
Lars Olofsson, h
3/8: Sone Nilsson, h
bm Kaxes h
förl bm Per Strick, h
3/8: Åke Olofsson, h
Olof Månsson
bm Sachtmodigs h
3/8: Sven Larsson ä
Lars Persson, h
bm Hwits h
3/8: Bromme Matsson, h, gd? Esbjörn
Jöns Nilsson, h
3/8: Mats Svensson, h
Sven Matsson og
Bengt Jönsson, h
1: kh Göran Kock ä, td Jon, tp Anna 3/8: Kappelan Johan Rambergh, td Nils     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/6 (1703), bildid: A0001590_00148, sida 132
1709 3/8: Börje Håkansson, h, td Olof, tp Hanna, s Jöns
Nils Nilsson, h
bm Laggares h
3/8: Per Månsson og
Truet Månsson og, td Jeppe?
3/8: Mats Månsson, h
Per Bretesson?, h
bm Dunders h
3/8: Per Persson, h
Jon Bengtsson, h
bm Flinks h
3/8: Jöns Matsson, h, d Karin
Olof Månsson, h
bm Blögdes h (utg o sjukl)
3/8: Sören Persson, h, tp Signe
Lars Olsson, h, s Anders
bm Möllares h, tp Sofia
3/8: Sune Nilsson, h, td Henrik
Per Persson, h
3/8: Åke Olsson, h
Nils Andersson og
bm Saktmodigs h, gkv Ingrid (tiggerska)
3/8: gm Sven Larsson (utg o fatt)
Lars Svensson og
Lars Persson, h
bm Hwits fmö Anna
3/8: Bommar Matsson, h
Johan Jonsson, h
gm Jöns Nilsson
bm Östbys h
3/8: gm Mats Svensson, h, (utg o fattiga)
Sven Matsson, h
Åke Hansson, h
bm Nårks h
1/2: kh Jakob Qviding, h, td Jeppe o Jakob o Nils o Lars Andersson, tp Inger o Margareta 3/8: __ Olsson, h, d Elin, tp Elin
subst __
    Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/7 (1709), bildid: A0001591_00195, sida 369
1710 3/8: Börje Håkansson, h, td Måns
Nils Nilsson, h
bm Laggares h
3/8: Per Månsson og
br av kh (håller där inget folk)
3/8: Per Bretsson?, h
Jöns Nilsson, fmö Botil
bm Dunders h (utg tiggerska)
3/8: Olof Åkesson, h
Jon Bengtsson, h
bm Flinks h
gm Per Persson
3/8: Per Andersson, h 3/8: Sören Persson, h, tp Signe
Lars Olsson, h, s Anders
bm Möllares h
3/8: Sune Nilsson, h, td Olof
Anders Larsson, h
bm Kaxes h
3/8: br av kh (håller där inget folk)
br av Börje Håkansson på nr 33
bm Saktmodigs h
3/8: Lars Svensson og
Lars Persson, h
3/8: Henrik Jönsson, h
Johan Jönsson, h
bm Jöns Nilsson utg o fatt
bm Östbys h
3/8 Sven Matsson, h
Åke Hansson, h
bm Norks h
1/2: kh Jakob Qviding, h, td Jon o Per o Bengt, tp ? o ? 3/8: kl Sven Olsson, h, d Elin
subst Fredrik, h
    Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/8 (1710), bildid: A0001592_00210, sida 369
1711 3/8: Börje Håkansson, h, td Jon
Nils Nilsson, h [förtecknat på nya nr 11!]
3/8: Jöns Hansson og
Per Månsson og
3/8: Per Britsson, h
Jöns Nilsson, h, gkv Sissa
3/8: Olof Åkesson ä
Jon Bengtsson, h
3/8: Per Anderssons ä
Jon Truetsson og
3/8 Lars Olofsson, h, s Anders
Sören Persson, h, tp Signe o Elin o Ingeborg
3/8: Sune Nilsson ä
Anders Larsson, h
3/8: Måns Isaksson og, tp Pernilla
gm Per Persson, h
Olof Månsson, h, s Börje
gm Åke Olsson, h
3/8: Lars Svensson og, gm Sven, d N
Lars Persson, h
3/8: Johan Jönsson, h
gm Jöns h, d Kerstin
3/8: Åke Hansson, h
Sven Matsson, h [förtecknat på nya nr 1!]
1/2: hr Jakob Qviding, h, td Per, tp Elin o Sissa 3/8: kl Sven Olsson, h, d Elin   OBS: G:la nr 33 och 35 har förväxlats! Rättat här. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/9 (1711), bildid: A0001593_00200, sida 369
PESTEN                                
1714 __: Mattis Persson, h, td Olof, gm Börje, gkv Anna
Bengt Eskilsson, h, gkv Karna, __, tg Knut
3/8: Brukas av kh Qviding, håller där intet folk 3/8: Brukas av kh Qviding, håller där intet folk
bm Stilles h
3/8: Jon Bengtsson, h, tp Sissa
Sven Matsson, h
bm Flinks h
3/8: Olof Åkesson, h, tg Per, tp Kerstin 3/8: Sören Persson, h, gm Bengt
Anders Larsson, h, tg Anders, tp N
3/8: Sune Nilsson, h
Per Nilsson ä, gkv Nilla o Kerstin
3/8: Öde o manlöst 3/8: Öde o manlöst 3/8: Johan Jönsson, h
Nils og
3/8: Jöns Kristoffersson, h, td Jöns o Pål __: Kh Jakob Qviding, h, td Sven, tp Inga 3/8: Klockare Bryngel Wallgren, h, tp Johanna     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/10 (1714), bildid: A0001594_00203, sida 367
1715 3/8: Mattis Persson, h, td Olof
Bengt Eskilsson, h, gm Börje, h
3/8: Brukas av kh Qviding, håller där intet folk
bm Stilles h
3/8: Brukas av kh Qviding, håller där intet folk 3/8: Jon Bengtsson, h
Sven Matsson, h
bm Flinks h
3/8: Olof Åkesson, h, tp Kerstin 3/8: Sören Persson, h, tp Signe
Anders Larsson, h, gm Bengt
3/8: Sune Nilsson, h
Per Eskilsson, h, td Knut?
3/8: Öde 3/8: Nils Olsson og
Mattis Olsson og
3/8: Johan Jönsson, h
Nils og
3/8: Åke Hansson, h, tp Pernilla 1/2: Kh Jakob Qviding, h, td Erik, tp Sissa 3/8: Klockare Bryngel Wallgren, h, tp Brita     Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/11 (1715), bildid: A0001595_00119, sida 369
1719 Mats Persson, h
Bengt N, h
Brukas av pastor Jakob Qviding Brukas under nr 9 [eller 2?] Jon Bengtsson, h
Sven Matsson, h
Brukas av pastor Jakob Qviding Sören Persson, h
Anders Larsson, h
Sune Nilsson, h
Kersten Gummesson, h
Brukas av pastor Jakob Qviding Jöns Olsson, h
Nils Olsson, h
John Jönsson, h
Börje Håkansson, h
Åke Hansson, h
Nils Gummesson, h
Pastor Jakob Qviding Klockare Bryngel Vahlgren, h Brukas under nr 6 Numrerat härifrån med nya nummer Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/12 (1719), bildid: A0001596_00134, sida 238
1720 Mats Persson, h, tp Anna
Bengt Eskilsson, h, inh kv Anna (gl skröpl…)
Kh Jakob Qviding, tp Elin Brukas under nr 2 Jon Bengtsson, h
Sven Matsson, h
bm Flintas h
inh.kv Sissa (gl o skröpl, nj uppeh av son)
Brukas under nr 2 Sören Persson, h, tp Maria
Anders Larsson, h, tp Botil
bm Möllers h
inh.m Bengt, h (g:la o skröpl)
Sune Nilsson, h, d Karin
Kersten Gummesson, h
inh.kv Sissa (… illa .. i h arm)
Brukas under nr 2 Jöns Olsson, h
Nils Olsson, h
Jon Jönsson, h
Börje Håkansson, h
Åke Hansson, h
Nils Gummesson, h, tp Anna: bm Norks h
Avbränt och i aska lagt av en olyclig vådeld (prästg) Klockare Brugnel Walgren, h (klockarb) Brukas under nr 6   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/13 (1720), bildid: A0001597_00144, sida 258
1721 Mats Persson, h
Bengt Eskilsson, h, td Olof
inh.m Börje Håkansson, h
Kh Jakob Qviding
bm Stilles h
Brukas under nr 2 Jon Bengtsson, h
Sven Matsson, h
bm Flintas h
Brukas under nr 2 Sven Persson, h
Anders Larsson, h, tg Per
bm Möllers h
Sune Nilsson, h
Kersten Gummesson, h
inh.kv Berta o Sissa (gl skröpl utf)
Brukas under nr 2 Jöns Olofsson, h
Nils Olsson, h
Jon Jönsson, h Åke Hansson, h
Nils Gummesson, h
bm Norks h
förl bm Falks h
Avbränt av vådeld Klockare Bryngel Walgren, h (pigan Katarina givit sig till Karlshamn) Besittes av åbon på nr 6   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/14 (1721), bildid: A0001598_00144, sida 259
1722 Mats Persson, h
Bengt Eskilsson, h
Kh Jakob Qviding, h Brukas under nr 2 Jon Bengtsson, h
Sven Matsson, h
Brukas under nr 2 Sören Persson, h
Anders Larsson, h
Sune Nilsson, h
Kersten Gummesson, h
Kr.länsm Hans Karlsson? tillhörigt Jöns Olsson, h
Nils Olsson, h
Lave Hansson, h Åke Hansson, h
Nils Gummesson, h
Avbränt av vådeld Klockare Bryngel Walgren, h Brukas under nr 6   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/15 (1722), bildid: A0001599_00167, sida 294
1723 Mats Persson, h, td Anders
Bengt Eskilsson, h, td Jöns
inh.m Börje Håkansson, h
F d handelsman Håkan Persson, h, td Lars o Nils o Bengt, tp Anna Katrina __ Elna
bm Stilles h
Brukas under nr 2 Jon Bengtsson, h, tp Kerstin
Sven Matsson, h
bm Flintas h
Hälftenbr Jeppe Persson, h, tp Anna, inh.kv Elna Sören Persson, h, td Nils, tp Hanna
Anders Larsson, h, inh.kv Sissa
Sune Nilsson, h
Kersten Gummesson, h
bm Kages h
Br av kh Jakob Qviding, håller där inget folk Nils Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Poss av kr.bef.m Mützell: inh.m Lave Hansson, h
inh.m Johan Jönssons h
Åke Hansson, h
Nils Gummesson, h
bm Norks h
Kh Qviding, h, td Lars o Olof o Anders, tp Karin
komminister Kemner, h
Klockare Wallgren, h, tp Stina Brukas under nr 6   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/16 (1723), bildid: A0001600_00146, sida 266
1724 Mats Persson, h, tp Anna
Bengt Eskilsson, tp Karin
bm Laggares h
gm Börje, h, inh.kv Karin
snskom Korfits h
Håkan Persson, h, td Olof o Olof o P_, tp Karn o Elin, trädg.m __
bm Stilles h
Brukas under nr 2 Jon Bengtsson, h, tp Kerstin
bm Flintas h
inh.m Johan Jönsson (ngt till åren, döv, 2 små barn), h
Brukas av kh Qviding Anders Larsson, h, td Nils, tp Inga
bm-ä Sissa (2? små barn), inh kv Elin (1 litet barn)
Sune Nilsson, h, td Per
Kersten Gummesson, _
bm Kaxes h
förl bm Lunds, inh.kv Inger (synfel)
Brukas av kh Qviding Nils Olsson, h, tp Karna
Jöns Nilsson, h, d Agda
Sven Matsson, h Kh Jakob Qviding _, td Anders o Truls o Bengt, hush Anna-Maria [förväxlat med nr 12?] Nils Gummesson, h
bm Norks h [förväxlat med nr 11?]
Klockare Wahlgren, h, inh Jon Olsson ä (lite till åren, 1 litet barn att försörja) Gatuhus: Sören Persson, h, inh.m Bengt Jönsson (ngt till åren, god arbetskarl)
Gatuhus 15: gm Jeppe Persson, h, gkv Tyre
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/17 (1724), bildid: A0001601_00167, sida 309
1725 Mats Persson, h, tp Lusse
Bengt Eskilsson, __, td Truls
bm Laggares h
inh.m Börje
Håkan Persson, h, td Per o Olof, tp Botil o Marna o Hanna
bm Stilles h
Brukas under nr 2 Kh Jakob Qviding, tp Kerstin o Hanna
bm Flinta _
Brukas av kh Qviding
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, td Anders, tp Agda, inh.kv Sissa o Botil (inh.m Johan Jönsson >60 svag orkeslös, invärtes sjuk) Sune Nilsson, h, td Per
Kersten Gummesson, _
bm Kaxes h
inh.kv Inger (nästan blind)
Brukas av kh Qviding Nils Olsson, h
Jöns Nilsson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson, h, td Nils
Nils Gummesson, h
Jon Bengtsson, h, tp Kerstin
bm Stocks h
Kh Henrik Ciem__, td Jeppe o Nils o Olof, amman Stina, tp Kerstin o Sissa Klockare Wahlgren, h
hälftenbd Nils __
Gatuhus: br av åbon på nr 10
gkv Tyre
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/18 (1725), bildid: A0001602_00178, sida 329
1727 Mats Persson, h, td Olof
gm Börje, h
Bengt Eskilsson, h, td Jöns
bm Laggare__
Håkan Persson, h, td Anders o Per, betjänt Salomon, tp Mar__ o Magnil
bm Stilles h, gkv Sissa
Brukas av kh Ciemmener
bm Dunders h
inh.m Kristen Klasson? 67, h Anna __ >60, utf _)
Kh Jakob Qviding, td Johan o Per o Bengt o Jöns, tp Maja
bm Flintas h
Brukas under nr 29
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, td __, gkv Botil
bm Wällers h
Sune Nilsson, h, td Per, gkv Hanna
bm Kaxes h
Nils Nilsson, h, d Valborg Nils Olsson, h, gm Jöns Olsson?, h
Jöns Nilsson, s Nils?
Gumme Olsson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson, h, td Olof
Nils Gummesson, h
bm __
Jon Bengtsson, h, tp Kerst___
Kh Kiemmener ___, td Esbjörn o Olof o Jöns, hus__ Lisbet, tp Signe o Kerstin o P__ Klockare Wahlgren, h, tp Hanna
hälftenbd Sune Svensson, h
Gatuhus: br under nr 35, gm Jeppe P__, gkv Tyre 80, svag orkeslös utf   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/19 (1727), bildid: A0001603_00169, sida 319
1728 Mats Persson, h (gm Börje Håkansson 71, h Hanna Matsdotter >70 uppdr hmn t mågen Masse Persson, njuter uppehälle)
bm Laggares h
Bengt Eskilsson, h, td Olof
Håkan Persson, h, td Nils o Anders, tp Elin o Magnil
bm Stiller
Br av kh Ciemener, gm Jöns Nilsson, h
bm Dunders h, s Nils, d Agda
Kh Jakob Qviding, h, td __ o Nils, tp Inger
bm Plåts h
Brukas under nr 29
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, td Sven
bm Möllers h
gkv Botil
Sune Nilsson, h, td Per
bm Kaxes h
Kersten Gummesson, h
Nils Nilsson, h, d Valborg Nils Olsson, h, tp Marna, gm Jöns Olsson, h
Måns Olsson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson, h, td Olof
Nils Gummesson, h
bm Norcks h
Jon Bengtsson, h, tp Kerstin
Kh Ciemner, h, jungfru Elisabet, td Esbjörn o Olof o Olof, tp Signe o Pernilla o Anna o Sissela Klockare Wahlgren, h, td Åke, tp Hillegerd Gatustuga: besittes av åbon Sören Persson nr 35   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/20 (1728), bildid: A0001604_00164, sida 306
1729 Mats Persson, h, td Olof
bm Laggares h
Bengt Eskilsson, h, td Per
Håkan Persson, h, td Anders o Sven o Per, tp Elin o Magnil
bm Stilles h
Br av handelsman Håkan Jönsson?
bm Dunders h
gm Hans h
Kh Jakob Qviding, h, td Per, tp Karin
bm Flintas h
Brukas under nr 29
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, td Jöns
bm Möllers h
gm Jöns
Per Nilsson, fmö Hanna
bm Kaxes h
Kersten Gummesson, h
inh.m Sune Nilsson 70, h 70, uppdr hmn t måg Per Nilsson, nj uppeh
Nils Nilsson, h, d Valborg
bm Saktmodigs h
Nils Olsson, h
Lars Andersson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson ä, td Olof
Nils Gummesson, h
bm Norks h
Jon Bengtsson, h, tp Kerstin
Kh Kämner, h, amma Sissa o Tyre, td Esbjörn o Olof, tp Signe o Pernilla Klockare Wallgren, h Gatustuga: besittes av åbon Sören Persson nr 35   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/21 (1729), bildid: A0001605_00177, sida 322
1730 Mats Persson, h
bm Laggare__
Bengt Eskilsson, h
Håkan Persson, h, td Anders o Sven o Per, tp Elna o Mätta
bm Dunners h
bm Stillers h
Br under nr 27 (håller där inte folk) Kh Jakob Qviding, h, tp Stina
bm Flintas h
Brukas under nr 29 (håller där inte folk)
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, s Lars, td Masse
bm Möllers h
Per Nilsson, h
bm Kaxes h
Kersten Gummesson, h
Nils Nilsson, h, d Valborg, td Olof
bm Saktmodigs h
Nils Olofsson, h
Lars Andersson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson, h, td Olof
Nils Gummesson, h
bm Nork__
Jon Bengtsson, h
Kh Kiemner, h, td Per, tp Kerstin, amman ___ Klockare Wallgren, h Gatustuga: besittes av åbon på nr 35   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/22 (1730), bildid: A0001606_00218, sida 406
1733 Mats Persson, h, td Olof
Bengt Eskilsson, h, td Ingeman, tp El__
Håkan Persson, h, jungfru Katarina, td Mats o Per o Sven, tp Kerstin o Agda
bm Dunders h
bm Stilles h
Br under nr 27 (håller där inte folk) [skada] Kh Jakob Qviding __
bm Blågdes h
Anders Larsson, h, s Lars
bm M___
Per Nilsson, h, td Per
bm Kaxes h
Kersten Gummesson, h
Nils Nilsson, h
bm Saktmodigs h
Lars Andersson, h
Nils Olsson, h
Lars Andersson, h
Sven Matsson, h
Sören Persson, h
bm Ysbys h
Nils Gummesson, h
bm Norcks h
Jon Bengtsson ä, tp Maria
Kh Henrikd Kiemner, h, td Olof o Sverker, tp Elin o Sissa Klockare Bryngel Wahlgren, h, td Kjell, tp Svenborg Gatustuga: hör under nr 35
Gatustuga: salpsj Lars h
bm-ä Karin, lösp Bengta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/23 (1733), bildid: A0001607_00216, sida 721
1734 Mats Persson, h
bm Laggares h
Bengt Eskilsson, h, td Nils
Ä Cecilia Ennertz, jungfru Katarina, td Masse o Per o Sven, tp Agda o Berta
bm Dunders h
bm Stilles h
Br under nr 27 Per Persson, h, td Per, tp Karin
bm Flintas h
Poss av kh Qviding i Gammalstorp, tp Ingborg
bm Blägdes h
Anders Larsson, h, s Lars
bm Möllers h
Per Nilsson, h
bm Kaxes h
Kersten Gummesson, h
Nils Nilsson, h, s Karl
Lars Andersson, h
Nils Olsson, h
Lars Andersson, h
Sven Mattisson, h, s Nils (illa bräckl o vanför)
Sören Persson, h, tg Åke
bm Ysbys h
Nils Gummesson, h
Jon Bengtsson ä, tp Maria
Kh Henrik Kiemner, h
td Olof o Anders o Håkan, tp Elin o Sissa
Klockare Bryngel Wahlgren, h Gatustuga: hör under nr 35
Gatustuga: salpsj Lars h Karin
löskv.f Bengta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/24 (1734), bildid: A0001608_00219, sida 642
1739 Mats Persson, h, d Karin o Berta, td Eskil
Bengt Eskilsson, h, td Sven, tp Sissa
bm Laggares h
Ä Cecilia, jungfru Elisabet, td Jöns o Sven, tp Elna o Sissa Br under prästgården
bm Dunders h
Gatstuga: öde
Henrik Nilsson, h, td Håkan, tp Inger Salomon Qviding, h
bm Bläd__
Anders Larsson, h, d Signe o Anna, td Per
bm Möllers h
Lars Andersson, h
Per Nilsson, h
bm-ä __
Kersten Gummesson, h, s Jöns, d Elin
Karl Nilsson og, mod Valborg, s Nils, d Elna
Lars Andersson, h, gm Jakob Pålsson
Olof Nilsson, h, gm Nils Olofsson (inh, 64, synfel, sängligg), h
Olof Jönsson, h, d Kerstin
bm Hiorts h
Sven Matsson, h, s Nils
Sören Persson, h, td Per
bm Ystbyds h
Nils Gummesson, h, s Gumme, d Hanna o Bengta
Anders Matsson, h
bm Nårks h
Kh Kiemmener, h, jungfrur Wedegl o Anna Stina, td Anders o Kjell o Jon o Ingeman, tp Kerstin o Karna Klockare Klas Kristian Kiemmer, h, tp Kerstin
klockare-ä, d Anna Maria
Gatustuga: hör under nr 35
Gatustuga: salpsj Lars Anderssons h, gkv Sofia
Gatstuga: förl bm Falks h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/25 (1739), bildid: A0001609_00242, sida 605
1742       förl bm Tegeldrängs h Anna
förl bm Dunders h Elna (fattig)
          modern Sissa       gkv Sofia
förl bm Falks h Maria
förl bm Blägdes h Anna (utfattiga alla)
Bara änkor och gårdmän Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIk:968 (1742) Bild 3800 / sid 731 (AID: v902796.b3800.s731, NAD: SE/RA/622/03)
1743 Mattis Persson, h
halvn.bd Hans Olsson, h
Bengt Eskilsson ä, d Elsa
Ä Cecilia Enert, td Jöns o Per, tp Kerstin
förl bm Göran Trask?, h i bm-stugan
Br under prästgården
bm Dunders h
Gatstuga: öde
Henrik Nilsson, h, tp Mätta
förl bm Tegeldrängs h Anna
Salomon Qviding, h Anders Larsson, h, d Anna, td Kjell
Lars Andersson, h, tp Hanna
Per Nilsson, h, tp Berta
Kersten Gummesson, h, s Jöns, d Elin
Karl Nilsson og, tp Elna
Lars Andersson, h
Olof Nilsson, h, tp Magnil
Olof Olsson, h, s Anders, d Kerstin
bm Hiorts ä Karna
snskr Per Larsson, h
Nils Svensson, h
Sören Persson, h, td Nils
bm Ystbyds ä Elna
Nils Gummesson, h, s Gumme, d Elna o Hanna o Bengta
Anders Matsson, h, tp Karna
bm Norks h Kerstin
Kh Henrik Kiemner ä, td Anders o Nils o Per, tp Berta o Hanna o Hanna Klockare Klas Kristian Kiemner, h, td Pelle, tp Kerstin Gatustuga
hör under nr 35, manlöst
Gatustuga: gkv Sofia
Gatustuga: förl bm Falks h Margareta
Gatustuga: förl bm Blägdes h Anna
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:2 (1743) Bild 7180 (AID: v225599.b7180, NAD: SE/LLA/10891)
1744 Hans Olsson, h, gm Mattis Persson, h
åbon död men br av Börje Larsson i Hörby, gkv Elna
förl bm Laggares ä Kerstin
Ä Cecilia Enert, td Jöns, tp Berta Br under prästgården
bm Dunders h Karna
Henrik Nilsson, g, s Per, tp Kerstin
förl bm Tegeldrängs h Anna
Salomon Qviding, h, tp Anna Sven Olsson, fmö Anna, td Jöns, tp Kerstin, gm Anders Larsson, h
Lars Andersson, h, tp Kerstin, gkv Gunnel (2 små barn, utf)
Per Nilsson, h, tp Berta
Kersten Gummesson, h, s Jöns, d Elin
bm Karkses h Elna
Karl Nilsson og, tp Elna
Karl Andersson, h
Olof Nilsson, h
Olof Olsson, h
bm Hiorts h Bengta
snskr Per Larsson, h
Nils Svensson, h
ä Kerstin, td Nils, lösp Hanna
bm Ystbys ä Elna
bm Ystbys h
Nils Gummesson, h, s Gumme, d Elna o Berta, tp Kerstin
bm Norks h Kerstin
bm Hälleviks ä Karin Klemetsdotter (utf, 3 små barn)
Kh Kiemner, h, husjungfru Marna, td Anders o Per o Anders, tp Botil o Mätta o Bengta Klockare Klas Kristian Kiemner, h, td Kjell, tp Hanna Gatustuga
hör under nr 35, manlöst
Gatustuga: gkv Sofia
Gatustuga: förl bm Falks h Margareta
Gatustuga: rote-bm Fyrmysare
  Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) FIa:1 (1744) Bild 980 / sid 92 (AID: v249165.b980.s92, NAD: SE/LLA/10939)
JB 1746 3/8: 3/16 Hans Olofsson
3/16 Per Olofsson
3/8: Ä Cecilia Ennertz 3/8: Brukas under prästgården 3/8: Henrik Nilsson 3/8: Salomon Qviding 3/8: 3/16 Sven Olofsson
3/16 Lars Andersson
3/8: 3/16 Per Nilsson
3/16 Kristen Gummesson
3/8: 3/16 Karl Nilsson
3/16 Lars Andersson
3/8: 3/16 Olof Nilsson
3/16 Olof Jonsson
3/8: 3/16 Nils Svensson
3/16 Per Andersson
3/8: 3/16 Nils Gummesson
3/16 Anders Mattisson
1: Kh Henrik Kemner 3/8: Klockare Kemner Gatuhus
Ålfiske krono
  Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:3 (1746) Bild 980 / sid 92 (AID: v566947.b980.s92, NAD: SE/LLA/10939)
1748 Hans Olsson, h, gm Mats Persson, h, d Kerstin
Per Olsson, h, tp Hanna
Ä Cecilia Ennerts, td Jöns, tp Botil
halfn.bd Nils Tuesson, h, d Sissa
Br under prästgården
trädg.m Lars Holmgren, h
Henrik Nilsson, h, s Per o Mickel, tp Kerstin o Botil, gkv Anna o Svenborg Salomon Qviding, h Sven Olsson, h, td Lars, gkv Botil Persdotter (>60 sängl, uppdr hmnt t mågen Sven Olsson, njuter uppeh)
Lars Andersson, h
Per Nilsson, h, tp Anna
Kersten Gummesson, h, s Jöns, reservg Nils
Karl Nilsson, h, tp Karna
Lars Andersson, h
bm Saktmodigs h Bengta
Olof Nilsson, h, reservg Per
Olof Jonsson, h, s Ingeman, tp Elna
snskr Per Larsson, h, d Anna
Nils Svensson, h, reservg Måns
Per Andersson, h, d Bengta, gm Ola Mars Taströms d Marna
Nils Gummesson ä, s Gumme o Tue?, d Bengta o Mätta
Anders Matsson, h, tp Kerstin
Kh Kiemner, h, d Maria, td Kjell o Knut, tp Elna o Marna o Inga
komminister Rosenlund og
Klockare Klas Kristian Kiemner, h, s Henrik, d Anna-Britta, td Anders, tp Kerstin Gatustuga: hör under nr 35
Gatustuga: gkv Sofia
Gatustuga: Sören Åkesson, h
Gatustuga: förl bm Lind, h
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:4 (1748) Bild 980 / sid 92 (AID: v223372.b980.s92, NAD: SE/LLA/10891)
1752 Hans Olsson, h
Per Olsson, h, tp Elna
bm Laggares h Karna
Ä Cecilia Ennerts, td Per, tp Majalisa o Hanna Br under prästgården
bm Dunders h Magnil
Henrik Nilsson, h, s Per o Mickel, h, tp Kerstin, gkv Anna o Svenborg Salomon Qviding, h
Henrik Åkesson, h, td Mårten
bm Blägdes h Bengta
Sven Rasmusson, h, tg Jeppe, tfl Botil
Lars Andersson, h
bm Möllers h
Per Nilsson, h, s Nils
Kersten Gummesson, h, s Jöns, d Bengta
Karl Nilsson, h, td Nils
Lars Andersson, h, d Maria
bm Saktmodigs h Bengta
Olof Nilsson, h, s Ingeman, tp Bengta
snskr Per Larsson, h, lärg Anders o Eskil
Nils Svensson, h
Per Andersson, h, tp Gertrud
gl Måns Laströms d Maria, löskv.f Inger
Nils Gummesson ä, s Gumme o Lars, d Mätta
Anders Matsson, h, tg Anders, tp Bengta
bm Norks h Kerstin
Sal kh Kiemners ä, d Maria, td Tue
mag o komm Johan Kiemner og
kh mag Kocks td Nils, tp Elna
Klockare Kristian Kiemner, h, d Anna o Greta o Elisabet, td Olof, tp Hanna Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: gårdkv Sofia Arvidsdotter
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: gkv Elna
Gatuhus: h Lena
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:11 (1752) Bild 11300 (AID: v227163.b11300, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1752 3/8: 3/16 Hans Olsson
3/16 Per Olsson
3/8: ä Cecilia Ennerts 3/8: br under prästgården 3/8: Henrik Nilsson 3/8: 3/16 Salomon Qviding
3/16 Henrik Klasson
3/8: 3/16 Sven Rasmusson
3/16 Lars Andersson
3/8: 3/16 Per Nilsson
3/16 Kersten Gummesson
3/8: 3/16 Karl Nilsson
3/16 Lars Andersson
Ålfiske
3/8: 3/16 Olof Nilsson
3/16 Olof Jonsson
3/8 3/16 Nls Svensson
3/16 Per Andersson
3/8: 3/16 Nils Gummesson
3/16 Anders Matsson
1: sal kh Kiemners ä 3/8 klockare Kiemner Gatuhus
Ålfiske Pasa seda under nr 26
Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 1470 (AID: v566948.b1470, NAD: SE/LLA/10939)
1753 Hans Olsson, h, tp Elna
Per Olsson, h, tg Isak, tp Elna
bm Laggares h Karna
Ä Cecilia Ennerts, d Maria, td Tue, tp Kerstin
halvn.bd Jöns Nilsson, h
Poss av sal kh Kiemners arvingar, br av Henrik Nilsson nr 29
bm Dunders h Magnil
Henrik Nilsson, h, tg Mårten, tp Botil
Per Persson, h, tg Tue, tp Olve, gkv Anna o Svenborg Nilsdotter (gl sjukl utf)
Poss av kr.länsm Gillström i Möllekulla
gkv Elisabet
f kr.länsm Salomon Qviding (>63, krympl o utf)
Henrik Klasson, h, tg Samuel
bm Blägdes h Bengta
Sven Rasmusson, h, td Petter, tp Kerstin
Lars Andersson, h, s Nils
Per Nilsson, h, s Nils
Kersten Gummesson, h, s Jöns, d Bengta
Karl Nilsson, h, td Nils
Lars Andersson, h, d Maria
bm Saktmodigs h Bengta
Olof Nilsson, h
Olof Jonsson, h, s Ingeman, tfl Karna
snskr Per Larsson, h, tg Anders o Eskil o Per, d Hanna
Nils Svensson, h, tp Botil
Per Andersson, h, tg Per
Nils Gummesson ä, s Gumme o Lars, d Mätta
Anders Matsson, h, td Anders
bm Norks h Kerstin
Mag kh Petter Kock, frun, husjungfru Annalena, td Niklas o Zakris, tg Anders, tp Lisbet o Kerstin, amma N Klockare Kristian Kiemner, h, d Annabrita o Elisabet, td Olof, tp Hanna Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: snskom Tore Fagsröm, h
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: gkv Elna
Gatuhus: h Lena
  Blekinge läns landskontor (K) EIa:12 (1753) Bild 9840 (AID: v227415.b9840, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1758 3/8: 3/16 Hans Olsson
3/16 Per Olsson
3/8: Ä Kristina Boman 3/8: poss av ä Kristina Boman 3/8: 3/16 Henrik Nilsson
3/16 Per Persson
3/8: 3/16 poss av kr.länsm Gillström
3/16 Henrik Klasson
3/8: 3/16 Sven Rasmusson
3/16 Lars Andersson
3/8: 3/16 Per Nilsson
3/16 Jöns Kerstensson
3/8: 3/16 Karl Nilsson
3/16 Lars Andersson
Ålfiske
3/8: 3/16 Olof Nilsson
3/16 Olof Jonsson
3/8 3/16 Nls Svensson
3/16 Per Andersson
3/8: 3/16 Gumme Nilsson
3/16 Anders Matsson
1: Mag kh Petter Kock 3/8: Klockare Kristian Kemner Gatuhus
Ålfiske under nr 26
Jordebok Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:5 (1758) Bild 970 / sid 90 (AID: v566949.b970.s90, NAD: SE/LLA/10939)
1759 Hans Olsson, h
Per Olsson, h, tp Elna
bm-ä Karna Månsdotter (gl sjukl utf)
Ä Kristina Boman, td Mickel, tp Hanna
bm Stellas h
halvn.bd Anders Larsson, h
Poss av ä Kristina Boman
bm Dunders h Magnil
Henrik Nilsson, h, d Karna, td Anders, tg Anders
Pe Persson, h, tp Botil
bm Flintas h
snskom Tore Farström, h
Anders Qviding og, p? Elisabet Tilliander (>63 svag sjukl)
halvn.bd Jöns Nilsson, h
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h
Lars Andersson, h, s Nils, d Pernilla
Jöns Kerstensson og
bm Kaxes h
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissela?
Karl Nilsson, h, td Nils
Lars Andersson, h, d Maria
bm Saktmodigs h Bengta
Olof Nilsson, h, s Olof
Olof Jonsson, h, s Jöns
snskr Per Larsson, h, d Karna, lärg Olof
Nils Svensson, h, s Lars
Per Andersson, h, tp Kerstin
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, td Zakarias
Anders Matsson, h, td Per
bm Mörts h
Mag kh Petter Kock, frun Charlotta Kristina Silleen (fri efter resolution o adliga privilegier), jungfru Anna Sofia o Beata, td Ture o Per, tg Håkan, tp Margareta o Sofia, stugpig Anna o Sissa Klockare Kristian Kiemner, h, d Annabritta o Elisabet o Ann_a, td Henrik, tp Elna Gatuhus: Måns Sedergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: h Bengta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/27 (1759), bildid: A0001611_00239, sida 233
1760 Hans Olsson, h Ä Kristina Boman, td Lars, tp Inger o Olve
bm Stilles h
Poss av ä Kristina Boman nr 2
halvn.bd Anders Larsson, h
bm-ä Magnil Jonsdotter (utf, 3 små barn)
Henrik Nilsson, h, d Karna, td Jöns, tg Arvid?
Per Persson, h, tp Gunnel
bm Flintas h
snskom Tore Farström, h, tg Måns
Anders Qviding, h
Henrik Klasson, h, tp Kerstin
Sven Rasmusson, h
Lars Andersson, h, s Nils, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa
Jöns Kerstensson og
bm Kaxes h Kerstin
Karl Nilsson, h, td Nils
Lars Andersson, h, d Maria o Hanna
bm Saktmodigs h
Olof Nilsson, h, s Jöns
snskr Per Larsson, h, d Karna, lärg Olof
Nils Svensson, h, s Lars
Per Andersson, h, tp Kerstin
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h
Anders Matsson, h, td Per
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), jungfru Anna Sofia o Anna Katarina, td Erik o Johannes, tg Ola, tp Kristina o Margareta o Bengta, amma Kristina
sold-h Johanna Mattias Rosendals
__ mag Sven Johan Sontberg
Klockare Kristian Keimner, h, d Annabritta o Elisabet o Annika?, td Henrik, tp Hanna Gatuhus: Måns Sedergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: h Bengta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/28 (1760), bildid: A0099004_00258, sida 236
1761 Hans Olsson, h, s Olof
Per Olsson, h, tp Sissa
Ä Kristina Boman, d Helena, td Lars, tp Olve o Elna
bm Stilles h
fl Inger Marias? dotter (blind v öga mm…)
Poss av ä Kristina Boman nr 2
halvn.bd Anders Larsson, h
Henrik Nilsson, h, td Jöns, tg Lars, tp Kerstin
Per Persson, h, td Jöns, tp Marna
bm Flintas h, gkv Elna
Anders Qviding, h
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h
Lars Andersson, h, s Nils, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa o Maja
Jöns Kerstensson, h, gkv Kerstin
bm Kaxes h
Karl Nilsson, h, td Nils, d Valborg
Lars Andersson, h, d Maja
bm Saktmodigs h
Olof Nilsson, h, s Nils
Olof Jonsson, h, s Bengt
snskr Per Larsson, h
Nils Svensson, h, s Lars
Per Andersson, h
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, tg Måns
Anders Matsson, h
bm Norcks h
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), hush mme Johanna Stenf_ag, td Tue o Johan o Åke, tp Majastina o Margareta o Gertrud o Bengta o Botil Klockare Kristian Kiemner, h, d Elisabet o Britta o Annastina, td Henrik, tp Hanna Gatuhus: Måns Sedergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: h Bengta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/29 (1761), bildid: A0001612_00237, sida 238
1762 Hans Olsson, h, s Olof
Per Olsson, h, tp Sissa
Ä Kristina Boman, d Helena, tp Kerstin
bm Stilles h
halvn.bd Anders Larsson, h
Poss av ä Kristina Boman nr 2 Henrik Nilsson, h, td Lars o Olof, tp Botil
Per Persson, h, tp Berta
bm Flintas h, gkv Elna
Anders Qviding, h
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h
Lars Andersson, h, s Nils, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa o Anna
Jöns Kerstensson, h, gkv Bengta
bm Kaxes h
Karl Nilsson, h, d Valborg, td Nils
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria
bm Saktmodigs h
Olof Nilsson, h, s Nils
Olof Jönsson, h, s Jöns, tp Inger
snskr Per Larsson, h, lärg Olof o Lars
Nils Svensson, h, s Lars
Per Andersson, h, tp Gunnel
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, tg Måns, tp Elna
Anders Matsson, h
bm Norcks h
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), td Johannes o Åke, tp Margareta o Olve o Malena o Lusse o Botil, amma Märta Klockare Kristian Kiemner, h, d Elisabet o Annika, td Henrik, tp Hanna Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: Göran Åkessons h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/30 (1762), bildid: A0001613_00242, sida 237
1763 Hans Olofsson, h, s Börje
Per Olsson, h, tp Sissa
Ä Katarina Boman, d Helena, td Lars, tg Per, tp Hanna
bm Stilles h
halvn.bd Anders Larsson, h
Poss av ä Kristina Boman nr 2 Masse Larsson, h, td Nils, tp Kerstin
Per Persson, h, tp Gunnel, gkv Elna
bm Flintas h
Anders Qviding, h, tp Karna
skogvaktare Andreas Berlin og
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h
Lars Andersson, h, s Nils o Per, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa o Maria
Jöns Kerstensson, h, gkv Bengta
bm Kaxes h
Karl Nilsson, h, d Valborg, td Nils
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria
bm Saktmodigs h
Olof Nilsson, h, s Olof
Olof Jonsson, h, s Jöns, tp Inger, gkv Inger
snskr Per Larsson, h, lärg Lars
Nils Svensson, h, s Lars
Per Andersson, h
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, td Tue
Anders Matsson, h
bm Norcks h
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), d Katarina Charlotta, husjungfru Maria Malmgren, td Åke, tp Margareta o Bengta o Botil o Lusse o Inger Klockare Kristian Kiemner, h, d Elisabet o Annika, td Henrik, tp Nilla Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: Göran Åkessons h
Gatuhus: snskom Esbjörn Svensson, h, s Per
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/31 (1763), bildid: A0001614_00238, sida 236
1764 Hans Olofsson, h, s Olof
Per Olsson, h, tp Sissa
Ä Katarina Boman, d Helena, td Sone
halvn.bd Anders Larsson, h
Poss av ä Kristina Boman nr 2
halvn.bd Lars Andersson, h
Masse Larsson, h, td Per, tp Kerstin
Per Persson, h, tp Gunnel, gkv Elna
bm Flintas h
Anders Qviding, h, tp Karna
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h, d Berta
Lars Andersson, h, s Nils o Per, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa o Maja
Jöns Kerstensson, h, gkv Bengta
Karl Nilsson, h, d Valborg o Anna, td Nils
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria, gkv Bengta
avsk bm Truls Saktmodig (bråck, skröpl sjukl utf, 5 små barn)
Olof Nilsson, h, s Olof, d Botil
Olof Jonsson, h, s Jöns, tp Inger, gkv Inger
snskr Per Larsson
Ä Signe, s Lars, d Sissa
Per Andersson, h, tp Hanna
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, td Tue
Anders Matsson, h
bm Norcks h
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), d Katarina, tp Margareta o Hanna o Karna o Botil Klockare Kristian Kiemner, h, d Elisabet, td Olof, tp Nilla Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: snskom Esbjörn Svensson, h
Gatuhus: snskom Johan Henrik Elert og
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/32 (1764), bildid: A0001615_00237, sida 234
1765 Hans Olsson, h, s Olof
Per Olsson, h, td Anders, tp Elna
utg gm Ola Persson
Ä Katarina Boman, d Helena, td Sone
halvn.bd Lars Andersson, h, tp Hanna
Poss av ä Kristina Boman nr 2
halvn.bd Anders Larsson, h, s Lars
Masse Larsson, h, tp Anna
Per Persson, h, tp Gunnel, gkv Elna
bm Flintas h
Anders Qviding, h, td Ola
Henrik Klasson, h
Sven Rasmusson, h, d Berta
Lars Andersson, h, s Nils o Per, d Anna
Per Nilsson, h, s Nils, d Sissa o Maja
Jöns Kerstensson, h, gkv Bengta
bräckl gm Gumme Kerstensson
Karl Nilsson, h, d Valborg o Anna, td Nils
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Kerstin, gkv Bengta
bräckl avsk bm Truls Saktmodig
Olof Nilsson, h, s Olof, d Botil
Olof Jonsson, h, td Börje, tp Hanna
bm Hjorts h
snskr Per Larsson
Ä Signe, s Lars, d Sissa
Per Andersson, h, td Jöns
bm Ysbys h
Gumme Nilsson, h, td Tue
Anders Matsson, h, d Elna
bm Norcks h
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adliga priv), d Katarina, husjungfru Anna Maria, td Henrik, tp Kerstin o Helena o Botil Klockare Kristian Kiemner, h, d Elisabet, td Olof, tp Sissa Gatuhus: Måns Södergrens h
Gatuhus: Klemet Åkessons h
Gatuhus: snskom Esbjörn Svensson, h, s Henrik
Gatuhus: snskom Johan Eilert og
Gatuhus: bräckl avsk bm Erik Tegeldräng, Esbjörn Lind, utg gm Samuel Karlberg
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/33 (1765), bildid: A0099005_00262, sida 243
1767 Hans Olsson, h, s Ola, uå s Håkan, d Inger
Per Olsson, h, tp Karna, uå d Hanna o Elna, utg gm Olof Persson, h
utg bm-ä Elna
bm Bengt Laggare og
snskr Anders Göransson og, tp Karna
utf gkv Sissa, uå s Åke o Nils
Ä Kristina Boman, d Helena, td Sven, tp Bengta o Inger, uå s Johan, d Kristina, s student Jakob
br gm Klemet Åkesson, h Inger, uå s Per o Jöns o Nils
halvn.bd Lars Andersson, h, uå s Lars, d Inger o Elna
utf bm-ä Margareta, uå s Jöns
3/16 poss av ä Kristina Boman
Håkan Andersson, h, s Bengt o Ola, uå s Sven, d Bengta o Elna, d Inger (23, ursinnig)
bm Nils Dunder og, utg ä Margareta
bm Lilja?, h, uå d Fredrika
Masse Larsson, h, td Sone, tp Hanna o Elna, uå s Jöns o Nils, d Sissa
Per Persson, h, tp Gunnel, uå s Per o Ola, g Per
bm Sone Flinta, h, uå s Åke, d Elna o Karin
inh ä Elna, uå d Malena o Botil o Kerstin
Anders Qviding, h, tp Sofia, uå d Maria o Berta, utg ä Lisbet
Henrik Klasson, h, d Anna, tg Bengt, uå s Johan o Niklas o Kristian, d Maria
sjöm Johan Isberg, h
Sven Rasmusson, h, s Sven, d Berta?, uå s Per, d Botil
utg gm Anders Larsson ä
Lars Andersson, h, s Nils o Per o Anders, d Anna, uå s Jon
inh ä Berta, uå s Truet o Jöns, d Berta o Kerstin
Per Nilsson, h, s Nils o Per, d Sissa o Maja, uå s Lars, d Hanna
Jöns Kerstensson, h, tp Elna, uå s Per, utg ä Elna, dr Gumme Kerstensson (döv o dum)
bräckl gm Karl Jonsson, h Bengta, uå d Bengta
Karl Nilsson, h, d Valborg o Anna, td Nils, uå s Per o Lars, d Elsa o Elna
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Kerstin
br avsk bm Truls Saktmodig, h, uå s Ingeman, d Sissa
utf ä Inger, uå s Lars o Måns
Ola Nilsson, h, s Olof, d Botil, uå d Elna o Sissa
Ola Jonsson, h, utg gkv Karna
Anders Larsson, h, s Lars, uå s Johan o Nils, d Pernilla
bm Per Hiort, h, ugt gkv Sissa
Per Andersson, h, tp Karna
Ä Sissa, s Lars o Nils, d Sissa, uå s Anders
bm Måns? Ysby, h, uå s Nils o Anders
utf bm-ä Karna, uå d Elna
Gumme Nilsson, h, td Tue, uå d Kestin o Pernilla, systerson Per
Anders Matsson, h, d Elna, uå s Mattis o Per? o Sone?, d Karna o Maria o Elsa
bm Nils Norck, h, uå s Per o Lars, d Kerstin o Karna
snskom Johan Eler og
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adl priv), d Katarina, td Per o Anders, tkv Helena, tp Anna o __ o Elna o Hanna, uå s Josua o Karl, d Sofia o Vilhelmina o Sara o Kajsa, p Kerstin (45, bräckl o sjukl)
halvn.bd Nils Olsson, h, uå s Ola, fl Kerstin
kvartermäst Nils Persson, h, uå s __, utg bräckl avsk spsj Per Nilsson ä
Klockare Kristian Kiemner, h, d Lisbet, td Henrik, tp Kerstin, uå g Ola Gatuhus: utg Måns Södergren, h Maria
Gatuhus: snskom Esbjörn Svensson, h, s Nenrik uå s Anders, d Berta
bräckl avsk bm Erik Tegeldräng, h
utg avsk bm Esbjörn Lind?, h
utg gm Samuel Karlberg _
utg sängl afxk ryttare M_ Modig, h, uå d __
s Arvid
utg avsk bm Hans Bläde _
utg ä Elna
Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/36 (1767:2), bildid: A0001617_00217, sida 514
1769 Hans Olsson, h, s Ola o Håkan, uå d Inger
Per Olsson, h, d Hanna, tp Sissa, uå d Elna, utg gm Ola Persson, h
bm Bengt Laggare, h
snskr Anders Göransson og, tp Karna, uå g Åke o Henrik o Nils
Ä Kristina Boman, s Isak, d Helena, td Sven, tp Marna o A__, uå d Kristina
halvn.bd Sven Olsson, h, uå s Nils o Hans?, d Olve o Elna
utf bm-ä Mag__, uå s Jöns
3/16 poss av ä Kristina Boman
Håkan Andersson, h, s Ola, uå s Sven, d Bengta o __, d Inger (25, ursinnig)
sjöm Bengt Håkansson og
bm Nils Dunder, h
gkv Kerstin, uå d Elna
utg bm-ä Kar__
Masse Larsson, h, td Sven, tp Anna, uå s Jöns, d Sissa o Kerstin
Per Persson, h, tg Per, tp Gunnel, uå s Per o Ola
bm Sven Flinta, h, uå d Elna o Karna o Kerstin
utf gkv Elna, uå d Malena o Botil o K__
Anders Qviding, h, uå d Maria o Berta, utg ä Lisbet
Henrik Klasson, h, d Anna o Maria, uå s Johan o Niklas o Kristian
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Berta, uå d Botil, utg blinda gm Anders Larsson ä
Lars Andersson, h, s Nils o Per o Anders, d Anna, uå s Jon
bräckl utf avsk bm Sven Hattmakare, h, uå s Nils
bm Jon Malare og
Nils Persson, h, tg Per, tp Maria, uå s Sune?, g Lars, utg gm Per Nilsson, h
sjöm Sune Persson og
Jöns Kerstensson, h, uå s Per, d Inger, utg ä Elna, dr Gumme Kerstensson (29, döv o dum)
bräckl utf gm Karl Jonsson, h, uå d Pernilla
Karl Nilsson, h, d Valborg o Elna o Hanna, td Nils, uå s Per o Lars, d Elsa
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Kerstin
utf bm-ä Bengta, uå s Ingeman, d Sissa
Ä Elsa, s Ola, d Botil, uå d Elna o Sissa, g Per
Ola Jonsson, h, uå g Bengt, utg ä Margareta
Anders Larsson, h, s Lars, d Pernilla, uå s Johan o Nils, d Karna
bm Per Hiort, h
Olof Matsson, h, uå g __
gm Per Anderson, utg gkv Kerstin
Ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa, uå s Anders
bm Måns Ysby, h, uå s Anders o Johan
utf bm-ä Karna, uå d Elna
Gumme Nilsson, h, td Tue, tp Elna, uå d Bengta o Pernilla, g Per
Anders Matsson, h, d Elna, uå s Mattis o Per o Ola, d Karna o Maria o Elsa
bm Nils Nork, h, uå s Per o Lars, d Kerstin o Karna
snskom Johan Eler og td __
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adl priv), jungfrur Lena o Greta, td Nils o Måns, tp Vilhelmina o Elna o Sissa, uå s Josua o Karl, d Sofia o Vilhelmina o Sara o Kajsa, p Annastina (krympl)
Torp: Klemet Åkesson, h, uå s Jöns o Nils
Klockare Petter Lindell, h, td Nils, tg Lars, tp Sissa o Berta, uå s Magnus?
utg Kristian Kiemner, h
Gatuhus: utg Måns Södergren, h Maria
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson og, td Ola, gm Esbjörn Svensson, h, uå s Anders, d Berta
Gatuhus: fisk Börje Eriksson, h, bräckl avsk bm Erik Tegeldräng
Gatuhus: utg ä Elna
Gatuhus: Arvid Mattisson, h, utg bm-ä Sofia
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/39 (1769:1), bildid: A0001619_00532
1770 Hans Olsson, h, s Ola o Per, tp Maria, uå d Inger
Per Olsson, h, d Hanna, td Lars, uå d Elna, utg gm Ola Persson ä
bm Bengt Laggare, h
snskr Anders Göransson og, td Håkan, tp Karna, uå g Henrik o Nils
Ä Kristina Boman, d Helena, td Nils, tp Berta o Elna, uå d Kristina
halvn.br Sven Olsson, h, uå s Hans o Ola o Per, d Elna
utf bm-ä Magnil
3/16 poss av ä Kristina Boman
Håkan Andersson, h, s Ola, uå s Sven, d Bengta o Elna, d Inger (26, ursinnig)
bm Nils dunder, h
Masse Larsson, h, td Sven, tp Anna, uå s Jon, d Sissa o Kerstin
Per Persson, h, tg Per, tp Gunnel, uå s Per o Ola
bm Sune Flinta, h, uå d Elna o Karin o Kerstin
utf gkv Elna, uå d Botil o Kerstin
Anders Qviding, h, uå s Jakob, d Maria o Berta, g Nils, utg ä Lisbet
Henrik Klasson, h, d Anna, uå s Johan o Niklas o Kristian
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Berta, uå d Botil
Lars Andersson, h, s Nils o Per o Anders, d Anna, uå s Jon
bräckl utf avsk bm Sven Hattmakare, h, uå s Nils
bm Jon Malare og
Nils Persson, h, td Per, tp Maja, uå s Sune, g Lars, utg gm Per Nilsson, h
Jöns Kerstensson, h, uå s Per, utg ä Elna, dr Gumme Kerstensson (30, döv o dum)
bräckl utf gm Karl Jonsson, h
Karl Nilsson, h, d Valborg o Elna, td Nils, ,uå s Per o Lars
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna
utf bm-ä Bengta, uå s Ingeman, d Sissa
Ä Elsa, s Ola, d Botil, uå d Elna o Sissa
Ola Jonsson, h, uå d Karna, utg ä Margareta
Anders Larsson, h, s Lars, d Pernilla, uå s Johan o Nils, d Karna
bm Per Hiort, h
Ola Matsson, h, uå s Per, g Nils
gm Per Andersson, utg gkv Kerstin
Ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa, uå s Anders
bm Måns Ysby, h, uå s Johannes o Per
utf bm-ä Karna, uå d Elna
Gumme Nilsson, h, td Tue, tp Elsa, uå s Nils, d Kerstin o Pernilla, g Per
Anders Matsson, h, uå s Mattis o Ola, d Karna o Maria o Elsa
bm Nils Norck, h, uå s Per o Lars, d Kerstin o Karna
snskom Johan Eler og, lärdr Ola
Mag kh Petter Kock, fru Chralotta Kristina Sillén (adl priv), d Ulrika, jungfr Greta o N, td Lars o Jöns o Anders, tg Per, tp Maria o Bengta o Elna o Hanna, uå s Josua o Karl, d Sofia o Vilhemina o Sara o Kajsamaria
br gm Per Latström
Torp: Klemet Åkesson, h, uå s Jöns o Nils o Per
Torp: Nils Persson, h, uå s Per, d Karna
Klockare Petter Lindell, h, puppill Lisa, td Per, tg Nils, tp Berta o Sissa, uå s Magnus
utg Kristian Kiemner, h
Gatuhus: utg Måns Södergren, h Maria
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson og, lärdr Ola
s_ utf gkv Elsa, uå s Anders, d Berta
Gatuhus: fisk Börje Eriksson, h, bräckl avsk bm Erik Tegeldräng ä, dr Lars Eriksson (28, __ sjukl)
Gatuhus: utg ä Elna
Gatuhus: utg gm Samuel Kjälberg, h, d Rebecka
Gatuhus: Arvid Mattisson, h, utg bm-ä Sofia
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/42 (1770:1:2), bildid: A0001621_00213, sida 495
1771 Hans Olsson, h, s Ola o Per, d Inger
Per Olsson, h, d Hanna, td Ola, uå d Elna o Kerstin, utg gm Ola Persson ä
bm Bengt Laggare, h, uå d Sissa
snskr Anders Göransson og, tp Karna, uå g Henrik o Nils
Ä Kristina Boman, d Helena, td Nils, tp Elna o Anna, uå d Kristina
gm Sven Olsson, h, uå s Nils o Ola o Per, d Elna
utf bm-ä Magnil
3/16 poss av ä Kristina Boman
Håkan Andersson, h, s Per, uå s Sven, d Bengta o Elna, d Inger (27, ursinnig)
bm Nils Dunder, h
Masse Larsson, h, td Sven, tp Gertrud, uå s Jöns o Nils, d Sissa o Kerstin
Per Persson, h, tg Per, tp Gunnel, uå s Per o Ola
bm Sune Flinta, h, uå d Elna o Karn o Kerstin
snskom Johan Ellert og, td Ola, tp Botil
utf gkv Elna, uå d Botil o Kerstin
Anders Qviding, h, tp Berta, uå s Jakob, d Maria o Berta, utg ä Lisbet
Henrik Klasson, h, s Johannes, d Maria, uå s Niklas o Kristian
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Berta, uå d Botil
Lars Andersson (fri enl Kgl Majt), h, s Nils o Per o Anders, d Anna, uå s Jon
bräckl utf avsk bm Sven Hattmakare, h, uå s Nils
bm Jon Mala og
Nils Persson, h, td Per, uå s Sven, g Lars, utg gm Per Nilsson, h
Jöns Kerstensson, h, tp Maria, uå s Per, utg ä Elna, dr Gumme (31, döv o dum)
bräckl gm Karl Jonsson, h, uå d Kerstin
Karl Nilsson, h, s Per, d Elna o Hanna, td Nils, uå s Lars
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna
utf bm-ä Bengta, uå d Sissa
Ä Elsa, s Ola o Per, d Botil,uå d Elna o Sissa
Ola Jonsson, h, uå d Karna, utg ä Margareta
Anders Larsson, h, s Lars, d ernilla, uå s Nils, d Karna, s Johan (15, blind)
bm Per Hiort, h
Ola Matsson, h, uå s Per, g Nils
utg gm Per Andersson, h
Ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa, uå s Anders
bm Måns Ysby, h, uå s Johannes o Per
utf bm-ä Karna, uå d Elna
Gumme Nilsson, h, td Tue, tp Gunnel, uå s Nils, d Kerstin o Pernilla, g Per
Anders Matsson, h, d Karna, uå s Mattis o Ola, d Marna o Elsa
bm Nils Norck, h, uå s Per o Lars, d Kerstin o Karna
Mag kh Petter Kock, fru Charlotta Kristina Sillén (adl priv), jungfr Greta o Elsa, td Nils o Lars, tp Elna o Sissa o Sissa, uå s Josua o Karl, d Sofia o Janna o Vilhelmina o Sara o Kajsa, g Håkan
bräckl gm Per Latström
Torp: Klemet Åkesson, h, uå s Jöns o Nils o Per
Torp: Nils Persson, h, uå s Per, d Karna
Klockare Petter Lindell, h, puppill Lisa, td Jöns o Ola, tp Anna o Svenborg, uå s Klas, g Klas
utg Kristian Kiemner, h
Gatuhus: utg Måns Södergren, h
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson og, lärg Jeppe, uå g Anders
sjukl utf gkv Elsa, uå d Berta
Gatuhus: bräckl avsk bm Erik Tegeldräng ä, utg bm-ä Inger
Gatuhus: utg ä Elna
Gatuhus: utg gm Samuel Kjälberg, h
Gatuhus: Arvid Mattisson, h, uå s Ola, utg bm-ä Sofia
Duplett finns Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/44 (1771:1), bildid: A0001622_00490, sida 493
1774 Ola Hansson, h, tp Inger
gm Hans Olsson, h (62, sjukl svag)
Per Olsson, h, d Hanna, uå d Elna o Kerstin
bm Bengt Laggare, h
snskr Anders Göransson _, tp Karna
Ä Kristina Boman, s Isak, d Helena o Kristina, td Bengt, tp Elna
utf bm-ä Magnil
bm Jöns Stille og
3/16 poss av ä Kristina Boman
halvn.bd Bengt Persson, h, tp Hanna, uå s Per, d Hanna, g Jöns
ä Botil (fri, 4 mtlskr barn), s Ola, d Elna, uå s Sven, d Inger (30, ursinnig), d Bengta (19, krympl i arm o h ben)
Masse Larsson, h, td Per, uå s Jöns o Nils, d Sissa o Kerstin
Per Persson, h, tg Sven, tp Gunnel, uå s Per o Ola
bm Sone Flinta, h, uå s Nils, d Elna o Karna o Kerstin (fri, 4 barn, yngsta 2)
snskom Johan Ellert og, lärdr Ola, h
gl utf gkv Elna, utg p Marna
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
Henrik Klasson, h, s Niklas, d Anna, uå s Kristian
bm Jöns Blä__ og
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Berta o Botil (hon fri, 4 mtlskr barn, han styvfar)
Lars Andersson, h, s Nils o Per o Anders o Jon, d Anna
bm Jon Mala, h
sjukl utf gkv Bengta, uå s Jakob, d Maria o Berta?
Nils Persson, h, tg Lars, uå s Sone, d Berta, utg ä Hanna
Jöns Kerstensson, h, tp Botil, uå s Per o Jöns, dr Gumme (34, döv o dum)
gl utf bm-ä Botil
bm Sven Kaxe og
Karl Nilsson, h, s Per, d Elna, td Nils (han fri, 4 mtlskr barn, hon styvmor)
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna (fria, 4 mtlskr barn)
sjukl utf bm-ä Bengta
bm Lars Saktmodig og
Ä Elsa, s Ola o Per, tp Kerstin, uå d Sissa
Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Pernilla, uå d Karna, s Johannes (18, blind)
bm Per Hiort, h
gm Ola jonsson (65, sjukl svag), h Hanna Persdotter (44, sjukl…), uå d Ka__
Ola Matsson, h, tg Nils, uå s Per, d Hanna, utg gm Per Andersson, h
Ä Signe (fri), s Lars o Nils o Anders, d Sissa
bm Måns Ysby, h, uå s Johannes o Per
utf bm-ä Karna
Gumme Nilsson, h, td Nils, tp Sissa, uå s Nils, d Kerstin
Anders Matsson, h, d Karna, uå s Mattis o Ola, d Maria o Elsa
bm Nils Norck, h, uå s Per o Lars, d Kerstin o Berta
bräckl fatt gm Måns Matsson, h, Berta, uå d Ma__
Sal mag kh Petter Kocks ä, d Ulrika o Sofia, jungf Wadman, td Eskil o Per, tp Sissa o Inger, uå s Josua o Karl, d Janna o Vilhelmina o Sara o Kajsa
halvn.bd Nils Olsson, h, uå s Ola, d El__
Torp: Per Klemetsson og, utg skröpl gm Klemet Åkesson, h Ingrid, uå s Nils o Jöns
Torp: Hans Johansson og, gm Nils Persson (blind på ena ögat, fel på det andra, sjukl utf), h Hanna
Klockare Petter Lindell, h, td Hans, tp Svenborg o Elna, uå s Klas Gatuhus: gl skröpl utf ä Marna
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärdr Nils, sjukl utf gkv Elsa, uå d Berta
Gatuhus: bräckl afsk bm Erik Tegeldräng ä, dr Lars Eriksson (32, surbent sjukl), utg bm-ä Inger
Gatuhus: utg ä Elna
Gatuhus: nådårspastor mag Henrik Angelin, fru, tp Kerstin, uå s Nilspetter o Karl
Gatuhus: Arvid Mattisson, h, uå s Ola o Mattis
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/46 (1774), bildid: A0001624_00501, sida 498
1775 Olof Hansson, h, tp Inger o Elna
gm Hans Olsson, h (63, sjukl svag)
Per Olsson, h, d Hanna o Elna, td Anders
bm Bengt Laggares h
snskr Anders Göransson og, lärg Henrik, tp Karna
Ä Kristina Boman, d Helena o Kristina, tg Jöns, tp Svenborg
bm Jöns Stille og fri
3/16 poss av ä Kristina Boman
halvn.bd Bengt Persson, h
ä Botil, s Ola o Sven, d Elna (fri, 4 mtlskr barn)
bm Nils Dunders h
Masse Larsson, h, td Per, tp Kerstin
Per Persson, h, tp Gunnel
snskom Johan Ellert og, tp Kristina
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
bm Jöns Blärs h
Henrik Klasson, h, s Niklas, d Anna (fria, 4 mtlskr barn)
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon fri, 4 mtlskr barn, han styvfar)
Lars Andersson, h, s Nils o Per o Anders o Jon, d Anna (fria)
bm Jon Malas h
Nils Persson, h, td Per o Lars
Jöns Kerstensson, h
bm Sven Kaxe og fri
Karl Nilsson, h, s Per, d Elna, td Nils (han fri, 4 mtlskr barn, hon styvmor)
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna (fria, 4 mtlskr barn)
bm Lars Saktmodig og fri
Ä Elsa, s Ola o Per
Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Pernilla
bm Per Hiorts h
Ola Matsson, h, tg Nils
ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa (fri, 4 mtlskr barn)
bm Måns Ysby, h (fria, 4 mtlskr b, yngsta 3 år)
Gumme Nilsson, h, td Nils
Anders Matsson, h, s Mattis
avsk bm Nils Norck, h
Tillkommande kh Karl Engeströms tp Botil
sal mag kh Petter Kocks ä, d Sofia o Jeanna o Wilhelmina, td Eskil o Per, tp Malena o Sissa o Karna o Bengta
Torp: Per Klemetsson og
Torp: Hans Johansson og, tp Elsa
Klockare Petter Lindell, h, td Mickel o Anders, tp Elna o Bengta Gatuhus: bebos av utfattigt folk
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärg Ola
Gatuhus: nådårspastor mag Henrik Angelin, fru, tp Gunnel
Gatuhus: Arvid Mattisson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/47 (1775), bildid: A0001625_00258, sida 243
1776 Ola Hansson, h, td Per, tp Inger, uå d Hanna
gm Hans Olsson, h (64, sjukl svag)
Per Olsson, h, d Hanna o Elna, td Lars, uå d Kerstin
bm Bengt Laggare, h
snskr Anders Göransson, h, tp Karna, uå g Nils
gl bräckl sjukl utf avsk bm Jöns Eld, h, uå d __
Ä Kristina Boman, d Helena, td Lars, tp Ingrid o Malena
kollektör vid kungl lotteriet Andreas Rydberg, h, tp Kristina
gl utf bm-ä Magnil
halvn.bd Nils Persson, h, tg Nils, uå s Per o Sven, d Hanna
Nils Larsson og
ä Botil (fri, 4 mtlskr barn), s Per o Sven, d Elna, d Inger (32, sängliggande), d Bengta (21, krympl i armar o h ben)
bm Nils Dunder, h
Masse Larsson, h, td Nils, tp Nilla, uå s Jöns o Nils, d Kerstin o Karna o Magnil
Per Persson, h, tp Gunnel, uå s Ola, s Per (15, invärtes tvinsjuka, sängl)
gl bräckl fatt gkv El_, d Kristina
snskom Johan Ellert og
utg utf bm-ä Ka__
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
bm Jöns Blär, h, uå s Hans
Henrik Klasson, h, s Niklas, d Anna, uå s Kristian (fria, 4 mtlskr barn)
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon fri, 4 mtlskr barn, han styvfar)
Lars Andersson, h, s Per o Anders o Jon, d Anna (fria)
bm Jon Mala, h, uå s Per
skröpl sjukl utf avsk bm Erik Drabant, h, uå s Lars o Ola, d Bengta
Nils Persson, h, td Per, uå s Sone, d Berta o Pernilla, utg ä Hanna
Jöns Kerstensson, h, tp Kerstin, uå s Per o Jöns, dr Gumme (36, döv o dum)
gla utf bm-ä Botil
bm Sven Kaxe og
Karl Nilsson, h, s Per, d Elna, td Nils (han fri 4 mtlskr barn, hon styvmor)
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna, td Anders (fria 4 mtlskr b)
gla utf bm-ä Bengta
bm Lars Saktmodig og, utg gkv Inger
Ä Elsa, s Ola o Per, d Sissa
Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Pernilla, uå d Karna, s Johannes (20, blind)
bm Per Hiort, h
Ola Matsson, h, td Bengt, tp Gunnel, uå s Per o Anders, d Hanna, utg gm Per Andersson, h
Ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa
bm Måns Ysby, h, uå s Per o Johannes, d Karna (fria 4 lev b, yngsta 4 år)
Gumme Nilsson, h, d Kerstin, td Nils, uå s Nils
Anders Matsson, h, s Mattis, uå s Ola, d Ma_ o Elsa o Elna
avsk bm Nils Norck, h, uå s Per o Lars o Ola, d Kerstin o Karna
Mag kh Karl Engeström, fru, husjungf Anna Sofia, td Måns o Åke, tp Botil o Anna o Elna, uå s Nils, d Dorotea o Anna, puppill Beata
Per Klemetsson og, td Jöns, tp Elna, utg skröpl gm Klemet Åkesson, h
Hans Johansson og, tp Elsa
gl utf bm-ä Bengta
Klockare Petter Lindell, h, td Mickel, tg Anders, tp Gunnel, uå s Klas, d Ingrid Gatuhus: gl skröpl utf ä Maria
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärdr Nils, uå s Esbjörn, gl utf gkv Elsa, uå d Berta
Gatuhus: utg bräckl avsk bm Erik Tegeldräng ä, dr Lars Eriksson (34, surbent sjukl utf), gl skröpl utf gkv Anna, uå d Karna, utg fatt ä Elna
Gatuhus: adjunkt ministeri Henrik Angelin, gru, tp Anna o Elna, uå s Nils o Karl, d Anna
Gatuhus: Arvid Mattisson, h, uå s Ola o Mattis, d Svenborg
Gatuhus: gl skröpl sjukl utf avsk bm Henrik Godvillig, h, uå s Anders
Gatuhus: bräckl gm Åke Magnusson, h Elna
Gatuhus: sn.timmerm Eskil Andersson og
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 48 (1776) Bild 4980 / sid 495 (AID: v842575a.b4980.s495, NAD: SE/RA/5520310)
1777 Olof Hansson, h (65, sjukl svag), td Per o Per, tp Inger
gm Hans Olsson, h
Per Olsson, h, d Hanna o Elna, td Lars
bm Bengt Laggares h
snskr Anders Göransson, h, lärdr Ola, tp Karna
Ä Kristina Boman, d Helena o Kristina, td Lars, tp Inger
halvn.bd Nils Persson, h
bm Stille og fri
Nils Larsson og, tp Kerstin
ä Botil (fri 4 mtlskr b), s Per, d Elna, td Jöns
bm Nils Dunders h
Masse Larsson, h, s Jöns, tp Anna
Per Persson, h, tp Gunnel
snskom Johan Elert og, tp Kristina
tegelbr.dr Mickel Bengtssons h Gunnel
Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna
bm Jöns Blärs h
Henrik Klasson, h, s Niklas o Kristian, d Anna (fria 4 mtlskr b)
Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon fri 4 mtlskr b, han styvfar)
Lars Andersson, h, s Per o Anders o Jon, d Anna (fria)
bm Jon Malas h
Nils Persson, h, td Per, tp Kerstin
Jöns Kerstensson, h, bm Sven Kaxe og fri
Karl Nilsson, h, s Nils, d Elna, td Nils (han fri 4 mtlskr b, hon styvmor)
Lars Andersson, h, s Anders, d Maria o Hanna
bm Lars Saktmodig og fri
Ä Elsa (fri, 4 mtlskr b), s Ola o Per, d Sissa
Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Pernilla
bm Per Hiort, h
Ola Matsson, h, tg Nils
ä Signe (fri), s Lars o Nils o Anders, d Sissa
bm Måns Ysby, h (fria 4 lev b, yngsta 5 år)
Gumme Nilsson, h, d Kerstin, td Nils
Anders Matsson, h, s Mattis, d Maria (han fri 4 mtlskr b, hon styvmor)
bm Jöns Norck og fri
avsk bm Nils Norck, h
Mag kh Karl Engeström, fru, puppill Beata Charlotta, husjungf Anna Sofia, td Ma__ o Erik, tp Botil o Elna o Elna
Torp: Jöns Klemetsson og
Torp: Hans Johansson og, tp Elsa
Klockare Petter Lindell, h, td Per, tg Nils, tp Sissa Gatuhus: bebos av gammalt utf folk
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärdr Nils
Gatuhus: adj min Henrik Angelin, fru, tp Anna
Gatuhus: Arvid Mattisson, h
Gatuhus: sn.timmerm Eskil Andersson og
  Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820 (K) 49 (1777) Bild 2470 / sid 244 (AID: v842576.b2470.s244, NAD: SE/RA/5520310)
1780 3/8: 3/16 Olof Hansson, h, td Per, tp Kerstin, inh h Inger
3/16 Per Olsson, h, d Elna, td Nils
bm Bengt Laggares h
snskr Anders Göransson, h, lärdr Ola, tp Berta
3/8: poss av Knut Persson nr 73 Hörby
halvn.bd Jon Sonesson, h, tp Elsa o Ester
bm Petter Stilles h
3/8: 3/16 Nils Larsson, h, td Lars, tp Pernilla
3/16 ä Botil, s Per o Sven, d Elna (4 skskr b)
bm Nils Dunders h
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, tp Elna
3/16 Per Persson, h, tg Lars, tp Gunnel
bm Börje Flinta og fri
3/8: 3/16 Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna, tp Kerstin
bm Jöns Blärs h
3/16 Henrik Klason, h, s Niklas o Kristian, d Anna (4 skskr b)
3/8: 3/16 Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon 4 skskr b, han styvfar)
3/16 Lars Andersson, h, s Per o Anders o Jon, tp Kerstin (4 skskr b)
bm Jon Mala ä fri
3/8
3/16 Nils Persson, h
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Per
bm Sven Kaxe og fri
3/8: 3/16 ä Bengta, s Nils o Per, d Hanna o Elna
3/16 Anders Larsson og, td Erik, tp Maria o Hanna
bm Lars Saktmodig og fri
3/8: 3/16 Ola Olsson og, td Per, tp Sissa
3/16 Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Pernilla
bm Per Hiorts h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, tp Kerstin
3/16 ä Signe, s Lars o Nils, d Sissa (4 skskr b)
bm Måns Ysbys h
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, d Kerstin, td Hans, tp Elsa
3/16 Anders Mattisson, h, s Mattis, d Maria (han 4 skskr b, hon styvmor)
bm Jöns Norcks h
1: Mag kh Karl Engeström, fru, puppill Beata Charlotta, husjungf Anna Katarina, td Nils o Per o Sören, tp Anna o Sissa o Inga o Anna
medicine practicus Johan Joakim Albinus, h
Torp: Jöns Klemetsson og
Torp: Hans Abrahamsson, h
3/8: Klockare Petter Lindell, h, td Anders, tp Sissa o Elna Gatuhus: poss av klockare Lindell nr 38
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärdr Nils, tp Berta
Gatuhus: adj min mag Henrik Angelin, fru
Gatuhus: Arvid Mattisson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780), bildid: A0001626_00269, sida 261
1782 3/8: 3/16 Olof Hansson, h, td Per, tp Karna, skeppsg Per Hansson
sjöm Per Mälberg, h
3/16 Anders Persson, h
bm Bengt Laggares h
snskr Anders Göransson, h, tp Karna
3/8: poss av Knut Persson nr 73 Hörby
halvn.bd Jon Sonesson, h, s Sone, tp Elsa
bm Petter Stilles h
3/8: 3/16 Nils Larsson, h, tp Karna
3/16 Sven Håkansson og
bm Nils Dunders h, tegelbr.dr Lars Perssons h Elna
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns
3/16 Per Persson, h, s Ola, tp Gunnel
bm Ola Flinta og fri
3/8: 3/16 Nils Olsson, h, s Bengt o Per, d Karna, tp Maria
bm Jöns Lundgrens h
3/16 Henrik Klason, h, s Kristian, d Anna o Maria (4 skskr b)
skeppsg Niklas Kiemner
3/8: 3/16 Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon 4 skskr b, han styvfar)
3/16 ä Kerstin, s Per o Jon, tp Elna (4 skskr b)
bm Jon Mälberg ä fri
3/8
3/16 Nils Persson, h
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Per, tp Bengta
bm Sven Kaxe og fri
3/8: 3/16 Nils Karlsson og, tp Hanna o Elna
3/16 Anders Larsson og, td Anders, tp Maria o Hanna
bm Lars Modig og fri
3/8: 3/16 Ola Olsson og, td Per, tp Sissa
3/16 Anders Larsson, h, s Lars o Nils
bm Per Hiorts h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h
3/16 ä Signe, s Lars, h, o Anders, d Sissa (4 skskr b)
skeppsg Nils Nilsson
bm Sven Ysby og fri
avsk bm Måns Ysby, h, s Nils (han >58, hon 59, skröpl sjukl orkeslösa utf)
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, d Kerstin, td Lars
3/16 ä Bengta, s Mattis, d Maria
bm Jöns Norcks h
1: Mag kh Karl Engeström, fru, d Dorotea, puppill Beata, husjungf Anna Katarina, td Per, tp Anna o Botil o Sissa o Anna o Elna
medicine practicus Johan Joakim Albinus, h
Torp: Jöns Klemetsson og, td Nils
Torp: Hans Abrahamsson, h
3/8: Klockare Petter Lindell, h, td Håkan, tp Kerstin o Kerstin Gatuhus: poss av klockare Lindell nr 38
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärg Isak, tp Berta
Gatuhus: adj min mag Henrik Angelin, fru, tp Hanna
Gatuhus: Arvid Mattisson, h
Gatuhus
avsk bm Anders Sågare, h
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:6 (1782) Bild 1160 / sid 110 (AID: v223374.b1160.s110, NAD: SE/LLA/10891)
1784 3/8: 3/16 Olof Hansson, h
sjöm Per Mälberg, h
3/16 Anders Persson ä, dr Per, p Karna o Johanna
bm Bengt Laggares h
snskr Anders Göransson, h, dr Jon, p Karna
3/8: poss av Knut Persson i Hörby
halvn.bd Jon Sonesson, h, s Sone, p Elsa
bm Petter Stilles h
3/8: 3/16 Nils Larsson, h, dr Johannes, p Karna
3/16 Sven Håkansson og, p Svenborg
bm Nils Dunders h
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, d Kerstin
3/16 Per Persson, h, s Ola, p Gunnel
bm Ola Flintas h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson og, dr Isak?, h, p Karna
bm Jöns Lundgrens h (4 skskr b)
3/16 Henrik Klason, h, s Kristian, p Maria (4 skskr b)
sjöm Niklas Kiemner og
3/8: 3/16 Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (hon 4 skskr b)
3/16 ä Kerstin, s Per o Jon, p Elna (4 skskr b)
bm Jon Mälberg, h
3/8
3/16 Nils Persson, h, s Sone, p Elna
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Per, p Botil
bm Sven Kaxe og fri
3/8: 3/16 Nils Karlsson og, p Hanna o Elna
3/16 Anders Larsson og, dr Lars, p Maria o Hanna
bm Lars Modig og fri
3/8: 3/16 Ola Olsson og, d Per, p Sissa
3/16 Anders Larsson, h, s Lars o Nils, d Karna (4 skskr b)
bm Per Hiorts h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h
3/16 ä Signe, s Lars, h, o Anders, d Sissa (4 skskr b)
bm Sven Ysby og fri
skeppsg Nils
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, d Kerstin, dr Tue?
3/16 Mattis Andersson og, g Ola, p Maria
bm Jöns Mörks h
1: Mag kh Karl Engeström, fru, d Dorotea, puppill Beata, husjungf Anna Katarina, dr Nils, p Anna o Botil o Kerstin
Torp: Jöns Klemetsson og, dr Nils
Torp: Hans Abrahamsson, h
3/8: Klockare Petter Lindell, h, dr Tue? o Jon, p Kerstin o Anna Gatuhus: poss av klockare Lindell
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, lärdr Bengt, p Berta
Gatuhus: adj min mag Henrik Angelin, fru, p Elna
Gatuhus: Arvid Mattisson, h
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/55 (1784), bildid: A0001627_00332, sida 123
1785 3/8: 3/16 Ola Hansson, h
sjöm Per Mällberg, h
3/16 Anders Larsson ä, dr Ola, p __
bm Bengt Laggare, h
smskr Anders Göransson, h, dr Jon
3/8: poss av nm Knut Persson i Hörby
hälft.bruk Jon Sonesson, h, s Sone, p Elsa
bm Petter Stille, h
3/8: 3/16 Ä Hanna, dr Mats
3/16 Sven Håkansson og, p Elna
bm Nils Dunder, h
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, d Kerstin
3/16 Per Persson, h, s Ola, p Gunnel
bm Ola Flintas h
3/8
3/16 Bengt Nilsson, h, dr Bengt, p Karna
bm Jöns Lungren, h
3/16 Henrik Klasson, h, s Kristian (4 skskr b)
sjöm Niklas Kiemner og
3/8: 3/16 Sven Rasmusson, h, s Sven o Per, d Botil (4 skskr b)
3/16 br av Lars Anderssons arvingar, dr Per o Jon, p Kerstin
bm Jon Mällberg, h
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, p Elna
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Per, p Bengta
bm Nils Kaxe og
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Hanna
3/16 Anders Larsson og, dr Johannes, p Anna
bm Lars Modig og
3/8: 3/16 Ola Olsson og, dr Per, p Sissa
3/16 ä Bengta, s Lars o Nils, d Karna (4 skskr b)
bm Per Hiort, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Per
3/16 ä Signe, s Lars o Anders, d Sissa (4 skskr b)
bm Sven Ysby og fri
skeppsg Nils
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, s Nils, d Kerstin
3/16 Mattis Andersson og, g Ola, p Maria
bm Jöns Norck, h
1: Mag kh Karl Engeström, fru, d Dorotea, puppill Beata, husjungf Anna, dr Nils o Hans, p Anna o Botil o Kerstin
Torp: Jöns Klemetsson og, dr Nils
Torp: Hans Abrahamsson, h (4 små barn)
3/8: Klockare Petter Lindell, h, dr Per o Ture, p Kerstin o Anna Gatuhus: poss av klockare Lindell
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, dr Bengt, p Berta
Gatuhus: adj min mag Henrik Angelin, fru, _ Nils
Gatuhus: Arvid Mattisson, h (4 små barn)
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:9 (1785) Bild 1240 / sid 340 (AID: v226155.b1240.s340, NAD: SE/LLA/10891)
1787 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, p Ingeborg
sjöm Per Mälberg, h
3/16 Anders Larsson, h, dr Jöns, p Kerstin
bm Bengt Laggare, h
3/8: poss av nm Knut Persson i Hörby
h.br Jon Sonesson, h, s Sone, p __ o Elsa
bm Petter Stille, h
3/8: 3/16 Ä Hanna, dr Mattis o Håkan
3/16 Sven Håkansson og
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns o Nils
3/16 Ola Persson, h, p Gunnel
bm Ola Flinta, h
3/8
3/16 Bengt Nilsson, h, dr Gisel, p Maria
bm Jöns Lundgren, h
3/16 Henrik Klasson, h, s Kristian, p Svenborg
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, dr Per, p Sissa
3/16 Per Larsson og, dr Jon, p Kerstin
bm Jon Mellberg, h
3/8: 3/16 Nils Persson, h, d Berta, s Sone
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Jöns
bm Nils Kaxe og
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Hanna
3/16 Anders Larsson og, dr Ola, p Bengta
bm Lars Modig og
3/8: 3/16 Ola Olsson og, dr Per, p Sissa
3/16 ä Bengta, s Lars o Nils
bm Per Hiort, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h
3/16 ä Signe, s Lars, h, o Anders, d Sissa
bm Sven Ysby og fri
skeppsg Nils
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, s Nils, d Kerstin, p Karna
3/16 Mattis Andersson, h, dr Ola
bm Jöns Nork, h
1: kh Karl Engström, fru, d Juliana o Anna, puppill Beata, husjf Anna, dr Hans o Ola, p Berta o Inger o Sissa
adj min Nils Kemenberg, fru, p Elna
Torp: Ola Svensson, h, p Hanna
Torp: Hans Abrahamsson, h
3/8: Klockare Lindahl, h, dr Per o Per, p Kerstin o Pernilla Torp: poss av kl Lindahl
Torp: snskom Henrik Esbjörnsson, h, dr Bengt o Ola, p Berta
Torp: Nils Månsson, h (vanför, allmosehjon)
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/56 (1787), bildid: A0001628_00287, sida 281
1788 3/8: 3/16 Ola Hansson, h
sjöm Per Mälberg, h
3/16 Anders Larsson, h, dr Jon, p Kerstin
bm Laggare, h
3/8: poss av nm Knut Persson i Hörby
bm Stille, h
3/8: 3/16 Ä Anna, dr Mattis
3/16 Sven Håkansson og, dr Håkan
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns o Nils
3/16 Ola Persson, h
bm Flinta, h
3/8
3/16 Bengt Nilsson, h, dr Gisel, p Maria
bm Lundgren, h
3/16 Kristian Kiemner og, p Svenborg
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, dr Per, p Sissa
3/16 Per Larsson og, dr Jon, p Kerstin o Sissa
bm Mellberg, h
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, d Berta
3/16 Jöns Kerstensson, h, s per o Jöns, p Elna
bm Kaxe og
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Hanna
3/16 Anders Larsson, h, dr Jon
bm Modig og
3/8: 3/16 Ola Olsson og, dr Per, p Sissa
3/16 ä Bengta, s Lars o Nils
bm Per Hiort, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, d Hanna
3/16 Anders Nilsson og, dr Lars, h, o Nils, p Sissa
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, s Nils, d Kerstin, p Karna
3/16 Mats Andersson, h, p Bengta
bm Nork, h
1: kh Karl Engeström, fru, d Juliana o Anna, pupil Beata, husjf Anna, dr Ola o Ola, p Svenborg o Elsa o Inga o Anna
Torp: Ola Svensson, h, dr Per
Torp: Hans Abrahamsson, h
3/8: Klockare Lindell, h, s Klas, dr Ola o Jöns, p Pernilla Torp: poss av kl Lindell
Torp: snskom Henrik Esbjörnsson, h, dr Bengt o Ola, p Berta
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788), bildid: A0001629_00307, sida 3872
1790 3/8: 3/16 Ola Hansson, h
3/16 Anders Larsson, h, dr Jon, p Sissa
bm Laggare, h
res-bm Per Jönsson og
sjöm Per Mellberg, h
3/8: poss av nm Knut Persson i Hörby
bm Mellbom og
3/8: 3/16 Ä Hanna, dr Mattis, p Kerstin
3/16 Sven Håkansson, h
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns o Nils, d Karna
3/16 Ola Persson, h, p Bengta
bm Flinta, h
3/8
3/16 Bengt Nilsson, h, dr Anders, p Bengta
3/16 Kristian Kämner og, p Bengta o Bengta
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Svenborg
3/16 Per Larsson og, dr Jon, p Kerstin
bm Ola Mellberg og
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, d Pernilla
3/16 Jöns Kerstensson, h, s Per o Jöns
bm Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Elna
3/16 Anders Larsson, h, dr Truls, p Maja
bm Modig, h
res-bm Per og
3/8: 3/16 Ola Olsson og, dr Per, p Sissa
3/16 Lars Andersson, h, p Berta
bm Jöns Märlprim og
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, d Hanna
3/16 Anders Nilsson og, dr Nils, p Sissa
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Gumme Nilsson ä, s Nils, d Kerstin, p Karna
3/16 Mats Andersson, h, dr Ola, p Elna
bm Nork, h
res-bm Jöns og
1: kh Engeström, fru, d Dorotea Juliana o Anna Margareta, sy-d Beata Stobeus, dr Ola o Nils, p Elna o Karna o Kerstin, amma Katarina
Torp: Hans Andersson, h
Torp: Ola Svensson, h
Torp: Stelhults torp
3/8: Klockare Lindell, h, d Kristina, dr Lars o Anders, p Elna Gatuhus: poss av kl Lindell
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn
Gatuhus: h Elsa
Torpställe på byn: bebos av allmosehjon
Gatuhus: fyra likaså
  Blekinge läns landskontor (K) EIIIa:14 (1790) Bild 1200 / sid 114 (AID: v226160.b1200.s114, NAD: SE/LLA/10891)
JB 1790   3/8: Nm Knut Persson, h Hanna Larsdotter 3/8: 3/16 Sven Håkansson, Elna Rasmusdotter
1/16 Mattis Eriksson, h Hanna Persdotter
1/8 Hanna Persdotters m avlidne Nils Larsson barn Lars o Kerstin o Elna
3/8: 3/16 Ola Persson, Botil Mattisdotter 3/8: 3/16 Kristian Kemner 3/8: 3/16 Sven Svensson, h Botil Fredriksdotter
3/16 Per Larsson
3/8: 3/16 Per Jönsson
3/16 Sone Nilsson
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h Elna Persdotter
3/16 Anders Larsson, h Botil Svensdotter
3/8: 3/16 Olof Olsson
3/16 Lars Andersson, h Elna Jonsdotter
3/8: 3/16 Anders Nilsson 3/8: 3/16 Mattias Andersson, h Elna Svensdotter
3/16 Nils Gummesson
      Jordebok (ej komplett) Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 90 (AID: v566948.b90, NAD: SE/LLA/10939)
1791 3/8: 3/l6 Olof Hansson, h, d Hanna
3/16 Anders Larsson, h, p Kerstin
bm Laggare
sjöm Per Mellberg, h
3/8: poss av rdm Knut Persson i Hörby
bm Mellbom, h
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mattis, p Inga
3/16 Sven Håkansson, h, p Elna
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Nils o Jöns, d Karna
3/16 Olof Persson, h
bm Flinta, h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Olof, p Inger
3/16 Kristian Kämner og, dr Lars, p Svenborg o Bengta
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, dr Ingeman, p Elna
3/16 Per Larsson, h, dr Jon, p Sissa o Kerstin
bm Olof Mellberg og
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, d Pernilla
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elna
bm Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Mattis, p Karna
3/16 Anders Larsson, h, dr Per, p Maria
bm Modig
bm Per Masquett og
3/8: 3/16 Olof Olsson og, dr Per, p Sissa o Botil
3/16 Lars Andersson, h, p Berta
bm Jöns Märlprin og
3/8: 3/16 Olof Matsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Anders Nilsson og, dr Nils, p Sissa o Svenborg
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Nils Gummesson og, p Kerstin o Kerstin
3/16 Mattis Andersson, h, p Elna
bm Olof Norck og
1: kh K Engeström, fru, d Dorotea o Anna, pupill Beata Flobens, dr Olof o Nils, p Elna o Karna o Kerstin
Torp: Hans Abrahamsson, h
Torp: Håkan Svensson
3/8 klockarebolet: vakant Gatuhus: avsk klockare Lindell, h, d Kristina, p Inga
Gatuhus: snskom Henrik _, h, s Esbjörn
Gatuhus: sjöm Jakob Qviding og
Torp: h Elna (skr å nr 73 Hörby)
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/59 (1791), bildid: A0001631_00384, sida 370
1792 3/8: 3/l6 Olof Hansson, h, d Hanna
3/16 Anders Larsson, h, dr Kristian o Anders, p Ka__
sjöm Per Mellberg, h
3/8: poss av rdm Knut Persson i Hörby
bm Mellbom, h
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mattis, p Kerstin
3/16 Sven Håkansson, h, p Pernilla
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns o Nils, d Karna
3/16 Olof Persson, h, dr Nils, p Svenborg
bm Flinta, h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, p Botil
3/16 Kristian Kämner og, p Inga o Bengta
bm Lundgren og
inh-ä Svenborg
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, dr Ingeman, p Karna
3/16 Per Larsson, h, dr Jon, p Elna o Kerstin
bm Olof Mellberg og
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, p Karna
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elna
bm Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Mattis, p Elna
3/16 Anders Larsson, h, dr Per, p Anna
bm Måns Masquett og
3/8: 3/16 Olof Olsson og, dr Per, p Sissa o Botil
3/16 Lars Andersson, h, p Inga
bm Jöns Märlprin og
3/8: 3/16 Olof Matsson, h, s Anders, d Hanna
3/16 Anders Nilsson og, dr Nils, p Sissa o __
inh.m Sven Andersson Ysby
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elsa o Elna
3/16 Nils Gummesson og, p Kerstin o Kerstin
bm Olof Norck og
1: kh K Engeström, fru, d Dorotea o Anna o Charlotta, jfr Eva, dr Olof o Sven, p Olve o Kata__ o Botil
Torp: Hans Abrahamsson, h
Torp: Olof Svensson, h
Torp: Håkan Svensson og
3/8: adj min Olof Andersson, h, p Elsa Gatuhus: skolmästare Jöns Nyström og
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn, d Per__
Gatuhus: sjöm Jakob Qviding og
___
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/60 (1792), bildid: A0001632_00412, sida 781
JB 1792 3/8: 3/16 Ola Hansson
3/16 Anders Larsson
3/8: poss av rdm Knut Persson i Hörby 3/8: 3/16 ä Hanna
3/16 Sven Håkansson
3/8: 3/16 Masse Larsson
3/16 Ola Persson
3/8: 3/16 Bengt Nilsson
3/16 Kristian Kämner
3/8: 3/16 Sven Svensson
3/16 Per Larsson
3/8: 3/16 Nils Persson
3/16 Per Jönsson
3/8: 3/16 Nils Karlsson
3/16 Anders Larsson
3/8: 3/16 Per Olsson
3/16 Lars Andersson
3/8: 3/16 Ola Matsson
3/16 br av Anders Nilssons arvingar
3/8: 3/16 Mats Andersson
3/16 Nils Gummesson
      Jordebok (ej komplett) Häradsskrivaren i Västra Blekinge fögderi (K) EII:4 (1752-1792) Bild 3830 (AID: v566948.b3830, NAD: SE/LLA/10939)
1793 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan
3/16 Anders Larsson, h, dr Kristian
sjöm Per Mällberg, h
3/8: poss av rdm Knut Persson i Hörby
bm Mellbom, h
sjökarl Hans Lundberg, h
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mats, p Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Elna
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, d Karna, p Svenborg
3/16 Ola Persson, h
bm Flintas h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Anders, p Hanna
3/16 Kristian Kämner, h, p Svenborg o Bengta
bm Lundgrens h
3/8: [skada], dr Sven, p Pernilla
[skada], tg Jon, p Elna o Kerstin
___ Mellbergs h
___, s Sone, p Karna
3/8: [skada] 3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Bengta
bm Nils Kakse, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Kerstin
sjökarl Mattis Arvidsson og
3/16 Anders Larsson, h, dr Ingeman, p Botil
bm Musqwetts h
3/8: 3/16 Per Olsson og, p Botil
3/16 Lars Andersson, h
bm Merleprims h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Anders, p Kerstin
3/16 br av Anders Nilssons arvingar, dr Nils, p Sissa o Anna o Kerstin, dr Anders
bm Ysbys h
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elna
3/16 Nils Gummesson og, p Kerstin o Elna
bm Ola Norks h
1: kh Engström, fru, d Dorotea o Anna, pupil Charlotta, dr Magnus o Mattias, p Elsa o Katarina o Sig__ o Olve
Torp: Hans Abrahamsson, h
Torp: Ola Svensson, h
Torp: Håkan Svensson og
3/8 klockarebol: adj min Olof Andersson, h, p Karna o Kristina Gatuhus: skolmästare Nyström og, p Malena
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn, d Pernilla
Gatuhus: sjöm Jakob Qviding og
Ålfiske
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/61 (1793), bildid: A0001633_00356, sida 679
1794 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan
3/16 Anders Larsson, h, dr Kristian
sjöm Per Mällberg, h
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom, h
sjöm Hans Sandberg, h
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mattis, p Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Elsa o Pernilla
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, d Karna, p Svenborg
3/16 Lars Persson, h
bm Flinta, h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, p Hanna
3/16 Kristian Kämner, h, dr Per, p Bengta
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Kerstin
3/16 Per Larsson, h, dr Jöns, p Kerstin o Kerstin
bm Anders Mellberg, h
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, p Karna o Sissa
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Sissa
bm Nils Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, g Olof, p Elsa
sjöm Mattis Arvidsson og
3/16 Anders Larsson, h, dr Ingeman
bm Musquette, h
3/8: 3/16 Per Olsson, h, p Elna
3/16 Lars Andersson, h
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Anders, d Kerstin
3/16 br av Anders Nilssons arvingar, dr Nils, p Sissa o Botil
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elna
3/16 Nils Gummesson og, p Kerstin
bm Ola Nork, h
1: kh Engström, fru, d Dorotea o Anna, pupil Beata, dr Jöns o Jon, p Katarina o Kerstin o Inga
Torp: Hans Abrahamsson, h, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h
Torp: Håkan Svensson og
3/8 klockarebol: adj min Olof Andersson, h, dr Jeppe, p Svenborg o Kristina Gatuhus: skolmästare Jöns Nyström og, dr Sören Henberg, p Malena?
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn, d Pernilla
Gatuhus: sjöm Jakob Qviding og
Ålfiske
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/62 (1794), bildid: A0001634_00356, sida 700
1795 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Hanna o Elna
3/16 Anders Larsson, h, dr Anders
sjöm Per Mällberg, h
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom, h
sjöm Hans Sandberg, h
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mattis, p Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Elsa o Pernilla
bm Kullberg og
3/8: 3/16 Masse Larsson, h, s Jöns, dr Per, d Karna
3/16 Lars Persson, h
bm Flinta, h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Jöns, p Hanna
3/16 Kristian Kämner, h, dr Rasmus, p Bengta
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Kerstin
3/16 Per Larsson, h, dr Jon, p Kerstin o Kerstin
bm Anders Mellberg, h
3/8: 3/16 Nils Persson, h, s Sone, d Sissa, p Karna
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elsa
bm N Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Ola
3/16 Anders Larsson, h, dr Åke, p Svenborg
bm Musquette, h
3/8: 3/16 Per Olsson, h, p Sissa
3/16 Lars Andersson, h
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Anders
3/16 br av Anders Nilssons arvingar, dr Nils, p Sissa o Botil
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elna
3/16 Nils Gummesson og, p Gertrud
bm Ola Nork, h
1: prost o kh Karl Engeström, fru, s Karl, d Dorotea o Anna, pupil Beata Stobeus, dr Ola o Kristian, p Helena o Katarina o Inga o Elna
adj min Lars Sandmark
Torp: Hans Abrahamsson, h, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h
Torp: Håkan Svensson og
3/8 klockarebol: innehas av mag Olof Andersson, h, dr Jeppe o Jon, p Inga Gatuhus: skolmästare Jöns Nyström og
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn, d Pernilla, dr Ingeman
Gatuhus: sjöm Jakob Qviding og
Ålfiske
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/63 (1795), bildid: A0001635_00265, sida 496
1797 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, dr Håkan, p Elsa
3/16 Anders Larsson ä, p Elna
sjöm Per Malmberg, h
bm Masse Lagare og
3/8: poss av rdm Knut Persson
sjöm Hans Sandberg, h
bm Jon Mellbom, h
Ålfiske
3/8: 3/16 ä Hanna, dr Mattis o Lars, p Elna o Kerstin
3/16 Sven Håkansson, h, p Botil
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, dr Sven, p Inga
3/16 Lars Persson, h
bm Flinta, h
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, p Hanna
3/16 Kristian Kämner, h, dr Sven, p Lusse o Bengta
bm Lundgren og
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, dr Jöns
3/16 Per Larsson, h, dr Jon, p Kerstin o Kerstin
bm Anders Mellberg, h
3/8: 3/16 Sone Nilsson, h, p Sissa
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elsa
bm Nils Kaxe, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Ola, p Sissa
3/16 Anders Larsson, h, dr Erik, p Svenborg o Gertrud
bm Musqvist, h
Ålfiske
3/8: 3/16 Per Olsson, h, p Botil
3/16 Lars Andersson, h, dr Jöns, p Botil
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Per?
3/16 br av arvingarna, dr Nils, p Pernilla o Sissa
bm Ysberg, h
3/8: 3/16 Mattis Andersson, h, dr Ola, p Maja?
3/16 Nils Gummesson, h, p Inga o Elna, dr Jöns
bm Ola Nork, h
1: prost o kh mag Engström, fru, s Karl, d Dorotea o Annette o Margareta o Kristina, pupil Beata, dr Ola o Lars o Truls, p Lena o Katarina o Karna o Ingeborg
Torp: Hans Abrahamsson, h, p Ingeborg, s Måns
Torp: Ola Svensson, h, p Sissa
Torp: Håkan Svensson og
3/8 klockarebol: adj Olof Andersson, h, dr Jeppe, p Sissa o Kerstin Gatuhus: skolmästare J Nyström og
Gatuhus: snskom Henrik Esbjörnsson, h, s Esbjörn, d Pernilla, p Botil
Ålfiske
Gatuhus: h Elsa
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/65 (1797), bildid: A0001637_00245, sida 478
1798 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Elsa o Pernilla
3/16 Anders Larsson ä, p Kerstin o Bengta
bm Masse Laggare og
3/8: poss av rdm Knut Persson nr 87 Hörby
bm Melblom, h
3/8: 3/16 ä Hanna, s Lars, dr Mattis, d Kerstin, p Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Botil
bm Kullberg
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, dr Jöns?, p Inga
3/16 Lars Persson, h
bm Flinta ä
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Nils
3/16 Kristian Kämner, h, p Bengta
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Hanna
3/16 Per Larsson, h, p Berta
bm Anders Mellby, h
3/8: 3/16 Sone Nilsson, h, p Pernilla o Berta
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elsa
bm Kaxe, h
snskr Jöns Eskilsson, h, lärdr Masse
sn.smed Per Svensson, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Per, p Inga
3/16 Anders Larsson, h, dr Jöns, p Hanna
bm Musquette, h
3/8: 3/16 Per Olsson, h, dr Jöns, p Hanna
3/16 Lars Andersson, h
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Per, d Anna
3/16 Anders Nilssons arvingar, s Nils, d Sissa
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, dr Sven, p Maria
3/16 Nils Gummesson, h, p Botil
bm Ola Nork, h
sjöm Hans Sandberg, h
1: prost o kh Engström, fru, s Karl, d Dorotea o Anna o Kristina, pupil Beata, dr Ola, p Katarina o Anna o Elsa
Torp: Hans Abrahamsson, h, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h, d Hanna
Torp: Håkan Svensson og
3/8: adj Olof Andersson, h, dr Jöns o Sven, p Sissa Gatuhus: skolmästare J Nyström, h
Gatuhus: inspektor Rosenlunds h [Ulrika Lovisa Kock]
Gatuhus: snskom Esbjörn Henriksson, h, p Pernilla
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/66 (1798), bildid: A0001638_00267, sida 514
1799 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Elsa o Pernilla
½ ålfiske skattlagt
3/16 Anders Larsson og, g Lars, p Kerstin
½ ålfiske skl
bm Laggare og
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom, h
ålfiske skattlagt
3/8: 3/16 ä Hanna, s Lars, dr Mattis, d Kerstin, p Elna
3/16 Sven Håkansson, h
bm Kullberg
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, dr Bengt, p Inga
3/16 Lars Persson, h, s Per, p Maja
bm Flinta ä
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Jöns, p Hanna
3/16 Kristian Kjämner, h, p Hanna
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Hanna
3/16 Per Larsson, h, p Berta
bm Anders Mellby, h
3/8: 3/16 Sone Nilsson, h, p Pernilla
3/16 Per Jönsson og, dr Jöns, p Elsa
bm Kaxe, h
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Masse o Nils o Sven
sn.smed Per Svensson, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, dr Sven, p Elna
3/16 Anders Larsson, h, p Inga
bm Musqwette, h
Ålfiske skattlagt
3/8: 3/16 Per Olsson, h, dr Jöns
3/16 Lars Andersson, h, dr Nils
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Per, d Anna
3/16 poss Anders Nilssons arvingar, s Nils, d Sissa, p Elna
bm Ysby
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, dr Ola
3/16 Nils Gummesson, h, p Botil
bm Nork, h
Torp: sjöm Hans Sandberg, h
Torp: Sven Larsson, h
Sjökarl Ola Hörberg
1: prost o kh Engström, fru, d Dorotea o Margareta o Kristina, pupil Beata, dr Ola, p Helena o Svenborg o Kerstin o Maria
Torp: Hans Abrahamsson, h, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h
Torp: Håkan Svensson, h
3/8: mag Andersson, h, dr Jeppe o Jöns, p Sissa o Elna Gatuhus: skolmästare J Nyström, h
Gatuhus: Gatuhus: snskom Esbjörn Henriksson, h, dr Måns, p Pernilla
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/67 (1799), bildid: A0001639_00221, sida 438
1800 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Pernilla
½ ålfiske
3/16 Anders Larsson og, s Lars, p Kerstin o Hanna
½ ålfiske
bm Laggare og
Torp: Jöns Jönsson, h
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom, h
ålfiske skattlagt
3/8: 3/16 ä Hanna, s Lars, dr Mattis, d Kerstin o Elna, dr Mattis
3/16 Sven Håkansson, h, p Inga
bm Kullberg
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, p Inga, dr Sven
3/16 Lars Persson, h, s Per, p Maja
bm Flinta
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Jöns, p Maja
3/16 Kristian Kämner, h, p Kerstin
bm Knutgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Inga
3/16 Per Larsson, h
bm Mellby, h
3/8: 3/16 Sone Nilsson, h, p Hanna
3/16 Per Jönsson, h, dr Bengt, p Sissa
bm Kaxe, h
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Erik o Nils o Sven
sn.smed Per Svensson, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Elsa
3/16 Anders Larsson, h, dr Jon, p Sissa
bm Musquette, h
Ålfiske skattlagt
3/8: 3/16 Per Olsson, h
3/16 Lars Andersson, h, p Pernilla
bm Märleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Per o Masse, d Pernilla
3/16 Lars Nilsson, s Nils, d Sissa
bm Ysby
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, dr Ola, p Elsa
3/16 Nils Gummesson, h, p Botil
bm Nork, h
Torp: sjöm Hans Sandberg, h
Torp: Sven Larsson, h
Sjökarl Ola Hörberg
1: prost Engeström, fru, d Dorotea o Margareta o Kristina, pupil Beata, dr Jöns o Ola, p Helena o Svenborg o Kerstin o Hanna
Torp: Håkan Svensson, h
Torp: Hans Abrahamsson, h, s Måns, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h
3/8: mag Andersson med klockar läge, h, dr Ola, p Elna o Nilla
strandfogde Per Olsson, h
Gatuhus: skolmästare J Nyström, h
Gatuhus: Gatuhus: snskom Esbjörn Henriksson, h, dr Hans, p Pernilla
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/68 (1800), bildid: A0001640_00241, sida 458
1801 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Pernilla
½ ålfiske
3/16 Anders Larsson ä, s Lars, p Hanna
½ ålfiske
bm Laggare, h
Torp: Jakob Jönsson, h
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom
Torp: Jonas Lundberg, h
ålfiske
3/8: 3/16 Mats Eriksson, h, d Kerstin o Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Ulrika
bm Kallberg
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, dr Sven, p Hanna
3/16 Lars Persson, h, s Per
bm Flinta
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Jöns, p Karna
3/16 Kristian Kämner, h, dr Jöns, p Kerstin
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, p Inga o Elna
3/16 Per Larsson, h, p Botil
bm Mellby, h
3/8: 3/16 Sune Nilsson, h, p Hanna
3/16 Per Jönsson, h, dr Per, p Kerstin
bm Kaxe, h
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Eskil o Sven
sn.smed Per Svensson, h, p Pernilla
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h
3/16 Anders Larsson, h, p Hanna o Pernilla
bm Mousquette, h
Ålfiske
3/8: 3/16 Per Olsson, h, p Botil
3/16 Lars Andersson, h, p Kerstin
bm Merleprim, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Masse o Anders
Torp: Per Olsson, h
3/16 Lars Nilsson, s Nils, d Sissa
bm Ysby
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elsa
3/16 Nils Gunnarsson, h, p Gertrud
bm Nork, h
Torp: sjöm Hans Sandberg, h
Torp: Sven Larsson, h
1: prost Engeström, fru, d Dorotea o Anna o Kristina, pupil Beata, dr Jon o Lars, p Botil o Kerstin o Hanna
Torp: Håkan Svensson, h
Torp: Hans Abrahamsson, h, s Måns, d Inga
Torp: Ola Svensson, h, d Svenborg
3/8: adj minist med klockarelägenh mag Andersson, h, dr Ola, p Elna
strandfogde Per Olsson, h
Gatuhus: skolmästare Nyström, h
Gatuhus: Gatuhus: snskom Esbjörn Henriksson, h, dr Hans, p Pernilla
  Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/69 (1801), bildid: A0001641_00246, sida 476
1802 3/8: 3/16 Ola Hansson, h, s Håkan, d Pernilla
3/16 Anders Larsson ä, s Lars, p Kerstin
bm Laggare, h
Torp: Jöns Jönsson, h
3/8: poss av rdm Knut Persson
bm Mellbom
1 ålfiske sk.lagt under hemmanet, 1 d:o nr 68
snskr Erik Rasmusson, h, dr Nils o Jöns
3/8: 3/16 Mats Eriksson, h, s Lars, d Kerstin o Elna
3/16 Sven Håkansson, h, p Ulrika
bm Kielberg
3/8: 3/16 Jöns Matsson, h, dr Sven, p Sissa
3/16 Lars Persson, h, s Per
bm Flinta
3/8: 3/16 Bengt Nilsson, h, dr Jöns, p Karna
3/16 Kristian Kämner, h, p Hanna
bm Lundgren, h
3/8: 3/16 Sven Svensson, h, d Hanna
3/16 Per Larsson, h
3/8: 3/16 Sone Nilsson, h
3/16 Per Jönsson, h, dr Per, p Botil
bm Kaxe, h
snskr Jöns Eskilsson, h, dr Sven
sn.smed Per Svensson, h
3/8: 3/16 Nils Karlsson, h, p Kerstin?
3/16 Anders Larsson, h, p Pernilla
bm Mousquette, h
Ålfiske skattlagt
3/8: 3/16 Per Olsson, h, p Kerstin
3/16 Lars Andersson, h
bm Merleprim, h
Torp: Ola Persson, h
3/8: 3/16 Ola Matsson, h, s Anders, d Anna o Bengta
Torp: Per Olsson, h, p Elna
3/16 Lars Nilsson, s Nils, d Sissa
bm Ysby, h
3/8: 3/16 Mats Andersson, h, p Elsa
3/16 Nils Gunnarsson, h, p Gertrud
bm Nork, h
Torp: Sven Larsson, h
1: prost Engeström, fru, d Dorotea o Kristina, pupil Beata, dr Jon o Per, p Berta o Karna o Hanna o Pernilla
Torp: Håkan Svensson, h
Torp: Hans Abrahamsson, h, s Måns, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson, h, d Svenborg
3/8: mag Andersson, h, dr Jöns, p Elna
strandfogde Per Olsson, h
Gatuhus av Knut Persson på nr 87-88: snskom Esbjörn Henriksson, h, dr Anders o Nils   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/70 (1802), bildid: A0001642_00224, sida 438
1803 3/8: 3/16 Ola Hansson 60, h 59, s Håkan 25, p Berta
3/16 Anders Larsson ä 55, s Lars 19 o Nils 15, p Bengta
bm Laggare 28, h 30
Torp: Jöns Jönsson 31, h 23
3/8: poss av rdm Knut Persson nr 88
bm Mellbom 37
snskr Erik Rasmusson 30, h 26, dr Jon 18
3/8: 3/16 Mats Eriksson 50, h 52, d Kerstin, s Lars 21, p Elna o Elsa
3/16 Sven Håkansson 43, h 38, p Hanna
bm Kullberg 40
3/8: 3/16 Jöns Matsson 41, h 43, dr Ola 21, p Sissa
3/16 Lars Persson 47, h 47, s Per 19
bm Flinta 47
3/8: 3/16 Bengt Nilsson 53, h 59, dr Jöns 22, p Karna
3/16 Kristoffer Kämner 41, h 30, dr Jöns 17
bm Lundgren 25, h 50
3/8: 3/16 Sven Svensson 53, h 53, s Rasmus 15, d Hanna, p Botil
3/16 Per Larsson 56, h 34
bm Mällby 30, h 30
3/8: 3/16 Sone Nilsson 34, h 36
3/16 Per Jönsson 36, h 30, dr Ingeman 18, p Ulrika
bm Kaxe 36, h 55
snskr Jöns Eskilsson 38, h 35, dr Sven 20
sn.smed Per Svensson 34, h 34, p Pernilla
3/8: 3/16 Nils Karlsson 52, h 53, d Karna, dr Bengt 15
3/16 Anders Larsson 56, h 45, p Kerstin
bm Musquette 45, h 50
3/8: 3/16 Per Olsson 52, h 42, p Kerstin
3/16 Lars Andersson 53, h 31
bm Merleprim 45, h 42
Torp: Ola Persson 37, h 38
3/8: 3/16 Ola Matsson 60, h 55, s Anders 27, d Bengta
Torp: ä Maria 41, p Elna
3/16 Lars Nilsson 60, h 52, s Nils 19, d Sissa, p Pernilla
bm Ysberg 23, h 30
3/8: 3/16 Mats Andersson 42, h 21
3/16 Nils Gunnarsson 33, h 26, p Anna
bm Nork 33, h 33
sjöm Hans Sandberg 36, h 40
Torp: timmerman Sven Larsson 28, h 31
1: prost Engeström, fru, d Dorotea o Kristina, pupil Beata, dr Ola o Per, p Karnin o Elna o Ingrid o Pernilla
adj minist Erasmus Bildsten? og
hovrättsauskultant Karl Engeström og
vol Frisk
Torp: Håkan Svensson 28, h 33
Torp: Hans Abrahamsson 64, h 62, s Måns 20, d Ingeborg
Torp: Ola Svensson 37, h 49, d Svenborg
3/8: prästman m klockarelgh Andersson 41, h 40, dr Jöns 46 o Per 21
strandfogde Per Olsson 30, h 29
Gatuhus: snskom Esbjörn Henriksson 38, h 26, dr Ola 22 o Anders 21, p Malena?   Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/71 (1803), bildid: A0001643_00242, sida 472
HFL 1804 Ola Hansson 61, h Elna (död)
3/16 Håkan Olsson 26, h Pernilla 16, d Elna f 1805 o Bengta *1807
3/16 Anders Larsson 55, s Lars 20 o Nils 16 o Per 13
3/8 poss P Trägård...[strukna] Mattis Eriksson, h Hanna
3/16 Jöns Mattisson h Elna s Nils 13
3/16 Sven Håkansson 44, h Elsa 38, s Håkan 14 o Rasmus 12, d Botil 4, s Per 1
3/16 Jöns Matsson 43, h Karna 45, s Lars 7 o Per 5, gm Masse Larsson (död)
3/16 Lars Persson 49, h Karna And: 49, s Per 20, d Anna 16, s Nils 13 o Anders 10
gm Bengt Nilsson 54, h Kerstin 59
3/16 Måns? Olsson 23, h Inger 16
3/16 Kristian Kemner 42, h Kerstin 31, d Anna 11, s Henrik 8 o Rasmus 2 o Niklas *1804 o Hans *1807
Ingeman Persson, h Botil Svensd
3/16 Sven Svensson 54, h Kerstin 42, d Hanna 17 (gift), s Rasmus 15 o Ingeman 14, d Botil 12 o Karna 7, s Erik 5
3/16 Per Larsson 57, h Elna Nilsd 35, s Lars 12, d Kerstin 7, s Nils 10, d Berta 8, s Ola 2, d Gertrud *1804
3/16 Sone Nilsson 35, h Karna 37, d Sissa 11, s Lars 8, d Hanna 3 o Pernilla 0 o Berta *1805, gm Nils Persson 70 (död), ä Berta 57, d Bengta 17 o Maria 13
3/16 Per Jönsson 40, h Bengta 31, s Jöns 0, d Bengta 15
Nils Karlsson 53, h Elna 55, d Karna 16, s Per 13
3/16 Jöns Olsson 23, h Karna 16, s Karl *1806
3/16 Anders Larsson 56, h Botil 45, s Lars 16 o Hans 13, d Hanna 11, s Nils 8 o Anders 4
3/16 Per Olsson 54, h Kerstin 43, s Nils 7 o Ola 3
3/16 Lars Andersson 54, h Elna 31, s Anders 14 o Nils 11, d Karna 8, s Johannes 6, d Pernilla 3 o Bengta *1803, s Gumme *1806, gkv Bengta 83
Gm Ola Matsson 61, h Elna 54
3/16 s Anders Olsson 27, h Inga 27?, d Kerstin 24, s Nils 16 (död), d Gertrud 10 o Karna 4
3/16 ä Pernilla 54, d Sissa 22, s Nils 19 o Johannes 15 o Anders 8
3/16 Mattis Andersson 44, h Pernilla 21, s Anders 14 o Sven 12, d Sissa 10, s Per 7, d Bengta 4 (död), s Jöns 2
3/16 Nils Gummesson 34, h Botil 26, d Anna 6, s Gumme 3, d Hanna, s Per
1: Prost Engeström 68, fru Sofia M Albing 53, dem Dorotea Juliana 38 o Kristina Katarina 23, stud Jonas Albing 17 o Gustav 14, dem Beata Stobeus 44, C Engeström 24 3/8 kom Andersson 42, h Kerstin Hansd 41, d Johanna 10 o Elisabet 6, s Johannes 4, d Botil 0   Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm. Svårläst. Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00016
HFL 1809 3/16 Håkan Olsson 32, h Pernilla Bengtsdotter 21, d Elna 3 o Bengta 1, s Ola 0, d Hanna 0, gm Ola Hansson 64
3/16 Lars Andersson 25, h Berta Nilsdotter 23, d Elna 0, gm Anders Larsson 59
3/8 Måns Olsson 29, h Inga Knutsdotter 22, d Anna 2, s Ola 0 o Knut, d Hanna 0, gkv ä Botil 59 3/16 Jöns Mickelsson 42, h Elna Nilsdotter 25, d Berta 0, s Nils 0, gm Mattis Eriksson 55, h Hanna Persdotter 56, s/dr Nils Mattisson 18, d Elsa 20
Sven Håkansson 49, h Elsa Rasmusdotter 43
3/16 Rasmus Svensson 18, h Elsa Månsdotter 27, d Botil 9, s Per 6
3/16 Jöns Matsson 47, h Karna Persdotter 50, s Lars 12 o Per 10
Lars Persson 53, h Karna Andersdotter 53, s Per 25, d Anna 22
3/16 s Nils Larsson 18 o Anders 15
3/16 poss Måns Olsson nr 27, gm Bengt Nilsson 59, h Kerstin 64
3/16 Kristian Kemner 47, h Kerstin Nilsdotter 36, d Anna 15, s Henrik 13 o Rasmus 7 o Niklas 4 o Hans 1 o Nils 0
3/16 Ingeman Persson 30, h Botil Svensdotter 17, d Botil, s Per, d Elna 0, gm Sven Svensson 58, h Kerstin Jönsdotter 31, d Karna 12, s Erik 10 o Sven o Jöns 0
gm Per Larsson 62, h Elna Nilsdotter 42
3/16 s Lars Persson 17, s Nils 15, d Berta 13 o Kerstin 11, s Ola 7, d Gertrud 4 o Pernilla
3/16 Sven Larsson 32, h Sissa Sonesdotter 16, s Lars 4, gm Sone Nilsson 40, h Karna Svensdotter 43, d Sissa 16, s Lars 13, d Hanna 8 o Pernilla 5 o Berta 3, s Nils, gkv ä Berta Persdotter 62, d Bengta 23
3/16 Per Jönsson 44, h Bengta Jönsdotter 36, s Jöns 4, d Bengta 0 o Karna 0, s Nils 0
3/16 Jöns Olsson 28, h Karna Nilsdotter 22, s Karl 2 o Jöns 1, gkv ä Elna Persdotter 61, s Per Nilsson 18
3/16 ä Botil Svensdotter 51, s Lars Andersson 21, s Hans 18, d Hanna 16, s Nils 13 o Anders 9
3/16 Per Olsson 55, h Kerstin Gummesdotter 48, s Nils 12 o Ola 8
gm Lars Andersson 59, h Elna Jönsdotter 36
3/16 s Anders Larsson 19, s Nils 16, d Karna 13, s Johannes 11, d Sissa 0 o Bengta 0, d Pernilla 8 o Hanna 5, s Gumme 2, gm-ä Bengta Nilsdotter 88, s Johannes Andersson 53 (blind)
3/16 Anders Olsson 35, h Inga 33, s Per 1, d Elna 0, s Nils 0, gm Ola Matsson 66, h Elna Svensdotter 58, d Gertrud 15 o Karna 9, gkv Pernilla Andersdotter 58, d Sissa 27 3/16 Mattis Andersson 49, h Pernilla Olsdotter 26, d Anna 19, s Anders 17, d Sissa 12, s Jöns 2 o Ola 0, d Hanna 0, s Bengt 0
3/16 Nils Gummesson 39, h Botil Jeppsdotter 31, d Anna 11, s Gumme 8, d Hanna 3, s Per 0, d Inga, s Ola 0,
1: prost C Engeström 73, fru Sofia Maria Albinus 59, s C Cson Engeström 30, d mlle Kristina Katarina 27, s jur.stud Gustav Engeström 19, dem Beata Charlotta Stobeus 47 komm N Landergren 49, h Anna Margareta Engeström 38, d Adellaide Fredrika 16, s Olof Nilsson 12, d Anna Maria 7, s Gustav Vilhelm 4 o Nils Adolf 3 o Sture Magnus o Johan Sverker 0
3/8 klock Nils Knutsson 29, h Elna Hansdotter 26, s Olaus o Hans Knut o Laurentius 0
  Husförhör: Första längden AI:1 (1804–1814). Endast famljen medtagen här, ej husfolk mm Mjällby kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13269/A I/1 (1804-1814), bildid: C0058225_00079, sida 21