Hem » Resurser » Ysane » Källor Ysane

Källor Ysane

Ju längre tillbaka i tiden man kommer i släkt- och byforskningen, desto färre källor finner man. I Blekinge och övriga län som tillhörde Danmark är det en besvärlig tröskel vid 1658, då dessa övergick till svensk förvaltning i och med freden i Roskilde.

Kyrkböcker

De huvudsakliga kyrkböckerna utgörs av födelse-, vigsel- och dödböcker, de så kallade ministerialböckerna. Dessa fördes i kronologisk ordning och finns för Ysane från år 1689. Ett års avbrott uppstod 1711–12 då pesten drabbade trakten. Även 1738–52 saknas vigselbok, och dödboken har ett uppehåll 1731–1752. Dessa (1689–1711) finns här som sökbara databaser!

Katekismilängder är en systematisk uppställning av befolkningen i gårdsordning i samband med katekesförhören. Dessa finns för åren 1683, 1687, 1718, 1726, 1729 och 1735. Finns här som sökbar databas och som PDF-fil!

Husförhör förekommer inte i Ysane förrän från 1790-talet. En avskrift av den första husförhörslängden från 1794 ingår i tabellerna över mantalslängder!

Mantalslängder

Mantalslängderna upprättades vid skattskrivningen av länets Landskontor. Den första bevarade mantalslängden är från 1661, men här är informationen mycket knapphändig; de flesta nämns bara vid förnamn. Från 1684 är uppgifterna mera fullständiga, men i regel bara för bonden. Hustrur betecknas oftast bara med ett ’h’ och barn som inte är myndiga finns inte med. Mantalslängderna ingår som källa i persondatabasen (ej tillgänglig f n) och finns även i renskriven tabellform!

Övrigt

Domböcker

Från Listers Härads Tingsrätt, vilken låg i Norje i Ysane församling, finns domböcker från mitten av 1600-talet. Här avgjordes de flesta tvistemål, liksom fastighetsaffärer, tillstånd mm, och ofta nämns här också släktskapsförhållanden som inte går att hitta på annat håll. Persondatabasen bygger bl a på mål från dessa domböcker!

Jordeböcker

Vissa år upprättades jordeböcker, där man kan hitta uppgifter om brukaren, hur länge denne har besuttit jorden, gårdens skick samt skattläggning. Kommer som databas i framtiden!

Båtsmansrullor

En särskild kategori människor som förekommer i Blekinge är båtsmännen. De tjänstgjorde vid flottbasen i Karlskrona men hade sina rotetorp över hela länet, enligt samma system som de indelta soldaterna i övriga landet. Båtsmännen var skattebefriade, men deras hustrur finns ofta med i mantalslängderna. Båtsmän ingår till viss del i Katekismilängderna, se ovan! PDF-fil med flera årgångar finns här.

Vissa av längderna har varit svåra att tyda. Därför torde det finnas en hel del fel i materialet. Jag har ändå valt att publicera det, och vore tacksam för rättelser och kompletteringar.