Hem » Resurser » Mjällby » Mjällby skiften

Mjällby skiften

Byn Mjällby bestod av 14 hemman (1–14 eller 26–39 i socknens numrering). Innan skiftena låg dessa samlade i bykärnan på vanligt vis. Storskifte och Enskifte genomfördes, men något Laga Skifte gjordes inte i byn.

Klicka på kartorna för att öppna dem i större format i ny flik. Klicka sedan på dem igen för full upplösning!

Storskiftet 1792

Längst upp i nordväst ligger kyrkan och prästgården.

Övriga gårdar ligger samlade i en bykärna.

Längst ner i söder ligger socknens fattigstuga på kyrkoutjorden nr 39.

Enskiftet 1816

En första omgång av enskiftet inleddes 1816 av lantmätare G U Holmer.

Kartan visar läget efter skiftet. Kvarvarande gårdar (27, 31, 35 och 38) syns tydligt. Idag är bara 27:an kvar.

OBS: Filen är 45 MB stor!

Enskiftet 1822 (forts)

Kartan från 1822 visar läget före skiftet. Kyrkan och prästgården ligger i norr, den senare är något förändrad sedan 1792.

I själva bykärnan har det tillkommit en gård i nordväst, vilket antas vara sockenstugan (markerad som nr 39 på kartan från 1816), samt några gatuhus längs utfartsvägarna.

Numreringen är något otydlig, men följer den i storskifteskartan.

Källa: Lantmäteriets Historiska Kartor.

Enskiftet i Mjällby, beslut

Litt   Nr ÅtgärdÄgaÄgare
1:1A26 Utflyttar 1269 Håkan Olsson, Lars Andersson
2:1 B27 Kvarbor 101 Nämndeman Måns Olsson
3:2A28 Utflyttar 1273 Rasmus Larsson
3:3B28Utflyttar Jöns Michelsson
4:2A29 Utflyttar112 Jöns Mattisson
4:3B29Utflyttar Johannes Larsson
5:2A30 Utflyttar 111 Nämndeman Måns Olsson
5:3B30Utflyttar Christian Kemner
6:2A31 Kvarbor 657 Ingeman Persson
6:3B31Utflyttar Ola Nilsson
7:132Utflyttar 658 Sven Svensson, Sven Larsson
8:3B33 Kvarbor 975 Lars Andersson
9:2A34 Utflyttar 1002 Nils Persson
9:3B34Utflyttar Nils Persson d y
10:2A35 Kvarbor 1258 Anders Olsson
10:3B35Utflyttar Måns Olsson
11:2A36 Utflyttar 1273-75Anders Larsson
11:3B36Utflyttar Nils Gummessons arvingar
12:137 Utflyttar 106 Prästgården (flyttar V om kyrkan)
13:138 Kvarbor 1689 Klockaregården
14:139 Flyttas 1272 Socknens fattigstuga (1721)
22 Flyttas 1724-27 Surtäppet (Lörby)
23 Flyttas Kyrkojord (Lörby)

De ursprungliga gårdarna på dagens karta

Källa: Genney

Ägorna efter Enskiftet (gamla nummer på skifteskartan)

Ägorna efter Enskiftet (nya nummer på dagens fastighetskarta)