Hem » Resurser » Jämshög/Kyrkhult » Gränum

Gränum

Gårdar/hemman

Byn Gränum i Jämshögs socken, Blekinge, består av 13 hemman:

ByanummerSockennummerÄldre nummer Gårdsnamn
148131Söndragården
24921Mårtensgården/Västergården
35098Carlsgården/Anklagården/Jönsagården
45117Råbygården
552133Hallan
65326Brokagården (nuv. Knutsgården)
75432Skåningagården (del)
85597Skåningagården (del), (nuv. Lilla Rislycke)
95620Mörkagården
105719Knutsagården (nuv. Stövsåkra)
115825Skrubbegården
125924Hökagården
136016Norragården (nuv. Rislycke)

Skiften

Storskiften

Åren 1774–81 genomfördes storskifte på skogsmarken av lantmätare Nils Hedengran. År 1807 genomfördes, under ledning av lantmätare Per Abraham Vickenberg, storskifte även på inägorna.  Kartor och handlingar finns på Lantmäteriets hemsida, avd Historiska Kartor.

Storskifte utmark
Storskifte inägor

Laga Skiftet

Klicka på kartorna för större versioner (OBS kan vara stora filer!)

Laga skifte

Arbetet med laga skiftet inleddes redan år 1832 av lantmätare Abelin efter att ansökan 1829 inkommit från ägarna till numren 48, 53, 56, 58 och 60. År 1833 förelåg ett förslag med karta, och förhandlingar fortsatte fram till 1843. Protokollet slutar:

Förestående protocoll, som är för oss uppläst warder härmed justerat, och erkänna wi att hafwa bekommit ofwanuppräknade handlingar, hwilka skola förvaras hos Nämndemannen Swen Swensson härstädes; äfwensom underrrättelse om tiden till klander å förrättningen om någon af oss dertill skulle finna sig befogad.

Gränum den 22 Junii 1843

Gisel GM Mattsson, Ola Larsson, Håkan HM Månsson, Ingvar Ingvarsson, Jonas IGS Gummesson, Pehr PO Olsson, John Gummesson, Nils Johnsson, Pehr PM Mattsson, Bengt Olsson, Pehr Olssson, Swen Swensson, Samuel Goman, Eric EO Olsson 

_ ärkännandet och egenhändiga underskrifterna intyga undertecknade Godemän _

Mattis Swensson Hans Olssson

Öfrige Delägarne wägrade sine underskrifter, utan att derföre uppgifwa nåtot skäl. _ Betygar

G U Holmer

Det var alltså bara 14 av de ca 45 delägarna som undertecknade protokollet jämte lantmätaren Gabriel Ulrik Holmer. Förslaget fick skrinläggas och kunde alltså aldrig fastställas. Materialet härifrån utgör dock en värdefull inventering av förhållandet före skiftet. Nedanstående länkar visar några detaljer:

  • Boställen 1833. Översiktlig karta över alla boställen i Gränum. Vissa frågetecken finns p g a att ägonumren varit svårtydda. Kartan kommer att omfotograferas och de sista frågetecknen ska då kunna rätas ut.
  • Byasträdet 1833. Detaljerad karta över centrala Gränum, dess boställen och den sträckning byvägen hade innan skiftet. I botten finns Gröna Kartan och man skymtar även skifteskartan. Många linjer stämmer med objekt i dagens verklighet.
  • Tomtförteckning. Förteckning över boställenas nummer och ägare, jämte littera för gården/tomten i 1833 års karta.
  • Tomtbeskrivning. Närmare beskrivning av tomter, planteringar och hus. Bilaga till protokollet 1843.
  • Ägoutbredning före Laga Skiftet för de 13 hemmanen.
  • Kartor med ägonamn före Laga Skiftet: Norr Mitten Söder Sydost (OBS: Stora filer!)

År 1854 inställde sig lantmätare Arvid Faxe för att försöka slutföra det skifte som hans företrädare påbörjat mer än 20 år tidigare. Hans arbete skulle inte visa sig lättare, och det tog mer än 10 år och ytterligare ett byte av lantmätare för att slutföra arbetet. Sålunda fastställdes 1866, efter 37 år, det laga skiftet i Gränum, undertecknat av samtliga delägare och av lantmätare Olof Henrik Althin.