Hem » Resurser » Mjällby » Lörby

Lörby

Den lilla byn Lörby utgör hemmansnumren 1–25 i Mjällby socken på Listerlandet i Blekinge. Lörby är beläget nära Östersjökusten längs landsvägen norrut från centralorten Mjällby. Fiskeläget Djupekås bildades utifrån Lörby.

Min morfars farföräldrar, Per Björnsson (1825–1907) och Karna Persdotter (1825–1896), med familj flyttade hit från Gränum i Jämshögs socken år 1877. Sonen Ola Persson (1863–1934) gifte sig med med Anna Jönsson (1862–1924) som kom från Villie i Skåne, men som han träffat under en arbetsvistelse på Bornholm. Min morfar, deras ene son Harry (1897–1961), gifte sig med Rut Olsson (1899–1998). Mormor, som blev nästan 100 år gammal, var född i Lörby nr 3. Hon stammade långt tillbaka från Mjällby socken, förutom på hennes farfars sida. Han flyttade in från Boa i Jämshögs socken 1860, varvid ursprunget gav honom tillnamnet Bo-Olan, och sonen blev också Bo-Augusten. Mormor och morfar drev en av Lörbys tre(!) lanthandlar, den som låg intill skolan. De tog 1935 efternamnet Björne, vilket också hade ett ursprung från tidigare generationer på min morfars sida. Hans farfars far hette nämligen Björn Bengtsson, och alla efterkommande benämndes Björns… så med ett extra ’e’ blev det slutligen formaliserat!

Tidig historia

Husförhören, vilka främst hade till syfte att registrera befolkningens kunskaper i den kristna läran, tillkom i allmänhet kring sekelskiftet 1800 och i Mjällby i synnerhet 1804. Långt innan dess hade den värdsliga makten haft kontroll över medborgarnas skattskyldighet genom de årliga s k mantalslängderna. Sådana existerar i länet sedan 1659, alltså direkt efter försvenskningen genom freden i Roskilde. För Lörby finns dessa transkriberade här. Dessutom har Gunvor Persson gjort gårdsvisa avskrifter av dessa.

Enskifte 1813–15

I Lörby genomfördes inget laga skifte, men dock ett enskifte kring 1814. Kartan uppmättes 1795 och 1805 av lantmätare G Nyström.

Klicka på kartorna nedan för större format (öppnas i nytt fönster)! Överensstämmelsen mellan kartornas skala är god men inte hundraprocentig.

Enskifteskartan i original
De skiftade ägorna utritade
på  ekonomiska kartan
från 1972
De skiftade ägorna utritade
på dagens topografiska karta
Ursprungsgårdar (orange nr: ej på skifteskartan,senare läge)

Förteckningen över de skiftade ägorna, jämfört med husförhörslängderna vid samma tid:

Häradsekonomiska kartan 1915

Nedan visas den häradsekonomiska kartan som upprättades omkring 1915. Numren på kartan hänvisar till en särskild beskrivning (se nedan), och har inget med fastighetsbeteckningar att göra! 

Häradsekonomiska kartan 1915: Lörby. Klicka på kartan för att utforska de enskilda ägorna!