Hem » Resurser » Ysane » Ysane 1600-tal

Ysane 1600-tal

Dessa sidor innehåller en hel del matnyttigt om Ysane, Blekinge, från den oroliga period då denna provins övergick från att utgöra östra Danmark till att bli ett nytt Sydsverige. Det var en tid präglad av krig, med svåra härjningar, både av kungarnas härar och av så kallade snapphanar. Trots de oerhörda umbäranden som befolkningen fick utstå måste livet ändå gå vidare, något som emellanåt framgår ganska tydligt i den tidens källmaterial.

Ysane församling ligger i västra Blekinge och består av byarna Ysane, Norje och Pukavik. Jag håller på att kartlägga folk och gårdar från 1600-talet och fram tills pesten drabbade trakten omkring 1711. Eftersom en stor del av befolkningen då utplånades är källmaterialet ofta bristfälligt; dels på grund av att dödligheten var så hög, att regelrätta begravningar och registrering i dödboken inte lät sig göras, dels för att prästerna ofta inte själva klarade livhanken.

Med hjälp av att kombinera och jämföra information från bland annat domböcker, mantalslängder, jordeböcker och kyrkböcker försöker jag överbrygga denna lucka i dokumentationen och härleda sambanden så långt bakåt i tiden som möjligt. Naturligtvis måste vissa antaganden göras, fel uppstå och osäkra uppgifter förekomma – något som jag hoppas att ni besökare har överseende med, ser på med kritisk blick och dessutom hjälper till att bringa klarhet i!

Genom menyerna till höger hittar du i dagsläget bland annat följande:

  • Födelsebok 1689–1711 med över 400 födslar, sökbar på många fält, t ex med en mycket användbar funktion att söka på gudmor och faddrar, vilka ofta var nära släktingar.
  • Vigselbok 1689–1711 med över 100 vigslar, sökbar på många fält, t ex vittnen, vilka kan ge många indikationer på släktskap.
  • Dödbok 1689–1711 med över 500 dödsfall, sökbar på många fält, t ex anhöriga.
  • Katekismilängder sökbar databas med mer än 1000 poster plus separat fil med båtsmän.
  • Släkt- och persondatabas med fler än 1200 personer, varav de äldsta är födda i mitten av 1500-talet! Släktskap är dokumenterat så långt det är möjligt med hjälp av ovanstående källor.
    Ej tillgänglig för närvarande!